Nestandartinės daugialygės gamybos procesų valdymo sistema Klauskite
 
Šis sistemos variantas tinka sudėtingų gaminių, kaip gaminiai gaminami iš surenkamų nmazgų, o mazgai iš ktų mazgų ir t.t. bei kai kurios detalės gali pasikartoti visų lygių mazguose ir jos turi būti gaminamos kartu
    

Programa iš klientų užsakymų suformuoja  Gamybos plano-sąrašą.

Iš šio plano gamybos vadovas patikrinęs ar yra visos reikalingos medžiagos, perduoda užsakymą gaminti.

Tada progrma suformuoja dalinius ,- detalių ir pusgaminių gamybos planus, bei galutinių gaminių surinkimo planą.

Gamybos planavimas ir sudarytų gamybos kalendorinių planų pavaizdavimas Ganto grafikuose

Gamybos planavimo programa suplanuoja kiekvieno gamybos užsakymo vykdymo eigą, bei planus kiekvienam darbo centrui ir parodo juos kalendoriniuose Ganto grafikuose.  Be to, suplanuotos gamybos operacijos parodomos gamybos terminaluose darbininkams.

Kartu atskirame kalendoriniame plane parodo staklių apkrovimo  Ganto grafiką, kad gamybos vadovas matytų siauras gamybos vietas ir galėtų imtis priemonių jas pašalinti. Gamybas vadovas išlyginti staklių apkrovimą ir padidinti gamybos efektyvumą gali padidindamas labiau apkrautų staklių laiką ir sumažindamas mažiau apkrautų staklių laiką. Jei staklių yra daugiau kaip darbininkų, tada prie labiau apkrautų staklių priskiriama daugiau darbuotojų nuimant nuo mažiau apkrautų staklių, taip padidinat vienų resursus ir sumažinant kitų;.

Medžiagų perdavimas gamybai

Sandėliui programa suplanuoja kiekvieno užsakymo  medžiagų perdavimo į gamybą planą. Sandėlininkui tereikia pasirinkus užsakymą atspausdinti medžiagų perkėlimo į gamybą važtaraštį ir pagal ji surinkti ir pervežti medžiagas prie reikiamų staklių.

Užduočių darbininkams pateikimas ir vykdymo registracija

Užduotis darbininkams pateikia programa jiems prisiregistravus prie programos.

Darbininkai gali būti pastoviai prisiregistravę prie programos, arba registruotis kiekvieną kartą, kai nori gauti naują užduotį arba pažymėti  kad užbaigė operaciją kurią buvo pradėję. Antru atveju, darbininkų registracijai prie programos galima panaudoti RFID asmenines korteles-pažymėjimus, kuriuos taip pat galima naudoti ir praėjimo kontrolei.

Prisiregistravusiam darbininkui programa parodo darbo centrui, prie kurio priskirtas darbininkas, suplanuotą užduotį. Darbininkas paliečia užduoties langelyje pradžios laiko komandą, o programa užregistruoja kas ir kada pradėjo užduotį. Pabaigus užduotį, darbininkas paliečia užduoties pabaigimo komandą, o programa užregistruoja kada buvo užbaigta užduotis. Jei operacijoje, kurią atlieka darbininkas buvo pagamintas ne visas užsakytas gaminių kiekis, darbininkas ekrane įveda pagamintą kiekį. Kitą karta prisijungus iš naujo registruojama operacijos pradžia ir pabaiga likusiam kiekiui

Pagamintos produkcijos pajamavimas ir medžiagų nurašymas

.Darbininkui patvirtinus savo gamybos operacijos atlikimą, jei ta operacija yra paktinė jo pagamintai detalei, pusgaminiui ar galutiniam gaminiui, programa  nurašo medžiagas iš sandėlio, paskaičiuoja pagamintų produktų savikainą ir juos užpajamuoja į sandėlį.

Ataskaitos

Iš šių duomenų programa suformuoja įvairias ataskaitas, parodo atliktas operacijas ataskaitoje Ganto grafike palygindama jas su pirmo planavimo grafiku, paskaičiuoja darbininkams atlyginimus, kuriuos parodo  Atlyginimų ataskaitoje.
Funkcijos
Gamybos valdymas Gaminių surinkimo gamybos valdymo modulis
Gamybinių operacijų valdymo modulis
Gamybos planų sudarymo modulis
Gamybos užduočių paskirstymo ir registravimo terminale modulis
Komplektuojamų pusgaminių medžiagų pedavimo į gamybą valdymno ir apskaitos modulis.
Nestandartinių pusgaminių medžiagų perdavimo į gamybą valdymo ir apskaitos modulis
Sumanus gamybos operacijų planavimo modulis

Atgal
 
LinkedIn -->
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt