AIVA GAMYBA- tai originali  gamybos įmonės verslo procesų valdymo sistema, apimanti visas įmonės valdymo sritis. Žemiau paveikslėlyje parodyta kokius pagrindinius valdymo procesus automatizuoja sistema ir kaip duomenys keliauja iš vieno proceso į kitą.

 

Nauda, kurią gausite įdiegę AIVA GAMYBA sistemą:

1)     Sumažinsite iki 25% darbo laiko sąnaudas valdymui, nes:

·       Komercinių pasiūlymų ruošimui-sutaupysite iki 50% laiko

·       Užsakymų perdavimui į gamybą-sutaupysite 90%laiko, nes užsakymą suformuosite iš pasiūlymo

·       Trūkstamų medžiagų apskaičiavimui ir užsakymų išsiuntimui tiekėjams-90% laiko

·       Gautų medžiagų pajamavimui- 90% laiko, nes nereikės įvedinėti medžiagų duomenų

·       Gamybos planavimui-99% laiko, nes gamybą suplanuos programa

·       Medžiagų nurašymui gamyboje  ir pagamintos produkcijos pajamavimui 99% laiko.

 

2)     Efektyviau,- iki 30%, panaudosite gamybos resursus,-stakles, įrengimus, darbininkus, ir su tais pačiais resursais per tą patį laiką pagaminsite daugiau produkcijos, kadangi:

·       Programa geriau suplanuos gamybos procesą – 20% sutrumpės užsakymų vykdymo laikas

·       Galėdami lengvai registruoti atliktas gamybos operacijas, įdiegę atlyginimų nuo darbo sistemą padidinsite darbuotojų suinteresuotumą

·       Įdiegę laiko apskaitos sistemą sumažinsite darbo laiko nuostolius dėl vėlavimo ir nelaiku išėjimo iš darbo

 

3)     Sutaupysite išlaidas iki 5% medžiagoms, kadangi

·       Panaudoję kainų apklausos Internetu sistemą pigiau nupirksite medžiagas

·       Mažiau reikės laikyti sandėlyje atsargų, kadangi užsakysite jas programos suplanuotam užsakymų gamybos pradžios terminui

 

4)     Daugiau, iki 10%, gausite pelningesnių užsakymų ir pelno panaudoję progresyvius darbo su klientais metodus:

·       Savo gaminių ir paslaugų Elektroninio marketingo sistemą

·       Aktyvaus darbo su klientų paklausimais planavimo ir kontrolės sistemą

·       E-komercijos sistemą užsakymų kainos paskaičiavimui ir priėmimui Internetu

 

 PRIVALUMAI

Palyginus su kitomis žinomomis,- ERP, CRM, MES, Buhalterinės apskaitos, Gamybos valdymo lietuviškomis ir užsienio programomis, kuriomis naudojasi gamybos įmonės, AIVA GAMYBA programa turi eilę privalumų:

1)     AIVA programa geriausiai rinkoje pritaikoma nestandartinių gaminių gamybai. Jos pagalba nesunkiai galima pakeisti ne tik iš anksto numatytą galima gaminių komplektaciją, bet ir :

a)     Užsakymo metu keisti gaminių sudėtį, gaminių išmatavimus, juos sudarančių pusgaminių išmatavimus ir sudėtį,-medžiagas, operacijas, pusgaminius, perskaičiuoti  gamybos savikainą ir kainą

b)     Iš skaitmeninio projektavimo sistemos gauto gaminio specifikacijos failo jį importuojant suformuoti gaminio gamybos modelį, tinkama jo gamybos savikainos apskaičiavimui, bei gamybos planavimui ir tolimesniam gamybos valdymui.

todėl AIVA programą  gali diegtis ir įmonės gaminančios nestandartinę ir projektinę produkciją, kurioms kitos programos,  dėl didelių darbo sąnaudų duomenų įvedimui, paprastai netinka.

 

2)     AIVA GAMYBA programinė įranga vienoje sistemoje apjungia visas tas funkcijas, kurias paprastai atlieka kelios programos:

a)     CRM- darbo si klientais ir pardavimų automatizavimo

b)     MES- Gamybos procesų valdymo

c)     ERP- Sandėlio ir buhalterinės apskaitos

d)     Praėjimo kontrolės ir laiko apskaitos

e)     Gamybos įrengimų kontrolės ir aptarnavimo

Įsigydama vieną sistemą vietoje kelių įmonė gauna daug naudos:
-nebereikia įvedinėti tuos pačius  duomenis į kelias programas ir taip taupomas darbuotojų laikas, išvengiama duomenų įvedimo klaidų,

-dėl sinergijos   sprendimai efektyvesni negu atskiruose sistemose,

-mažiau išlaidų įsigyti ir palaikyti programinę įrangą.

 

3)     AIVA programa turi  pritaikytas gamybos įmonėms  plačiausias darbo su klientais automatizavimo priemones, kurios padės Jums gauti daugiau klientų užsakymų ir efektyviai panaudoti darbo resusrsus:

a)     Komercinių pasiūlymo ruošimo standartiniams ir nestandartiniams gaminiams ir užsakymų perdavimo į gamybą sistemą

b)     Gaminių ir paslaugų elektroninio marketingo sistemą

c)     Aktyvaus darbo su klientais sistemą

d)     Elektroninės komercijos sistemą.

 

4)     AIVA gamybos valdymos valdymo sistema pilnai automatizuoja  gamybos valdymo funkcijas:

a)     Gamybos proceso planą programa suplanuoja  ir perplanuoja automatiškai tiesiogiai iš klientų užsakymu ir jų vykdymo duomenų. 

b)  Parodo siauras vietas gamyboje "Butelio kakliukus"

c)     Paskirsto ir pateikia gamybos terminaluose  užduotis darbininkams, o darbininkams gavus užduotį tereikia tik patvirtinti jos pradžią ir pabaigą

d)     Visa gamybos apskaita vyksta automatiškai realiu laiku  be apskaitininkų ar meistrų rankinio duomenų įvedimo.

5)     AIVA medžiagų tiekimo valdymo  sistema pilnai automatizuoja medžiagų poreikio apskaičiavimą, kainų apklausą, medžiagų užsakymą ir gavimo apskaitą:

a)     medžiagų kainų apklausa vyksta aukciono principu  Internetu tiesiogiai iš programos, o  tiekėjai patys įveda savo siūlomas kainas,

b)     programa suplanuoja, kad reikalingos medžiagos kiekvienam užsakymui, apskaičiuoja trūkstamų medžiagų poreikį ir suformuoja ir išsiunčia laiškus su užsakymais tiekėjams

c)     Gavus medžiagas, kad jas užpajamuoti nereikia įvesti apie medžiagas duomenų, o tik patvirtinti jų gavimą

Kainų apklausa Internetu padeda  įmonie lengvai ir greitai gali apklausti daugiau tiekėjų, gauti geresnes kainas, labai greitai užsakyti medžiagas ir negaišti laiko apskaitai, laikyti mažesnes atsargas,  realiame laike gauti ataskaitas.

 

6)     Skirtingai nuo kitų praėjimo kontrolės ir laiko apskaitos sistemų AIVA laiko apskaitos sistema yra ne atskira sistema, o dalis bendros gamybos valdymo sistemos, todėl:

a)     Nereikia specialiai kurti  darbuotojų duomenų bazės 

b)     Darbuotojų RFID kortelės panaudojamos ne tik praėjimo kontrolei bet ir darbuotojų registracijai gamyboje užduoties gavimui

c)     Sistema realizuota kaip „daiktų interneto“ sistema, kurioje duomenis apie lankomumą galima perduoti stacionariais ir kilnojamais RFID skaitytuvais, mobiliais telefonais, veido atpažinimo įranga, alkoholio kontrolės įranga

d)     Darbuotojų atėjimą ir išėjimą iš darbo galima kontroliuoti ne tik pagrindiniame pastate, bet ir įmonės padaliniuose

e)     Programa ne tik kontroliuoja atėjimą ir išėjimą iš darbo bet ir suformuoja elektroninį darbo laiko apskaitos tabelį

Būdama didesnės sistemos dalis AIVA laiko apskaitos sistema kainuoja įmonei mažiau įsidiegti. Dėl sinergijos su gamybos valdymu jos panaudojimo galimybės daug platesnės negu atskiros praėjimo kontrolės sistemos.. .

 

7)     Skirtingai nuo kitų gamybos valdymo programų, programos pritaikymas konkrečios įmonės darbo specifikai, dažniausiai atliekamas ne programuojant, o:

a)     Aprašant gamybos procesus duomenų bazėje

b)     Per įvairius programos nustatymus,

todėl  programos įdiegimas daug pigesnis ir greitesnis, bei lankstesnis beįsikeičiant laike įmonės poreikiams.

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2022 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt