Komplektuojamų gaminių gamybinių operacijų valdymo ir apskaitos modulis Klauskite
 
Programa sudarys gaminių užsakymų operacijų vykdymo planą, suformuos gamybos užduotis ir padės kontroliuoti jų vykdymą. Automatizavę operacijų registraciją galėsite įdiegti apmokėjimo nuo atliktų darbų sistemą.
    

Gamybos operacijų valdymo modulio pagalba galėsite  peržiūrėti gamybos operacijų plano vykdymo eigą,  spausdinti operacijų paskyras, registruoti operacijų atlikimą pagal paskyras tiek ranka tiek skenuojant paskyras. Jei vykdant tam tikrą operaciją buvo sugadintas gaminis, galima prie tos operacijos tai pažymėti tolimesnei apskaitai.

Aprašysime detaliau kaip komplektuojamų gaminių gamybos operacijų valdymo modulis padės Jums valdyti gamybą

Kontroliuosite realiu laiku komplektuojamų gaminių gamybos operacijų vykdymo eigą

Užsakymų gamybos operacijų plane programa parodys kokius reikalinga pagaminti kiekvienam užsakymui  gaminius, jų charakteristikas, reikalingas atlikti operacijas, paskaičiuotas operacijų trukmes.

Plano formoje galėsite pasirinkti  rodyti priskirtus operacijoms vykdytojus , matyti ar operacija pradėta ar pabaigta, datą kada buvo atspausdinta paskyra vykdymui, operacijų įvykdymo data, pagamintų gaminių kiekius.

 Galėsite filtruoti planą pagal įvairius kriterijus-datų periodą, klientus, užsakymus, darbininkus, įrengimus, operacijas ir kt..

Galėsite atspausdinti paskyrą užsakymo gaminių operacijų vykdymui

Iš  gaminių gamybos operacijų plano pasirinkę užsakymą galėsite jam atspausdinti paskyrą su barkodais operacijų vykdymui ir registracijai. Programa paskyroje parodys kiek ir kokių gaminių reikia pagaminti, kokias operacijas atlikti, kokia jų planinė trukmė užsakymo įvykdymui, kiekvienai operacijai atspausdins barkodus operacijos pradžios ir pabaigos registracijai.

Operacijų vykdymo registracija skenuojant

Gavę paskyrą, darbininkai patys registruoja gamybinių operacijų vykdymo pradžią bei pabaigą skenuodami paskyroje esančius operacijų barkodus, o programa užregistruoja užduoties vykdymo pradžios ir pabaigos laikus ir datą. Jei nebuvo priskirti operacijai, darbininkai nuskenuoja savo kortelės barkodą, o programa priskiria kas atliko užduotį.

Operacijų paskyrą galite panaudoti ne tik operacijų registracijai skenuojant, bet ir operacijų registracijai per liečiamą ekraną, tam kad greičiau identifikuoti suplanuotą užsakymą vykdymo pasirinkimui.

 

Galėsite vesti gaminių ruošinių, kurie gaunami po kiekvienos atliktos operacijos kainų ir kekių apskaitą (reikalinga subrangos valdymui)

Programoje realizuotas režimas, kai užregistravus pirmos operacijos atlikimą, programa nurašo automatiškai medžiagas ir apskaičiuoja gauto ruošinio savikainą sudėdama medžiagų ir atliktos operacijos kainą.

Atlikus sekančią po jos operaciją programa automatiškai nurašo  anksčiau pagamintų ruošinių tokį kiekį, koks pagamintas rezultate sekančios operacijos ir apskaičiuoja naujų ruošinių savikainą.

Įvykdžius sekančias pagal prioritetą operacijas, programa automatiškai nurašo anksčiau užpajamuotus ruošinius ir užpajamuoja naujus ruošinius su daugiau atliktų operacijų. Jei sekančios operacijos atlikta mažiau, negu prieš tai atliktos, programa parodo kiek liko ruošinių iš tos operacijos kitą kartą gaminant tokio pat gaminio užsakymą.

Užregistravus paskutinės pagal prioritetą operacijos įvykdyta kiekį, programa ne tik nurašo prieš tai pagaminta ruošinio  kiekį, bet ir automatiškai užpajamuoja tokį pat kiekį gaminių.

Galima nustatyti kaip skaičiuoti gaminio savikainą-ar į jos skaičiavimą įtraukti ir  operacijų savikainą.

Programa apskaičiuos atlyginimus nuo asmeniškai atliktų gamybos operacijų

Iš operacijų registracijos  duomenų programa suformuoja ataskaitas- atlyginimų paskaičiavimo darbininkams nuo jų atliktų darbų,

Galima nustatyti kaip skaičiuoti darbininkams atlyginimą už jų atliktas operacijas. Yra keli metodai kai skaičiuojama

-       tik pagal operacijos įkainį,

-      Pagal paskaičiuotą operacijos laiką padauginta iš laiko vieneto įkainio

-      Pagal paskaičiuotą operacijos laiką padauginta iš laiko vieneto įkainio, ir padauginta iš našumo koeficiento. Šis koeficientas apskaičiuojamas padalinus paskaičiuotą operacijos atlikimui reikalinga laiką iš faktinio operacijos atlikimo laiko. T.y. jei darbuotojas užsakymą atliko greičiau, jo atlyginimas padidėja ir priešingai, jei lėčiau, tai sumažėja .

 

Nauda

Gamybos operacijų valdymo modulis padeda efektyviau panaudoti darbininkus gamyboje, lengvai - su mažiausiomis sąnaudomis registruoti kas įvykdė darbus ir nesunkiai įdiegti darbo užmokesčio nuo išdirbio sistemą bei vesti broko apskaitą pagal kiekvieną gamybinę operaciją. 

Įdiegę gamybos operacijų valdymo modulį:

- Sumažinsite gamybos vadovų darbo laiko sąnaudas gamybos valdymui ir jie galės efektyviau valdyti gamybą

-Sukaupsite duomenų bazę apie operacijas įrengimų ir darbuotojų efektyvumo įvertinimui

-Be papildomų darbo sąnaudų įdiegti darbo užmokesčio nuo išdirbio sistemą ir taip labiau suinteresuoti vykdytojus darbu

Mūsų sprendimo privalumai:

- Operacijų registraciją atlieka pats vykdytojas skenuodamas paskyrą

- Registruojant operacijų vykdymą, kartu automatiškai atliekama panaudotų gamybai medžiagų nurašymas ir  pagamintų gaminių pajamavimas

-Be papildomų darbo sąnaudų galima  užregistruoti kas blogai atliko gamybos operaciją

- Skenuojant galima užregistruoti kokie gamybos trikdžiai atsirado ir kiek tęsėsi , vykdant pagal kiekvieną gamybines operacijas

 
Funkcijos
Gamybos valdymas Gamybinių operacijų paskyros su operacijų barkodais suformavimas ir atspausdinimas
Gamybinių operacijų pradžios ir pabaigos bei pagaminto gaminių kiekio automatinis registravimas skenuojant paskyros barkodus
Gamybinių operacijų vykdymo planas-ataskaita
Komplektuojamų gaminių gamybinių operacijų kainos paskaičiavimas ir apskaita

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt