Matuojamų gaminių gamybos operacijų valdymo modulis Klauskite
 
    

Gamybos operacijų valdymo modulio pagalba galėsite  peržiūrėti matuojamų gaminių gamybos plano vykdymo eigą, priskirti  operacijų vykdytojus,  spausdinti operacijų paskyras tiek atskiriems užsakymo gaminiams, tiek paskyras keliems gaminiams iš karto vienai ar visoms operacijoms, registruoti operacijų atlikimą pagal paskyras tiek ranka tiek skenuojant paskyras. Jei vykdant tam tikrą operaciją buvo sugadintas pusgaminis, galima prie tos operacijos tai pažymėti tolimesnei apskaitai.

Aprašysime detaliau kaip pusgaminių gamybos operacijų valdymo modulis padės Jums valdyti gamybą

Kontroliuosite realiu laiku matuojamų pusgaminių gamybos operacijų vykdymo eigą

Užsakymų gamybos operacijų plane programa parodys kokius reikalinga pagaminti kiekvienam užsakymui  gaminius, jų charakteristikas, reikalingas atlikti operacijas, paskaičiuotas operacijų trukmes.

Plano formoje galėsite pasirinkti  rodyti priskirtus operacijoms vykdytojus , matyti ar operacija pradėta ar pabaigta, datą kada buvo atspausdinta paskyra vykdymui, operacijų įvykdymo datą, pagamintų gaminių kiekius.

 Galėsite filtruoti planą pagal įvairius kriterijus-datų periodą, klientus, užsakymus, darbininkus, medžiagas ir kt..

Galėsite atspausdinti paskyrą užsakymo gaminių operacijų vykdymui

Iš  gamybos operacijų plano pasirinkę užsakymą galėsite jam atspausdinti paskyrą su barkodais operacijų vykdymui ir registracijai. Programa paskyroje parodys kiek ir kokių gaminių reikia pagaminti, kokias operacijas atlikti, kokia jų planinė trukmė užsakymo įvykdymui, kiekvienai operacijai atspausdins barkodus operacijos pradžios ir pabaigos registracijai.

Operacijų vykdymo registracija skenuojant

Gavę paskyrą, darbininkai patys registruoja gamybinių operacijų vykdymo pradžią bei pabaigą skenuodami paskyroje esančius operacijų barkodus, o programa užregistruoja užduoties vykdymo pradžios ir pabaigos laikus ir datą. Jei nebuvo priskirti operacijai, darbininkai nuskenuoja savo kortelės barkodą, o programa priskiria kas atliko užduotį.

Operacijų paskyrą galite panaudoti ne tik operacijų registracijai skenuojant, bet ir operacijų registracijai per liečiamą ekraną, tam kad greičiau identifikuoti suplanuotą užsakymą vykdymo pasirinkimui.

Galėsite atspausdinti paskyrą operacijų vykdymui keliems gaminiams kartu ir vykdyti jų gamybą efektyviau

Iš  gamybos operacijų plano galėsite  pasirinkti gaminius, kurias gaminti kartu yra efektyviau, pav. kurie gaminami iš tos pačios medžiagos. Programa suformuos paskyrą gamybai su gamybinių operacijų barkodais ir pasirinktų pusgaminių charakteristikomis.

Darbininkai patys galės registruoti gamybinių operacijų vykdymo pradžią bei pabaigą skenuodami paskyroje esančius operacijų barkodus. Nuskenavus barkodus, programa užregistruos užduoties vykdymo pradžios ir pabaigos laikus, apskaičiuos kiek truko operacija visiems paskyros užsakymams ir padalins kiekvienam iš jų bendrą operacijos vykdymo laiką, kad žinoti kiekvieno užsakymo operacijos vykdymo trukmę ir kainą.

Galėsite vesti gaminių ruošinių, kurie gaunami po kiekvienos atliktos operacijos kainų ir kekių apskaitą

Programoje realizuotas režimas, kai užregistravus pirmos operacijos atlikimą, programa nurašo automatiškai medžiagas ir apskaičiuoja gauto ruošinio savikainą sudėdama medžiagų ir atliktos operacijos kainą.

Atlikus sekančią po jos operaciją programa automatiškai nurašo  anksčiau pagamintų ruošinių tokį kiekį, koks pagamintas rezultate sekančios operacijos ir apskaičiuoja naujų ruošinių savikainą.

Įvykdžius sekančias pagal prioritetą operacijas, programa automatiškai nurašo anksčiau užpajamuotus ruošinius ir užpajamuoja naujus ruošinius su daugiau atliktų operacijų. Jei sekančios operacijos atlikta mažiau, negu prieš tai atliktos, programa parodo kiek liko ruošinių iš tos operacijos kitą kartą gaminant tokio pat gaminio užsakymą.

Užregistravus paskutinės pagal prioritetą operacijos įvykdyta kiekį, programa ne tik nurašo prieš tai pagaminta ruošinio  kiekį, bet ir automatiškai užpajamuoja tokį pat kiekį gaminių.

Atlyginimų paskaičiavimas

Iš operacijų registracijos  duomenų programa paskaičiuoja darbininkams atlyginimą nuo jų atliktų operacijų.

Galima nustatyti kaip skaičiuoti darbininkams atlyginimą už jų atliktas operacijas. Yra keli metodai kai skaičiuojama

·       tik pagal operacijos įkainį,

·       Pagal paskaičiuotą operacijos laiką padauginta iš laiko vieneto įkainio

·       Pagal paskaičiuotą operacijos laiką padauginta iš laiko vieneto įkainio, ir padauginta iš našumo koeficiento. Šis koeficientas apskaičiuojamas padalinus paskaičiuota operacijos atlikimui reikalinga laiką iš faktinio operacijos atlikimo laiko. T.y. jei darbuotojas užsakymą atliko greičiau, jo atlyginimas padidėja ir priešingai, jei lėčiau, tai sumažėja

 

 Nauda

Gamybos operacijų valdymo modulis padeda efektyviau panaudoti darbininkus gamyboje, lengvai - su mažiausiomis sąnaudomis registruoti kas įvykdė darbus ir nesunkiai įdiegti darbo užmokesčio nuo išdirbio sistemą bei vesti broko apskaitą pagal kiekvieną gamybinę operaciją, serijiniam gaminiams VESTI RUOŠINIŲ APSKAITĄ. 

Įdiegę gamybos operacijų valdymo modulį:

- Sumažinsite gamybos vadovų darbo laiko sąnaudas pusgaminių gamybos valdymui ir jie galės efektyviau valdyti gamybą

-Sukaupsite duomenų bazę apie operacijas įrengimų ir darbuotojų efektyvumo įvertinimui

-Be papildomų darbo sąnaudų įdiegti darbo užmokesčio nuo išdirbio sistemą ir taip labiau suinteresuoti vykdytojus darbu

Mūsų sprendimo privalumai:

- Operacijų registraciją atlieka pats vykdytojas skenuodamas paskyrą

- Registruojant operacijų vykdymą, kartu automatiškai atliekama panaudotų gamybai medžiagų nurašymas ir  pagamintų pusgaminių pajamavimas

-Be papildomų darbo sąnaudų galima  užregistruoti kas blogai atliko gamybos operaciją

- Skenuojant galima užregistruoti kokie gamybos trikdžiai atsirado ir kiek tęsėsi pagal kiekvieną gamybinę operaciją
Funkcijos
Gamybos valdymas Gamybinių operacijų pradžios ir pabaigos bei atlikto kiekio automatinis registravimas skenuojant paskyros ir gamybinių operacijų barkodus
Gamybinių operacijų savikainos paskaičiavimas ir atlikimo apskaita
Matuojamų gaminių užsakymų gamybos operacijų planas -ataskaita
Paskyros gamybinėms operacijoms su barkodais suformavimas ir atspausdinimas pasirinktai užsakymo pozicijai
Skirtingų vieno ar kelių užsakymų pozicijų atrinkimas ir vienos bendros paskyros vienos ar kelių gamybinių operacijų atlikimui su barkodais suformavimas ir atspausdinimas
Vykdytojų -brigadų ar darbuotojų, priskyrimo funkcija gamybos operacijoms pasirinkus gaminius iš užsakymų gamybai plano

Atgal
 
LinkedIn -->
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt