LT | EN
   

 Daugelyje gamybinių įmonių jau naudojama nžbuhalterinės apskaitos programa. Tokiu atveju duomenis iš AIVA GAMYBA programos perduodami per specialų interfeią į įmnės buhalterinės apskaitos programaą.

Jei įmonė neturi geros buhalterinės programos, ji gali įsidiegti AIVA BUHALTERIJA programos modulį.

 

 AIVA BUHALTERIJA programos modulisgali būti naudojamas tik kartu su kitomis AIVA GAMYBA programos dalimis, kadangi dauguma duomenų į šį modulį patenka iš Sandėlio apskaitos, Pardavimų, Gamybos, Turto moduliuose sukauptos informacijos.

Šiuo metu AIVA GAMYBA programoje automatizuotos didžioji dauguma buhalterinių funkcijų, išskyrus laikinės atlyginimų apskaitos ir atsiskaitymo su SODRA.

Žemiau parodyta AIVA BUHALTERIJA automatizuojamo buhalterinės apskaitos proceso schema.

Kadangi didžioji dauguma pirkimo ir visi pardavimo dokumentai suformuojami vadybininkų atliekant jiems priskirtas funkcijas, tai buhalteriams naudojantis AIVA 9001 programa atkrenta didžioji dalis duomenų įvedimo ir lieka daugiau laiko duomenų analizei ir optimalių sprendimų ieškojimui. Tokiu būdu AIVA 9001 programa ne tik sumažina darbo sąnaudas, bet padeda rasti sprendimus, kurie sumažintų išlaidas.

 

Privalumai ir funkcijos


Buhalteriniai žinynai

Diegiant programą kartu su ja pateikimas standartinis sąskaitų planas. Diegimo metu galima pasikoreguoti sąskaitų planą - sąskaitas priskirti prekių grupėms ir  kt.

 

Buhalterinių operacijų korespondencijų priskyrimas perkant ir parduodant

 Pajamuojant medžiagas ar gaminius į sandėlius,  išrašant parduodamoms prekėms ar gaminiams PVM sąskaitas- faktūras , ar  vidinio perkėlimo metu programa pati priskiria buhalterines sąskaitas suformuodama reikalingą sąskaitų korespondenciją.

 

Lankstus buhalterinių operacijų įvedimas

Tipinių buhalterinių operacijų lankstus įvedimas, vartotojai gali papildomai susikonfigūruoti operacijas pagal savo įmonių buhalterinės apskaitos specifiką.

Lengvai ir greitai sukuriami įmonėms reikalingi netipiniai buhalterinių operacijų ruošiniai (šablonai).

 

Atsiskaitymai su tiekėjais ir klientų apmokėjimų kontrolė

 

Apskaita pagal materialiai atskaitingus asmenis

Materialiai atskaitingų asmenų pirkimai, jų kasos pajamos ir išlaidos per pasirinktus laikotarpius.

Avanso apyskaitos, galimas automatinis jų numeravimas, kiti vartotojo nusistatomi avanso apyskaitų atributai.

 

Kasos apskaita

 

Išlaidų už paslaugas apskaita

 Programoje realizuota funkcija eksploatacinių išlaidų- už elektrą, dujas, telefono ryšį  ir pan. registracija pagal gautas už šias paslaugas PVM sąskaitas faktūras.

 

Buhalterinės ataskaitos

  Programa suformuoja reikalingas buhalterines standartines ataskaitas: Bendrąjį žurnalą, Didžiąją knygą, Pelno-nuostolių ataskaitą, Balansą ir kt.

Sąskaitų likučiai įvedami per specialią formą, per kurią įvedami ir tie rodikliai, kurie neskaičiuojami programoje, pav. atlyginimai, turtas ir kt.

 

 

 

 

 

 

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2020 Aiva sistema
webleader.lt