Automatizuojant gamybos valdymą reikalingi pradiniai duomenys apie gaminius ir jų gamybą- iš kokių medžiagų gaminami, kokios gamybos operacijos reikalingos atlikti ,kad pagaminti gaminį.

Žinomuose gamybos valdymo sistemose šie duomenys aprašomi, taip vadinamoje, „gaminio kortelėje“ arba, užsienio programose,- „bill of material“ (BOM).  Toks aprašymo būdas visai tenkina standartinių gaminių atveju, kai reikalingi gamybos valdymui duomenys apie gaminius  iš anksto žinomi. Tačiau nestandartinių,- pritaikomų klientų pageidavimams ir projektinių gaminių, valdymo procesų automatizavimui tai nelabai tinka, nes duomenys iš anksto nėra žinomi. Iš padėties išeinama kiekvieną kartą, gavus kliento užsakymą, kuriant naujas gaminio korteles bet tai labai daug darbo, todėl iš vis atsisakoma gamybos valdymo programos ir dirbama su Excel programa.

Šiai problemai išspręsti sukūrėme naują gaminių modeliavimo būdą sistemų teorijos pagrindu

Gaminiai AIVA programoje aprašomi kaip daugialygė sistema, kurios posistemės yra medžiagos, operacijos, pusgaminiai ir staklės, gamybos linijos ir kiti darbo centrai kuriais atliekamos operacijos.

 

Kadangi AIVA programa  nuo pat pradžių buvo kuriama nestandartinių-pritaikomų kliento poreikiams gaminių užsakymui ir gamybos valdymui, todėl prireikė sukurti naujai gaminių modeliavimo būdus pasitelkiant sistemų teoriją.

 

Naudojami trys būdai sumodeliuoti gaminio struktūrą:

1)       Aprašyti gaminiui pagaminti reikalingas medžiagas ir gamybos operacijas kaip to gaminio charakteristikas. Tokie gaminiai vadinami „matuojamais“, kadangi šis būdas daugiausiai naudojamas aprašyti nesudėtingiems nestandartiniams gaminiams, kuriems užsakymo gamybai metu įvedami pageidaujami išmatavimai. Tokių gaminių pavyzdžiais gali būti metalo, stiklo, plastiko detalės ir pan.

2)       Aprašyti gaminio gamybai reikalingas medžiagas ir gamybos operacijas kaip gaminio komplektuojančias dalis, todėl tokie gaminiai vadinami „komplektuojamais“. Šis būdas patogus aprašyti standartinius gaminius arba tokius nestandartinius gaminius, kuriems užsakymo metu tereikia pakeisti tik pagrindinę sudėtį, pav., vietoje vienos spalvos, naudoti kitą spalva, arba vietoje vienos spynos naudoti kitą ir t.t.

3)       Matuojami-komplektuojami gaminiai, kai gaminio arba jo sudėtinių dalių-pusgaminių modeliavimui naudojamas tiek charakteristikų, tiek komplektavimo mechanizmai. Šis modeliavimo būdas patogus aprašyti sudėtingiems nestandartiniams gaminiams, kada užsakymo metu gali keistis viso gaminio ir jo pusgaminių išmatavimai bei sudėtis-medžiagos, operacijos, pusgaminiai.

 

Paprastų gaminių modeliavimo būdai

 

Žemiau parodyti 4 AIVA programoje naudojami paprastų nesudėtingų gaminių, kurie gaminami tiesiogiai apdirbant medžiagas vienos ar kelių gamybos operacijų pagalba, modeliavimo variantai. Konkretus variantas pasirenkamas įmonei pagal tos įmonės gamybos specifiką.

 

 

 

Sudėtingų gaminių modeliavimo būdai

Daugelyje įmonių gaminami sudėtingesnį gaminiai, kuriems pagaminti gaminami pusgaminiai, o iš jų gali būti gaminami kiti pusgaminiai ir t.t. kol pagaminamas galutinis gaminys.

 

Bendru atveju, gaminys savyje gali turėti įvairaus lygio pusgaminius ir medžiagas.

 

Pusgaminius, kurie gaminami tiesiogiai iš medžiagų (žaliavų) vadinsime dar „detalėmis“. Jei tokie pusgaminiai įeina į daugialygių gaminių sudėtį, tai juos patogiausia pasirašyti kaip „matuojamus“ pusgaminius, nes programa sudarydama pusgaminių gamybos planą juos gali „ištraukti iš visų lygių komplektuojamų pusgaminių ir pačio gaminio sudėties ir iš jų sudaryti tokių pusgaminių gamybos planą. Toks planas patogus tuo, kad dažnai pusgaminiai, kurie gaminami iš tos pačios medžiagos  gaminami kartu. Pav., jei tam tikros detalės įeinančios į gaminio pusgaminius ir galutinį gaminį gaminamos iš tam tikro storio metalo lakšto, tai jos stengiamasi pjauti kartu, taip sutaupant darbo laiką lakštų uždėjimui ant staklių. Tai ypač aktualu vienetinėje ar maža serijinėje gamyboje, kai detalių skaičius nedidelis.

 

Sudėtingo daugialygio  gaminio struktūros gali būti aprašomos dviem variantais:

1) komplektuojami daugialygiai gaminiai

2)Komplektuojami-matuojami daugialygiai gaminiai

 

Pirmas variantas- hierarchiniai gaminiai komplektuojami iš medžiagų ir kitų pusgaminių parodytas žemiau

 

Šis variantas patogus aprašyti standartiniams sudėtingiems gaminiams arba nestandartiniams, kuriems užsakymo metu gali būti keičiama gaminio komplektacija priklausomai nuo kliento pageidavimo.

 

Antras varianta-Hierarchiniai gaminiai gali būti sukomplektuojami iš matuojamų ir komplektuojamų pusgaminių. Jos modelis parodytas žemiau paveikslėlyje

 

 

Šis variantas naudojamas nestandartiniams sudėtingiems gaminiams modeliuoti ,kai užsakymo metu gali keistis tiek gaminio komplektacija, tiek jo ir jo detalių ar pusgaminių išmatavimai.

 

Nestandartinių gaminių modeliavimas

Tam kad patogiai ir greitai būtų galima padaryti nestandartinių gaminių užsakymus jei turi būti atitinkamai sumodeliuoti aprašant juos kataloge.

Skirtingai nuo standartinių gaminių, kuriems iš anksto žinoma ir gali būti aprašyta jų sudėtis-medžiagos ir pusgaminiai , jų kiekiai, gamybos operacijos ir jų trukmės, nestandartiniams gaminiams visa tai iš anksto nėra žinoma. Tai galima sužinoti tik kai klientas užsako tokius gaminius ir nurodo kokių išmatavimų ir kokios sudėties jam reikalingas gaminys.

 

Nestandartinių gaminių aprašymui programoje realizuotą eilė funkcijų, kurios padeda paruoši pradinius duomenis  gaminių užsakymui, o užsakymo metų įvedus ar pasirinkus pageidaujamas charakteristikas paskaičiuoti gaminio gamybai reikalingas medžiagas bei operacijų trukmes.

Tam tikslui realizuotos šios ir kitos funkcijos:

1)       Formulių įvedimo  medžiagų kiekio ir operacijų trukmės skaičiavimui nuo kitų charakteristikų funkcionalumas

2)       Galimų panaudoti tam tikro tipo gaminių gamybai medžiagų, pusgaminių ir operacijų priskyrimo funkcijos

3)       Komplektavimo pasirinkimo suderinamumo funkcijos, kurios apriboja galimybes pasirinkti tas medžiagas, operacijas ar pusgaminius, kurie negali būti kartu panaudojami gaminio gamybai

4)       Įvestų ar pasirinktų užsakymo metų  charakteristikų gaminiui perrašymo jį sudarantiems  pasirinktiems užsakymo metų pusgaminiams .

 

Visas šis funkcionalumas leidžia sumodeliuoti programos diegimo metu pačius įvairiausius  nestandartinių gaminių tipus bet kokia pramonės šakai- metalo, medžio. plastiko, putplasčio siuvimo, chemijos, maisto ir kt.

 

Paruošti AIVA programos duomenų bazėje savo įmonės nestandartinių gaminių modeliai naudojami tokių gaminių užsakymui.

 Užsakymai gali būti atliekami  tiek rankiniu būdu per programą  įvedant klientų norimus gaminio duomenis, pav., spintelės, langai, žaliuzės..., tiek projektiniams gaminiams, kaip pav. baldai, langai ir pan., kada gaminiai pagal kliento reikalavimus suprojektuojami viena iš CAD programų.

Paruoštas CAD programos suprojektuoto gaminio techninių charakteristikų failas importavimo metu, panaudojant iš anksto paruoštą gaminio modelį, paverčiamas gamybos užsakymo valdymui tinkamu modeliu.

Abiem atvejais, tiek rankiniu būdu įvedus ir pasirinkus gaminio charakteristikas arba importavus gaminio specifikacijų failą iš CAD programos gaunamas gaminio modelis, kuris toliau naudojamas kainos skaičiavimui, gamybos proceso planavimui, medžiagų užsakymui ir gamybos užduočių pateikimui darbininkams.  

 

 

 

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt