LT | EN
   
 
Korpusinių baldų gamybos valdymo sistema Klauskite
 
    

Valdyti nestandartinių, pritaikomų klientų poreikiams, ir projektinių baldų gamybą  gan sudėtinga, kadangi iš anksto nežinomos operacijų trukmės, užsakymų vykdymo eilė dažnai keičiasi dėl skubių užsakymų.

Dėl pasiruošimo laiko sutrumpinimo reikalinga atrinkti  detales iš tos pačios medžiagos, suformuoti užduotis pjovimui nurodant detalių matmenis ir jas pjauti kartu, todėl daug laiko užima užduočių paruošimas.

AIVA programa išsprendžia šias ir kitas baldų gamybos problemas automatizuodama medžiagų, detalių bei galutinių gaminių,-baldų,  surinkimo valdymo procesus.

 Automatizuojami gamybos valdymo procesai bei jų ryšių schema parodyta žemiau pav.

AIVA programoje komercijos modulyje paskaičiuojamos medžiagos reikalingos kiekvienam baldui pagaminti. Pradedant užsakyto baldo gamybą, pradžioje programa atrenka iš sandėlio reikalingas medžiagas detalių gamybai ir parodo paskyroje medžiagoms. Pagal šią paskyrą medžiagos perduodamos iš sandėlio į gamybą.

Gamybinės operacijos, kurios reikalingos baldams pagaminti priklauso nuo reikalingų pagaminti baldams detalių, ir nuo to kokia gamybos technologija, kuri savo ruožtu priklauso nuo panaudojamų medžiagų, pav. baldas gaminamas iš LMDP ar MDF.

Todėl AIVA programoje gamybinės operacijos „pririšamos“ prie detalių- prie kiekvienos detalės parodyta kokių jai reikia gamybinių operacijų kad pagaminti detalę. Tačiau gamyboje  nes skirtingos detalės, iš tos pačios medžiagos paprastai gaminamos kartu-pjaunamos, gręžiamos ir pan.

Todėl formuojant gamyboje paskyra atrenkamos pagal tam tikras charakteristikas detalės ir joms spausdinama vieną paskyra atrinktoms detalėms, kurioje išvardijamos detalės su jų charakteristikomis bei kokios operacijos reikalingos toms detalėms pagaminti. Galima spausdinti atskira paskyra kiekvienai operacijai, jei , pav. išpjautos iš tos pačios medžiagos detalės po to gaminamos skirtingai-vienos laminuojamos, kitos ne ir pan.

Gamybos operacijų atlikimui programa suformuoja paskyras kiekvienai gamybinei operacijai, kuriose parodo kokias detales reikia pagaminti šių detalių charakteristikas. Galima iš anksto Kataloge nustatyti kiekvienai operacijai kokias detalių charakteristikas rodyti-pav., gręžimo operacijai rodyti skylių skaičių.

Be to, dar spausdinama paskyra gaminių surinkimui, kurioje nurodomas kokios detalės ir furnitūra įeina į baldą ir kokios gamybinės operacijos reikalingos jam pagaminti, pav. surinkimas, kokybės kontrolė, pakavimas.

Paskyrose atspausdinami operacijų pradžios ir pabaigos barkodai. Darbininkai gavę paskyrą nuskenuoja paskyroje esanti operacijos pradžios barkodą, o ją įvykdę-pabaigos barkodą. Programa užregistruoja laikus, apskaičiuoja darbininkui atlyginimą, o atlikus paskutinę operaciją-nurašo medžiagas ir užpajamuoja gaminius.

AIVA programos panaudojimas gamybos valdymui padeda sumažinti gamybos meistrų laiko sąnaudas valdymui bei padidinti darbininkų darbo efektyvumą įdiegus apmokėjimo nuo atliktų gamybos operacijų sistemą.

 

 

 

 
Funkcijos
Gamybai Užsakymų gamybai plano-sąrašo suformavimo, medžiagų užsakymų vykdymui paskaičiavimo, patikrinimo sandėliuose, užsakymų filtravimo ir peržiūros bei perdavimo vykdymui modulis
Gamybos valdymas Komplektuojamų gaminių gamybinių operacijų vykdymo planas-ataskaita su gamybinių operacijų paskyrų spausdinimų ir operacijų atlikimo registravimu skenuojant operacijų barkodus.
Komplektuojamų gaminių perduotų vykdymui užsakymų planas su komplektacijos valdymu- trūkstamų dalių perdavimas gamybai ir tiekimui, paskyrų komplektavimui spausdinimas, komplektacijos nurašymas į gaminio savikaina ir gaminių pajamavimas
Detalių gamybos operacijų planas- ataskaita su gamybinių operacijų paskyrų spausdinimu atrinktų detalių sąrašui bei operacijų atlikimo registravimu skenuojant operacijų barkodus
Medžiagų detalių gamybai perdavimo valdymas ir pagamintų detalių apskaita.

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2020 Aiva sistema
webleader.lt