Spaustuvės sumani gamybos valdymo sistema "AIVA MDOP1 Platinum" Klauskite
 
    

AIVA SUMANI GAMYBOS VALDYMO SISTEMA - tai originali, atitinkanti INDUSTY 4.0. ir ISO 9001 standartus,  gamybos įmonės verslo procesų valdymo sistema.

Mūsų sistemos pagalba galėsite automatizuoti visą valdymo procesą-nuo klientų paieškos ir gamybos užsakymų iki jų pilno įvykdymo ir apskaitos, bei e-komercijos, praėjimo kontrolės ir laiko apskaitos funkcijas..

 Automatizuojamo proceso  pagrindiniai etapai (posistemės) parodyti žemiau paveikslėlyje.

 

1.1.        Kokias problemas padės Jums išspręsti AIVA gamybos valdymo sistema

 

Naudosite vieną programinę įrangą vietoje kelių

  Daugelis gamybos įmonių skirtingoms valdymo veikloms automatizuoti naudoja skirtingas, dažnai tarpusavyje nesusietas, programas. Pav.,  Excel programą,- komercinių pasiūlymų ruošimui , gamybos užsakymų plano sudarymui, CRM programą,- klientų registravimui Buhalterinės apskaitos programą,- medžiagų ir pagamintos produkcijos apskaitai, CAD programą naujų gaminių projektavimui. 

 Kai naudojama tiek programų ir jos tarpusavyje nesusietos, brangsta jų eksploatacija. Be to,  į kiekvieną iš šių programų reikia  rankiniu būdu įvesti, daugumoje, tuos  pačius  duomenis.

 

AIVA programa atlieka aukščiau išvardintų programų funkcijas bei gali paimti duomenis iš CAD ir perduoti duomenis į įmonės buhalterinės apskaitos programą.

 

Mažiau rankinio darbo

Rankiniam duomenų įvedimui  bei neautomatizuotam valdymo funkcijų atlikimui sugaištama nemažai darbuotojų laiko, todėl, arba darbuotojams nepakanka laiko atlikti darbus, arba didinamos įmonės  valdymo išlaidos.

 Daug kartų įvedant duomenis  galimos jų įvedimo klaidos, dėl ko atsiranda gamybiniai ir tiekimo nuostoliai.  

AIVA programoje  duomenys ranka neįvedami ( išskyrus tik  klientų norų aprašymai). Pradžioje jie atkeliauja iš programos Katalogo, o toliau iš vieno proceso perduodami kitam.

Informacija realiu laiku

Gamybos ataskaitos gaunamos pavėluotai todėl neturint operatyvios informacijos sunku priimti reikalingus gamybos  resursų perskirstymo bei medžiagų tiekimo  sprendimus . 

AIVA programa ataskaitas suformuos realiu laiku, kai norėsite jas pažiūrėti.

Operatyvus gamybos planavimas užduočių paskirstymas ir kontrolė

Kai gamybos planavimas vykdomas rankiniais metodais sunku gerai suplanuoti gamybos procesą  neturint realiu laiku visų  duomenų. Ypač tai didelė problema  įmonėse, kurios gamina nestandartinę vienetinę arba mažomis partijomis produkciją, nes iš anksto nežinomos darbų trukmės,darbo centrų užimtumas netolygiai keičiasi laike, medžiagas reikalinga užsakyti  kiekvienam kliento užsakymui, o suplanuotas užsakymų eiliškumas dažnai keičiasi dėl atsirandančių skubių užsakymų. Dėl blogo planavimo  neretai klientų užsakymų vykdymas vėluoja o gamybos resursai panaudojami neefektyviai, todėl brangsta gaminama produkcija ir mažėja įmonės pelnas.

AIVA programinė įranga iš kliento užsakymo duomenų pati suplanuos kiekvieno užsakymo gamybos procesą ir sudarys gamybos planus kiekvienam darbo centrui.

Darbų apskaita realiu laiku ir apmokėjimo nuo rezultatų sistema

Net ir sudarius  darbų planą, sudėtinga kontroliuoti jo vykdymą , kadangi  dėl dIdelės duomenų apimties apskaityti darbus ekonomiškai neapsimoka, o tai yra kliūtis  įdiegti apmokėjimo nuo darbų sistemą ir padidinti darbuotojų suinteresuotumą. 

AIVA programinė įranga automatiškai užfiksuos visus reikalingus atlyginimų skaičiavimui duomenis ir apskaičiuos atlyginimus priklausomai nuo kiekvieno darbuotojų atliktų darbų.

1.2.        AIVA gamybos valdymo sistemos privalumai

 

Pirma, AIVA vienintelė iš žinomų gamybos valdymo sistemų turi funkcionalumą tokių nestandartinių gaminių kaip spaudos gaminiai, užsakymo ir gamybos valdymo automatizavimui. Sistemos pagalba pilnai automatizuosite spaudos  gaminių užsakymų registracijos,  gamybos kainos paskaičiavimo, užsakymo duomenų paruošimo gamybos valdymui, tiekimo valdymo, gamybos proceso planavimo, gamybos užduočių paskirstymo vykdytojams, užduočių atlikimo registracijos, medžiagų ir pagamintos produkcijos apskaitos gamyboje funkcijas. Todėl klientų užsakymus įvykdysite žymiai greičiau ir su mažesnėmis sąnaudomis.

 

Antra, automatizuosite ne tik apskaitą, bet kartu valdysite procesus, o tai reiškia aukštesnį automatizacijos lygį, mažiau  rankinio darbo ir didesnę  ekonomiją.

Trečia, įsidiegę savo įmonei AIVA GAMYBA sistemą turėsite vienoje sistemoje funkcionalumą  kuriam  paprastai reikalingos kelios programos  CRM, ERP, E-komercijos, E-marketingo,  MES (Manufacturing execution System), todėl galėsite dirbti efektyviau panaudodami naujausius valdymo sprendimus. 

Ketvirta, sistemoje realizuotas “dirbtinio intelekto” algoritmas, kai pati sistema suplanuoja ir perplanuoja gamybos procesą bei paskirsto užduotis vykdytojams pagal jų sugebėjimus. Todėl gamybos resursai,-įrengimai ir žmonės mažiau prastovi, greičiau atliekami užsakymai, o gamybos vadovams lieka daugiau laiko spręsti strategines gamybos valdymo problemas.

Penkta, AIVA gamybos valdymo sistema lengvai pritaikoma įmonės darbo specifikai aprašant gaminius,jų gamybos technologiją bei nestandartinių gaminių skaičiavimus  duomenų bazėje, bei per programos funkcionalumo nustatymus.

AIVA INDUSTRY 4.0 sistema realizuota priešakinėmis technologijomis panaudojant MySQL duomenų bazę ir Internetą , bei daiktų Interneto technologijas staklių kontrolei ir praėjimo kontrolei. Didžioji dalis programos realizuota Microsoft VB6 kalba, bei VB NET. Atskiri moduliai realizuoti PHP kalboje. 

Realizuotos taip pat aplikacijos Android sistemoje kaupikliams skeneriams ir išmaniesiems telefonams. Realizuotas tiesioginis el. laiškų ir SMS siuntimas iš programos ir el. laiškų priėmimas tiesiogiai į programos duomenų bazę. 

Realizuota pažangi e-komercijos sistema tiesiogiai iš sistemos duomenų bazės su nestandartinių gaminių užsakymo funkcijomis ir apmokėjimo galimybėmis per įvairias internetinio mokėjimo sistemas. 

Realizuota kainų apklausa Internetu, kai tiekėjai, gavę kainų paklausimus, tiesiogiai per Internetą gali įvesti savo kainas į sistemos duomenų bazę.

Gamybos planavimo dalyje realizuoti gamybos planavimui  ir toliau vystomi dirbtinio Intelekto sprendimai.

 

1.3.        Nauda, kurią gausite įdiegę AIVA gamybos valdymo sistemą

 

Pirmiausia, sumažinsite 50-70% darbo laiko sąnaudas  valdymo užduočių atlikimui. Kuo daugiau valdymo uždavinių ir darbo vietų automatizuosite, tuo bus didesnė laiko ir atlyginimų ekonomija, todėl augant įmonei reikės priimti  mažiau  darbuotojų 

Antra, 5-20%  padidinsite esamų įmonės resursų,- staklių ir darbo jėgos, panaudojimo efektyvumą ir taip sumažinsite gamybos savikainą ir padidinsite pelną. Dėl geresnio operatyvinio planavimo ir kontrolės, resursai mažiau prastovės, o dėl pažangesnės skatinimo sistemos įdiegimo, darbininkai bus labiau suinteresuoti darbu.  

Trečia, 3-5 % padidinsite pardavimų apimtį. Geriau valdysite kontaktus su potencialiais klientais ir daugiau gausite užsakymų, greičiau ir kokybiškiau paruošite pasiūlymus, geriau juos aptarnausite.

Ketvirta, 2-3% sumažinsite išlaidas medžiagų pirkimui ir  sandėliavimui. Sistema padės greitai apklausti medžiagų  tiekėjus Internetu ir gauti geresnes kainas,  operatyviai apskaičiuoti ir užsakyti trūkstamas medžiagas turint  patikimą informaciją apie medžiagų likučius sandėliuose, išvengti situacijų kai pajamuojant nepastebima kad   tiekėjai pateikė didesnes nei sutartas kainas, išvengti medžiagų per ilgo laikymo sandėlyje arba užsakymų vėlavimo.

 

1.4.        Sistemos funkcionavimo trumpas aprašymas

 

Spaudos gaminių kainos skaičiavimas.

Nestandartinių spaudos gaminių  kainos paskaičiavimas gan sudėtingas ir užima daug laiko. Paprastai tam tikslui naudojama Excel programa, į kurią duomenys įrašomi ranka.

   AIVA programoje realizuotas skaičiuoklės, kurių pagalba pasirinkus gaminio užsakymo šablonus ir suvedus užsakomo gaminio charakteristikas programa paskaičiuoja gamybos savikaina ir kainą. Skaičiuokles įmonė gali prisitaikyti įvertindama savo gamybos procesus.

Programa ne tik paskaičiuoja užsakomų gaminių kainas bet ir suformuoja komercinius pasiūlymus, sąskaitas išankstiniam mokėjimui, bei užsakymus gamybai kurie toliau naudojami gamybos planavimui ir valdymui

Tiekimo valdymas.

Spaustuvėse parastai popierius užsakomas  konkrečių projektų vykdymui, todėl reikalinga tik gavus kliento užsakymą operatyviai apskaičiuoti trūkstamas medžiagas  ir jas užsakyti tiekėjams. Rankiniu būdu tai padaryti gan sudėtinga ir užima daug laiko, galimos klaidos.

AIVA programoje iš kliento užsakymo duomenų programa paskaičiuos kokių medžiagų trūksta, suformuos ir išsiųs užsakymus tiekėjams, o gavus medžiagas nebereikės jų duomenų rankiniu būdu įvesti į programą-tik patvirtinti gavimą. Taip sutaupysite daug laiko bei išvengsite rankinio įvedimo  klaidų.

Gamybos planavimas.

Kadangi dažniausiai užsakymai  individualus, daug smulkių užsakymų, atsiranda skubių užsakymų, kurie keičia eilę, todėl labai  sunku gerai suplanuoti gamybos procesus. Iš to  seka kad įmonės resursai,- darbininkai, spaudos mašinos bei kiti įrengimai išnaudojami neoptimaliai.

 AIVA programa suplanuos kiekvieno užsakymo gamybos procesą, paskirstys užduotis darbininkams, parodys gamybos siaurąsias vietas “butelio kakliukus”, o pasikeitus situacijai operatyviai perplanuos gamybą.

Medžiagų perdavimas į gamybą ir apskaita

Kadangi užsakymai individualus, kiekvienam naudojamos skirtingos medžiagos, kurios turi būti pateikiamos darbo centrams numatytų laiku. Rankiniu būdu tai sunku padaryti, todėl laukiant medžiagų įrengimai dažnai prastovi. Panaudotų medžiagų apskaita reikalauja daug rankinio darbo.

AIVA programa parodo kada ir kokias reikia pateikti medžiagas gamybos užsakymams, o pagaminus pusgaminius ar  gaminius automatiškai jas nurašo ir užpajamuoja gaminius.

Gamybos operacijų valdymas.

Gamybos operacijų apskaita įmonėse dažniausiai atliekama rankiniu būdu, todėl sunku operatyviai kontroliuoti užduočių atlikimą, o, ataskaitų sudarymas reikalauja daug rankinio darbo.

AIVA programoje užduotys pateikiamos arba atspausdintos iš programos su barkodais, kuriuos darbininkai patys skenuoja ir taip užregistruoja darbų vykdymą. Yra ir kitas variantas- kai suplanuotos užduotys parodomos tiesiogiai darbininkams terminale gamyboje, o jie, paliesdami ekraną, užregistruoja darbų pradžią ir pabaigą.

Sudėtingų spaudos gaminių gamybos valdymas

Sudėtingų spaudos gaminių-knygų, žurnalų ir pan., kurių gamybai reikalinga pradžioje pasigaminti pusgaminius-atspausdinti viršelius, prišlapius, pagrindinį tekstą ir pan., po to iš jų sukomponuoti galutinį gaminį gamybos planavimas ir paskaita užima daug laiko.

AIVA programa gali  sudaryti gaminio  ir pusgaminių gamybos planus, vykdo pusgaminių ir galutinių gaminių apskaitą.

Sandėlių apskaita

Dažnai įmonėse nemaža problema yra kad sandėlių likučiai gaunami labai pavėluotai, o kartais iš viso gerai nežinomi.

AIVA programa suformuoja medžiagų, ir pagamintos produkcijos sandėlio likučių tikslias ataskaitas realiu laiku.

Buhalterinė finansinė apskaita

Daugumoje įmonių finansiniai duomenys gaunami labai pavėluotai

AIVA programa pateikia visus finansinius duomenis realiu laiku arba gali perduoti duomenis į įmonės buhalterinės apskaitos programą
Funkcijos
Darbas su klientais (CRM) Komercijos modulis
Gamybos valdymas Matuojamų gaminių gamybos operacijų valdymo modulis
Matuojamų gaminių gamybos valdymo per gamybos terminalą modulis
Gamybos planų sudarymo modulis
Nestandartinių matuojamų gaminių medžiagų valdymo ir pagamintos produkcijos apskaitos modulis
Sumanus gamybos operacijų planavimo modulis
Tiekimo valdymas Medžiagų tiekimo valdymo gamybai sistema Basic
Sandėlių valdymas AIVA sandėlio valdymo modulis
Žinynai ir vartotojai Programos administravimo ir žinynų modulis
Duomenų bazės sukūrimas Gamybos normatyvinės DB sukūrimo ir administravimo sistema Optimum

Atgal
 
LinkedIn -->
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt