AIVA sandėlio valdymo modulis Klauskite
 
    

AIVA prekių apskaitos modulis automatizuoja visas reikalingas prekių apskaitos funkcijas ,-medžiagų pajamavimo, sąskaitų faktūrų ir važtaraščių spausdinimo, atskaitomybės dokumentų suformavimo ir perdavimo į kitas sistemas, logistikos valdymo tarp sandėlių  bei kitas prekių apskaitos operacijas.

Prekių pajamavimas panaudojant užsakymų tiekėjams duomenis

AIVA 9001 programoje pagrindinis gautų prekių pajamavimo  režimas yra pajamavimas pagal per programą padarytus užsakymus tiekėjams. Kadangi siųstame užsakyme  jau yra beveik  visi reikalingi pajamavimui, todėl darbo pajamavimui sumažėja kelis kartus. Be to, sumažėja klaidų tikimybė, kadangi informacijos įvedama tik minimaliai-dokumento Nr. ir data, kartais gali prireikti patikslinti kiekius ir kainas.

Prekių pajamavimas panaudojant klientų užsakymų duomenis

Kadangi vis tiek kartais gali atsitikti taip, kad prekės buvo nupirktos be išankstinio jų užsakymo, pav., darbuotojas, kuriam pritrūko medžiagų gamybai arba skubiai reikia prekių tam tikro kliento užsakymo įvykdymui, ir jis nuvažiavo į parduotuvę ir pats jas nusipirko, AIVA  programoje yra dar du prekių pajamavimo režimai: a)  Pasirenkant iš katalogo, b)   Panaudojant kliento užsakymo duomenis.

Jei prekės buvo nupirktos tam tikram kliento užsakymui, tada jų pajamavimas panaudojant kliento užsakymo duomenis smarkiai sumažins darbo sąnaudas, kadangi nebereikės įvedinėti į programa prekių pavadinimų ir kiekių,-tik pirkimo kainas ir dokumento Nr., datą ir pasirinkti tiekėją.

Prekių  pajamavimas iškomplektuojant nupirktą prekę detalėmis

Būna atveju įmonėse, kad pajamuojant nežinomos kiekvienos prekės savikainą, o žinoma tik bendra pirktų prekių kainą. Pav., nuperkamas automobilis ardymui ir reikia užpajamuoti po išardymo gautas automobilio dalis.

Tam AIVA programoje realizuotas pajamavimo režimas su iškomplektavimu, kuris leidžia perskaičiuoti iš bendros komplekto pirkimo kainos atskirų komplektą sudarančių pajamuojamų prekių savikainas.

Prekių išdavimo valdymas ir apskaita

Sistemos sandėlio užsakymų sąraše sandėlininkas matys planą kada reikia paruošti išvežimui produkciją, programa parodys ar ji jau pagaminta ir ką reikia surinkti, o surinkus suformuos ir atspausdins visus reikiamus dokumentus, važtaraštį, sąskaitą-faktūrą, CMR, nurašys surinktą produkciją iš sandėlio.

Automatizavę prekių išvežimo valdymo procesą sutaupysite iki 90% darbo sąnaudų dokumentų ruošimui, greičiau paruošite užsakytas prekes išvežimui, nepadarysite klaidų ir taip išvengsite papildomų nuostolių klaidų taisymui

Prekių rezervavimas iš kitų sandėlių  bei iš tiekimo užsakymų  klientų  užsakymams

Užregistravus kliento užsakymą, pardavėja gali rezervuoti užsakytas perkes tiek iš savo parduotuvės sandėlio tiek iš kito pasirinkto sandėlio.

Po rezervavimo komandos, prekės iš pasirinkto sandėlio automatiškai perkeliamos į to sandėlio rezervą. Atėjus laikui išvežti prekes, pasirinkus kliento ar parduotuvės užsakymą suformuojamas išvežimo dokumentas. Tai gali būti arba vidinio perkėlimo dokumentas iš užrezervuotų prekių sandėlio į užsakiusios prekes parduotuvės sandėlį, arba PVM sąskaita-faktūra prekes užsakiusiam klientui, jei prekės vežamos jam tiesiogiai.

 

Tam atvejui, kai klientų užsakytų prekių nėra sandėlyje, realizuota prekių automatinio rezervavimo funkcija pajamuojant gautas prekes iš tiekėjo. Programa patikrina, ar gautos prekės yra užsakytos klientų ir, jei taip, tada rezervuoja jas klientų užsakymams.

 

 

Gautų konsignacijai prekių apskaita

Gautų prekių konsignacija apskaita paprastai užima daug laiko, kadangi reikia atrinkti kokios prekės buvo parduotos ar sunaudotos gamyboje, pranešti apie jas konsignacijos davėjui ir vėliau  įvesti duomenis tam kad užpajamuoti konsignacines prekes.

AIVA 9001 programoje realizuotas sprendimas, kuris dešimtys kartų sumažina rankinį apskaitininkų darbą, kadangi visai nebereikia rankiniu būdu įvedinėti duomenų  konsignacijos apskaitai. Pradžioje programa automatiškai suformuoja ir išsiunčiau užsakymus reikalingoms konsignacinėms prekėms ir medžiagoms . Po to, jos užpirmaujamos paprastų siųsto užsakymo patvirtinimu.

 

O pardavus prekes, ar sunaudojus medžiagas gamyboje, programa automatiškai suformuoja ir išsiunčia pranešimus šių prekių tiekėjams, kad jie gali išrašyti joms PVM sąskaitą faktūrą. Gavus sąskaitą, tereikia rankiniu būdu tik įvesti jos Nr. ir datą.

Perduotų pardavimui pagal konsignaciją prekių apskaita

Pradžioje įmonė kuri nori pirkti prekes konsignaciniais pagrindais, užsako prekes.

Pasirinkus kliento užsakymą,  programa atlieka užsakytų prekių vidinį perkėlimą iš įmonės sandėlio į kliento sandėlį .

Kaip klientas parduoda prekes ir apie tai praneša, pasirinkus užsakymą programa suformuoja sąskaitą faktūrą ir nurašo konsignacijai perduotas prekes iš konsignacinio sandėlio.

Konsignacijos valdymo apskaitos automatizavimas sutaupo daug vadybininkų laiko apskaitai ir padeda kontroliuoti kad prekės neužsigulėtų per ilgai konsignaciniuose sandėliuose.

 

Sandėlio likučių automatinis koregavimas pagal inventorizacijos ataskaita

Faktiškai rastus likučius po inventorizacijos. galima keisti programos duomenų bazėje  arba automatiškai-importuojant Excel failą su naujais likučiais arba rankiniu būdu.

Pakeitus likučius, programa automatiškai sukuria pajamavimo ar nurašymo dokumentą rastam skirtumui.

Toliau šie dokumentai dalyvauja kaip normalūs pajamavimo ir nurašymo dokumentai apskaitoje, todėl su likučiais galima daryti visus veiksmus  kaip ir paprastais pajamavimo dokumentais.

Logistikos tarp sandėlių valdymas 

Parduotuvės per programa gali pasirinkti  prekes ir suformuoti užsakymus  logistikai prekių atvežimui į parduotuvę. Užsakymą logistikai galima suformuoti ir iš kliento užsakymo

Parduotuvių užsakymai logistikai patenka į Užsakymų logistikai sąrašą-planą, iš kurio vykdomas tolesnis užsakymų valdymas. Pasirinkus užsakymą programa automatiškai iš nustatyto sandėlio pasirenka užsakytas prekes ir suformuoja vidinio perkėlimo dokumentą.

Per nustatymus galima pasirinkti kur keliamos prekės-ar iš karto į sandėlį kuris užsakė prekes ar į automobilį, kuris veš prekes. Surenkant  iš logistikos užsakymų prekes, programa kontroliuoja ar jos tilps į automobilį pagal svorius ir tūrius priskirtus kataloge prekėms.

Po surinktų prekių patvirtinimo, prekės perkeliamos į automobilį (sandėlį) ir atspausdinamas pervežimo važtaraštis.

Gavus prekes, parduotuvė pasirenka iš sąrašo savo prekių perkėlimo dokumentą ir patvirtina jų gavimą. Programa iš automobilio perkelia prekes į parduotuvės sandėlį

Sistema padeda valdyti prekių perkėlimą tarp nutolusių sandėlių ir kontroliuoti kad prekės pervežant nedingtų

Sandėlio ataskaitos

Programa suformuoja prekių gavimo, išdavimo, sandėlių likučių ir bendrą prekių judėjimo sandėliuose ataskaitas.

Be to, dar suformuojamos ir ataskaitos, kurios padeda kontroliuoti kiek laiko prekės guli sandėlyje  neparduotos, bei prekių normų sandėliuose ataskaita, naudojama tiekimo užsakymų apskaičiavimui

Intrastato ataskaitos

Intrastato ataskaitas privalo teikti tie PVM mokėtojai, kurių metinė išvežtų/įvežtų prekių vertė viršijo Intrastato išvežimo ir/arba Intrastato įvežimo ataskaitų teikimo ribas. Šias ribas apskaičiuoja ir kiekvienais metais iki spalio 30 d. skelbia Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Intrastato įvežimo ir išvežimo ribos yra apskaičiuojamos kalendoriniams metams.

Jeigu jūsų įmonė papuolė į tas ribas ir jums reikia teikti šias ataskaitas, programa jums gali jas sugeneruoti iš pirminių dokumentų ir lengvai pateikti statistikos departamentui.

AIVA 9001 programos Intrastat modulio pagalba Jūs galėsite be problemų šias ataskaitas susigeneruoti ir pateikti patys, nesinaudoti tarpininkų paslaugomis ir nemokėti jiems už tai pinigų.

Pakuočių svorio paskaičiavimas išvežamų prekių važtaraštyje

AIVA programa suvedus prekių kataloge  pakuotės svorius, PVM sąskaitoje faktūroje gali  suskaičiuoti ir atspausdinti  prekių pakuočių  svorio, prekių bruto svorį .

Pakuočių ataskaita

Programa suformuoja gaunamos su importuojamomis medžiagomis ir išvežamos produkcijos pakuočių ataskaita

Programos privalumai:
Programos pagal automatizuosite  praktiškai be rankinio duomenų įvedimo visas sandėlio prekių apskaitos ir valdymo funkcijas.

Programoje integruota brūkšninių kodų technologija. Užpajamuotoms prekėms ir gaminiams galima atsispausdinti lipdukus su brūkšniniais kodais. Skenuojant prekių brūkšninius kodus galima sutikrinti ar nesuklydome surinkami prekes kliento užsakymui. Parduodant ar išduodant iš sandėlio prekes, galima prekes skenuoti jų surinkimui į faktūrą.

Jei kartu su sandėlio apskaitos moduliu naudojamas AIVA buhalterijos modulis, programa įrašo sąskaitų duomenis buhalterinei apskaitai

Jei AIVA programa sandėlio apskaitai naudojama su kokia nors kita buhalterinės apskaitos sistema, tada AIVA  programa  suformuoja išdavimo  dokumento įrašą  "svetimai" buhalterinės apskaitos sistemai.

 
Funkcijos
Sandėlių apskaita Klientų užsakymų sąrašas su PVM sąskaitos faktūros/važtaračio formavimu iš kliento užsakymo duomenų ir prekių nurašymu iš sandėlio
Prekių ir medžiagų vidinio perkėlimo tarp sandėlių bei nurašymo modulis
Sandėlio išlaidavimo, pajamavimo likučių ir bendra ataskaitos
Gautų medžiagų pakuočių ir išvežamų gaminių pakuočių svorių ataskaita už mėnesį
Intrastat ataskaita
PVM sąskaitų faktūrų duomenų eksporto mokesčių inspekcijos i.SAF modulis
Važtaraščių failo suformavimo perdavimui į mokesčių inspekcijos i.MAS sistemą modulis
AIVA 9001 Kreditinės sąskaitos

Atgal
 
LinkedIn -->
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt