LT | EN
   

 Darbo su klientais trūkumai gamybos įmonėse:

  • Duomenys apie esamus ir potencialius klientus laikomi įvairiose vietose (vadybininkų Excel failuose, buhalterinės apskaitos sistemoje, CRM programos bazėje, E-parduotuvės duomenų bazėje), todėl dubliuojami, tam pačiam klientui gali būti nusiųsti skirtingi pasiūlymai, gali dingti duomenys
  • Nėra tolimesnių veiksmų su klientų paklausimais plano, arba kiekvienas vadybininkas jį daro savomis priemonėmis-užrašų knygutėse, Google ar Outlok kalendoriuose, todėl gali būti prarasti potencialūs klientų užsakymai
  • Išėjus vadybininkui iš darbo jo sukaupta informacija apie potencialius klientus ir jų paklausimus dažnai prarandama. Sunku kitam darbuotojui juos perimti
  • Nekaupiami vienoje vietoje duomenys apie visus klientų paklausimus ir užsakymus, todėl sunku atlikti duomenų analizę

AIVA CRM sprendimas

AIVA GAMYBA CRM  pagalba automatizuojamas vadybininkų darbas su klientais ir sukuriama vieninga potencialių ir esamų klientų duomenų bazė, kuri vėliau panaudojama visuose kituose automatizuojamuose įmonės valdymo procesuose. Žemiau pav. parodytos pagrindinės automatizuojamos darbo su klientais funkcijos ir darbo su klientas proceso schema.

AIVA CRM nauda įmonei

1. Visi esami ir potencialūs klientai registruojami  vieningoje duomenų bazėje, kuria gali naudotis visi įmonės vadybininkai ir greičiau surasti informaciją.

2. Kiekvienam paklausimui planuojami tolimesni darbo su paklausimu veiksmai, iš kurių programa automatiškai sudaro kiekvienam vadybininkui darbo planą, automatiškai primena apie artėjančius jų įvykdymo terminus, todėl darbas su  klientais tampa efektyvesnis

3. Vadybininkams nebereikia rašyti savo darbo su klientais ataskaitų, nes programa automatiškai suformuoja tokią ataskaitą matoma vadovams.

4. Programa "primena" apie klientų paklausimus ir suplanuotus veiksmus su jais , todėl daugiau klientų paklausimų užbaigiami sėkmingai

5. Galimas komandinis darbas aptarnaujant klientų paklausimus  per CRM perduodant užduotis kitiems vadybininkams, todėl klientai bus aptarnaujami greičiau

  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  Klientų duomenų bazės sukūrimo, paklausimų registravimo, veiksmų su klientų paklausimais planavimo ir jų atlikimo registravimo procesų automatizavimas AIVA CRM pagalba susregistruosite esamus ir potencialius klientus, registruosite jų pklausimus, planuosite ir kontroliuosite užduotis su klientų pklausimais
 


 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2020 Aiva sistema
webleader.lt