LT | EN
   
 
AIVA OPERACIJOS- Klientų užsakymų registracijos gamybai, užsakymų sąrašo-plano suformavimo, gamybinių operacijų registravimo skenuojant ir įvykdymo apskaitos AIVA programos sprendimas spaustuvei Klauskite
 
    

Įmonės padalinių ir darbuotojų žinynas bei teisių su programa priskyrimas

Į padalinių žinyną įvedamas įmonės ir jos padalinių pavadinimai bei rekvizitai. Po to suvedami įmonės darbuotojai, kurie bus programos vartojai. Darbuotojams įvedami darbo su programa prisijungimo vardai ir slaptažodžiai bei kodai (pav. tabeliniai numeriai). Darbininkams atspausdinamos darbuotojų kortelės su brūkšniniais kodais tam kad gamyboje skenuojant programa užregistruotų kas atliko gamybines operacijas.

Darbuotojams, pasirenkant programos meniu punktus, priskiriamos teisės matyti ir dirbti su tam tikromis programos funkcijomis.

Gaminių katalogas

Gaminių katalogą sudaro gamybinės operacijų, medžiagų ir gaminių užsakymų šablonų grupių katalogai

Medžiagų kataloge medžiagos suvedamos naudojamos gamyboje medžiagų grupės, o juose naudojamos medžiagos. Kiekvienoje medžiagų grupėje suvedamos alternatyvios medžiagos, kurios keičia viena kita. Popieriaus grupėje, kadangi popieriaus variantų labai daug, sukuriami pogrupiai vieno tipo medžiagų suvedimui, pav. kreidinis popierius.

Gamybinių operacijų kataloge suvedamos gamybinių operacijų grupės, o juose gamybinės operacijos priklausančios atitinkamai grupe. Kiekvienoje gamybinių operacijų grupėje suvedamos alternatyvios gamybinės operacijos, besiskiriančios atlikimo technologija. Pav. Spaudos operacijų grupėje įvedamos operacijos ofsetinės spaudos ir skaitmeninės spaudos.

Kataloge  gaminių užsakymo šablonų grupė, į kurią įvedamas gaminių užsakymų šablono pavadinimas. Jei skirtingos rūšies gaminiams reikalingos skirtingos užsakymo charakteristikos, galim sukurti keliais gaminių užsakymų šablonų grupes su skirtingais šablonais. Gaminių užsakymų šablonų grupei įvedami užsakymo charakteristikų pavadinimai ir priskiriami prie grupės pavadinimo. Kiekvienai charakteristikai, kuriai bus reikalingas medžiagų ar gamybinių operacijų pasirinkimas, prie charakteristikų įrašomi atitinkamų grupių kodai.

Užsakymų registracija

Klientų užsakymai registruojami per Vidinių gamybos užsakymu meniu punktą. Registruojant užsakymą pasirenkamas arba įvedamas klientas. Pasirinkus klientą, iš katalogo pasirenkamas gaminio užsakymo šablonas, kurį pasirinkus atsidaro forma gaminio charakteristikų įvedimui (pav. Spalvingumas) ir pasirinkimui, popieriaus ir reikalingų gamybinių operacijų. Prie medžiagų įvedami kiekiai, o prie operacijų įvedami jų atlikimo planuojamos trukmės ( jei jų negalima įvertinti-paliekama 1)

Užsakymų gamybai planas-sąrašas

Iš suvestų užsakymų gamybai programa suformuoja gamybos planą sąrašą. Jame programa rodo užsakymus gaminius, jų kiekius, kokiam klientui, koks vadybininkas priėmė užsakymą, iki kada reikia pagaminti.

Pasirinkus užsakymą galima peržiūrėti jo charakteristikas, atspaudanti paskyra gamybinių operacijų atlikimui, kurioje ura gaminio pavadinimas, kiekis, užsakymo Nr., gaminio charakteristikos, reikalingos medžiagos, bei reikalingos atlikti gamybinės operacijos. Paskyroje programa atspausdina paskyros numerio brūkšninį kodą, bei kiekvienos gamybinės operacijos pradžios ir pabaigos brūkšninius kodus.

Gamybos operacijų atlikimo pradžios ir pabaigos registracija.

Darbininkas gavęs užsakymo gamybinių operacijų paskyra, nuskenuoja jos brūkšninį kodą, gamybinės operacijos, kuria pradeda vykdyti, brūkšninį kodą, bei savo kortelės brūkšninį kodą.

Programa įrašo į duomenų bazę kas ir kada pradėjo gamybinę operaciją.

Pabaigęs užsakymo vykdymą, darbuotojas nuskenuoja savo atlikta gamybinės operacijos pabaigos barkodą. Jei atliko ne visą numatyta užsakyme gaminių kiekį, o mažiau ar daugiau, tada atsidariusioje paskyros skenavimo metu formoje suplanuotą kiekį pakoreguoja pagal faktiškai atliktą kiekį.

Gaminių užbaigimo registracija.

Darbuotojui nuskenavus paskutinės gamybinės operacijos pabaigos barkodą, programa automatiškai užpajamuoją į sandėlį pagaminto gaminio kiekį.

Pagamintus užsakymus programa parodo pagamintų gaminių  užsakymų ataskaitoje

Užsakymo eigos ataskaita

Programa realiame laike parodo užsakymų gamybai sąraše, kokios operacijos pradėtos gaminti, kas jas pradėjo, kokios operacijos ir kada pagamintos, koks kiekis pagamintas. Pagal tai gamybos vadovai vadybininkai gali sekti ir kontroliuoti užsakymų vykdymą
Funkcijos
Katalogo modulis Katalogo įvedimo ir redagavimo modulis
Gamybai Vidinių gamybinių užsakymų suformavimas rankiniu būdu pasirenkant gaminius iš katalogo
Pagamintų produktų ataskaita
Gamybos valdymas Gaminių iš žaliavų gamybinių operacijų planas-ataskaita su gamybinių operacijų paskyrų spausdinimu ir operacijų atlikimo registravimu skenuojant operacijų barkodus, operacijų apskaita, medžiagų nurašymas ir gaminių pajamavimas, broko registracija
Žinynai ir vartotojai Programos vartotojų administravimo ir žinynų modulis
Programos administravimas Programos adaptavimo vartotojų poreikiams ir administravimo modulis

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2020 Aiva sistema
webleader.lt