Gamybos planų sudarymo modulis Klauskite
 
Programa sudaro užsakytų gaminių ir gaminių reikalingų atsargų papildymui gamybos planą, o iš jo,-pusgaminių gamybos planus. Šie planai toliau naudojami tiesioginiam gamybos valdymui ir kaip ataskaitos.
    

Daugelyje įmonių gamybos  planai sudaromi  rankiniu būdu registruojant klientų užsakymus  Excel faile . Rankinis planų sudarymo būdas užima laiko, sunku daryti pakeitimus atėjus skubiems užsakymams. Excel forma sudarytas planas neturi pilnos informacijos apie gaminius

AIVA programa gamybos planą automatiškai suformuoja  iš klientų užsakymų ir pagal sandėlio min ir max normas.

Sudėtingiems gaminiams, kuriems pagaminti reikalinga prieš tai pagaminti pusgaminius, programa automatiškai suformuoja ir bet kokio lygio pusgaminių gamybos planus bei galutinių gaminių surinkimo iš pusgaminių  gamybos planą.

Visi šie planai ne tik parodo ką ir kada gaminti, bet iš jų toliau vyksta automatizuotas gamybos valdymas,- medžiagų ir pusgaminių perdavimą į gamybą, užduočių gamybos operacijoms perdavimas vykdymui.

Kartu šie planai tarnauja ir kaip ataskaitos, nes juose programa parodo kas jau atlikta, bei parodo paskaičiuotas  faktines pusgaminių ir gaminių gamybos savikainas, jas palygina su skaičiuotomis užsakymo metu.   

Gamybos plano modulyje ne tik matysite programos sudarytą gamybos planą bet galėsite jį valdyti:

 ?      Didelius klientų užsakymus galėsite sudalinti dalimis ir net po vieną gaminį  ir gaminti atskirai skirtingomis datomis

?      Galėsite blokuoti užsakymų keitimą komercijos padalinyje, jei jau pradėta jų gamyba

?      Patikrinsite ar užtenka planuojamų užsakymų vykdymui medžiagų. Jei neužtenka, galite medžiagas užsakytos ir kol medžiagos nebus gautos netraukti užsakymo į gamybos planą

?       Matysite kaip vykdomi klientų užsakymai,-kiek jau gaminių pagaminta

?       Galėsite atfiltruoti užsakymus pagal įvairius kriterijus,-datas, klientus, vadybininkus, gaminius, gaminių charakteristikas ir kitus kriterijus

?       Pagal Jūsų komandą programa sudarys sudėtingų gaminių gamybai reikalingų pusgaminių gamybos planus

Pusgaminių planai

 Pusgaminiai gali būti komplektuojami iš kitų pusgaminių, arba tiesiogiai gaminami iš žaliavų.

 Pusgaminiai, kurie gaminami iš žaliavų, gali įeiti kaip sudėtinės dalys tiek į komplektuojamus pusgaminius tiek į galutinius gaminius. Kadangi dažnai tokie pusgaminiai gaminami kartu, todėl programa juos iš visur "ištraukia" į vieną ,- taip vadinamą "detalių' gamybos planą.

Komplektuojamiems pusgaminiams programa sudaro atskirą,- komplektuojamų pusgaminių gamybos planą. Jei komplektuojami pusgaminiai komplektuojasi kitais komplektuojamais pusgaminiais, tai kiekvieno lygio pusgaminiams programa gali sudaryti arba atskirus gamybos planus  arba visus pusgaminius rodyti bendrame komplektuojamų pusgaminių gamybos plane.

Kaip Jums padės automatizuota gamybos planų sudarymo sistema

?       Iš programos sudarytų pusgaminių ir galutinių gaminių gamybos planugalėsite  automatizuoti gamybos valdymą, -medžiagų  bei pusgaminių atrinkimą ir perdavimą gamybai

?       sutaupysite  gamybos vadovo (planuotojo) darbo laiką pusgaminkų planų sudarymui.

AIVA Gamybos planų sudarymo modulio privalumai

?       Gamybos planai tiesiogiai sudaromi iš klientų užsakymų ir gatavos produkcijos sandėlio normų, todėl gamybos planą programa  sudaro automatizuotai  be jokio rankinio duomenų įvedimo

?       Iš sudarytų gamybos planų toliau vykdomi visi gamybos valdymo veiksmai,- gamybos proceso planavimas, medžiagų perdavimas į gamybą, gamybos operacijų paskyrų spausdinimas ir apskaita.

 
Atgal
 
LinkedIn -->
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt