Duonos gaminių didmeninės prekybos, gamybinių operacijų valdymo ir pagamintos produkcijos sandėlio apskaitos valdymo procesų automatizuota sistema Klauskite
 
    

Jūsų įmonės verslo procesų automatizavimui siūlome AIVA 9001 programą, kurios pilna versija apima praktiškai visus įmonės komercijos, gamybos ir tiekimo procesus.

AIVA 9001 programą galima diegti etapais, pradžioje  automatizuojant pagrindinius užsakymo priėmimo ir jo įvykdymo apskaitos procesus:

1)      Žinynų ir katalogo, reikalingų programos darbui paruošimo automatizavimo procesas

2)      Darbo su klientais proceso automatizavimas

3)      Gamybos operacijų valdymo proceso automatizavimas

4)      Gamybos gatavos produkcijos apskaitos proceso automatizavimas (be medžiagų apskaitos)

5)       Pardavimo ir sandėlio ataskaitų suformavimo automatizavimas

6)      Atlyginimų(premijų) vadybininkams nuo jų asmeninių pardavimų pelno paskaičiavimas

7)      Atlyginimų darbininkams paskaičiavimas nuo atliktų gamybinių operacijų

8)      Gamybinių operacijų atlikimo, darbininkų ir staklių bei kitų darbo vietų apkrovimo analizės ataskaitos 

Automatizavus šias funkcijas, vadybininkai mažiau laiko sugaiš darbui su klientų užsakymais, bus kaupiama klientų paklausimų, užsakymų ir sąskaitų duomenų bazė, gaunamos ataskaitos pardavimų analizei, bus galima įdiegti vadybininkų skatinimo sistema nuo asmeniniu pardavimų.

Gamybinių operacijų valdymo automatizavimas padės geriau organizuoti ir kontroliuoti  gamybą, padidins darbininkų suinteresuotumą geriau atlikti jiems pavestas užduotis, o vadovams padės analizuoti kaip toliau didinti gamybos efektyvumą

Augant įmonei šis sprendimas lengvai gali būti papildytas AIVA medžiagų tiekimo ir apskaitos gamyboje valdymo,  gamybos procesų planavimo, buhalterinės apskaitos  ir kitomis funkcijomis.

Siūlomas sprendimas taupo darbuotojų laiką, vadovams padeda realiame laike kontroliuoti pagrindinius įmonės procesus  ir įdiegti vadybininkams bei darbininkams apmokėjimo nuo jų darbo rezultatų sistemą.

 Žemiau funkcinėje schemoje parodyta kaip tie procesai rišasi tarpusavyje.

Trumpai aprašysime sistemos funkcionavimą.

Gavus iš kliento paklausimą produkcijai, programos komercijos modulyje registruojamas paklausimas.

Užregistravus paklausimą galima paruošti komercinį pasiūlymą arba iš karto registruoti užsakymą produkcijai.

Užsakymų sąrašas-planas gamybai gali būti suformuojamas dvejopai:

1)      arba iš klientų užsakymų tiesiogiai, jei produkcija gaminama kiekvienam užsakymui atskirai arba apjungiant užsakymus pagal išvežimo kryptis;

2)      arba iš klientų užsakymų programiškai suformuojant vidinį gamybos užsakymą, kuriame programa susumuoja vienodus gaminius iš skirtingų klientų užsakymų, kad juos gaminti kartu. Tuo pačiu programa partikrina ar jau nėra sandėlyje užsakytų produktų ir, jei yra, paskaičiuoja kiek papildomai reikia pagaminti produkcijos visų klientų užsakymų įvykdymui.

Gamybos operacijų valdymas vyksta per kompiuterių, pastatytų gamyboje, liečiamą ekraną. Darbininkui programa parodo kokį užsakymą reikia vykdyti. Pradėdamas vykdyti savo gamybinę operaciją darbininkas prisiregistruoja (slaptažodžiu ar RFID kortele) ir paspaudžia komandą Pradėti. Pabaigęs užsakymo savo gamybinę operacija vėl prisiregistruoja prie kompiuterio ir paspaudžia komanda Pabaigti. Programa paskaičiuoja per kiek laiko atlikta operacija ir atlyginimą darbininkui, bei gamybos ataskaitas.

Pagaminus produkciją, darbininkai per programos modulį liečiamame ekrane, supakavę į pakuotę numatyta skaičių gaminių, paspaudžia komandą, kad atlikta, o programa užpajamuoja gaminius į sandėlį ir atspausdina lipduką su brūkšniniu kodu ant pakuotės.

Produkcijos išvežimui, pasirenkamas kliento užsakymas ir programa parodo ar jam yra sandėlyje užsakyti produktai, automatiškai suformuoja prekių išvežimo važtaraštį ar PVM sąskaitą- faktūrą ir nurašo išvežamus gaminius iš sandėlio. Jei produkcija buvo išvežama pradžioje pagal važtaraščius, tada vėliau galima atspausdinti PVM sąskaita faktūrą pagal vieną ar kelis važtaraščius. Taip pat galima spausdinti PVM sąskaitą faktūrą ar važtaraštį pagal kelis to pačio kliento užsakymus. Eksportui suformuojama eksportinė faktūra.

Iš programos užregistruotų duomenų programa suformuoja komercijos ir sandėlio ataskaitas, bei paskaičiuoja vadybininkams premijas nuo asmeninių pardavimų.

 
Funkcijos
Katalogo modulis Katalogo įvedimo ir redagavimo modulis
Katalogo redagavimo ir žiūrėjimo teisių nustatymo ir redagavimo modulis
Prekių, medžiagų, gaminių, įrankių, įrangos kainininkų bei jų sandėlio likučių importo iš EXEL failų modulis
CRM (komercijos posistemė) Komercinių pasiūlymų, sutarčių, sąskaitų išankstiniam mokėjimui ruošimas užsakomiems gaminiams
Komercijos modulis Paklausimų registras-ataskaita su atliktų dokumentų, pasiūlymų, sąskaitų, užsakymų tiekimui ir kt įvykdymo datų rodymu, užsakymų apmokėjimo rodymų su galimybe tęsti veiksmus su paklausimu
Užsakymų ir jų turinio registras su redagavimo funkcijomis
Pardavimo prekių kiekių ataskaita pagal klientus ir jų padalinius
Pardavimų apimties pagal prekes, prekių grupes ir apmokėjimus ataskaita
Pardavimų apimties ir kiekių ataskaita pagal mėnesius
Pardavimų apimties ir pelno ataskaita pagal klientus
Pardavimų ataskaita pagal įmonės padalinius
Pardavimų veiklos statistinė ataskaita pagal darbuotojus
Užsakymų/ Pardavimų apimties ir pelno ataskaita pagal prekių, gaminių, paslaugų grupes ir prekes. geriausiai ir blogiausiai parduodamos prekės
Kliento kortelė su užsakymų ataskaita ir Paklausimų registracija ir redagavimas
Planuojamų pajamų ir išlaidų planas pagal komercinius pasiūlymus/ užsakymus
Gamybos valdymo sistema Darbininkų paskaičiuoto ir faktinio apkrovimo dienomis statistinė palyginamoji ataskaita-diagrama
Gamybos operacijų kainų ataskaita
Staklių paskaičiuoto ir faktinio užimtumo operacijų atlikimu statistinė palyginamoji ataskaita- diagrama
Sandėlių apskaita Klientų užsakymų sąrašas su PVM sąskaitos faktūros/važtaračio formavimu iš kliento užsakymo duomenų ir prekių nurašymu iš sandėlio
PVM sąskaitos faktūros suformavimas komisiniams iš kelių klientų užsakymų
PVM sąskaitos-faktūros formavimas pagal prekių išvežimo važtaraščius
Prekių ir medžiagų vidinio perkėlimo tarp sandėlių bei nurašymo modulis
Sandėlio išlaidavimo, pajamavimo likučių ir bendra ataskaitos
Intrastat ataskaita
Gamybos valdymas Vidinių užsakymų gamybai suformavimas iš klientų užsakymų apjungiant vienodus gaminius
Personalas ir atlyginimai Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio (priedų) paskaičiavimo priklausomai nuo darbo rezultatų sistema
Žinynai ir vartotojai Programos vartotojų administravimo ir žinynų modulis
Programos administravimas Programos adaptavimo vartotojų poreikiams ir administravimo modulis

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2021 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt