LT | EN
   
 
Užsakymų gamybai plano-sąrašo suformavimo, medžiagų užsakymų vykdymui paskaičiavimo, patikrinimo sandėliuose, užsakymų filtravimo ir peržiūros bei perdavimo vykdymui modulis Klauskite
 
    

Programa automatiškai suformuoja  užsakymų gamybai sąrašą iš klientų užsakymų  ir vidinių užsakymų sandėlio papildymui .

Užsakymų sąrašo programos modulis  turi nemažai  galimybių, kurios padeda valdyti gamybą.

Sąrašo eksportas į Excel ir spausdinimas

Usakymų gamybai sąrašas gali būti išvedamas į Excel formą , o iš ten atspausdinamas.

Be to, Užsakymus galima atspausdinti tiesiogiai iš užsakymų gamybai sąrašo.

  

Užsakymų rūšiavimas

 Užsakymus  galima surūšiuoti pagal užsakymo priėmimo datą arba pagal planuojamą įvykdymo terminą, pagal pasirinktus datų intervalus,pardavėjus, klientus, regionus.

 

Užsakytų gaminių charakteristikų rodymas gamybos plane

Užsakymų plane galima pasižymėti kokias gaminių charakteristikas ir kokias gamybos operacijas bei medžiagas rodyti užsakymų plane ir kokia tvarka. Šiuos nustatymus programa “prisimena” ir kitą kartą, peržiūrint gamybos planą, šių nustatymų kartoti nereikia .

Galima surūšiuoti gaminių užsakymus pagal jų charakteristikas, pvz., pagal medžiagos rūšį ir storį ir pažymėti, kokie gaminiai perduodami gaminti.

  Užsakymų paprastų gaminių medžagų kiekių ir operacijų laikų sumavimas

Gaminiams gaminamiems apdirbant medžiagas galima iš anksto dar kataloge nustatyti, kokias charakteristikų reikšmes gamybos plane sumuoti. Programa gamybos plane sumuoja pažymėtas charakteristikų reikšmes, pavyzdžiui, reikalingų medžiagų kiekį ir operatyviai  parodo gamybos plane šių sumų reikšmes.

 

Užsakymų filtravimas pagal įvairius kriterijus

 Užsakymų gamybos sąraše galima filtruoti užsakymus pagal įvairius kriterijus: kliento pavadinimą, vadybininko pavardę,  periodus-užsakymų registravimo ir planuojamo užsakymų įvykdymo.

 

Užsakytų gaminių technologinės kortelės peržiūra

Pasirinkus iš užsakymų sąrašo gaminį, galima peržiūrėti  jo komplektacija, charakteristikas, medžiagas, medžiagų kiekius, gamybos operacijas, jų apimtis ir įvykdymo trukmę bei brėžinius.

Yra funkcija  peržiūrėti "prisegtus" gaminių brėžinius ir prisegti naujus brėžinius

 

Gamybos terminų kontrolė

Gamybos vadovas užsakymų plane mato tiek savo suplanuotą užsakymo įvykdymo datą, tiek vadybininko suderintą su klientu užsakymo įvykdymo datą ir gali patikslinti gamybos datą. Jei jis įveda vėlesnę gamybos datą negu sutarta su klientu užsakymų įvykdymo data, programa apie tai signalizuoja vadybininkui, nudažydama vadybininko kontroliuojamą užsakymą kita spalva.

 

Užsakymų valdymo funkcijos

Užsakymų gamybai sąraše realizuotos  šios gamybos užsakymo valdymo funkcijos:

1)     Trūkstamų užsakymų įvykdymui medžiagų paskaičiavimo ir perdavimo tiekimui

2)     Užsakymų perdavimo vykdymui

Perduoti gamybai gaminiai sąraše nusidažo kita spalva bei atsiranda jų perdavimo gamybai data, kad būtų lengviau kontroliuoti jų vykdymą. Jei iki nurodyto užsakymo įvykdymo termino gaminiai nepagaminami, užsakymų sąraše jie nusidažo raudonai, įspėdami, kad gamyba vėluoja.

Trūkstamų medžiagų paskaičiavimas

Programa paskaičiuoja pasirinktiems arba visiems užsakymams kiek reikalinga medžiagų, patikrina ar jų yra sandėlyje ir ar jos užsakytos bet negautos, paskaičiuoja kiek trūksta medžiagų įvertindama, kad dalis medžiagų jau gali būti perduotos gamybai, ir suformuoja užsakymus tiekimui Tiekimo moduliui.

 

Užsakymų perdavimas vykdymui į medžiagų valdymo ir gamybinių operacijų valdymo planus

Užsakymai, kuriems yra sandėlyje reikalingos medžiagos, specialia komanda perduodami vykdyti:

  • į žaliavų valdymo planą, iš kurio vykdomas medžiagų surinkimas ir perdavimas į gamybą
  • į gamybinių operacijų valdymo planą, iš kurio formuojamos paskyros su barkodais opercijų vykdymui. 

Jei gaminiai sudėtingi-komplektuojami iš detalių ir mazgų, tada programa atlieka jų dekompozicija ir suformuoja, priklausomai nuo gaminių sudėtingumo, į :

·        Užsakymų planus detalių medžiagų surinkimui ir detalių gamybinių  operacijų valdymui

·        Užsakymų planus neriboto lygio surenkamų pusgaminių (mazgų, pomazgių, ...)  sukomplektavimui iš detalių, kitų pusgaminių ir medžiagų bei pusgaminių  gamybinių operacijų valdymui

·        Užsakymų planus galutinio gaminio komplektavimui iš detalių pusgaminių ir medžiagų bei galutinio gaminio gamybinių operacijų valdymui

Šią užsakytų gaminių dekompozicija galima atlikti arba iš karto iš užsakymų sąrašo-plano, arba vėliau- palaipsniui, iš gaminio komplektavimo formos ir iš pusgaminių komplektavimo formos.

 

Užsakymų vykdymo kontrolė

Perduoti gamybai gaminiai sąraše nusidažo kita spalva bei atsiranda jų perdavimo gamybai data, kad būtų lengviau kontroliuoti jų vykdymą. Jei iki nurodyto užsakymo įvykdymo termino gaminiai nepagaminami, užsakymų sąraše jie nusidažo raudonai, įspėdami, kad gamyba vėluoja.

 
Funkcijos
Gamybos valdymas Filtrai gamybos užsakymų kuriems nurašytos medžiagos detalėms bei kuriems priskirta gamybos brigada
Filtras, leidžiantis atrinkti vėluojančius užsakymus, kuriems ši diena lygi ar vėlesnė už vadybininko terminą arba gamybos terminas įrašytas didesnis kaip vadybininko terminas. Pabaigoje sąrašo įrašo pozicijų skaičių
Pajamavimo filtras gamybos sąraše
Papildomi filtrai gamyboje, užsakynų vykdymo būsenų įvedimas ir užsakymų filtravimas pagal būsenas
Patikslinto gamybos termino perdavimo gaminio detalėms funkcija
Tam tikrų, pažymėtų grupes aprašyme charakteristikų, reikšmių įvedimo funkcija gamybos užsakymų sąraše
Trūkstamų medžiagų paskaičiavimo funkcija klientų gamybinių užsakymų sąraše
Užsakymų gamybai perdavimas vykdymui daliniais kiekiais ir valdymas
Gamybos sąrašuose teisės darbuotojui, kad negalėtų vykdyti jokių komandų, tik peržiūrą
Pakeitus kodą kataloge, kodo automatinio pasikeitimo užsakymuose funkcija
Papildoma teisė darbuotojui, kad negalėtų atšaukti iš gamybos užsakymų gamybai sąraše
Paskaičiuoto užsakymo tiekejui iš gamybos sąrašo rankinio koregavimo funkcija
Užsakyme tiekejui rūšiavimo pagal abėcėlę funkcija
Vėluojančių užsakymų kontrolės ir spalvinimo filtruojant kiek liko dienų iki atidavimo termino funkcija

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2020 Aiva sistema
webleader.lt