Mokymų programa gamybos įmonėms Klauskite
 
    

1 Etapas. Pasiruošimo automatizuotos sistemos diegimui apmokymai


Apmokymai kaip paruošti įmonės padalinių ir darbuotojų žinynus ir administruoti darbuotojų teises


?  Atestatų saugojimas darbuotojo kortelėje ir priminimų siuntimas apie jų terminų pabaigą


?  Darbuotojų failo importavimas iš kitų sistemų


?  Įmonės padalinių ir darbuotojų charakteristikų pavadinimų įvedimas ir požymių priskyrimas


?  Teisių darbui su programa apribojimo darbuotojams būdai


?  Įmonės darbuotojų žinyno sudarymas


?  Įmonės ir jos padalinių žinyno sudarymas ir darbuotojų padaliniams priskyrimas
Apmokymas kaip paruošti pagalbinius žinynus procesų automatizacijai


?  Apmokėjimo būdų įvedimo forma su nurodymu kur kiekvienas būdas gal būti rodomas


?  Bankų įvedimo forma


?  Sandėlių ir jų charakteristikų įvedimo forma


?  Tarpininkų įvedimo forma


?  Valiutų ir jų santykių įvedimo forma
Mokymai kaip administruoti gaminių katalogo duomenų bazę


?  Gaminio technologinė kortelė kataloge


?  Kataloge prie prekių įkeltų Failų rodymo užsakymų sąrašuose nustatymai


?  Lipdukų prekėms spausdinimas pasirinkus prekes iš katalogo


?  Medžiagų perskaičiavimas kitais matavimo vienetais gaminio kortelėje


?  AIVA 9001 EXCEL Prekių ir medžiagų kainininkų bei jų sandėlio likučių importo iš EXEL failų modulis, jo papildymas nurodant į kurią duomenų kalbą bus importuojami duomenys


?  Savikainos kataloge apskaičiavimas pagal nuolaidos % nuo kainos


?  Prekės (gaminio) aprašymo įvedimas


?  Prekės (gaminio) nuotraukų įkėlimas prie prekės (gaminio) aprašymo


?  Padalinių priskyrimo funkcija katalogo grupėms ir pozicijoms


?  Prekių kainoženklio parduotuvei suformavimo ir spausdinimo modulis


?  Tiekėjo prisijungimo per Interneto svetainę modulis prekių ir jų aprašymų įvedimui


?  Tų pačių prekių, importuotų iš skirtingų tiekėjų su besiskiriančias pavadinimais rankinio apjungimo Kataloge funkcija


?  Standartinių gaminių katalogo sudarymas (grupavimo medžio, standartinių gaminių pavadinimų ir kainų, komplektavimas pusgaminiais ir operacijomis),


?  Gaminio mazgų (komplektuojamų pusgaminių) katalogo sudarymas


?  Gaminių standartinių detalių (pusgaminių) katalogo sudarymas
Apmokymai kaip prisitaikyti programinę įrangą savo įmonės ir savo darbo vietos poreikiams


?  Aplinkos redaktorius savo pavadinimų ir spalvų įvedimui programos formoms


?  Darbo su programa globalių visai programai ir lokalių kiekvienai darbo vietai parametrų nustatymo pagal savo poreikius modulis


?  Specialus Darbuotojų importavimo į žinyną modulis ( iki 13 laukų)


?  Darbuotojų teisių į sandėlius kopijavimo funkcija iš vieno darbuotojo teises į sandėlius kitam.


?  DLL versijų patikrinimo ir programos atnaujinimo valdymas


?  Funkcija-forma, kurioje galima sužymėti, kuria tvarka ir kuriuos rodyti stulpelius., ir pagal tuos nustatymus, skirtingus kiekvienam sąrašui rodyti tame sąraše stulpelius


?  Pagalbinės programos administravimo funkcijos


?  Pranešimų programos darbo vietoms sistema


?  Programos aplinkos ir duomenų kalbų pasirinkimo modulis


?  Programos darbo vietos duomenų atnaujinimo valdymo funkcijos


?  Programos ir jos modulių atnaujinimo valdymo modulis


?  Programos sukuriamų ataskaitų sąrašų eksportavimo į Excel ar Open Office, stulpelių eiliškumo ir pločių nustatymo, bei spausdinimo modulis

-------------------------

2 etapas. Marketingo ir pardavimų procesų automatizavimo apmokymai


Apmokymai kaip įmonė turi paruošti kompiuterinę techniką ir tinklus automatizuotos valdymo sistemos diegimui


?  Įmonės lokalaus tinklo paruošimas darbui su AIVA sistema


?  Kaupiklių skenerių ir laidinių skenerių įsigijimas


?  Kompiuterių įsigijimas ir pastatymas gamyboje ir kituose padaliniuose


?  RFID kortelių ir jų skaitytuvų įsigijimas ir įrengimas


?  Serverio įsigijimas ir įjungimas į tinklą


?  Serverio programinės įrangos paruošimas pagal pateiktus reikalavimus darbui su AIVA sistema


?  Spausdintuvų barkodų spausdinimui įsigijimas ir pastatymas sandėliuose ir gamyboje
Apmokymai kaip paruošti duomenų bazę nestandartinių gaminių užsakymui


?  Nestandartinių gaminių užsakymui gaminių tipų katalogo sudarymas (grupavimo medžio, standartinių gaminių pavadinimų, užsakymo charakteristikų , komplektavimas galimais pusgaminiais ir operacijomis),


?  Nestandartinių detalių užsakymui katalogo sudarymas (charakteristikų įvedimas ir formulių sukūrimas medžiagų kiekių ir operacijų trukmių skaičiavimu)


?  Nestandartinių komplektuojamų pusgaminių katalogo sukūrimas
Apmokymai kaip paruošti automatizuotam suformavimui dokumentų šablonus


?  Komercinio pasiūlymo šablono Open Office formate paruošimas, pagal Užsakovo atsiųsta pavyzdį


?  Pardavimo sutarties šablono paruošimas Open Office formate pagal Užsakovo atsiųsta pavyzdį


?  PVM sąskaitos- faktūros šablono Open Office formate paruošimas, pagal Užsakovo atsiųsta pavyzdį


?  PVM sąskaitos- faktūros šablono Word formate paruošimas, pagal Užsakovo atsiųsta pavyzdį


?  Sąskaitos su atvirkštiniu PVM šablono paruošimas


?  Užsakymo gamybai šablono paruošimas


?  Užsakymo šablonų paruošimas (su nuolaida, su kaina po nuolaidos ir be nuolaidos)
Apmokymai kaip automatizuoti komercinių pasiūlymų ruošimą standartinių ir nestandartinių gaminių užsakymams


?  Gaminių detalių ir medžiagų specifikacijos importas iš Solidworks projektavimo programos į užsakyto gaminio komplektaciją


?  Gaminių šablonų pasirinkimas iš katalogo charakteristikų įvedimas ir gaminio savikainos apskaičiavimas


?  Gaminių su charakteristikomis komercinio pasiūlymo failo importo modulis iš Excel failo iškviečiant jį iš kliento kortelės


?  Gamybos termino datos ir laiko įvedimo funkcija su jos įrašymų ir rodymu užsakymų gamybai sąraše


?  Gamybos užsakymo skaidymas į etapus


?  Individualių kainų bei nuolaidų priskyrimas klientams bei taikymas


?  Katalogo archyve esančių prekių sandėlio patikrinimo formuojant užsakymą iš katalogo, jei jos yra sandėlyje rodymas


?  Komercinio pasiūlymo ir užsakymo patvirtinimo siuntime rodyti prie prekės mažas prekių nuotraukėles iš katalogo


?  Komercinio pasiūlymo projektui siuntimo forma-spausdinimas ir siuntimas el. paštu


?  Komercinio pasiūlymo gaminių lentelės siuntimo forma-spausdinimas ir siuntimas el. paštu


?  Komercinio pasiūlymo sąmatos siuntimo forma-spausdinimas ir siuntimas el. paštu


?  Komercinio pasiūlymo su prekių aprašymu siuntimo forma-spausdinimas ir siuntimas el. paštu


?  Komplekto dalių charakteristikų perrašymo kaip užsakymo charakteristikų nustatymo parametras


?  Medžiagų parinkimas iš sandėlio užsakant gaminius ir rezervavimas


?  Montavimo darbų kainos apskaičiavimas komerciniame pasiūlyme pagal parduodamoms prekėms priskirtas montavimo kainas


?  Pasiūlymo parametrų nustatymas siuntimui


?  Pasiūlymo peržiūra ir nuolaidų įvedimas, rodymas antkainio


?  Prekių pasirinkimas iš katalogo priskirtomis klientui kainomis su galimybe peržiūrėti sandėlio kiekius, kliento paskutinių pardavimų kainas, tiekėjų kainas, prekių aprašymus


?  Tos pačios prekės skirtingų pavadinimų suformavimas skirtingiems klientams


?  Užsakomų nestandartinių gaminių šablono pasirinkimas iš katalogo ir kainos paskaičiavimas


?  Gaminių (tipo) pasirinkimas iš katalogo, Gaminio charakteristikų įvedimas ar pasirinkimas ir gaminių kainos paskaičiavimas
Apmokymai kaip automatizuoti aktyvaus darbo su klientais procesą


?  Paklausimų registracija iš klientų katalogo


?  Elektroninio laiško rašymo ir siuntimo funkcija užduočių planavimo formoje


?  Kalendorius įmonės vidaus užduočių registravimui ir valdymui


?  Kelių vykdytojų priskyrimas suplanuotoms užduotims


?  Sekančių veiksmų automatinis planavimas po suplanuotos užduoties įvykdymo ir priminimų siuntimas vykdytojui bei jo vadovui apie vėluojančias užduotis


?  Užduočių perrašymo į Outlook užduočių planą modulis


?  Užduočių priskyrimas, kalendorius ir kitos funkcijos


?  Užduoties pradžios termino įvedimas ir parodymas darbo plane


?  Veiksmų su klientais kategorijų įvedimas, veiksmų priskyrimas kategorijoms ir filtras pagal kategorijas


?  Klientų ir jų paklausimų bei projektų registracija, sąmatų importas
Aktyvaus darbo su klientais ataskaitų analizės mokymai


?  Atliktų užduočių ataskaita už periodą


?  Darbo su klientais ataskaita už pasirinktą periodą


?  Klientų ataskaita pagal prekių charakteristikas ( Konkurentų ataskaita)


?  Nebaigtų užduočių ataskaita


?  Vadybininkų darbo statistinė ataskaita už pasirinktą periodą.
Pardavimo ataskaitų analizės apmokymai


?  Įmonės užsakymų skaičiaus diagrama pagal metus


?  Užsakymų skaičiaus diagrama pagal darbuotojus


?  Pardavimo prekių kiekių ataskaita pagal klientus ir jų padalinius


?  Pardavimų apimties pagal prekes, prekių grupes ir apmokėjimus ataskaita


?  Pardavimų apimties ir kiekių ataskaita pagal mėnesius


?  Pardavimų apimties ir pelno ataskaita pagal klientus


?  Pardavimų ataskaita pagal įmonės padalinius


?  Pardavimų veiklos statistinė ataskaita pagal darbuotojus


?  PVM sąskaitų- faktūrų ataskaita


?  Užsakymų/ Pardavimų apimties ir pelno ataskaita pagal prekių, gaminių, paslaugų grupes ir prekes. geriausiai ir blogiausiai parduodamos prekės
Apmokymas siųsti marketingo pasiūlymus, spausdinti kainynus, peržiūrėti siuntimo ataskaitas


?  Atrinktų klientų adresų spausdinimas ant lipdukų, vokų ar atviručių


?  Kainynų suformavimas, spausdinimas ir Excel failų siuntimas el. paštu


?  Naujienlaiškių apie prekes suformavimas ir siuntimas


?  Naujienlaiškių siuntimo sistemos integracija su Elektronine parduotuve


?  Atsisakymas gauti naujienlaiškius


?  Įmonių duomenų bazių panaudojimas naujienlaiškių siuntimui


?  Paklausimo registravimas CRM sistemoje tiesiogiai iš naujienlaiškio ir automatinis užduoties vadybininkui suformavimas
Automatizavimo naudos pardavimų didinimui įvertinimo apmokymai


?  Daugiau informacijos apie klientus


?  Klientų skatinimas užsakyti elektroninio marketingo priemonėms


?  Vadybininkų darbo su klientais efektyvumo didinimas
Duomenų bazės e-komercijai sukūrimo apmokymai


?  Duomenų reikalingų gaminių konfigūracijos vizualizacijai interneto svetainėje paruošimas


?  Svetainės meniu paruošimas
Klientų savitarnos sprendimo reklamos mokymai


?  Apmokėjimo internetu sistemos


?  Užsakytų gaminių transportavimo sistemų integracija
Apmokymai kaip paruošti duomenų bazę standartinių gaminių užsakymui


?  Standartinių gaminių katalogo sudarymas (grupavimo medžio, standartinių gaminių pavadinimų ir kainų, komplektavimas pusgaminiais ir operacijomis),


?  Gaminio mazgų (komplektuojamų pusgaminių) katalogo sudarymas


?  Gaminių standartinių detalių (pusgaminių) katalogo sudarymas

-------------------------

3 etapas. Gamybos valdymo procesų automatizavimo apmokymai


Apmokymai kaip paruošti darbo centrų ir gamybos operacijų katalogą


?  Gamybos operacijų katalogo sudarymas ir staklių priskyrimas operacijoms


?  Staklių, įrengimų ir kitų darbo centrų katalogo sudarymas
Apmokymai, kaip paruošti gamybos paskyrų šablonus


?  Paskyros gamybai komplektuojam gaminiui su matuojamomis sudedamosiomis dalimis šablono paruošimas Word formate pagal Užsakovo atsiųstą pavyzdį


?  Paskyros gamybinių operacijų atlikimui šablono paruošimas Open office formate pagal Užsakovo atsiųstą pavyzdį


?  Paskyros gamybinių operacijų atlikimui šablono paruošimas Word formate pagal Užsakovo atsiųstą pavyzdį


?  Paskyros gamybos užsakymui šablono pritaikymas kliento darbo specifikai


?  Paskyros šablono papildymas lauku operacijos priskyrimo data
Gamybos planų automatizuoto sudarymo apmokymai


?  Vidinių užsakymų komplektuojamiems pusgaminiams ir detalėms sukūrimas iš klientų užsakymų


?  Gamybos plano sudarymas sandėlių papildymui psgsl mini-msx sandėlių likučių normas


?  Užsakymų importavimas Užsakymų gamybai Excel failo importo, suformuojant AIVA Užsakymų sąrašą-planą, modulis


?  Vidinių gamybinių užsakymų suformavimas rankiniu būdu pasirenkant gaminius iš katalogo


?  Pusgaminių ir detalių gamybos planų sudarymas iš gamybos plano


?  Ganto grafikas N Ganto grafikas N Operacijų sumanus planavimo modulis


?  Užsakymų gamybai perdavimas vykdymui daliniais kiekiais ir valdymas


?  Užsakyto kiekio gaminių skaidymas po vieną gaminių komplektavimui suteikiant kiekvienai naujai eilutei eilės gamybinį Nr.
Medžiagų ir pusgaminių automatizuoto surinkimo ir perdavimo į gamybą apmokymai


?  Komplektuojamų gaminių pajamavimas, medžiagų nurašymas bei gamybos savikainos apskaičiavimas


?  Medžiagų keitimo gamyboje funkcija


?  Surinktų medžiagų užsakymo gamybai Vidinio perkėlimo forma gamyboje


?  Užsakytų gaminių, -detalių, medžiagų nurašymas ir pajamavimas skenuojant gaminių medžiagų paskyrą


?  Medžiagų gamybai Vidinio perkėlimo forma iš pusgaminių užsakymų gamybos plano


?  Medžiagų surinkimo gamybai, paskyros spausdinimo ir medžiagų nurašymo forma
Gamybos operacijų užduočių pasirinkimo ir registravimo gamyboje apmokymai


?  Opera AIVA Production Web modulis


?  ProductionK ProductionK AIVA Production modulis
ProductionK


?  Works AIVA Works modulis
Apmokymai kaip užsakyti gamybines operacijas subrangai ir jas apskaityti automatizuotoje sistemoje


?  Gaminio gamybos operacijų užsakymas iš subrangovų


?  Paslaugų užsakymo iš subrangovų ir apskaitos sistema


?  Perduotų subrangovui užsakymo vykdymui didesnio negu pagal normas kiekio automatinis nurašymas pagaminus užsakymą


?  Subrangovo sąskaitos- faktūros automatinis užpajamavimas


?  Subrangovų kainų apklausa internetu panaudojant sąmatų ir plano grafiko duomenis, papildytus medžiagų specifikacijos aprašymų ir failais


?  Pajamavimas iš užsakymų tiekėjams ir subrangovams
Apmokymai kaip kontroliuoti ir analizuoti gamybinių operacijų užduočių vykdymą automatizuotoje sistemoje


?  Gamybinių operacijų paskyros su operacijų barkodais suformavimas ir spausdinimas


?  Gamybinių operacijų pradžios ir pabaigos bei pagaminto gaminių kiekio automatinis registravimas skenuojant paskyros barkodus


?  Gamybinių operacijų vykdymo planas-ataskaita


?  Operacijų paskyrų gamyboje automatinis spausdinimas komplektuojamam gaminiui ir jo pusgaminiams


?  Paskyros suformavimas sudėtingam gaminiui su kintamomis gaminio charakteristikomis bei operacijomis iš gaminio komplekto, pirmo lygio detalėmis ir pusgaminiais


?  Komplektuojamų pusgaminių gamybinių operacijų vykdymo planas- ataskaita


?  Komplektuojamų pusgaminių gamybinių operacijų pradžios ir pabaigos bei kiekio automatinis registravimas skenuojant paskyros ir operacijų barkodus


?  Paskyros pusgaminių gamybai su gamybinių operacijų barkodais suformavimas ir spausdinimas iš pusgaminių gamybos plano


?  Vykdytojų -brigadų ar darbuotojų, priskyrimo funkcija gamybos operacijoms pasirinkus gaminius iš užsakymų gamybai plano


?  Gamybinių operacijų pradžios ir pabaigos bei atlikto kiekio automatinis registravimas skenuojant paskyros ir gamybinių operacijų barkodus


?  Matuojamų gaminių užsakymų gamybos operacijų planas -ataskaita


?  Paskyros gamybinėms operacijoms su barkodais suformavimas ir spausdinimas pasirinktai užsakymo pozicijai


?  Skirtingų vieno ar kelių užsakymų pozicijų atrinkimas ir vienos bendros paskyros vienos ar kelių gamybinių operacijų atlikimui su barkodais suformavimas ir spausdinimas
Kaip įsivertinti valdymo procesų automatizavimo naudą gamyboje apmokymai


?  Efektyvesnė gamyba dėl didesnio suinteresuotumo darbu automatizavus operacijų apskaitos funkcijas


?  Gamybos našumo padidėjimas dėl sumažėjusio laiko švaistymo automatizavus gamybos planavimo ir užduočių paskirstymo funkcijas


?  Valdymo sąnaudų sumažėjimas automatizavus gamybos valdymo funkcijas


?  Mažesnės išlaidos medžiagos automatizavus tiekimo valdymo procesus

4. Etapas Tiekimo valdymo apmokymai


Medžiagų tiekėjų kainų apklausų apmokymai


?  Kainų apklausų Internetu sistema iš medžiagų, paslaugų ir prekių katalogo


?  Kainų apklausų Internetu sistema medžiagoms iš gamybos užsakymų
Tiekėjų žinyno vedimo apmokymai


?  Laiškų šablonų apklausai ir užsakymui paruošimas tiekėjo kortelėje


?  Tiekėjų duomenų importavimas iš Excel failo


?  Tiekėjų duomenų kopijavimas iš kliento kortelės


?  Tiekėjų duomenų įvedimas per tiekėjo kortelę
Medžiagų katalogo sudarymo apmokymai


?  Medžiagų katalogo sudarymas ir tiekėjų priskyrimas medžiagoms


?  Medžiagų charakteristikų sukūrimas ir pritaikymas medžiagų matavimo vienetų perskaičiavimui


?  Medžiagų kainų ir likučių failų importas į katalogą
Prekių ir medžiagų pirkimų proceso automatizavimo AIVA 9001 programos pagalba apmokymas


?  Įmonės padalinių darbuotojų paraiškų suformavimas pirkimams


?  Medžiagų gamybiniams užsakymams paskaičiavimas iš klientų gamybinių užsakymų ir užsakymų tiekėjams suformavimas bei išsiuntimas


?  Prekių ir medžiagų užsakymas naudojantis katalogu


?  Užsakymų tiekėjams apskaičiavimas ir formavimas pagal sandėlio prekių min ir max normas


?  Įmonės padalinių užsakymų performavimas į užsakymus tiekėjams ir subrangovams


?  Klientų užsakymų performavimas į užsakymus tiekėjams ir subrangovams


?  Medžiagų užsakymo poreikio automatizuotas apskaičiavimas prognozavimo būdu iš praeities jų sunaudojimo 2 periodų duomenų
Kaip įvertinti tiekimo valdymo automatizavimo naudą apmokymai


?  Kaip įvertinti darbo laiko ir atlyginimų ekonomiją medžiagų poreikio skaičiavimui, užsakymui ir gavimo apskaitai


?  Kaip Įvertinti ekonomiją medžiagoms dėl mažesnių kainų automatizavus kainų apklausą Internetu ir užsakymą


?  Netiesioginė ekonomija gamyboje automatizavus tiekimo valdymą

-------------------------

5. Etapas Sandėlių valdymo mokymai


Duomenų bazės pasiruošimo sandėlių apskaitos automatizavimui apmokymai


?  Sandėlių žinyno sudarymas


?  Sandėlio vietų katalogo sukūrimas ir priskyrimas medžiagų ir gaminių grupėms


?  Sandėlių charakteristikų pavadinimų ir nustatymų žinyno kūrimas
Gaminių išdavimo iš sandėlio valdymo automatizavimo mokymai


?  Klientų užsakymų sąrašas su PVM sąskaitos faktūros/važtaraščio formavimu iš kliento užsakymo duomenų ir prekių nurašymu iš sandėlio


?  PVM sąskaitos-faktūros formavimas pagal prekių išvežimo važtaraščius


?  CMR šablonų suformavimas pagal Užsakovo pateiktus pavyzdžius spausdinimui pagal klientų ir jų padalinių užsakymus


?  Kliento keitimas patvirtintose PVM sąskaitose ir užsakymuose


?  Laisvas sąskaitos-faktūros spausdinimo turinio įvedimas


?  PVM sąskaitos faktūros suformavimas pagal prekių svorius (ne pagal vnt.)
Medžiagų ir gaminių automatizuoto perkėlimo tarp sandėlių ir grąžinimo apmokymai


?  Nurašymas/Perkėlimas pagal barkodus (gavimo kodus) papildomi charakteristikų laukai iš pajamavimo dokumento


?  Nurašymas/Perkėlimas pagal barkodus , stulpelių pločių ir padėties išsaugojimas užkrovus pakartotinai langą.


?  Nurašymas/Perkėlimas pagal pasirinkto sandėlio likutį


?  Medžiagų grąžinimo valdymas iš gamybos


?  Medžiagų grąžinimo valdymas tiekėjams iš pajamavimo dokumento


?  Prekių grąžinimų iš klientų valdymas


?  Prekių grąžinimų tiekėjams valdymas
Medžiagų pajamavimo, perkėlimo ir nurašymo apmokymai


?  Sandėlio likučių įvedimas ir koregavimas automatiškai suformuojant skirtumui nurašymo ir pajdmavimo dokumentus


?  Gautų žaliavų pajamavimas iš svarstyklių pasirinkus siųstą užsakymą tiekėjui kartu atspausdinant lipdukus su barkodais gautų žaliavų pakuotėms


?  Pajamavimas iš užsakymų tiekėjams ir subrangovams


?  Pajamavimas iškomplektuojamų prekių su savikainos paskaičiavimų iš bendros komplekto kainos


?  Pajamavimas pasirenkant prekes iš programos katalogo ir lipdukų su barkodais/ QR kodais spausdinimu
Sandėlio vidaus iš išorės ataskaitų sudarymo pasiruošimo ir analizės mokymai


?  Anuliuotų pajamavimo dokumentų ataskaita


?  Ataskaitos ir PVM sąskaitos už sandėliavimo paslaugas formavimas ir apskaita


?  Ataskaitos nebaigtiems pirkimo ir pardavimo/rezervacijų dokumentams su filtrais pagal patvirtintą terminą ir stadijas,- planuotą pakrovimą, pristatymą ir pan. programavimas


?  Ataskaitos, kurioje būtų rodomi sandėlio likučiai, rezervuoti kiekiai, kiekiai kelyje programavimas


?  Ataskaitos, kurioje būtų rodomi sandėlio likučiai, rezervuoti kiekiai, kiekiai kelyje programavimas


?  Inventoriaus sandėlio ataskaita


?  Materialinių vertybių sandėlio ataskaita


?   Sandėlio išlaidavimo, pajamavimo likučių ir bendra ataskaitos


?  Užsigulėjusių sandėlyje prekių ataskaitos programavimas


?  Žaliavos judėjimo (apyvartą)per atitinkamą periodą ataskaita


?  Gautų medžiagų pakuočių ir išvežamų gaminių pakuočių svorių ataskaita už mėnesį


?  Intrastat Intrastato ataskaita 


?  i.SAF PVM sąskaitų faktūrų duomenų eksportas 


?  i.MAS Važtaraščių failo suformavimo perdavimui į mokesčių inspekcijos i.MAS sistemą 


?  Važtaraščių pagal vidinio perkėlimo dokumentą eksportavimo į i.VAZ sistemą


?  Gaminių pakuotės svorio, gaminių bruto svorio apskaičiavimas bei spausdinimas PVM sąskaitoje faktūroje


?  Gaunamos su importuojamomis medžiagomis ir išvežamos produkcijos pakuočių ataskaita
Kaip įvertinti sandėlių apskaitos automatizavimo naudą gamybos įmonėje mokymai


?  Kaip įvertinti darbo laiko ekonomiją automatizavus pagamintos produkcijos išdavimo valdymo funkcijas


?  Kaip įvertinti darbo laiko sąnaudų ekonomiją automatizavus medžiagų pajamavimo funkcijas


?  Kaip įvertinti darbo laiko sąnaudų ekonomiją automatizavus logistikos funkcijas tarp sandėlių

-------------------------

6. Etapas Darbų valdymo apmokymai konstravimo ir montavimo padaliniuose


Apmokymai kaip pasiruošti sistemos diegimui konstruktorių padalinyje


?  Gaminių konstravimo darbų katalogo sukūrimas


?  Konstruktorių darbo vietų katalogo sukūrimas
Konstruktorinių darbų valdymo automatizuotos sistemos apmokymai


?  Gaminių konstravimo darbų plano automatizuotas sudarymas iš klientų užsakymų


?  Klientų užsakytų gaminių konstravimo darbų automatinis eilės ir terminų planavimas pagal konstruktorių užimtumą ir užsakymų terminus


?  Konstravimo darbų užduočių atlikimo patvirtinimas ir apskaita
Apmokymai kaip įvertinti valdymo funkcijų automatizavimo naudą konstruktorių padalinyje


?  Ekonomija dėl klientų užsakymų greitesnio įvykdymo


?  Konstravimo darbų valdymo ir apskaitos laiko ir išlaidų ekonomija


?  Konstruktorių darbo efektyvumo padidėjimas
Duomenų bazės pasiruošimo montavimo darbų pas klientus valdymo sistemos diegimui apmokymai


?  Matavimo- montavimo darbų katalogo sukūrimas ir medžiagų, kurios gali būti reikalingos darbų atlikimui, priskyrimas darbams


?  Medžiagų, reikalingų darbų atlikimui, katalogo sukūrimas
Darbo su montavimo darbų valdymo automatizuota sistema apmokymai


?  Matavimo-montavimo darbų plano suformavimas iš klientų užsakymų su Vykdytojų ir terminų priskyrimo, paskyros darbams atspausdinimo ir atlikimo datų bei laiko registracijos funkcijomis


?  WEB Kalendorius darbų planavimui pas klientus pagal suderintą su jais laiką


?  Matavimo-montavimo atliktų darbų pagal užsakymus ataskaita


?  Darbų užduočių pateikimas ir vykdymo registravimas per telefono aplikaciją

-------------------------

7. Etapas Praėjimo kontrolės ir įrengimų aptarnavimo sistemų diegimo ir naudojimosi apmokymai


Duomenų bazės pasiruošimo laiko apskaitos sistemai apmokymai


?  Darbuotojų darbo laiko grafiko suvedimas


?  Darbuotojų priskyrimas padaliniams


?  Praėjimo kontrolės įrangos priskyrimas padalinių praėjimams


?  Praėjimo kortelių priskyrimas darbuotojų žinyne
Darbo su praėjimo -kontrolės ir laiko apskaitos sistema apmokymai


?  TABELIS Darbo laiko apskaitos tabelio suformavimo iš praėjimo kontrolės sistemos duomenų programos modulis


?  PRAĖJIMO REGISTRAS Darbuotojų atėjimo-išėjimo gaunamų duomenų iš praėjimo kontrolės sistemos registro modulis


?  Darbuotojų darbo laiko grafiko sudarymas-nuo kada iki kada dirba, pertraukos


?  Darbuotojų išėjimo-atėjimo kontrolė pagal darbuotojų darbo laiko grafiką


?  Darbuotojų pamainų planavimas, palyginimas su praėjimo sistema, kodų priskyrimas ir grafiko sudarymas
Staklių aptarnavimui reikalingos duomenų bazės sukūrimo apmokymai


?  Staklių ir kitų įrengimų bei įrankių katalogo sukūrimas


?  Staklių periodiškai atliekamų ir vienkartinių aptarnavimo darbų katalogo sukūrimas
Periodinių aptarnavimų planavimo ir valdymo apmokymai


?  Periodinio įrengimų (automašinų) plano suformavimas remontams bei aptarnavimui ir perdavimas vykdymui


?  Gedimų aptarnavimo užsakymų performavimas į kainų apklausos paklausimus bei į užsakymus tiekėjams ir servisams, kurie atlieka staklių aptarnavimą


?  AIVA SandAtaskaitos Detalių gavimo į sandėlį, panaudojimo remontui sandėlio likučių ir bendra judėjimo ataskaitos


?  Užsakymo tiekėjui ar servisui įvykdymo registracija pajamuojant iš jam siųsto užsakymo
Gedimų registracijos ir jų šalinimo valdymo bei apskaitos apmokymai


?  Staklių ir įrengimų gedimų registracija atliekama darbininko, kuris dirba prie staklių


?  Gedimų registras su gedimo įvykdymo registravimu ir sąrašo eksportu į Excel failą


?  Užregistruotų gedimų taisymo kalendorius su kiekvienam gedimui priskirtu jam darbuotoju ir galimybe perkelti laikus ir pakeisti darbuotoją

-------------------------

8. Etapas Buhalterinės apskaitos kaip sudėtinės gamybos valdymo sistemos apmokymai


Duomenų bazės paruošimo buhalterinės apskaitos diegimui apmokymai


?  Atsikaitomųjų sąskaitų, valiutų ir balansinių sąskaitų surišimas. Kasos, bankų atsiskaitomųjų sąskaitų, kasos aparatų, kotelių skaitytuvų apskaitai.


?  Atsiskaitymo balansinių sąskaitų priskyrimas


?  Balansinių sąskaitų plano įvedimas/papildymas/koregavimas.


?  Kokie įvesti AIVA9001 verslo valdymo sistemos aplinkoje dokumentai, kada ir kaip atsiranda buhalterinėje apskaitoje automatiškai.


?  Pradžios balanso įvedimas
Darbo su automatizuota turto apskaitos sistema apmokymai


?  Ilgalaikio turto apyvartos žiniaraštis


?  Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas


?  Turto ir inventoriaus kartotekos sudarymas


?  Turto perdavimo dokumentų sukūrimas, peržiūra ir redagavimas
Darbo su automatizuota buhalterinės finansinės apskaitos sistema apmokymai


?  Ataskaita Apyvartinis žiniaraštis


?  Ataskaita Bendrasis žurnalas(Operacijų žurnalo ataskaita)


?  Apmokėjimų įvedimas ir skolų sudengimai, suderinimo aktų spausdinimas


?  Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis, KPI ir KIO registravimas ir išrašymas


?  Bankų ir kasos apskaita


?  Klientų apmokėjimų importo iš banko
Atgal
 
LinkedIn
-->
LinkedIn
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt