Nestandartinių matuojamų gaminių medžiagų valdymo ir pagamintos produkcijos apskaitos modulis Klauskite
 
    

Jei pradėdami gaminti naują užsakymą nematote ar užteks jam medžiagų, turite sunkumų surinkti reikalingas užsakymo vykdymui medžiagas nes neturite duomenų apie medžiagų likučius sandėlyje, jei daug laiko gaištate medžiagų apskaitai, negalite apskaičiuoti faktinę gaminių savikainą, tai jums gali padėti AIVA medžiagų perdavimo į gamyba valdymo ir apskaitos modulis

Modulis automatizuoja matuojamų gaminių medžiagų surinkimo iš sandėlio, jų perdavimo į gamybą, nurašymo ir pagamintų gaminių pajamavimo bei faktinės savikainos apskaičiavimo funkcijas.

Darbuotojui tereikia, atėjus suplanuotam gamybos laikui, pasirinkti iš.matuojamų gaminių gamybos plano užsakymą. Programa parodys kokių medžiagų reikia ir ar jos yra sandėlyje bei kur jos sandėlyje padėtos. Darbuotojui beliks tik fiziškai surinkti užsakymui reikalingas medžiagas bei atvirtinti medžiagų perdavimą į gamybą.

Visa medžiagų gamyboje apskaita atliekama  be jokių papildomų rankinio darbo sąnaudų, klaidų ir realiu laiku.

Programos galimybės

Programa pasižymi didelėmis galimybėmis, kurios padeda efektyviai valdyti medžiagas gamyboje.

Medžiagų surinkimas ir perkėlimas

Pasirinkus gamybos užsakymą, atsidariusioje formoje programa parodo kokių medžiagų ir kiek reikia užsakymo gamybai ir ar jos yra sandėlyje.

Jei  reikalingos užsakymams medžiagos  yra sandėlyje, programa automatiškai jas surenka į perkėlimo į gamybą paskyrą.

Tais atvejais, kai galima apsirikti fiziškai pasirenkant sandėlyje žaliavas , tada jų pasirinkimas gali būti atliekamas ne automatiškai, o skenuojant žaliavų barkodus. Programa patikrina nuskenuotos žaliavos barkodą, ar tai ta pati žaliava, kuri reikalinga užsakymo vykdymui,  ją įtraukia į paskyrą, parodydama reikalinga paimti jos kiekį.

Surinktas medžiagas galima perkelti į kitą sandėlį kartu atspausdinat perkėlimo paskyrą-važtaraštį

Jei gamyba vykdoma iš to pačio sandėlio tada atspausdinama paskyra, kurioje parodomos surinktos medžiagos ir jų kiekiai. Kad darbuotojas galėtų atskirti kuriems užsakymams jis surinko medžiagas programa suformuoja paskyros numerį ir parodo jį užsakymų sąraše prie užsakymo.

Medžiagų  keitimas ir papildymas

Kartais, kai trūksta kurios nors vienos medžiagos esant skubiam užsakymui reikalinga ją pakeisti kita. Programa leidžia pasirinkti iš medžiagų katalogo  ir pakeisti vieną medžiagą kita. Jei pasirenkama keitimui tik dalis kitos medžiagos, negu buvo numatyta užsakyme, tada sumažinamas pagrindinės medžiagos kiekis ir įterpiama nauja medžiaga su sumažinto kiekio skirtumu.

Jei kurios nors medžiagos pritrūko užsakymo įvykdymui, tiesiai iš  medžiagų surinkimo formos galima suformuoti užsakymus tiekimui, iš kurių po to tiesiogiai formuojami ir siunčiami  užsakymai tiekėjams

Medžiagų nurašymas ir pagamintos produkcijos savikainos apskaičiavimas

Medžiagų nurašymą galima atlikti iš karto- surinkus medžiagas gamybai, arba patvirtinus kad  užsakytas gaminys pagamintas, arba po pirmos gamybinės operacijos atlikimo patvirtinimo.

Pagamintų gaminių paskaičiuota užsakymo metu bei faktinė savikaina ir pelnas parodomi užsakymų ataskaitoje

Visa informacija apie nurašytas medžiagas ir užpajamuotus gaminius dar parodoma ir sandėlio ataskaitose:

-       Sandėlių medžiagų likučių ataskaita

-       Panaudotų (nurašytų) gaminiui ir jo detalėms medžiagų savikainų ir kiekių ataskaita

-       Medžiagų perdavimo į gamybą dokumentų ataskaita.

Naudą, kurią gausite automatizavę medžiagų ir pagamintos produkcijos apskaitą  gamyboje

·       95% sumažinsite laiko sąnaudos medžiagų ir pagamintos produkcijos apskaitai, nes nebereikės rankiniu būdu fiksuoti kokios medžiagos panaudotos ir kokie produktai pagaminti, o po to šiuos duomenys suvesti į buhalterinę programą

·       Galėsite atsekti kokios  medžiagos ir kurio tiekėjo iš kurio gavimo buvo panaudotos konkrečių užsakytų produktų gamybai, kas padės gerinti produkcijos kokybę

·       Sumažinsite įrengimų prastovas laiku perduodant į darbo centrus medžiagas gamybai, nes programa parodys kada yra suplanuota pradėti užsakymo vykdymą

·       Mažiau laiko sugaišite medžiagų fiziniam surinkimui iš sandėlio ir perdavimui į gamybą, nes programa parodys kur sandėlyje randasi reikalingos užsakymo vykdymui medžiagos

·       Realiame laike matysite medžiagų ir pagamintos produkcijos likučius sandėliuose.

·       Greičiau įvykdysite  klientų užsakomus,  kadangi programa automatiškai parinks visas reikalingas medžiagas  užsakymo vykdymui.

 

Privalumai palyginus su kitomis sistemomis

·       Visos medžiagų valdymo operacijos atliekamos automatiškai, be jokio rankinio darbo

·       Medžiagų surinkimo valdymo sistema suintegruota  su gamybos planavimo sistema, kuri parodo kada reikalinga pateikti į gamybos vietas medžiagas kiekvieno užsakymo gamybai

·       Medžiagų nurašymo ir produkcijos pajamavimo funkcijos  suintegruotos  su gamybos operacijų valdymo sistema, todėl šis veiksmas atliekamas kai darbininkas patvirtina, jog atliko savo gamybos operaciją

·       Platus  brūkšninių technologijų panaudojimas- medžiagų surinkimui, perkėlimui, nurašymui, pagamintos produkcijos pajamavimui bei perkėlimui

-       Užsakymo įvykdymo patvirtinimas IVA gamybos valdymo sistemoje realizuotas keliais variantais:

  •  Pasirinkus iš pusgaminių ar galutinių gaminių užsakymą ir komanda patvirtinus jo atlikimą
  • Skenuojant paskutinės operacijos pabaigos barkodą, jei operacijų registracija vyksta skenuojant paskyrą (žr. Operacijų valdymo aprašymą). Kaip variantas gali būti pasirenkamas medžiagų nurašymas ir ruošinių pajamavimas po kiekvienos operacijos
  • Per operacijų registravimo modulį Works, kai patvirtinamas paskutinės operacijos atlikimas. Kaip variantas gali būti pasirenkamas medžiagų nurašymas ir ruošinių pajamavimas po kiekvienos operacijos
  • Kai pagaminta produkcija supakuojama ir darbininkas duoda komandą spausdinti pakuotės lipduką per Order posting modulį
  • Kai gaunamas pagamintos produkcijos svoris iš elektroninių svarstyklių.

Medžiagas surinkti iš sandėlio ir kontroliuoti ar tikrai surenkate tas medžiagas ar pusgaminius, kurių reikia užsakymo gamybai, Jums padės AIVA  programėlės kaupikliams skeneriams, kurių aprašymus rasite pasirinkę kategoriją "Aplikacijos skeneriams".

 
Funkcijos
Gamybos valdymas Charakteristikų nuspalvinimo, jei medžiagos nurašytos pilnai arba dalinai-skirtingom spalvoms ir Kliento užsakymo nr . rodymo funkcija
Failų peržiūros ir įkėlimo forma
Gaminių pajamavimas iš gamybos plano
Gamybos užsakymų plane filtrai ir būsenos "Medžiagos perduotos ir Detalės užpjamuotos"
Matuojamų gaminių gamybos būsenų automatinis įrašymas ir peržiūra
Medžiagos keitimo funkcija gamyboje
Medžiagų surinkimo gamybai, paskyros spausdinimo ir medžiagų nurašymo forma
Papildomų medžiagų užsakymo gamybai perdavimo funkcija
Reikalingų užsakymų vykdymui medžiagų vidinio perkėlimo forma iš matuojamų gaminių užsakymų gamybos plano
Serijinio gamybinio numerio suteikimo funkcija pasirinktiems užsakymams
Trukstamų medžiagų matuojamų gaminių užsakymų vykdymui apskaičiavimo ir užsakymo iš tiekėjų funkcija
Užsakymo tiekimui suformavimo iš gamybos užsakymo funkcija kartu su užsakytų medžiagų rezervavimu tik tam užsakymui

Atgal
 
LinkedIn -->
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt