Gamyklos įrengimų ir staklių aptarnavimo ir remonto valdymo sistema Klauskite
 
    

AIVA 9001 programa padeda organizuoti ir valdyti gamyklos įrengimų ir staklių periodinio aptarnavimo bei avarinio remonto darbus.

 

1.     Duomenų bazės sukūrimas

Programos diegimo metu įvedami duomenis ir sukuriama duomenų bazė susidedanti iš:

1)     Aptarnaujamų įrengimų, jų atsarginių detalių bei aptarnavimo darbų katalogo

2)     Tiekėjų katalogo

3)     Darbuotojų žinyno

4)     Aptarnaujamų padalinių, žinynas

 

Aptarnaujamų įrengimų, jų atsarginių detalių bei aptarnavimo darbų Kataloge sukuriamos grupės:

  • aptarnaujamų įrengimų. Šioje grupėje įvedami aptarnaujamų įrengimų pavadinimai, jų techninės charakteristikos, darbo laikas. Įrengimams priskiriami iš Katalogo jiems atlikti reikalingi periodiniai aptarnavimo darbai, detalės ir medžiagos
  • atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų, kuriame įvedamos ar importuojamos naudojamos įrengimų aptarnavimui ir remontui detalės, bei eksploatacinės medžiagos,
  •  aptarnavimo ir remonto darbų, kuriame įvedami įrengimų aptarnavimo darbų pavadinimai, jų planinės trukmės, darbų įkainiai. Jei darbą atlieka kita įmonė, tada ji priskiriama prie šio darbo pasirenkant iš Tiekėjų katalogo

 

Tiekėjų kataloge įvedami visi galimi detalių tiekėjai bei pagal sutartis aptarnaujančios įrengimus įmonės

 

Darbuotojų žinyne įvedami darbuotojai, kurie aptarnauja įrengimus

 

Žinyne įvedami padaliniai, kuriuose stovi įrengimai ir dirbančiu su tais įrengimais atsakingų darbuotojų kontaktai.

 

2.Įrengimų aptarnavimas ir aptarnavimo  plano sudarymas

 

Įrengimų aptarnavimo planą galima sudaryti arba iš anksto arba palaipsniui-po kiekvieno atlikto aptarnavimo darbo pažymint kada planuojamas sekantis tos įrangos aptarnavimas.

 

2.1. Įrengimo remonto-aptarnavimo darbų registracija ir vykdymas

 

Įrengimo remonto darbų registracija vykdoma šia tvarka:

  • Pasirenkame iš žinyno gamybos padalinį, kurio įrengimą reikalinga remontuoti.
  • Registruojame užsakymą remontui. Jei remontas neplaninis o gedimo šalinimas, aprašome gedimai
  • Pasirenkame įrengimą, kuriam bus atliekamas remontas. Programa parodo kokius darbus reikia atlikti remontui ir kokias detales reikia keisti. Jei iš anksto nebuvo įvesta į katalogą prie įrengimo ši informacija, tai padaroma  remonto vykdymo metu papildant iš katalogo. Programa parodo ar reikalingos detalės yra sandėlyje
  • Perduodame užsakymą vykdymui: detalių pirkimui, jei jų nėra sandėlyje, bei darbų atlikimui (pradžioje tai gali būti tik vienas darbas, pav. diagnostika, įrengimo ardymas ir pan., po to užsakymas papildomas papildomais darbais ir reikalingomis remontui detalėmis)

 

2.2. Vykdytojo priskyrimas remonto darbams

Užsakymų perduotų vykdymui sąraše parodomi įrengimai ir jiems atlikti reikalingi darbai bei detalės.

Darbų vadovas šiems darbams vykdyti paskiria vykdytojus, pasirinkdamas juos iš darbuotojų žinyno.

 

Vykdytojui užduotį darbų vykdymui galima pranešti žodžiu, atspausdinti paskyrą arba perduoti pranešimą į jo išmanųjį telefoną.

 

Priskirtas vykdytojas užsakymų darbams sąrašo mato jam priskirtus užsakymus , įrengimus, įrengimo remonto darbus bei detales. Jei diagnostikos metu ar išardęs įrengimą jis pamato, kad reikalinga atlikti daugiau darbų arba reikalingos naujos detalės, jis gali papildyti užsakymą. Papildytas užsakymas iš naujo patvirtinamas ir darbų plane atsiras nauji darbai, o detalių užsakyme tiekimui-naujos detalės.

 

2.3. Detalių užsakymas remontui ir gavimo registracija (pajamavimas į sandėlį)

 

Iš remonto užsakymo detalių tiekimui, programa leidžia performuoti užsakymus tiekėjams, suformuoja laiškus tiekėjams ,kurie išsiunčiami tiesiai iš programos.

 

Detales galima užsakyti ir iš anksto. Tam programoje yra numatyti du metodai-vienas peržiūrint sandėlio kiekius ir iš praktikos užsakant tam tikras detales, kurios gali būti reikalingos ateityje.

Kitas metodas-pradžioje į žinyną kiekvienai detalei ar medžiagai, įvedamos minimalios ir maksimalios kiekio reikšmės. Tada periodiškai duodama komanda programai paskaičiuoti ar nėra tokių detalių, kurių sandėlyje žemiau normos, programa suradusi tokias detales paskaičiuoja kiek trūksta jų iki maksimalios normos ir suformuoja užsakymus tiekėjams.

Kad būtų lengviau suformuoti užsakymą, prie detalių žinyne saugomi tiekėjai, iš kurių tos detalės gali būti įsigyjamos.

 

Gavus detales, pasirenkamas siųstas užsakymas ir iš jo duomenų detalės užpajamuojamos, todėl nebereikia iš naujo įvesti informacijos. Be to, programa parodo ,kuriam remonto užsakymui, buvo užsakytos detalės.

 

2.4. Detalių perdavimas  remontui

 

Tam kad pasiimti detales įrengimo remontui pasirenkamas užsakymas remontui, o programa automatiškai pasirenka jam užsakytas detales.

Atspausdinus važtaraštį detalių paėmimui iš sandėlio jos automatiškai, priklausomai nuo pasirinkimo, arba perkeliamos į kitą-remonto, sandėlį arba nurašomos įrengimo remontui.

 

2.5. Darbų atlikimo registravimas

 

Remontininkas pasiėmęs detales atlieka užsakyme numatytus remonto darbus ir registruoja jų pabaigą įvesdama darbų atlikimo datą ir trukmę.

 

2.6. Užsakymo įvykdymo  registravimas

 

Užsakymo įvykdymas registruojant duodant komanda iš užsakymo atspausdinti remonto aktą, kuriame parodomas įrengimas ir jam nurašytos detalės bei atlikti darbai

 

2.7. Periodiškai pasikartojančio įrengimo remonto užsakymo sukūrimas atikus remontą

 

Jei įrengimą reikalinga periodiškai aptarnauti pakeičiant tam tikras detales ir atliekant kitus darbus, tada pabaigus jo remontą užsakymas programoje padaromas ?Periodiniu?, nurodant kada turi būti atliktas sekantis remontas ir kiek po to kartų jis turi pasikartoti.

 

2.8. Periodinio užsakymo remontui automatinis suformavimas atėjus nustatytai datai

Jie prie atlikto užsakymo buvo įvesti duomenys, kada jis turi pasikartoti,  programa atėjus suplanuotai datai parodo naujame periodinių užsakymų sąraše šį užsakymą. (Galima ir iš anksto pasižiūrėti pasirinkus bet kurį mėnesį, kas tą mėnesį yra suplanuota.).

Pasirinkus planinį užsakymą, galima jį perduoti vykdymui, po ko užsakymas atsiras vykdomų užsakymų sąraše ir toliau su juo bus dirbama kaip aprašyta anksčiau nuo p. 2.2.

 

3. Ataskaitos

 

3.1. Atliktų remonto užsakymų ataskaita

 

Programa parodo kokie buvo atlikti remontai per pasirinkta periodą, kokie kiekvienam remontui buvo atlikti darbai, kas juos atliko, kokios buvo panaudotos detalės darbams. Darbus galima atfiltruoti pagal pasirinktą vykdytoją arba pagal aptarnaujamą padalinį (?klientą?) arba pagal pasirinktą įrengimą.

 

3.2. Detalių ataskaitos

 

Programa suformuoja detalių gavimo, išdavimo ir likučių sandėliuose  ataskaitas.

 

3.3.Vykdytojų atliktų darbų ataskaitos (galimas ir premijų paskaičiavimas pagal atliktų darbų įkainius)

 

Programa parodo kokius darbus kokie darbuotojai atliko per pasirinktą periodą.

Jei remonto darbams yra numatyti žinyne darbų įkainiai, programa automatiškai paskaičiuoja ir išveda ataskaitą, kiek kokiam remontininkui reikia apmokėti už atliktus darbus

 

4. Įrengimų gedimų ir kitų darbo trikdžių registracija

 

 

 

 

4.2. Pranešimų apie staklių gedimus autimatins siuntimas aptarnaujančiam personalui ir remonto laikų fiksavimui

 

Planuojama realizuoti SMS pranešimų apie įrengimų gedimus SMS perdavimą aptarnaujančiam personalui į išmaniuosius telefonus, kartu šiuos pranešimus registruojant duomenų bazėje, bei iš išmaniojo telefono registruojant gedimo pašalinimo pabaigą.

 

Prie įrengimų (staklių) bus pastatoma gedimo perdavimo įranga. Dirbantis su įrengimų darbininkas, pamatęs kad įrengimas sugedo, paspaus įrengimo gedimo perdavimo mygtuką. Aparatūra suformuos pranešimą  su staklių identifikacinių numerių ir perduos AIVA 9001 programai, kuri užregistruos staklių gedimą duomenų bazėje, bei nusiųs SMS pranešimą priskirtam toms staklėms  remontininkui jo išmaniojo telefono specialiai programėlei. Šios programėlės pagalba remontininkas užregistruos gedimo remonto pradžios ir pabaigos laiką, kurį programėlė perduos į AIVA programą, kad šie laikai būtų įrašyti į duomenų bazę.

AIVA programa suformuos ataskaitas apie įrengimų (staklių) remontus.

 
Funkcijos
Staklių ir įrengimų aptarnavimas Staklių ir įrengimų gedimų registracija atliekama darbininko, kuris dirba prie staklių
Staklių ir įrengimų gedimų šalinimo ir aptarnavimo darbų valdymo sistema
Gedimų aptarnavimo užsakymų performavimas į kainų apklausos paklausimus bei į užsakymus tiekėjams ir servisams, kurie atlieka staklių aptarnavimą
Įrengimų aptarnavimo plano sudarymas
Žinynai ir vartotojai Programos vartotojų administravimo ir žinynų modulis
Programos administravimas Programos adaptavimo vartotojų poreikiams ir administravimo modulis

Atgal
 
LinkedIn -->
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt