Nestandartinių pusgaminių medžiagų perdavimo į gamybą valdymo ir apskaitos modulis Klauskite
 
Skirtas nestandartinių pusgaminių, kurie gaminami iš medžiagų, automatiniam medžiagų surinkimui iš sandėlio, jų nurašymui bei pusgaminių pajamavimui su savikainos skaičiavimu.
    

Daugelyje įmonių medžiagų pusgaminių gamybai surinkimo , perdavimo į gamybą, nurašymo ir pagaminto produkcijos apskaitos funkcijos dėl didelės darbų apimties arba visai nevykdomos arba vykdomos rankiniais metodais. Tada sugaištama daug brangaus laiko apskaitai, o informacija reikalinga gamybos valdymui gaunama pavėluotai, todėl kai reikia vykdyti  gamybos užsakymą gali pasirodyti kad jam trūksta medžiagų arba kai reikia iš pusgaminių surinkti užsakytus gaminius, pasirodo kad jie dar nepagaminti.

Efektyviau valdyti medžiagas gamyboje ir apskaityti pagamintą produkciją praktiškai be valdymo sąnaudų Jums padės AIVA programos modulis matuojamų pusgaminių gamybos apskaitai. Jao pagalba sutaupysite išlaidas medžiagų ir pusgaminių apskaitai, realiu laiku turėsite duomenis apie sandėlio likučius.

Modulio pagalba  automatizuosite matuojamų nestandartinių pusgaminių gamybai reikalingų medžiagų surinkimo iš sandėlio, jų perdavimo į gamybą, nurašymo ir pagamintų pusgaminių pajamavimo bei savikainos paskaičiavimo funkcijas.

Darbuotojui tereikės, atėjus suplanuotam pusgaminių užsakymo gamybos laikui, pasirinkti užsakymą iš matuojamų pusgaminių gamybos plano.  Programa parodys kokių medžiagų reikia ir ar jos yra sandėlyje bei jų vietą sandėlyje. Darbuotojui beliks tik fiziškai surinkti užsakymui reikalingas medžiagas bei patvirtinti medžiagų perdavimą į gamybą.

Negaišite laiko medžiagų surinkimui užsakymo vykdymui

Pasirinkus gamybos užsakymą, programa apskaičiuos ir  parodys kokių medžiagų ir kiek reikia užsakymo gamybai ir ar jos yra sandėlyje ir kurioje sandėlio vietoje sudėtos.

Jei  reikalingos užsakymams medžiagos  yra sandėlyje, programa automatiškai jas surinks į gamybos paskyrą.

Nesumaišysite medžiagų užsakymo vykdymui

Tais atvejais, kai galima apsirikti fiziškai pasirenkant sandėlyje žaliavas , tada jų pasirinkimas gali būti atliekamas ne automatiškai, o skenuojant žaliavų barkodus. Programa patikris nuskenuotos žaliavos barkodą, ar tai ta pati žaliava, kuri reikalinga užsakymo vykdymui, ir  ją įtrauks į paskyrą, parodydama reikalinga paimti jos kiekį.

Paskyra padės Jums surasti ir fiziškai surinkti medžiagas iš sandėlio

Kai programa surinks medžiagas, galėsite  atspausdinti paskyrą, kurioje parodomos surinktos medžiagos ir jų kiekiai bei sandėlio vieta iš kur paimti medžiagas.

Galėsite lengvai surinkti ir perkelti medžiagas į kitą sandėlį

Vienu mygtuko paspaudimu perkelsite surinktas medžiagas į kitą sandėlį. Kartu galėsite atspausdinti perkėlimo paskyrą-važtaraštį

Jei reikalingos medžiagos tuo metu nėra, galėsite pakeisti kita medžiaga

Kartais, kai trūksta kurios nors vienos medžiagos esant skubiam užsakymui reikalinga ją pakeisti kita. Programa padės pasirinkti iš medžiagų katalogo kitą medžiagą   ir pakeisti kurios trūksta. Jei pasirenkama keitimui tik dalis kitos medžiagos, negu buvo numatyta užsakyme, tada sumažinamas pagrindinės medžiagos kiekis ir įterpiama nauja medžiaga su sumažinto kiekio skirtumu.

Be rankinio duomenų įvedimo galėsite nurašyti medžiagas ir užpajamuoti pagamintus pusgaminius

Medžiagų nurašymą galėsite atlikti automatiškai keliais būdais vienu iš šių variantu: arba iš karto- surinkus medžiagas gamybai, arba patvirtinus kad  užsakymo pusgaminiai pagaminti, arba po pirmos gamybinės operacijos atlikimo patvirtinimo.

Programa ne tik nurašys pagal normas medžiagas bet ir apskaičiuos faktinę pusgaminių savikainą

 

Kontroliuosite realiu laiku gaminių gamybos operacijų vykdymo eigą

Pusgaminių gamybos operacijų plane programa parodys  reikalingas atlikti operacijas, operacijų trukmes,  kada kiekviena operacija pradėta ar pabaigta, kas ją vykdo (įvykdė), pagamintų pusgaminių kiekius kiekvinoje operacijoje.

Planą-ataskaitą galėsite filtruoti pagal įvairius kriterijus: datų periodą, klientus, užsakymus, darbininkus, įrengimus, operacijas ir kt..

Turėdami realiu laiku informaciją apie plano vykdymą, galėsite laiku imtis priemonių jei matysite, kad darbai vėluoja.

Iš gamybos operacijų plano-ataskaitos formos galėsite koreguoti gamybos operacijų vykdymo duomenis.

 Naudą, kurią gausite automatizavę medžiagų ir pagamintos produkcijos apskaitą pusgaminių  gamyboje

-       95% sumažinsite laiko sąnaudos medžiagų ir pagamintos produkcijos apskaitai, nes nebereikės rankiniu būdu fiksuoti kokios medžiagos panaudotos ir kokie produktai pagaminti, o po to šiuos duomenys suvesti į buhalterinę programą

-       Galėsite atsekti kokios  medžiagos ir kurio tiekėjo iš kurio gavimo buvo panaudotos konkrečių užsakytų produktų gamybai, kas padės gerinti produkcijos kokybę

-       Sumažinsite įrengimų prastovas laiku perduodant į darbo centrus medžiagas gamybai, nes programa parodys kada yra suplanuota pradėti užsakymo vykdymą

-     Mažiau laiko sugaišite medžiagų fiziniam surinkimui iš sandėlio ir perdavimui į gamybą, nes programa parodys kur sandėlyje randasi reikalingos užsakymo vykdymui medžiagos

-      Realiu laiku matysite medžiagų ir pagamintos produkcijos likučius sandėliuose.

-   Greičiau įvykdysite  klientų užsakomus,  kadangi programa automatiškai parinks visas reikalingas medžiagas  užsakymo vykdymui.

 

Privalumai palyginus su kitomis sistemomis

-      Visos medžiagų valdymo operacijos atliekamos automatiškai, be jokio rankinio darbo

-       Medžiagų surinkimo valdymo sistema suintegruota  su gamybos planavimo sistema, kuri parodo kada reikalinga pateikti į gamybos vietas medžiagas kiekvieno užsakymo gamybai

-       Medžiagų nurašymo ir produkcijos pajamavimo funkcijos  suintegruotos  su gamybos operacijų valdymo sistema, todėl šis veiksmas atliekamas kai darbininkas patvirtina, jog atliko savo gamybos operaciją

-       Platus  brūkšninių technologijų panaudojimas- medžiagų surinkimui, perkėlimui, nurašymui, pagamintos produkcijos pajamavimui bei perkėlimui

 

 
Funkcijos
Gamybos valdymas Charakteristikų nuspalvinimo, jei medžiagos nurašytos pilnai arba dalinai-skirtingom spalvoms ir Kliento užsakymo nr . rodymo funkcija
Failų peržiūros ir įkėlimo forma
Gaminių pajamavimas iš gamybos plano
Gamybos užsakymų plane filtrai ir būsenos "Medžiagos perduotos ir Detalės užpjamuotos"
Matuojamų gaminių gamybos būsenų automatinis įrašymas ir peržiūra
Medžiagos keitimo funkcija gamyboje
Medžiagų surinkimo gamybai, paskyros spausdinimo ir medžiagų nurašymo forma
Papildomų medžiagų užsakymo gamybai perdavimo funkcija
Reikalingų užsakymų vykdymui medžiagų vidinio perkėlimo forma iš matuojamų gaminių užsakymų gamybos plano
Serijinio gamybinio numerio suteikimo funkcija pasirinktiems užsakymams
Trukstamų medžiagų matuojamų gaminių užsakymų vykdymui apskaičiavimo ir užsakymo iš tiekėjų funkcija
Užsakymo tiekimui suformavimo iš gamybos užsakymo funkcija kartu su užsakytų medžiagų rezervavimu tik tam užsakymui

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt