LT | EN
   
 
Gamybos pelningumo ataskaita komplektuojamiems gaminiams su išskaidymu pagal sudėtines dalis Klauskite
 
    

Ataskaitoje už pasirinktą periodą programa  rodo pagamintus ir užpajamuotus gaminius

Gaminio sudedamųjų dalių savikainos paskaičiavimas ataskaitoje

Kiekvienam gaminiui programa rodo ne tik  užpajamuota iš užsakymo  galutinių gaminių savikaina, bet ir gaminio sudedamųjų dalių savikainų sumą pagal katalogo grupes, kuriems priklauso tos sudedamosios dalys. Pav. gaminyje yra sudedamoji dalis karkasas. Jų viename gaminyje gali būti keletas. Rodoma jų bendrą savikainą.

Kainų skaičiavimas

Be to, programa parodo gaminio kaina kataloge ir viso pagamintų gaminių kainą pardavimo kainomis, t.y. padauginti esanti užsakyme gaminių kiekį iš gaminio kainos kataloge. Kuria kaina imti skaičiavimams pasirenkame filtre ataskaitos formavimo formos viršuje. Yra galimybė pasirinkti visas kainas, tame tarpe katalogo savikainą.

Pelnas paskaičiuojamas atimant gaminių savikainą (pajamavimo) iš paskaičiuotos užsakymo gaminių kainos.

Pabaigoje ataskaitos parodomos sumos-savikainos, užsakymo kainos bei pelnas.

 Iš kur imami duomenys

Imami užsakymai, kurie turi užpajamuotų gaminių .Pagal tuos užsakymus atrinkami visi pajamavimai:

·        Viso gaminio ir gaminio kaip komplekto sudėtinių dalių, kurios tiesiogiai įeiną į gaminio komplektacija ir turi požymi kataloge „Gaminiai“, t.y..

o   Pusgaminių

o   Detalių (tik tų , kurios tiesiogiai priklauso pagrindiniam gaminiui, pav. sofai). Gintaro baldų atvejų tokios detalės vadinasi „Siuviniai“.

1.      Gaminių savikainos stulpelis

Suradus užpajamuota gaminį, kurio pajamavimo data atitinka pasirinktam periodui, imama jo pajamavimo savikaina ir įtraukiama į gaminį.

Gaminiui imamas ne tik pelningumas, bet ir pasirinkta pardavimo kaina, ji dauginama iš kiekio ir įrašoma į stulpelį Suma, po to iš šios sumos atimama savikaina ir įrašoma į stulpelį pelningumas.

 2.      Stulpelių pusgaminiams sukūrimas. 

Šioje ataskaitoje yra nauji stulpeliai, kurių pavadinimai priklauso nuo gaminių, kurie bus rodomi ataskaitoje.

Bendru atveju, formuojant ataskaitą skirtingiems gaminiams gali būti skirtingi stulpelių pavadinimai, nes tie gaminiai gali būti sudaryti iš pusgaminių, kurie rasis skirtingose katalogo grupėse.

Todėl ataskaitoje yra Nustatymų taba‘as , kuriame prieš formuojant ataskaitą  galima nustatyti, kokius pusgaminių grupių pavadinimus rodyti stulpeliuose ir pagal juos formuoti ataskaitą. Nustatymų tab‘e pasirinkus komandą „Pasirinkti pusgaminių grupes ataskaitos formavimui“, programa atidaro katalogą, kur galima prie reikiamų grupių sužymėti, kad jos turi būti rodomos ataskaitoje. Sužymimos tik aukščiausio lygio grupės. Pažymėtų grupių pavadinimai rodomi kaip papildomų stulpelių pavadinimai.

 

3.      Pusgaminių (mazgų, detalių) savikainos paskaičiavimas

Skaičiuojant tam tikro papildomo  stulpelio savikainą, programa suranda gaminiui priklausančius pusgaminius, kurie priklauso tai grupei. Pav. jei skaičiuojama gaminio Siuvinių grupės savikaina, tai surandame visus pasirinktam užsakymo gaminiui siuvinius, paimame ir sudedame jų pajamavimo savikainas ir įrašome į ataskaitą.

Ieškodami kurie pusgaminiai priklauso pasirinktai grupe nekreipiamas dėmesys į tos grupės pogrupius, t.y. nesvarbu, kokiam pogrupiui priklauso pusgaminis-tik kokiai grupei.

 
Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2020 Aiva sistema
webleader.lt