Kieto medžio  baldai dažniausiai  gaminami kaip standartiniai, kadangi jų gamybą sudėtinga suprojektuoti. Tokie baldai, kaip spintelės, stalai, kėdės ir pan. Susideda iš daugelio smulkių detalių, kuriuos komplektuojamos į pusgaminius, šie savo ruožtu komplektuojami į aukštesnio lygio pusgaminius, ir taip kol gaunamas galutinis gaminys.

Tokių baldų užsakymas, kadangi jie standartiniai, nesudėtingas, tačiau sudėtinga pati gamyba. Tiekimas vykdomas daugiausia  medžiagų sandėlio papildymui, ir tik jei gaunami didesni klientų užsakymai, tada trūkstamos jiems medžiagos užsakomos.

Gaminant medžio baldus dėl jų sudėtingumo, esant nedidelėms užsakymų partijoms, gamyboje sunku gerai suplanuoti gamybos procesus. Todėl įmonės resursai,- darbininkai ir staklės išnaudojami neoptimaliai. Dėl besikeičiančios gamybinės situacijos ir skubių užsakymų dažnai vyksta perpslanavimai, galimi užsakymų vėlavimai ir baudos.

AIVA sprendimas kieto medžio baldų gamybos valdymui

Mes siūlome kompleksinį sprendimą naujų baldų modelių projektavimo darbų valdymui, klientų užsakymų registracijai, tiekimo valdymui bei  gamybos valdymui, medžiagų ir pagamintos produkcijos apskaitai.

CRM sistema

AIVA Programos CRM sistema skirta aktyviai naujų klientų paieškai, klientų ir jų paklausimų registracijai, kontaktų su klientais planavimui, užsakymo kainos paskaičiavimui, pasiūlymų ir sutarčių ruošimui, bei gautų užsakymų perdavimui į gamybą.

CRM programos naudojimas padeda surasti naujus klientus, neprarasti potencialių klientų, taupo vadybininkų laiką, bei įdiegti jiems atlyginimo nuo jų asmeninio pardavimo pelno sistemą.

Medžiagų ir furnitūros tiekimo valdymo sistema


Pagal iš anksto įvestas sandėlio minimalias ir maksimalias normas arba alizuodama praeities duomenis programa paskaičiuoja  kiek ir kokių medžiagų trūksta ir suformuoja užsakymus tiekėjams, kurie išsiunčiami tiesiogiai iš programos .

Prieš pradedant užsakytų gaminių gamybą, programa gali paskaičiuoti kokių viso medžiagų reikia užsakymų  įgyvendinimui, patikrinti ar jų yra sandėlyje ir paskaičiuoti kiek ir kokių medžiagų trūkstą, suformuoti užsakymus vadybininko pasirinktiems tiekėjams.

Tam kad gautas medžiagas užpajamuoti nebereikia jų įvedinėti į programą, kadangi pajamavimui panaudojami duomenys iš užsakymo tiekėjui.

Gamybos valdymo sistema

Kietų  baldų gamybos valdymas yra sudėtingesnis kaip korpusinių ir minkštų baldų, kadangi šių baldų pagaminimui prieš tai reikia pasigaminti detales, iš jų pusgaminius, o iš pagamintų pusgaminių aukštesnio lygio pusgaminius  o iš detalių ir pusgaminių-galutinius gaminius. Detalių gamybos , kiap ir pusgaminių bei galutinio gaminio gamybos procesai susideda iš kelių gamybos operacijų atliekamų skirtingų darbo centrų.

Programa iš klientų užsakymų suformuoja gamybos užsakymų planą, o iš jos dalinius gamybos planus:

  • Medinių detalių pjovimo,

  • Medinių detalių klijavimo iš išpjautų detalių ir tolesnio apdorojimo

  • Surenkamų pusgaminių gamybos iš klijuotų detalių

  • Galutinio gaminio gamybos iš anksčiau pagamintų detalių, pusgaminių bei pirktinių detalių

Iš kiekvieno dalinio gamybos plano pasirinktam gamybos užsakymui programa suformuoja paskyras gamybinių operacijų atlikimui.

Paskyrose atspausdinta ka reikia pagaminti, kokias operacijas reikia atlikti,  operacijų pradžios ir pabaigos barkodai. Darbininkai gavę paskyrą nuskenuoja savo atliekamos operacijos  pradžios barkodą, o ją įvykdę-pabaigos barkodą.

Programa užregistruoja laikus, apskaičiuoja darbininkui atlyginimą, o atlikus paskutinę operaciją- automatiškai nurašo medžiagas detalėms ir jas užpajamuoja, nurašo detales ir užpajamuoja surinktus pusgaminius, nurašo pusgaminius ir tiesiogiai panaudotas galutinio gaminio surinkimui detales, furnitūrą, ir užpajamuoja  galutinius gaminius-baldus.

Kaip alternatyva, galima panaudoti programos modulį gamybinių operacijų registravimui per liečiamą ekraną

AIVA programos panaudojimas gamybos valdymui padeda sumažinti gamybos meistrų laiko sąnaudas valdymui bei padidinti darbininkų darbo efektyvumą įdiegus apmokėjimo nuo atliktų gamybos operacijų sistemą.


Gamybos proceso planavimo   sistema

Kieti baldai dažnai gaminami  gaminami mažomis partijomis, dažnai keičiamas jų prioritetas ,kadangi atsiranda skubesni už jau stovinčius eilėje arba pradėtus užsakymus, todėl dažnai kyla poreikis keisti gamybos procesą jo vykdymo metu (įvykiais valdomas procesas)– reikalingas dažnas ir greitas visų resursų bei tiekimo perplanavimas įvertinant daugybę skirtingų įvairių gaminių charakteristikų ir gamybos technologijų.

Kadangi užsakymai įvykdomi greitai, dažnai keičiamos užduotys darbo centrams, todėl atsiranda papildoma problema, kaip operatyviai pateikti užduotį keičiantis planams, bei kaip užregistruoti darbų vykdymo procesą.

Visa tai daro neįmanomu efektyviai suplanuoti gamybą, todėl gamybos  resursai panaudojami neoptimaliai.

AIVA programoje realizuotas planavimo modulis suplanuoja kiekvieno užsakymo vykdymo eigą ir parodo Ganto grafike, sudaro planus kiekvienam darbo centrui ir juos parodo Ganto grafiko forma, parodo darbo centrų apkrovimo kalendorinį Ganto grafiką.

Užsakymų įvykdymo terminai dar parodomi gaminių, pusgaminių ir detalių gamybos planuose, iš kurių atfiltravus suplanuotus tai dienai pradėti gaminti užsakymus galima atspausdinti paskyras gamybai.

Be, to suplanuotas planavimo programa gamybos užduotis parodomas darbininkams kai jie  prisijungia prie prie terminalo gamybos ceche.

Gamybos planavimo modulio panaudojimas nuima didžiąją darbo dalį nuo gamybos vadovų, padeda žymiai padidinti darbo našumą ir tuo pačiu gamybos efektyvumą.

Medžiagų ir pagamintos produkcijos apskaitos sistema

Panaudotų medžiagų, pagamintų detalių ir pusgaminių  apskaita reikalauja daug rankinio darbo duomenų suvedimui į apskaitos programą, todėl duomenys įvedami pavėluotai, ne visada žinomi realus sandėlio likučiai.

AIVA GAMYBA programoje medžiagų surinkimo iš sandėlio, perdavimo į gamybą, nurašymo pagamintai produkcijai, detalių ir pusgaminių bei galutinių gaminių apskaitos procesas pilnai automatizuotas.

AIVA programos panaudojimas gamybos valdymui padeda atsisakyti apskaitininkų medžiagų apskaitai, matyti medžiagų ir pagamintos produkcijos  likučius realiu laiku, bei gauti realią gaminių savikainą

Buhalterinė finansinė apskaita

Buhalterinei finansinei apskaitai paprastai įmonės naudoja apskaitos programą, į kurią įvedami įvairūs dokumentai-medžiagų pajamavimo dokumentai, kuriuos atsiunčia tiekėjai; medžiagų nurašymo aktai, kuriuos rankiniu būdu paruošia gamyba; bei užsakymo duomenys faktūros klientui atspausdinimui.  Šių dokumentų duomenų įvedimas užima nemažai laiko, todėl augant įmonei reikia vis daugiau apskaitos darbuotojų. Be to įvedant ranka galimos klaidos.

Buhalterinei apskaitai siūlome du sprendimus:

  1. Naudoti jau turima buhalterinės apskaitos programą, į kuria galime per specialų interfeisą perduoti buhalterinių dokumentų duomenis iš AIVA GAMYBA programos. Šis sprendimas geras tuo, kad išlieka jau sukaupta finansinių duomenų bazė, o buhalteriams nereikia mokytis dirbti nauja programa;

  2. Naudoti AIVA GAMYBA buhalterijos modulį, į kuri automatiškai įsirašo visi buhalteriniai dokumentai ir iš jų formuojamos buhalterinės ataskaitos, bei vykdomi mokėjimai tiekėjams, bei klientų apmokėjimų kontrolė. Šis sprendimas geras tada, kai įmonė arba neturi savos buhalterinės apskaitos programos arba nėra ja patenkinta.


Personalo darbo laiko kontrolės ir apskaitos sistema

Gamybinėse įmonės, kur daug gamybinio personalo labai svarbu neprarasti darbo laiko dėl vėlavimų bei išėjimų iš darbo. Sukontroliuoti rankinėmis priemonėmis tai labai sunku, todėl prarandama nemažai darbo laiko, mažėja įmonės efektyvumas.

AIVA programoje realizuotas atvykimo ir išvykimo laiko registracijos ir darbo laiko apskaitos modulis, kuris pagal praėjimo kontrolės sistemos duomenis parodo vėluojančius į darbą darbuotojus, bei suformuoja darbo laiko tabelį. Praėjimo kontrolės sistema realizuojam RFID darbuotojų kortelių ir skaitytuvų pagalba. Skaitytuvai gali būti sujungti su durų užraktais ir turniketais.

AIVA laiko kontrolės ir apskaitos įdiegimas įmonėje pagerina darbo drausmę, taupo laiką rankiniam tabelio pildymui  ir tuo pačiu didina įmonės efektyvumą.


 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2021 Aiva sistema
webleader.lt