LT | EN
   
 
AIVA BALDAI- Baldų įmonės integruota Gamybos valdymo/CRM/ERP/E-verslo programa Klauskite
 
    

 

                                   Darbo su programa aprašymas

 

Darbas su programa priklauso nuo pasirinktų modulių. Žemiau aprašytas pagrindinis procesas- nuo užsakymo gavimo iki jo įvykdymo, kuriam reikia Katalogo, CRM, Komercijos, Tiekimo, Sandėlio ir Žinynų modulių.

 

Be to, aprašytam žemiau sistemos funkcionavimui reikalinga programos diegimo metu sukurti gaminių modelių katalogą, o vėliau, atsiradus naujiems modeliams- jį papildyti.

  

1. Darbas komercijos padaliniuose

 

Kliento paklausimas registruojamas pasirenkant arba įvedant naują klientą. Registruojant  programa suteikia paklausimo numerį, galima išsaugoti kliento pageidavimus.

 

Užregistravus paklausimą, vadybininkas pasirenka iš katalogo gaminio  modelį  ir suveda kliento pageidaujamus išmatavimus ir kitas charakteristikas

Programa,  priklausomai nuo įvestų charakteristikų, paskaičiuoja pagaminimo savikainą, ir kainą.

 

Jei klientai užsako originalios konstrukcijos projektinius baldus, kuriuos turi suprojektuoti konstruktoriai, per programą jiems perduodama užduotis konstravimui.

Konstruktorius paruošęs  specializuotos projektavimo programos (pav. Woodwork Inventor) pagalba gaminio projektą, suformuoja gaminio specifikacijos failą ir importuoja jį pasirinktam užsakymui į AIVA 9001 duomenų bazę, iš kurių paskaičiuojama gamybos kaina, bei toliau tie duomenys panaudojami gamybos valdymui.

 

Užsakymo gamybos savikainos paskaičiavimui, programa paskaičiuoja ne tik reikalingus medžiagų kiekius ir kainas, bet ir gamybos operacijų trukmes ir savikainą, kuri priklauso nuo darbininkų apmokėjimo tarifų už kiekvieną operaciją.

 

Programa gali  suplanuoti Užsakymo atlikimo terminus, įvertindama naujo užsakymo pagaminimo laiką, bei įvertindama jau esamus gamyboje užsakymus ir jų būklę.

 

Prieš spausdinant ar siunčiant komercinį pasiūlymą,  programa galutinai  suformuoja komercinį pasiūlymą, kuriame yra įmonės ir užsakovo rekvizitai, laiško tekstas, gaminių paveikslėliai ir prie jų  lentelės su kliento pageidaujamomis charakteristikomis bei užsakymo sąmata.

 

Komercinis pasiūlymas gali būti atspausdintas arba tiesiai iš programos  išsiųstas elektroniniu paštu ar faksu.

 

Visi komerciniai pasiūlymai, kaip ir sąskaitos išankstiniam apmokėjimui ir kiti dokumentai, kuriuos formuoja programa, įsirašo į duomenų bazę ir vėliau gali būti peržiūrimi, modifikuojami bei paverčiami į kitą dokumentą.

  

2. Gamybos padalinio darbas

 

Iš klientų užsakymų programa suformuoja užsakymų gamybai sąrašą-planą su nurodytais atlikimo terminais. Be to, jei naudojamas gamybos planavimo modulis, programa suplanuoja kiekvienam darbo centrui darbo planą, bei visų užsakymų vykdymo planą-Ganto grafiką.

 

Bet to, iš klientų užsakymų gamybai programa suformuoja dalinius planus detalių, mazgų ir pomazgių gamybai, todėl galima valdyti bet kokio sudėtingumo gaminių gamybą.

 

Kiekvienam daliniam gamybos planui (detalių, mazgų, pomazgių...) per programą vykdomas automatinis  medžiagų, pagamintų pusgaminių perdavimas į gamybą, nurašymas į pagaminto pusgaminio į savikainą, bei jų pajamavimas.

 

Tam tikslui  programa suformuoja paskyras  medžiagų ir pagamintų pusgaminių  paėmimui iš  sandėlio į gamybą. Jei medžiagų ar pusgaminių  gamybos metu pritrūksta dėl broko, galima per programą atspausdinti papildomą paskyrą trūkstamam medžiagų kiekiui.

 

Darbininkams užsakymo darbų atlikimui iš programos spausdinama paskyra, kurioje nurodoma, kokias ir per kiek operacijas reikia atlikti bei kokia brigada ar darbininkas turi vykdyti užsakymą. Paskyroje prie operacijų atspausdinami barkodai, kuriuos skenuojant darbininkai patys užregistruoja kada pradėjo ir kada pabaigė užsakymo jiems priskirtas operacijas. Kaip variantas, operacijų registravimas gali vykti per liečiamą ekraną.

 

 Pagaminus gaminius, programa automatiškai nurašo medžiagas gaminių savikainai ir užpajamuoja gaminius.  

Pagaminus užsakymą programa parodo, kiek medžiagų faktiškai sunaudota. Jei medžiagų buvo paimta per daug (pavyzdžiui dėl konstrukcijos), galima jas grąžinti į sandėlį. Grąžinant galima įvesti grąžinamų medžiagų išmatavimus.

 

3. Tiekimo padalinio darbas

 

Medžiagos paskaičiuojamos gali būti dviem būdais- 1) pagal iš anksto nustatytas minimalias ir maksimalias sandėlio normas, bei 2) paskaičiavus medžiagų trūkumą klientų užsakymų įvykdymui.

 

Pirmu atveju, pasiruošus iš anksto normas, programai davus komanda, programa suskaičiuoja kiek trūksta medžiagų ir suformuoja užsakymus tiekėjams.

 

Antru atveju, pasirenkami klientų užsakymai, kuriems programa patikrina ar užtenka medžiagų.

Jei medžiagų sandėlyje neužtenka, tiekimo vadybininkas, pasirinkęs kliento užsakymą iš užsakymų tiekimui sąrašo, performina užsakymą medžiagoms.

 

Vadybininkas gali per programą atlikti ir kainų apklausą- pradžioje išsiųsti kelis paklausimus tiekėjams, o gavęs jų pasiūlymus, kuriuos tiekėjai įveda tiesiogiai į  duomenų bazę, pasirinkti geriausią ir patvirtinti siųstą paklausimą.

 

Atvežus užsakytas medžiagas, pagal padarytą užsakymą tiekėjams pajamuojamos medžiagos.

 

4. Sandėlio darbas

 

Sandėlis, iš klientų užsakymų sąrašo pasirinkęs užsakymą, duoda komandą išduoti medžiagas į gamybą.

Programa suformuoja ir atspausdina vidinio perdavimo važtaraštį ir perrašo medžiagas iš sandėlio į užsakymą.

 

 Sandėlininkas priimdamas likučius juos faktiškai  su perduotu kiekių iš programos ir duoda komandą Grąžinti  į sandėlį.

Programa tada sumažina duomenų bazėje perduotą kiekį į gamybą ir sandėlyje suformuoja naujus įrašus su grąžintų medžiagų kiekiu. 

 

Užpajamuotiems gaminiams pasirinkus kliento užsakymą programa automatiškai suformuoja važtaraščius išvežimui ir PVM sąskaitas- faktūras.  

  

5.  Programos pagalba įmonės vadovams ir buhalterijai

 

Programos pagalba vykdant darbuotojams savo tiesiogines funkcijas, programoje automatiškai vykdomos ir apskaitos funkcijos iš kurių suformuojamos vadovams reikalingos ataskaitos:

1)      Pardavimo vadybininkų darbų ir pardavimų ataskaitos

2)      Gamybos ataskaitos

3)      Medžiagų ataskaitos

4)      Medžiagų tiekimo ataskaitos

5)      Apmokėjimo už parduotas prekes ir pirkėjų skolų ataskaitos.

 

Be to, visi finansiniai dokumentai automatiškai perduodami  Buhalterinei finansų apskaitai-arba išorinei, kuri buvo naudojama įmonėje, arba AIVA Buhalterijos moduliui.

 

 
Funkcijos
Katalogo modulis Prekių ir medžiagų kainininkų bei jų sandėlio likučių importo iš EXEL failų modulis
CRM (Klientai) Atliktų užduočių ataskaita už periodą
Darbo su klientais ataskaita už pasirinktą periodą
Klientų ataskaita pagal prekių charakteristikas ( Konkurentų ataskaita)
Neužbaigtų užduočių ataskaita
Vadybininkų darbo statistinė ataskaita už pasirinktą periodą.
Klientų katalogas su naujų klientų įvedimo, redagavimo ir jų užsakymų registravimo funkcijomis
Darbas su konkursais (Statybų CRM) Projektų valdymo užduočių planavimo ir kontrolės sistema
CRM (komercijos posistemė) Komercinių pasiūlymų, sutarčių, sąskaitų išankstiniam mokėjimui ruošimas užsakomiems gaminiams
Gamybos staklių ir darbo vietų planuojamo apkrovimo kalendorinis grafikas
Komercijos modulis Paklausimų registras-ataskaita su atliktų dokumentų, pasiūlymų, sąskaitų, užsakymų tiekimui ir kt įvykdymo datų rodymu, užsakymų apmokėjimo rodymų su galimybe tęsti veiksmus su paklausimu
Užsakymų ir jų turinio registras su redagavimo funkcijomis
Pardavimo prekių kiekių ataskaita pagal klientus ir jų padalinius
Pardavimų apimties pagal prekes, prekių grupes ir apmokėjimus ataskaita
Pardavimų apimties ir kiekių ataskaita pagal mėnesius
Pardavimų apimties ir pelno ataskaita pagal klientus
Pardavimų ataskaita pagal įmonės padalinius
Pardavimų ataskaita pagal apmokėjimo tipus
Pardavimų veiklos statistinė ataskaita pagal darbuotojus
PVM sąskaitų- faktūrų ataskaita
Užsakymų/ Pardavimų apimties ir pelno ataskaita pagal prekių, gaminių, paslaugų grupes ir prekes. geriausiai ir blogiausiai parduodamos prekės
Interneto užsakymų registras su peržiūros, parvirtinimo siuntimo ir perdavimo gamybai funkcijomis
Paklausimų registras kartu su planuojamais veiksmais
Planuojamų pajamų ir išlaidų planas pagal komercinius pasiūlymus/ užsakymus
E-marketingas Atsisakiusių naujienlaiškių siuntimo klientų ataskaita
Importuoto įmonių katalogo panaudojimas naujienlaiškių siuntimui
Klientų atrinkimo ir vokų ar lipdukų su klientų adresais formavimas iš klientų katalogo ir spausdinimas
Paklausimo registravimas CRM sistemoje tiesiogiai iš naujienlaiškio ir automatinis užduoties vadybininkui suformavimas
Prekių užsakymas (pirkimas) tiesiogiai iš gauto naujienlaiškio
Gamybai Užsakymų gamybos proceso plano-Ganto grafiko paskaičiavimo modulis.
Komplektuojamų gaminių perduotų vykdymui užsakymų planas su komplektacijos valdymu- trūkstamų dalių perdavimas gamybai ir tiekimui, paskyrų komplektavimui spausdinimas, komplektacijos nurašymas į gaminio savikaina ir gaminių pajamavimas
Užsakymų, gaminių, jų pusgaminių ir detalių suplanuotų per planavimo programą Gamybos užduočių parodymo prisiregistravusiam darbininkui ir operacijų atlikimo registravimo per liečiamą ekraną programos modulis
Vidinių gamybinių užsakymų suformavimas rankiniu būdu pasirenkant gaminius iš katalogo
Darbininkų paskaičiuoto ir faktinio apkrovimo dienomis statistinė palyginamoji ataskaita-diagrama
Gamybos pelningumo ataskaita komplektuojamiems gaminiams su išskaidymu pagal sudėtines dalis
Pagamintų produktų ataskaita
Staklių paskaičiuoto ir faktinio užimtumo statistinė palyginamoji ataskaita- diagrama
E-komercija Gamybinės įmonės Interneto svetainės su standartinių ir nestandartinių gaminių užsakymu turinio valdymo sistema
Kasų parduotuvėms moduliai Prekių pardavimo parduotuvėje per kasos aparatus panaudojant barkodų nuskaitytuvus programos modulis su papildomomis logistikos , kainų parinkimo, paieškos ir kt. funkcijomis
Išdavimų per kasą registras
Kasos aparato (POS) x ir z ataskaitos
Pardavimų per kasą ataskaita
Užsakymų, kuriems nebuvo nurašytos iš sandėlio parduotos prekės, registras
Sandėlių apskaita Klientų užsakymų sąrašas su PVM sąskaitos faktūros/važtaračio formavimu iš kliento užsakymo duomenų ir prekių nurašymu iš sandėlio
PVM sąskaitos faktūros suformavimas komisiniams iš kelių klientų užsakymų
PVM sąskaitos-faktūros formavimas pagal prekių išvežimo važtaraščius
Prekių ir medžiagų vidinio perkėlimo tarp sandėlių bei nurašymo modulis
Medžiagų grąžinimo valdymas iš gamybos
Sandėlio išlaidavimo, pajamavimo likučių ir bendra ataskaitos
Gaminių surinkimo išvežimui pagal kliento užsakymo duomenis skenuojant PVM sąskaitos faktūros ar važtaraščio barkodą kaupikliu skeneriu programa
Inventorizacijos naudojant kaupiklį aplikacija
Medžiagų pajamavimas panaudojant kaupiklį
Prekių surinkimas kliento užsakymui paslaugos komplektavimui kaupiklių skeneriu skenuojant prekės barkodą parodant prekių vietą sandėlyje
Intrastat ataskaita
Tiekimo valdymas Užsakymų išsiųstų tiekėjams redagavimas
Tiekėjų ir subrangovų katalogas
Iš tiekėjų užsakytų prekių suvestinė
Prekių, tiekėjų ir kainų sąrašas
Medžiagų gamybiniams užsakymams paskaičiavimas iš klientų gamybinių užsakymų ir užsakymų tiekėjams suformavimas bei išsiuntimas
Prekių ir medžiagų užsakymas naudojantis katalogu
Užsakymų tiekėjams paskaičiavimas ir formavimas pagal sandėlio prekių min ir max normas
Gamybos valdymas Gaminių gaminamų iš žaliavų gamybos planas, užsakymo paskyros medžiagų perdavimo į į gamybą suformavimas ir nurašymas, pagamintų gaminių pajamavimas
Gaminių iš žaliavų gamybinių operacijų planas-ataskaita su gamybinių operacijų paskyrų spausdinimu ir operacijų atlikimo registravimu skenuojant operacijų barkodus, operacijų apskaita, medžiagų nurašymas ir gaminių pajamavimas, broko registracija
Komplektuojamų neriboto lygių skaičiaus pusgaminių perduotų vykdymui užsakymų planas su komplektacijos valdymu- trūkstamų dalių perdavimas gamybai ir tiekimui, paskyrų komplektavimui spausdinimas, komplektacijos nurašymas į gaminio savikaina ir gaminių p
Brūkšninių kodų paskyroje gamybinių operacijų vykdymui spausdinimas ir įvykdymo pradžios bei pabaigos laiko fiksavimas skenuojant paskyros ir operacijų brūkšninius kodus
Medžiagų iš sandėlio perkėlimo patvirtinimas kaupikliu-skeneriu pagal perkėlimo dokumento duomenis
Personalas ir atlyginimai Pamainų planavimo gamybai dirbančiai pamainomis programavimas
Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio (priedų) paskaičiavimo priklausomai nuo darbo rezultatų sistema
Buhalterinė apskaita Buhalterinės finansinės apskaitos modulis
Inventoriaus ir turto valdymas Inventoriaus ir turto valdymo sistema
Žinynai ir vartotojai Programos vartotojų administravimo ir žinynų modulis
Gamybos katalogo DB AIVA Katalogo gamybai modulis
Dokumentų valdymas Dokumentų registracijos, paieškos, vykdymo paskyrimo sistema
Ryšiai su kitomis programomis Detalių ir medžiagų importo iš Woodwork baldų projektavimo sistemos ir operacijų trukmės paskaičiavimo modulis
Spec. pasiulymai Svetainė su AIVA 9001 su komplektuojamų gaminių kainos paskaičiavimu ir užsakymo sistema

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2020 Aiva sistema
webleader.lt