AIVA 90001 Klojinių nuomos valdymo sistema Klauskite
 
    

Nuomojant klojinius paprastai pradžioje vykdomas jų projektavimas specialiomis programomis pagal kliento užsakymą.

Suprojektuotų klojinių detalės išeksportuojamos  į failą, kuris importuojamas į AIVA programą.

 Iš šių duomenų programa suformuoja užsakymą klojinių surinkimui iš sandėlio ir perdavimui į objektą.

Pagal perdavimo dokumentą klojinių detalės grąžinamos atgal į sandėlį.

Sugadintiems klojiniams registruojamos neatitiktys, iš kurių vėliau suformuojami remonto darbai.

Pagal klojinių detalių perkėlimo duomenis programa paskaičiuoja mokestį užsakovui kiekvieną mėnesį ir sąskaitą faktūrą.

Pagrindinės sistemos funkcijos išvardintos žemiau

 
Funkcijos
Nuomos įrangos Defektų aprašymų įvedimas gražinamiems klojiniams ir Defektacijos akto spausdinimas prieš perkeliant grąžintus klojinius. Būsenų-Grąžinta ir Sutvarkyta įvedimas ir parodymas perkėlimų sąraše
Klojinių nuomos ataskaita su paieška pagal klojinio pavadinimą/koda nurodant nuomos trukmę bei kainas ir paieška pagal kliento pavadinimą
Klojinių nuomos bendra judėjimo ataskaita ir generuojama periodinė SF
Klojinių perdavimo ataskaita su grąžinimo komanda bei su galimybe užregistruoti sugadintus klojinius remontui arba pardavimui. kartu perkeliant klojinius į remonto sandėlį
Klojinių surinkimas iš sandėlio ir perdavimas nuomai pagal kliento užsakymą peraduota logistikai.Perdavimo akto spausdinimas
Nuolaidos suteikimo apribojimas darbuotojui
Nuomos % nuo savikainos laukelio įvedimas užsakymo sąmatos formoje ir nuomos kainos paskaičiaviams pagal įvestą %
Nuomos kainos paskaičiavimas, faktūros ir ataskaitos spausdinimas
Periodinės SF šablono duomenų kodavimas ir ištaukimas
Registruojant remontui savo klojinius, klojinio pasirinkimas iš sandėlio ir pasirinkto klojinio perkėlimas iš savo sandėlio į remonto sandėlį

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt