Medžiagų tiekimas gamybos  įmonėse vykdomas sandėlio papildymui bei konkrečių užsakymų vykdymui.

Pirmu atveju, dėl vėluojančios medžiagų panaudojimo gamyboje apskaitos gali būti nelaiku užsakomos medžiagos ir dėlto jų gali pritrūkti gamyboje. Norint apsidrausti nuo gamybos prastovų dėl medžiagų trūkumo, jų užsakoma daugiau, todėl auga išlaidos sandėliavimui ir finansams.

 Antru atveju, nemažai laiko užima reikalingų medžiagų paskaičiavimas kiekvienam kliento užsakymui ir jų užsakymas iš tiekėjų, bei gautų medžiagų pajamavimas. Todėl padidėja valdymo išlaidos, gali būti nelaiku užsakytos medžiagos.

Aprašytas aukščiau problemas padės Jums išspręsti AIVA sprendimai medžiagų tiekimo valdymui.

AIVA programoje automatizuotas visas medžiagų tiekimo valdymo procesas,-nuo medžiagų tiekimui poreikio paskaičiavimo, kainų apklausos, užsakymo iš tiekėjų, iki užsakytų medžiagų gavimo kontrolės ir pajamavimo į sandėlį.

Tiekimo planavimas

AIVA programoje realizuoti trys tiekimo planavimo gamybai būdai:

1.      Trūkstamų medžiagų paskaičiavimas tiekimui pagal iš anksto nustatytas medžiagų sandėlyje maksimalias ir minimalias normas

2.      Trūkstamų medžiagų paskaičiavimas pasirinktiems klientų užsakymams įvykdyti.

3.      Medžiagų poreikio prognozės paskaičiavimas, įvertinant jų poreikio augimo ar mažėjimo tendencijas pagal einamų ir praėjusių metų medžiagų panaudojimo statistiką, suformavimas minimalios ir maksimalios normos pagal kurias užsakymo tiekėjams paskaičiavimas.

Visais atvejais, programa paskaičiuoja kiek trūksta medžiagų, patikrina likučius sandėlyje bei medžiagas, kurios užsakytos bet dar neatvyko ir paskaičiuoja kokių ir kiek medžiagų reikia užsakyti. Pagal gautą rezultatą programa suformuoja užsakymus tiekėjams.

Tiekėjų kainų apklausa

Vadybininkas iš suformuoto medžiagų užsakymo gali  apklausti potencialius tiekėjus. Programa suformuoja ir išsiunčia medžiagų kainų paklausimus pasirinktiems tiekėjams.

Tiekėjai gavę laiškus užpildo Internetinę formą. Programa tiekėjų kainas įrašo į duomenų bazę, o tiekėjams, kurių pasiūlytos kainos didesnės nei kitų, autmatiškai siunčia laiškus pranešdama kad tiekėjo kaina aukštesnė kaip kitų ir jis gali dar pataisyti savo kainos pasiūlymą.

Užsakymų tiekėjams formavimas

Užsakymai tiekėjams gali būti  formuojami įvairias būdais tiek atskirai tiek kartu:

·    Iš klientų užsakymų, kuriems neužtenka prekių sandėlyje, programa suformuoja užsakymus tiekėjams

·    Prekių atsargų papildymui programa suformuoja užsakymą pagal iš anksto įvestas prekių minimalias ir maksimalias normas sandėliuose

·    Rankinis prekių parinkimas iš katalogo ir užsakymas sandėlių papildymui

·    Iš gamybos užsakymų programa perskaičiuoja kiek ir kokių reikalinga medžiagų ir suformuoja užsakymą tiekimui.

·    Iš projektų paraiškų medžiagų tiekimui bei subrangai.

Išsiųsti užsakymai automatiškai registruojami, po to gali būti peržiūrim bei redaguojami.

 

Vežėjų užsakymas medžiagų atvežimui

Pasirinkus užsakymą tiekėjui, programa suformuoja užsakymą vežėjui, į kurį perkelia įmonės ir tiekėjo adresus, bei užsakomų medžiagų apskaičiuotus visam užsakymui  svorius ir tūrius, jei prie medžiagų kataloge jie bus įrašyti.

Gavus sąskaitą iš vežėjo, tam kad ją užpajamuoti o pervežimo kaina programa įskaičiuotų į gautų medžiagų savikainą, programa parodo užsakymą tiekėjui atidarius užsakymo tiekėjui formą medžiagų pajamavimui.

Užsakytų medžiagų pajamavimas

Paprastai daugumoje sandėlio apskaitos programų gautų iš tiekėjų prekių pajamavimas vykdomas pagal gauta PVM sąskaitą- faktūrą pasirenkant prekes iš katalogo ir įvedant gautų prekių kiekius ir kainas. Toks metodas blogas tuo, kad sugaištama daug laiko prekių pajamavimui, gali atsirasti klaidos pasirenkant prekes ir įvedant kiekius ir kainas.

AIVA 9001 programoje pagrindinis gautų prekių pajamavimo  režimas yra pajamavimas pagal per programą padarytus užsakymus tiekėjams. Kadangi siųstame užsakyme  jau yra beveik  visi reikalingi pajamavimui, todėl darbo pajamavimui sumažėja kelis kartus. Be to, sumažėja klaidų tikimybė, kadangi informacijos įvedama tik minimaliai-dokumento Nr. ir data, kartais gali prireikti patikslinti kiekius ir kainas.

Kadangi vis tiek kartais gali atsitikti taip, kad prekės buvo nupirktos be išankstinio jų užsakymo, pav., darbuotojas, kuriam pritrūko medžiagų gamybai arba skubiai reikia prekių tam tikro kliento užsakymo įvykdymui, ir jis nuvažiavo į parduotuvę ir pats jas nusipirko, AIVA  programoje galima užpajamuoti prekes ir jas Pasirenkant iš AIVA programoje sudaryto  medžiagų katalogo

Užpajamavus gautas medžiagas AIVA  programa  suformuoja pajamavimo dokumento įrašą į rašo į įmonės  buhalterinės apskaitos sistemą.

Tiekimo valdymo automatizavimo nauda

1.      Darbo laiko ekonomija.  Iki 90% reikia mažiau laiko medžiagų poreikio paskaičiavimui, medžiagų užsakymui ir pajamavimui.

2.      Mažesnės gamybos prastovos dėl ne laiku užsakytų medžiagų.  AIVA programos pagalba kiekvieną dieną, tik gavus naujus užsakymus, galima perskaičiuoti medžiagų poreikį ir greitai išsiųsti užsakymus tiekėjams, todėl labai maža tikimybė, kad bus pamiršta laiku užsakyti medžiagas.                                                                                           

3.      Mažesnės sąnaudos dėl per didelio medžiagų kiekio sandėliavimo.  AIVA programos Ganto grafikas parodo kada kokių medžiagų reikės gamyboje, todėl medžiagas galima užsakyti tiksliai tam laikui ir laikyti mažesnes atsargas.

4.      Medžiagų kainų ekonomija. Kadangi per AIVA programą labai paprasta vykdyti tiekėjų kainų apklausas reikalingoms užsakyti medžiagoms, todėl medžiagas galima nupirkti pigiau, ypač tas, kurių kainos, kaip pav. metalo, dažnai keičiasi.

 

  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  Medžiagų tiekimo valdymo gamybai modulis
  Medžiagų tiekimo valdymo gamybai modulis
  Medžiagų tiekimo valdymo gamybai modulis
 


 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt