Nestandartinės 1 lygio gamybos procesų valdymo sistema Klauskite
 
    
AIVA gamybos valdymo sistema automatizuoja gamybos planų sąrašų sudarymo, gamybos proceso planavimo, medžiagų perdavimo į gamybą, gamybos operacijų valdymo, pusgaminių gamybos valdymo, medžiagų ir pagamintos produkcijos apskaitos. Gamybos planavimas 

AIVA programa sudaro įmonės gamybos planą  iš klientų ir vidinių užsakymų. Iš šio  plano suplanuoja medžiagų perdavimo į gamybą, bei gamybos operacijų planus. Taip pat suplanuoja ir gamybos operacijų vykdymo kalendorinius planus kiekvienam užsakymui iš gamybos plano.


Užsakymų gamybai planas

Iš klientų užsakymų perduotų gamybai, programa suformuoja užsakymų gamybai planą, kuriame parodyti klientų užsakymai ir kokių gaminių reikia pagaminti kiekvienam užsakymui.

Programa automatiškai suformuoja  užsakymų gamybai sąrašą-planą  iš klientų užsakymų ir vidinių užsakymų sandėlio papildymui.


Gamybos operacijų planavimas ir Ganto kalendoriniai grafikai

Gamybos planavimą atlieka AIVA planavimo modulis-Ganto grafikas.

 

Įvertindamas gamybos užsakymų sudėtingumą bei gamybos operacijų trukmes ir turimų gamybos resursų-staklių ir kitų įrengimų bei rankinių darbo centrų (liejimo, dažymo, karpymo, pakavimo) apkrovimus, programa automatiškai suplanuoja kiekvieno užsakymo vykdymo eigą ir parodo Ganto grafike.

Taip pat programa suplanuoja kiekvieno darbo centro užsakymų vykdymo eigą ir ją parodo Ganto grafike.

 Atlikus užsakymą, parodo plano palyginimo su faktu atliktų operacijų Ganto grafiką

 

Medžiagų perdavimas į gamybą


Automatinis medžiagų surinkimas

AIVA programa, planuodama gamybos procesą, kartu  suplanuoja kada reikalinga surinkti ir perduoti medžiagas ir į kokį darbo centrą ir tai parodo medžiagų perdavimo užsakymams plane.

 

Sandėlininkas pasirenka užsakymą, kuriam tuo metu suplanuota kad reikia perduoti medžiagas. 

Pasirinktam užsakymui reikalingas gamybos užsakymų vykdymui medžiagas programa surenka iš sandėlių automatiškai ir parodo sandėlininkui iš kur jas paimti. Fiziškai surinkęs medžiagas, sandėlininkas duoda komandą perkelti jas į gamybą arba iš karto nurašyti užsakymui.

 

Medžiagų surinkimas skeneriu

Kaip alternatyva automatiniam surinkimui yra realizuoti du variantai: a) surinkimas suplanuotų perdavimui į gamybą medžiagų paprastu skeneriu arba b) kaupikliu- skeneriu.

 

Skenerių panaudojimas padeda išvengti žmogaus klaidų fiziškai surenkant reikiamas medžiagas bei padeda pasirinkti tam tikro gavimo (pajamavimo) medžiagas. 

Skenuojant medžiagų barkodus  programa tikrina ar nuskenuotos tos medžiagos, kurias numatytos užsakyme gamybai ir įspėja, jei nuskenuojama ne ta medžiaga. Medžiagas surinkus kaupikliu skeneriu jos nurašomos užsakymo gamybai.


Gaminių  gamybos operacijų valdymas, medžiagų ir produkcijos apskaita


Užsakymų operacijų planas-ataskaita

Kokias reikia atlikti gamybos operacijas ir kada pradėti kiekvieno užsakymo vykdyti programa parodo užsakymų operacijų plane. Toje pat plano formoje programa parodo ir kokios operacijos atliktos. Galima pažiūrėti kada ir kas jas atliko.

Operacijų užduočių darbininkams pateikimas

 Operacijų užduotis darbininkams galima pateikti dviem būdais:

1.     Meistrui pasirinkus užsakymą iš plano programa atspausdina  paskyrą su gaminių, kuriuos reikia pagaminti informacija, ir gamybos operacijų informacija. Tam kad darbininkas galėtų užregistruoti kada operaciją pradėjo ir užbaigė, prie kiekvienos operacijos programa atspausdina barkodus;

2.     Parodyti užduotį prisiregistravusiam prie programos darbininkui gamybos terminale. Programa atrenka ir parodo tą užduotį, kuri tuo metu yra paruošta gamybai ir kuri skirta prisiregistravusiam prie programos darbuotojui. 

Gamybos operacijų vykdymo registracija, medžiagų nurašymas ir pagamintos produkcijos pajamavimas

Darbininkas, gavęs užduotį, pats gali užregistruoti kada pradėjo ir kada ją pabaigė, kokį kiekį produkcijos pagamino. Programa užregistruoti operacijų pradžią ir pabaigą, priklausomai nuo pasirinkto programos sprendimo, gali 4 būdais:

1.      Kai darbininkas paskyroje nuskenuoja operacijos barkodus, 

2.     Kai darbininkas kompiuterio liečiamame ekrane paliečia savo vykdomos  operacijos pradžios ir pabaigos komandas,

3.     kai darbininkas pasirenka kurį užsakymą gamins ir  duoda komandą atspausdinti lipduką gaminiui ar pakuotei

Programa visais šiais atvejais automatiškai užregistruoja kiekvieno užsakymo kiekvienos operacijos pradžios ir pabaigos datą ir laiką, darbuotoją, kuris operacija atliko, nurašo medžiagas ir užpajamuoja pagamintą produkciją.


Atlyginimų už atliktas operacijas apskaičiavimas


Iš automatiškai užregistruotų duomenų,- kas, kokias operacijas ir per kiek atliko, programa, priklausomai nuo pasirinktų nustatymų, gali apskaičiuoti atlyginimą darbininkams keliais metodais:

1.     Pagal operacijos įkainį kataloge

2.     pagal operacijos laiko įkainį kataloge ir pagal planuotą užsakymo vykdymo laiką

3.     pagal operacijos laiko įkainį kataloge ir pagal planuotą užsakymo vykdymo laiką, automatiškai pakoreguota priklausomai nuo to, ar faktinis operacijos vykdymo laikas buvo trumpesnis ar ilgesnis už planuotą

4.     pagal operacijos įkainį kataloge ir faktinį operacijos vykdymui sugaištą laiką.


Apskaičiuoti vienu iš šių metodų atlyginimai parodomi atlyginimų ataskaitoje.

Ataskaitoje matosi kokias operacijas darbininkas atliko, kiek viso uždirbo per pasirinktą periodą ir ar viršija sutartą pastovų atlyginimo dydį ar ne.


Darbininkas savo atlyginimo ataskaitą gali pažiūrėti ir pats prisijungęs prie programos savo slaptažodžiu.


 Neatitikčių registracija ir valdymas


Vykdant gamybos operacijas gali būti sugadinami gaminiai. Tokios operacijos registruojamos operacijų registravimo formoje, kur įvedamas sugadintos operacijos kiekis. Toje formoje jau yra priskirtas darbuotojas, kuris vykdė operacija, todėl jo įvesti nereikia. Taip pat nereikia įvesti nei užsakymo, nei gaminio, kuriuos gaminant buvo sugadinta operacija-tie duomenis ir taip yra prie sugadintos operacijos. Iš šių duomenų suformuojama po to ataskaita (žr. ataskaitas)


Gamybos trikdžių valdymas


Gamyboje dažnai operacijų vykdymas sustoja dėl įvairių trukdžių -gedimų, neteisingo brėžinio, nepateiktų medžiagų ir pan.

Šie trikdžiai programoje registruojami toje pat paskyroje, kaip ir operacijų atlikimas. Nuskenavus trikdžio barkodą, programa atseka, koks tuo metu užsakymas ir kokia to užsakymo operacija ant kokio įrenginio buvo vykdoma ir tai užregistruoja. Iš šių duomenų po to suformuojama trikdžių ataskaita (žr. ataskaita)


Gamybos ataskaitos


Iš gamybos metu užregistruotų duomenų suformuojamos ataskaitos gamybos analizei. Ataskaitos parodo gamybos situaciją realiu laiku.

Visas gamybos ataskaitas galima suskirstyti į tris rūšis:

1.     Užsakymų gamybos eigos ataskaitas, kuriuose parodoma kaip vykdomas kiekvienas gamybos plano užsakymas

2.     Medžiagų ir pagamintos produkcijos ataskaitas, kuriose programa medžiagų sunaudojimo, pagamintos produkcijos pajamavimo bei medžiagų ir produkcijos likučius šiuo metu

3.     Gamybos operacijų ataskaitos pagal darbuotojus ir įrengimus, kurie atliko operacijas.

Gamybos eigos ataskaitos:

1.     užsakymų plano vykdymo ataskaita, kuriame programa parodo kiek reikėjo ir kiek gaminių pagaminta, kiek dar neišvežta pagamintos produkcijos kokia užsakymo gaminių pozicijos buvo apskaičiuota  savikaina ir kokia faktiškai gavosi

2.     Gamybos užsakymų operacijų ataskaita, kurioje programa parodo kokios operacijos buvo atliktos, kas jas atliko.

3.     Užsakymų laukimo ataskaita iki atkrovimo, kurioje parodoma kiek laiko praėjo nuo užsakymo registravimo iki pagaminimo ir nuo pagaminimo iki išvežimo

 

Medžiagų ir pagamintos produkcijos ataskaitos

1.     Medžiagų ir gatavos produkcijos likučių ataskaitos sandėliuose

2.     Medžiagų ir gatavos produkcijos gavimo į sandėlį ataskaita

3.     Medžiagų ir gatavos produkcijos išdavimo ataskaita

4.     Nebaigtos gamybos likučių ataskaita

5.     Medžiagų sunaudojimo užpajamuotiems gaminiams ataskaita

6.     Gamybos pelningumo ataskaita

Gamybos operacijų ataskaitos:

1.     Įrengimų apkrovimo ataskaita už pasirinktą periodą, kurioje parodoma kiek kas dieną buvo užimtos staklės ir kiti darbo centrai pagal operacijų registravimo duomenis palyginti su apskaičiuotomis užsakymo operacijų trukmėmis

2.     Darbininkų užimtumo  ataskaita už pasirinktą periodą,  kurioje parodoma kiek kas dieną buvo užimti darbininkai pagal operacijų registravimo duomenis palyginti su apskaičiuotomis užsakymo operacijų trukmėmis

3.     Gamybos operacijų atlikimo ataskaita, kurioje parodomos visos atliktos bei sugadintos operacijos už pasirinktą periodą, kokia jų buvo paskaičiuota trukmė ir savikaina ir kokia faktinė, jų trukmė bei savikaina, kas jas atliko, kokia jos priklauso užsakymui

4.     Šiuo metu vykdomų dar nebaigtų operacijų ir neužimtų darbininkų ataskaita

5.     Gamybos operacijų trikdžių ataskaita, kurioje parodomos kokių užsakymų kokias operacijas vykdant buvo sustojimai dėl kokių trikdžių ir kiek jie truko, kol operacija vėl buvo pradėta vykdyti

6.     Gamybos pertraukų ataskaita, kurioje parodoma kokius užsakymus vykdant ir kokias operacijas kokie darbininkai jas vykdė ant kokio įrengimo kada buvo pertrauka ir kiek ji truko


Funkcijos
Gamybos valdymas Gaminių surinkimo gamybos valdymo modulis
Gamybos planų sudarymo modulis
Gamybos užduočių paskirstymo ir registravimo planšetėje modulis
Sumanus gamybos operacijų planavimo modulis

Atgal
 
LinkedIn -->
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt