Gamybininkų darbo užmokesčio (priedų) paskaičiavimo priklausomai nuo darbo rezultatų sistema Klauskite
 
Atlyginimo100skaiciavimo100instrukcija9975b.doc
    

Programos AIVA 9001 ATLYGINIMAI modulis  paskaičiuoja pagal numatytus įkainius kiekvienam darbuotojui už nustatytą periodą-standartiškai mėnesį, atlyginimo dydį nuo išdirbio. Taip pat galima pažiūrėti pasirinkto padalinio, darbuotojo ar tam tikro užsakymo (projekto)  paskaičiuotą darbo užmokestį nuo išdirbio už pasirinktą periodą.

 

 

Gamybininkams programa paskaičiuoja atlyginimą imdama atliktų gamybinių operacijų kiekį ir daugindama jį iš operacijos įkainių.

Gamybinė operacija laikoma atlikta, kai apie jos atlikimą įvesta data (priešingai negu pardavimo ir darbų atlikimo atlyginimo skaičiavimuose nebūtina kad užsakymui būtų išrašyta PVM sąskaita faktūra.

Duomenys atlyginimų paskaičiavimui gamybiniams programa ima iš AIVA  Gamybos modulio darbų priskyrimo vykdytojams įrašų. Imami priskirti darbai, kurie turi įvykdymo datą ataskaitiniu laikotarpiu.

Programoje realizuoti keli atlyginimo skaičiavimo metodai

Pagal išdirbį, nuo laiko (a.1):

{Išdirbio procentas} = Round(({Pagaminta vnt. - Sugadinta vnt.} * 100) / (({Pagaminta vnt. - Sugadinta vnt.} * {Vykdymo laikas, min.}) / ({Pagaminta vnt. - Sugadinta vnt.} * {Kiekis [Trukmė] 1 Gam.})), 2)

Mokėti = Round(({Kiekis [Trukmė] 1 Gam.} * {Įkainis} + {Įkainio korekcija mokėtinai sumai (1 vnt.)}) * {Pagaminta vnt. - Sugadinta vnt.} * ({Išdirbio procentas} / 100), 4)

Pagal išdirbį, nuo laiko (a.2):

{Išdirbio procentas} = Round(({Pagaminta vnt. - Sugadinta vnt.} * 100) / (({Pagaminta vnt. - Sugadinta vnt.} * {Vykdymo laikas, min.}) / ({Pagaminta vnt. - Sugadinta vnt.} * {Kiekis [Trukmė] 1 Gam.})), 2)

Mokėti = Round(({Kiekis [Trukmė] 1 Gam.} * {Įkainis} + {Įkainio korekcija mokėtinai sumai (1 vnt.)}) * {Pagaminta vnt. - Sugadinta vnt.} * (1 + ({Išdirbio procentas} / 100)), 4)

Pagal išdirbį, nuo laiko (b.1):

{Išdirbio procentas} = Round(({Pagaminta vnt. - Sugadinta vnt.} * 100) / (({Pagaminta vnt. - Sugadinta vnt.} * {Vykdymo laikas, min.}) / ({Pagaminta vnt. - Sugadinta vnt.} * {Kiekis [Trukmė] 1 Gam.})), 2)

Mokėti = Round(({Vykdymo laikas, min.} * {Įkainis} + {Įkainio korekcija mokėtinai sumai (1 vnt.)}) * {Pagaminta vnt. - Sugadinta vnt.}  * ({Išdirbio procentas} / 100), 4)

Pagal išdirbį, nuo laiko (b.2):

{Išdirbio procentas} = Round(({Pagaminta vnt. - Sugadinta vnt.} * 100) / (({Pagaminta vnt. - Sugadinta vnt.} * {Vykdymo laikas, min.}) / ({Pagaminta vnt. - Sugadinta vnt.} * {Kiekis [Trukmė] 1 Gam.})), 2)

Mokėti = Round(({Vykdymo laikas, min.} * {Įkainis} + {Įkainio korekcija mokėtinai sumai (1 vnt.)}) * {Pagaminta vnt. - Sugadinta vnt.} * (1 + ({Išdirbio procentas} / 100)), 4)

Pagal pagamintą kiekį:

MathRoundTr(({Įkainis} + {Įkainio korekcija mokėtinai sumai (1 vnt.)}) * {Pagaminta vnt. - Sugadinta vnt.}, 4)

Pagal pagamintą kiekį ir operacijos kiekį:

Round(({Kiekis [Trukmė] 1 Gam.} * {Įkainis} + {Įkainio korekcija mokėtinai sumai (1 vnt.)}) * {Pagaminta vnt. - Sugadinta vnt.}, 4)

 

 

Gamybos vadovams  už vadovavimą tam tikram padaliniui atlyginimas paskaičiuojamas imant tam tikrą procentą nuo priskaičiuoto vadovaujamam padaliniui darbo užmokesčio.

Taikant šią metodiką, vadovas suinteresuotas kad jo vadovaujami darbuotojai padarytų daugiau ir tuo pačiu daugiau uždirbtų. Tada ir vadovas uždirba daugiau. Jei vadovas kartu yra ir vykdytojas, tada jam papildomai priskaičiuojama ir už jo vykdymo funkcijas taip pat kaip ir kitiems darbuotojams.
Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt