Komercinių pasiūlymų, sutarčių ir užsakymų didmeninei prekybai ruošimo ir apskaitos sistema Klauskite
 
    

AIVA CRM Komercinių pasiūlymų ruošimo modulio pagalba  automatizuojamos šios pagrindinės vadybininkų darbo funkcijos:

1)      Kliento pasirinkimo

2)      Prekių pasirinkimo

3)      Prekių kainų priskyrimo klientui

4)      Pasiūlymo sąmatos sudarymo ir nuolaidų paskaičiavimo

5)      Komercinio pasiūlymo suformavimo

6)      Komercinio pasiūlymo siuntimo

7)      Komercinio pasiūlymo išsaugojimo ir registracijos

8)      Komercinio pasiūlymo redagavimo, išsaugojimo naujos redakcijos ir pakartotinio išsiuntimo arba spausdinimo

9)      Komercinio pasiūlymo pavertimo sąskaita išankstiniam mokėjimui

10)    Pardavimo-pirkimo sutarties suformavimo iš komercinio pasiūlymo

11)    Komercinio pasiūlymo pavertimas užsakymų sandėliui, užsakymų trūkstamų prekių pirkimui ir užsakymų automatinė registracija

Komerciniai pasiūlymų ruošimo procesas prasideda iš užregistruoto kliento Paklausimo,-iš karto jį užregistravus, arba vėliau.

Kliento pasirinkimas

Klientai pasirenkami iš AIVA programos klientų,-esamų ir potencialių, duomenų bazės . Jei klientas naujas,  tada įvedami jo duomenys į duomenų bazę.

Prekių pasirinkimas

Prekės pasirenkamos iš vieningo visai AIVA 9001 programai ir elektroninei parduotuvei prekių katalogo. Realizuoti įvairūs prekių paieškos kataloge būdai:

o   pasirenkant prekių grupę,

o   per pavadinimo, kodo ar brūkšninio kodo paiešką ,

o    per prekės charakteristikų , aprašymo ar gamintojo paiešką.

Priskirtų kataloge prekių klientui rodymas pasirenkant prekes

Registruotiems klientams, kuriems buvo iš anksto kliento kortelėje priskirtos specialios kainos,-individualios ar kainų stulpelis, programa ruošiant komercinį pasiūlymą rodo vadybininkui priskirtas pasirinktam klientui prekės kainas, todėl vadybininkas nepadarys klaidos ruošdamas pasiūlymą.

Programoje realizuotas ir dinaminis kainų lygio priskyrimas, priklausomai nuo užsakomo kiekio,-jei prekės užsakomas kiekis nedidelis, programa parenka aukštesnes kainas, jei didelis mažesnes.

Realizuota dar funkcija kainų stulpelio priskyrimo klientui pagal praeito periodo pirkimų apimtį,- jei klientas per praėjusį periodą , pav. 1 mėn. nupirko daugiau tam tikros ribos prekių, tada programa pakeičia jo kainų stulpelį į geresnį ir atvirkščiai. Šis stulpelis automatiškai parenkamas kaip formuojamas klientui pasiūlymas arba registruojamas jo užsakymas.

Pasiūlymo sąmatos sudarymas

Programa iš pasirinktų prekių, įrašius reikalingus kiekius suformuoja pasiūlymo sąmatą. Programa parodo pasiūlymo prekių savikainą, kainą, antkainį. Vadybininkas gali įvesti nuolaidas, matyti kaip pasikeitė pasiūlymo pelnas.

Iš pasiūlymo sąmatos  , vadybininkas gali pasirinkti kokį dokumentą suformuoti- Komercinį pasiūlymą, sąskaitą išankstiniam mokėjimui, pardavimo-pirkimo sutartį, PVM sąskaitą- faktūrą.

Komercinių pasiūlymų formavimas ir siuntimas:

 Progrmaoje realizuoto įvairios komercinio pasiūlymo suformavimo galimybės:

·        galima pasirinkti  ar parašyti pasiūlymo (kreipimosi) į klientą tekstą,

·        pateikti gaminio kainas su PVM ar be PVM,

·        pasirinkti kokia kalba siųsti komercinį pasiūlymą,

·        pasirinkti kokia valiuta siųsti komercinį pasiūlymą

·        pasirinkti siunčiamo dokumento formą-sąmatos tipo arba su aprašymais arbal lentelės, kur parodytos stulpeliuose  prekių charakteristikos forma. Be to, dar galima suformuoti komercinį pasiūlymą pasirinkus iš anskto suformuotą Word ar Open Office šablono failą.

Programa automatiškai suformuoja komercinio pasiūlymo dokumentą su įmonės siuntėjos ir kliento rekvizitais, bei vadybininko pareigomis, pavarde ir telefonais.

 

Komercinio pasiūlymo siuntimas

 

Galima pasirinkti spausdinti ar siųsti ele. paštu programos suformuotą pilnai komercinį pasiūlymą.

Kaip spausdinimo opcija galima pasirinkti PDF formato failo suformavimą.

Komercinio pasiūlymo siuntimui el. paštu progrmaoje yra integruota el. pašto programa. Yra galimybė pasirinkti kaip opciją siuntimą per MS Outlook programą, jei jį yra instaliuota vadybininko kompiuteryje

 

Komercinio pasiūlymo išsaugojimas ir parodymas Komercinių pasiūlymų registre

Paruoštus pasiūlymus programa išsaugo duomenų bazėje, kad vėliau būtų galima  koreguoti ar kopijuoti.

Be to, komercinis pasiūlymas parodomas Komercinių pasiūlymų registre.

 

Komercinio pasiūlymo redagavimas, išsaugojimas naujos redakcijos ir pakartotinis išsiuntimas arba spausdinimas

Iš komercinių pasiūlymų registro pasirinkus klientui siųstą komercinį pasiūlymą ji galima redaguoti,-pataisyti ir vėl išsiųsti pataisytą.

Duomenų bazėje išsisaugo visi komercinio pasiūlymo variantai. Iš bet kurio iš jų galima toliau formuoti kitus dokumentus.

Komercinio pasiūlymo pavertimo sąskaita išankstiniam mokėjimui ir apmokėjimo įvedimas

Iš komercinio pasiūlymo programa automatiškai gali suformuoti sąskaitą išankstiniam mokėjimui. Ji taip pat siunčiama ir registruojama kaip ir komercinis pasiūlymas. Sąskaitą išankstiniam apmokėjimui galima suformuoti ir iš karto-be komercinio pasiūlymo.

Sąskaitai išankstiniam apmokėjimui galima įvesti gautą avansą, kuris parodomas tiek vėliau pasirinkus sąskaitą, tie užsakymų registre.

Pardavimo-pirkimo sutarties suformavimas iš komercinio pasiūlymo

Esant reikalui, iš komercinio pasiūlymo programa suformuoja pardavimo-pirkimo sutartį. Tam iš anksto turi būti paruoštas tokios sutarties šablono failas. Kad suformuoti sutarti tereikia tik pasirinkti šabloną. Programa į sutartį įkelia pardavėjo ir pirkėjo rekvizitus, sumas, sąmatą.

Suformuota sutarties failą galima įkelti į duomenų bazę prie kliento Užsakymo, kuri gauname programai iš Komercinio pasiūlymo suformavus Užsakymą. Vėliau pasirinkus užsakymą, galima atsisiųsti ir peržiūrėti sutartį. Be to, suformuotą sutarties projekto  failą galima kaip nuorodą išsiųsti klientui, kuris galės atsiuntęs failo kopiją ją paredaguoti.

Komercinio pasiūlymo pavertimas užsakymų sandėliui, užsakymų trūkstamų prekių pirkimui ir užsakymų automatinė registracija

Pasirašius sutartį ar nusiuntus sąskaitą išankstiniam apmokėjimui  gavus avansą, arba kada klientas turi kreditą, komercinis pasiūlymas paverčiamas Užsakymu . Jei siūlytos prekės yra sandėlyje, tai jų išdavimui programa suformuoja PVM-sąskaitą faktūrą arba važtaraštį. Jei prekių nėra sandėlyje , tada programa suformuoja užsakymą tiekimui. Pastaba. Prekių išdavimo apskaitai reikalingas AIVA 9001 Sandėlio modulis, o prekių tiekimui reikalingas AIVA 9001 Tiekimo modulis.

 

Ataskaitos

Iš komercinių pasiūlymų ir užsakymų duomenų programa automatiškai suformuoja darbo eigos (OLAP)  ir statistines ataskaitas.

Darbo eigos ataskaitose galima ne tik pažiūrėti realiame laike kurioje stadijoje randasi komercinis pasiūlymas, kas toliau planuojama su juo daryti, bet ir pasirinkus pasiūlymą atlikti su juo veiksmus:

·        Peržiūrėti ir atsispausdinti

·        Redaguoti (keisti sudėti, kainas, performuoti į kitus dokumentus)

·        Deaktyvuoti ir perkelti į archyvą

·        Įvesti apmokėjimą užsakymui

·        Perduoti vykdymui.

Programa suformuoja šias darbo eigos ataskaitos:

·        Darbo su paklausimais vykdymo ataskaita,

·        Darbo su komerciniais pasiūlymais vykdymo eigos ataskaita

·        Užsakymų vykdymo eigos ataskaita

·        Užsakymų internetu vykdymo eigos ataskaita

·        Paklausimų internetu vykdymo eigos ataskaita

·        Planuojamų veiksmų su Paklausimais ir užsakymais eigos ataskaita

·        Pasiūlymų ir užsakymų su jų turinio rodymu eigos ataskaita

Programa suformuoja statistines ataskaitas:

·        Pardavimų ataskaita pagal prekių grupes, kurioje programa parodo pardavimų apimtį, savikaina ir pelną už pasirinktą periodą pagal katalogo prekių grupes, su galimybe atfiltruoti pagal klientus ir darbuotojus

·        Pardavimų ataskaita pagal klientus, kurioje programa parodo pardavimų apimtį, savikainą ir pelną už pasirinktą periodą pagal klientus, su galimybe atfiltruoti pagal prekių grupes, prekes ir darbuotojus

·        Pardavimų ataskaita pagal apmokėjimo tipus (grynais, pavedimu ir pan., su galimybe filtruoti pagal darbuotojus, klientus, periodą, padalinius ir kt.

·        Pardavimų ataskaita pagal darbuotojus, kurioje parodo kiekvieno darbuotojo užregistruotų paklausimų skaičių, Pasiūlymų skaičių ir apimti, užsakymų skaičių, apimti, savikaina ir pelną, apmokėjimus su galimybe filtruoti pagal periodus, vadybininkus, užsakymus, ir faktūras

·        Pardavimų (faktūrų) ataskaita pagal pirkėjus, kurioje programa parodo išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų sąrašą ir galutinę sumą be PVM, su PVM ir PVM už pasirinktą periodą

·        Pardavimų ataskaita pagal klientų padalinius, kurioje programa parodo dviem būdais: arba Padaliniai/Prekės arba Prekės/Padaliniai į kokius kliento įmonės padalinius buvo parduotos prekės ir už kokią apimtį už pasirinktą periodą, su galimybe filtruoti pagal įmones, prekes ar (ir) paslaugas

·        Pardavimų ataskaita pagal įmonės padalinius, kurioje programa parodo pardavimus detaliai, po to pagal prekių grupes suvestinę, po to apmokėjimus ir bendras sumas už pasirinktą intervalą, su galimybe filtruoti pagal padalinius

·        Pardavimų ataskaita pagal mėnesius, kurioje už pasirinktą periodą programa parodo pardavimų apimtį ir parduotų prekių kiekį kiekvienam mėnesiui pagal klientus ir viso, su galimybe filtruoti pagal pasirinktą klientą, darbuotoją , bei pagal Prekes, Paslaugas

·        Delspinigių ataskaita, kurioje programa parodo pagal klientus ir jų užsakymus priskaičiuotus delspinigius

·        Tarpininkų veiklos ataskaita, kurioje programa parodo priskaičiuotus komisinius tarpininkams, pagal jiems prikirtus komisinių procentus nuo jiems priskirtų pardavimų

·        Pardavimų ataskaita pagal padalinius, kurioje programa parodo pagal kiekvieną padalinį, pav. parduotuvę, kiek buvo parduota prekių ir už kokią sumą su galimybe filtruoti pagal pasirinktą padalinį ar prekę

·        Pardavimų plano vykdymo ataskaita, kurioje programa parodo kiek procentų įvykdytas planas pagal kiekvieną įmonės padalinį

·        Periodinė pardavimų ataskaita pagal padalinius, kurioje pasirinktam periodui pagal mėnesius programa parodo pagal prekes kiek prekių ir už kokią sumą parduota

·        Pelno ataskaita pagal pardavimus, kurioje programa parodo grafiškai kaip už pasirinktą periodą kito pardavimų apimtis ir pelnas.

 

 
Funkcijos
Sprendimai Komercijos padaliniui Komercinių pasiūlymų, sutarčių, sąskaitų ruošimo prekėms ir paslaugoms proceso automatizuota sistema
Komercijos modulis Pasiūlymų ruošimas keliems klientams vienu metu administravimas
Paklausimų registras-ataskaita su atliktų dokumentų, pasiūlymų, sąskaitų, užsakymų tiekimui ir kt įvykdymo datų rodymu, užsakymų apmokėjimo rodymų su galimybe tęsti veiksmus su paklausimu
Užsakymų ir jų turinio registras su redagavimo funkcijomis
Pardavimų apimties ir pelno ataskaita pagal klientus
Pardavimų veiklos statistinė ataskaita pagal darbuotojus
PVM sąskaitų- faktūrų ataskaita
Užsakymų/ Pardavimų apimties ir pelno ataskaita pagal prekių, gaminių, paslaugų grupes ir prekes. geriausiai ir blogiausiai parduodamos prekės
Žinynai ir vartotojai Įmonės darbuotojų duomenų įvedimo forma
Įmonės padalinių žinyno įvedimo ir darbuotojų priskyrimo padaliniams forma
Darbuotojų teisių darbui su programa suteikimo ir administravimo forma

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt