LT | EN
   

Medinių namų gamybos įmonėspagal klientų užsakymus gamina medines namų konstrucijas ir jas surenka pas klientą arba parduoda kitoms-namus parduodančioms ir surenkančioms įmonėms.Tokioms įmoinėms iškyla darbo su klientais, gamybos, darbų ir projektų valdymo, bei apskaitos uždaviniai.

AIVA 9001 verslo valdymo sistema gali padėti išspręsti daugelį šių uždavinių. Jos pagalba galima aprašyti ir sukurti namų projektinių sprendimų katalogą, su detalių, medžiagų, gamybinių operacijų, darbų aprašymais ir kiekių paskaičiavimo formulėmis.

Naudojantis šiuo katalogu, galima suformuoti komercinius pasiūlymus klientams, paskaičiuoti projekto kainą.  Be to, iš katalogo gaminamų namų nuotraukas ir aprašymus programą parodys Jūsų interneto svetainėje, kur klientai dar  galės matyti irjų užsakytų projektų vykdymo eigą.

CRM programos dalis leis užfiksuoti visus potencialius ir esamus klientus, padės palanuoti ir nepamiršti nei vieno kontakto.

Gauti iš klientų užsakymai bus perduodami tiesiogiai į gamybą. Gamyboje prgrama jums sudarys užsakytų namų medinių konstrukcijų gamybos planą, paskaičiuos reikalingas medžiagas ir suformuos užsakymus tiekėjams, parodys kokias medžiagas paimti kievienam projektui.Tai leis sutaupyti nemažai darbo laiko ir ekonomiškiau naudoti medžiagas gamyboje.

Sistema leidžia priskirti vykdytojus gamybinių operacijų ir surinkimo darbų atlikimui, kontoliuoti jų vykdymą. Jos pagalba labai paprastą įdiegti apmokėjimo nuo išdirbio sistemą.

Įdiegus AIVA 9001 sitema labai sumažės darbo apskaitininkams, nes dauguma informacijos į buhalterinės apskaitos dali patenka automatiškai iš kitų programos dalių.

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2020 Aiva sistema
webleader.lt