LT | EN
   
 
AIVA Katalogo gamybai modulis Klauskite
 
    

Gamybinėms įmonėms katalogo sudarymas yra  žymiai sudėtingesnis procesas, negu prekybinėms ar paslaugų įmonėms, nes svarbu ne tik pateikti gaminių aprašymus ir nuotraukas, bet ir aprašyti gaminio sudėtį ir gamybos technologiją.

 

 Tam programos kataloge sumodeliuojama gaminio struktūra ir gamybos operacijos. Apibendrintas gaminio modelis parodytas žemiau pav.

 

 Pagal tai koks gaminio modelis, sudaromas ir katalogo grupavimo medis, kuriame parodomos gaminių grupės, pusgaminių grupės, detalių grupės, medžiagų grupės , gamybinių operacijų grupės ir staklių grupė.

 

Aprašant paprastus gaminius, reikalinga aprašyti iš kokių medžiagų gaminamas standartinis arba nestandartinis gaminys, kokie medžiagų kiekiai reikalingi gaminant serijinį gaminį, arba kaip apskaičiuoti medžiagų kiekius nuo kitų gaminio užsakomų parametrų, kokias reikia atlikti gamybines operacijas, kad pagaminti gaminį ir kaip paskaičiuoti operacijų apimtį užsakomiems gaminiams.

 

Aprašant sudėtingus gaminius, nurodomos jų sudedamosios dalys -pusgaminiai, gaminamos detalės, medžiagos ir gamybinės operacijos.

Kiekviena iš gaminio sudedamųjų dalių,- pusgaminiai ir detalės  yra aprašoma analogiškai, kaip ir pats gaminys.

 

Toks gaminių aprašymo kataloge hierarchinis sprendimas leidžia automatizuoti gaminio konfigūravimo, savikainos ir kainos skaičiavimo funkcijas tiek priimant užsakymus gamybai per vadybininkus, tiek internetu per įmonės e-komercijos sistemą.

  

AIVA GAMINIŲ KATALOGE sukuriami šie katalogai reikalingi komercijai ir gamybos valdymui

 • Gaminių, juos sudarančių pusgaminių ir gaminamų detalių  katalogas
 • Medžiagų, reikalingų gamybai  katalogas
 • Gamybos operacijų katalogas
 • Perkamų detalių, reikalingų gaminių komplektacijai katalogas

 Toliau pateikiamas platesnis gaminių katalogo vedimo programos modulio aprašymas

 

Gaminių katalogas
Sudaromas gaminių klasifikatorius, gaminius suskirstant į grupes
Gaminių grupėms numatytas sekančių duomenų įvedimas:

 • grupės pavadinimas (yra galimybė įvesti keliomis kalbomis);
 • Gaminių charakteristikų pavadinimų įvedimas kiekvienai grupei ar pogrupiui. Galima nurodyti, pagal kurias iš charakteristikų gali būti vykdoma paieška. Prie grupės charakteristikų pavadinimų gali būtį įrašomos formulės šių charakteristikų reikšmių paskaičiavimui bei kita reikalinga valdymo informacija.
 • Gaminių grupės tekstinis aprašymas ir nuotraukos, reikalingos interneto svetainei.

Kiekvienoje grupėje vedami gaminiai, kurie gaminami pagal analogišką technologija. Sudėtingiems gaminiams analogiškai aprašomi gaminius sudarantys pusgaminiai ir detalės, kurie gamybos procese turi būti pagaminti.

Standartiniams gaminiams įvedamos konkreti gaminio sudėtis, medžiagos jų kiekiai, operacijos, jų trukmės.

Nestandartiniams gaminiams paruošiami tik gaminio šablonai, kad užsakymo metų būtų galima įvesti gaminio charakteristikas, parinkti gaminio sudėtį, paskaičiuoti medžiagų kiekius, operacijų trukmes ir viso gaminio savikainą bei kainą.

 

Medžiagų katalogas

Medžiagų kataloge suklasifikuojamos visos reikalingos gamybai medžiagos. Kiekvienoje medžiagų grupėje įvedamos vienodai technologiškai apdirbamos medžiagos. Medžiagoms priskiriami galimi jų tiekėjai. Jei tos pačios medžiagos gali turėti skirtingus matavimo vienetus, įvedamos jų perskaičiavimo formulės.

 

Gamybinių operacijų katalogas.

Kataloge suvedamos visos naudojamos gamyboje gamybinės operacijos. Gamybinėms operacijoms priskiriamos staklės, darbo centrai, darbo vietos.

 

Darbo centrų, staklių darbo vietų katalogas.

Šiame kataloge suvedamos naudojamos gamyboje staklės, darbo centrai darbo vietos, aprašomas jų kiekis ir darbo laikas.

 

Gaminių katalogo sukūrimo ir redagavimo sprendimas apima ne tik katalogo redagavimo bet ir kitas funkcijas, parodytas žemiau pav..

 

 Pradedant diegti katalogą Gaminiai ir  Medžiagos į medžiagų katalogo  grupes gali būti  įvedamos ranka arba importuojamos iš Excel failų-pavadinimai, kodai, kainos, aprašymai.

Medžiagų kainas taip pat  galima perrašyti iš tiekėjo parduodamų medžiagų katalogo internetu, jei tiekėjas sutinka ir duoda prisijungimo galimybę per XML protokolą. Taip  taupomas duomenų paruošimui reikalingas laikas, o medžiagų kainos gali būti atnaujinamos kiekvieną dieną automatiškai.

 

Medžiagų kainas taip pat galima koreguoti ir per kainų apklausų modulį, kada tiekėjui siunčiamos pasirinktos iš katalogo medžiagos, o tiekėjas pats įveda medžiagų kainos, kurias programa įrašo į katalogą kaip tiekėjo kainą.

 

Nauda

Dirbant su AIVA programa vienoje vietoje sukaupiami ir saugomi visi duomenys apie įmonės gaminamus ir pagaminus gaminius ir jų gamybos technologija todėl:

 • Nebelieka duomenų dubliavimosi įvairiose vietose- konstruktorių biure, komercijos skyriuje, gamyboje, tiekime, sandėlyje. Tai padeda išvengti duomenų įvedimo klaidų, taupo laiką duomenų įvedimui (įrašymui) bei paieškai
 • Programa leidžia kataloge aprašyti ne tik standartinių, bet ir nestandartinių,- pritaikomų klientų poreikiams ar projektinių, gaminių gamybą, todėl
 • Programa leidžia sumodeliuoti kataloge praktiškai bet kokių gaminių gamybą, todėl programa tampa lengvai adaptuojama konkrečiai įmonei
 • Neprarandami duomenys apie pagamintus  gaminius, kurių gali prireikti jei klientas vėl užsakys tokius pat gaminius
 • Katalogo modulyje yra daug funkcijų, kurios palengvina jo sudarymą ir papildymą-duomenų importas iš Excel ir XML  failų, esamų katalogo pozicijų su aprašymais kopijavimas naujoms pozicijoms sukurti, išvystyta paieškos sistema, galimybė sukurti naujus laukus objektų aprašymui, skaičiavimo formulių įvedimas, nuotraukų ir kitų failų įkėlimas ir kt.
 • Katalogo programa užtikrina duomenų saugumą- teisių darbuotojams sistema redagavimui ir žiūrėjimui, log failų sistema, kuri leidžia atsekti kas padarė pakeitimus kataloge
 • Katalogo prie gaminių ir medžiagų rodoma sandėlio ir užsakymų informacija, kas pagreitina reikiamos informacijos paiešką.Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2019 Aiva sistema
webleader.lt