AIVA 9001 įrankių nuomos, serviso ir pardavimo valdymo sistema Klauskite
 
Šis sistemos variantas skirtas nuomos valdymui, įrangos serviso valdymui ir įrangos pardavimų valdymui
    

AIVA nuomos valdymo sistema automatizuoja visą įrangos nuomos valdymo procesą ir taip padeda, su mažesnėmis laiko sąnaudomis, padidinti nuomos apimtis bei sumažinti klientų įsiskolinimus už suteiktas nuomos paslaugas.

Įrangos katalogo sudarymas

Kataloge įvedama nuomojama įranga, jų aprašymai, nuotraukos, pardavimo ir nuomos kainos.

Klientų duomenų bazė

Klientų duomenis įvedami ir rodomi kliento kortelėje.

Visa kliento kortelės informacija suskirstyta į skyrius kur įvedami duomenys: rekvizitai, kontaktiniai asmenys, pardavimams skirta informacija, marketingui skirta informacija.

Be to, kortelėje rodomi kliento užsakymai, bei užsakytos paslaugos ir prekės.

Iš kliento kortelių duomenų programa suformuoja esamų ir potencialių klientų sąrašą. Klientus galima filtruoti pagal vadybininkus, veiklą, miestus, šalis, bei pagal tai ar jie jau klientai, t. y. jau yra jų užsakymai, ar jie potencialūs klientai, t. y. yra jų paklausimai, ar jie jau pažengę potencialūs klientai-yra jau jiems siųsti komerciniai pasiūlymai, ar iš viso tai dar tik suvesti kaip potencialūs klientai, su kuriais dar nebuvo jokių kontaktų.

Naudojantis filtrais ir paieškomis galima atsifiltruoti reikalingų klientų sąrašą, jį eksportuoti į Excel failą.

Pasirinkus iš sąrašo klientą, galima redaguoti jo duomenis, registruoti pasirinktam klientui užsakymą.

 

Užsakymų suformavimas iš įrangos nuomos kalendorius

Kalendoriuje programa parodo nuomojamos įrangos pavadinimus ir ar šį įranga jau suplanuota išnuomoti ar jau išnuomota ir kokiomis dienomis .

 Jei sandėlyje yra keli vienetai tos pačios įrangos, tai programa parodys ar jos užteks  nuomai pageidaujamomis dienomis. Jei įvairios Įrangos labai daug galima grupuoti kataloge, ir planuojant nuoma pirmiausiai pasirinkti katalogo įrangos grupę

Pasirinkus nuomojamą įranga, kalendoriuje pasirenkamos nuomos datos nuo iki . Programa parodo ar tuo periodu prekė neišnuomota (neužsakyta) kitiems klientams ir, jei užsakyta, tada parodo kokiems, kiek vienetų, nuo kada iki kada ir kiek prekių liko neišnuomota.

Trumpalaikei nuomai užsakyti kalendoriuje pasirenkamos dienos nuo kada iki kada  reikalinga nuoma. Pasirinktam laikotarpiui  programa paskaičiuoja nuomos kainą. Patvirtinus užsakymą, jis pasirodo nuomos užsakymo sąraše, iš kurio toliau vykdomas įrangos perdavimas, grąžinimas, sąskaitų spausdinimas

Pasirinkus ilgalaikės nuomos opcija, programa perskaičiuoja dienos nuomos kainą į mėnesio nuomos kainą. Kalendoriuje  galima pasirinkti nuo kurios datos prasidės nuoma,  kas kiek mėnesių turi būti spausdinamos sąskaitos.

Patvirtinus užsakymą, jis ne tik pasirodo užsakymų sąraše iš kurio valdomas įrangos perdavimas, bet periodinių paslaugų formoje, iš kurios kas mėnesį programa suformuoja sąskaitas faktūras už nuomą.

 

Nuomojamos įrangos perdavimo nuomai ir grąžinimo apskaita

Tam kad apskaityti kur faktiškai randasi nuomojama įranga-ar įmonės sandėliuose ar pas klientus, iš nuomos užsakymų sąrašo pasirinkus užsakymą vienu mygtuko paspaudimu  galima atlikti įrangos perkėlimą iš įmonės sandėlio į virtualų kliento sandėlį ir kartų atspausdinti įrangos  perdavimo klientui aktą.

Pasibaigus nuomai analogišku būdu išnuomota įranga grąžinama atgal į įmonės sandėlį.

Sandėlio ataskaitose matosi kurį įranga yra kuriame įmonės sandėlyje (jei sandėliai keli) ir kurį yra pas klientus

 

Radijo žymių (RFID) panaudojimas įrankių perdavimo-grąžinimo apskaitai

 Įrankiai yra pakankamai brangūs, todėl labai svarbu kontroliuoti kad nuomotojas nepakeistų įrankio į blogesnės kokybės tokį pat įrankį. Kad paprasčiau apskaityti koks įrankis buvo perduotas ir ar grąžintas tas pats, galima panaudoti RFID technologiją. Prie įrankių pritvirtinama RFID žymė, taip kad ją būtų neįmanoma nesugadinus perkelti į kitą įrankį.

Perduodant įrankį klientui būtų nuskenuojama  įrankio RFID žymė , o programa užregistruotų koks perduodamo įrankio numeris. Grąžinant įrankį vėl būtų skenuojamas įrankio kodas ir tik sutapus su perduotų su perduotų nuomai, būtų įvykdomas perkėlimas.

RFID žymes būtų galima panaudoti ir kai įrankiai įsinuomojami ne iš anksto užsakant, o pasirenkant  įrankius iš sandėlio. Klientui pasirinkus įrankį, jis būtų nuskenuojamas, o programa užregistruotų kas ir kada pasiėmė nuomai įrankį.

 

Nuomos užsakymų ataskaita ir sąskaitų spausdinimas už trumpalaikę nuomą

Visi užsakymai ir jų būsenos-nuo kada iki kada išnuomota ir kada paimta ir kada grąžinta, matosi nuomos užsakymų ataskaitoje.

Šioje ataskaitos formoje galima pasirinktam užsakymui ranka įvesti įrangos paėmimo ir grąžinimo datas. Yra galimybė jas įrašyti automatiškai, kai įranga perkeliama tarp įmonės ir virtualaus klientų sandėlių.

Iš nuomos ataskaitos pasirinkus užsakymą galima atspausdinti sąskaitą faktūra už nuomą.

 

Periodinių sąskaitų- faktūrų spausdinimas už ilgalaikę nuomą

Ilgalaikiai nuomos užsakymai parodomi periodinių paslaugų formoje. Užsakymai pasirodys tokiu periodiškumu, kokiu buvo numatyta registruojant kliento užsakymą. Vadybininkui pasirinkus einamąjį mėnesį spausdinti sąskaitas, programa parodys kuriems užsakymams reikia jas spausdinti.

Pasirinkus užsakymą programa suformuos sąskaita faktūra už numatyta periodą, pav.  viena mėnesį ar tris mėnesius ir t.t. Sąskaitą galima atspausdinti ar siųsti elektroniniu paštu. (Galima būtų užprogramuoti kad sistema automatiškai sugeneruotų ir siųstų sąskaitas klientams).

Atspausdinus sąskaitas, jos pasirodo atspausdintų periodinių sąskaitų ataskaitoje

Apmokėjimų už nuomą įvedimas ir priminimų siuntimas skolininkams

Darbo su skolininkais modulyje programa parodo kurie klientai skolingi ir už kokias sąskaitas. Pasirinkus klientą, galima įvesti jo apmokėjimą.

Jei klientas ilgiau nemoka, galima atrinkti tokius klientus ir programa suformuos ir išsiųs jiems priminimus kartu su sąskaitomis, kurių jie neapmokėjo.

 

Naujos įrangos pajamavimas, nurašymas ir sandėlio ataskaitos

Per programą galima užpajamuoti naują įranga į sandėlį arba ją nurašyti, jei jį sugadinta.

Sandėlio atskaitos parodys įrangos likučius bei judėjimą.

 

Atlyginimų vadybininkams apskaičiavimo ataskaita nuo pardavimų apimties (pelno)

Iš užsakymų duomenų pagal nustatytu procentus vadybininkams programa automatiškai apskaičiuoja atlyginimus nuo asmeninių pardavimų pelno.

Apskaičiuoti atlyginimai parodomi ataskaitoje, kurioje parodoma už kokius pardavimus ir kiek apskaičiuota premija.

Plačiau apie sistemos modulius galite paskaityti žemiau modulių aprašymuose.

 Apie įrangos pardavimų valdymo sistemą  plačiau galite paskaityti https://www.aiva.lt/cat/prekybai/lt

Kodėl verta įsidiegti AIVA nuomos valdymo sistemą

-       Sumažinsite daugiau kaip  30% laiko sąnaudas nuomos valdymui ir apskaitai

-         Geriau valdydami nuomos procesus padidinsite pajamas iš nuomos

-         Sumažinsite skolininkų skaičių.

 Nuomuojamos įrangos gedimų registracija, remonto valdymas ir apskaita

Automatizuojami šie nuomojamos įrangos serviso uždaviniai:

1) Užsakymų įrangos servisui registracija

2) Užsakymų vykdymo paskyrimas  meistrams

3) Vykdymo laiko kalendoriaus planavimas išvykimui pas klientą (jei tokia paslauga teikiama)

4) Atsarginių detalių , reikalingų užsakymo įvykdymui, užsakymo tiekimui valdymas ir apskaita

5) Atliktų remonto darbų apskaita, atidavimo dokumentų formavimas ir spausdinimas

6) Atlyginimų meistrams paskaičiavimas

 

Nauda

Įdiegę AIVAweb 9001 programą serviso valdymo automatizavimui:

  • Įdiegsite apmokėjimo sistemą  meistrams nuo atliktų darbų
  • Iš klientų užsakymų, tiesiogiai suformuosite detalių  užsakymus tiekėjams ir išsiųsite elektroniniu paštu
  • Iš užsakymų tiekėjams tiesiai užpajamuosite gautas prekes, taip sutaupydami ir laiką ir išvengdami klaidų
  • Programa paskaičiuos pagal normas kokių prekių trūksta ir suformuos užsakymus
  • Programa suformuos darbo užmokesčio paskaičiavimo ataskaitą nuo atliktų remonto darbų.
  • Žinosite pairtas išlaidas įrankių  remontui, o ne tik jų įsgyjimuiFunkcijos
Katalogo modulis Katalogo įvedimo ir redagavimo modulis
CRM (Klientai) Veiksmų su klientų paklausimais planavimo ir jų atlikimo registravimo sistema
Klientų duomenų bazės vedimo ir pežiūros modulis
E-marketingas Marketingo modulis
Sandėlių apskaita Pajamavimas pasirenkant prekes iš programos katalogo ir lipdukų su barkodais/ QR kodais spausdinimu
Inventoriaus sandėlio ataskaita
Materialinių vertybių sandėlio ataskaita
Sandėlio išlaidavimo, pajamavimo likučių ir bendra ataskaitos
Tiekimo valdymas Tiekėjų ir subrangovų katalogas
Užsakymo tiekėjui (subrangovui) įvykdymo registracija pajamuojant iš jam siųsto užsakymo
Klientų užsakymų performavimas į užsakymus tiekėjams ir subrangovams
Įrankiai ir mechanizmai Įrankių išdavimo-grąžinimo apskaitos sistema panaudojant RFID žymes
Paslaugų valdymas Klientų užsakymų remonto darbams registracija ir perdavimas vykdymui
Remonto darbų vykdymo planas-ataskaita su remonto darbų paskyrų spausdinimų ir darbų atlikimo registravimu skenuojant darbų barkodus ir darbų apskaita
Kalendorius įrangos nuomos planavimui ir registracijai
Nuomos užsakymų ataskaita su įrangos perkėlimo ir sąskaitų spaudinimo funkcijomis
Personalas ir atlyginimai Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio (priedų) paskaičiavimo priklausomai nuo darbo rezultatų sistema
Žinynai ir vartotojai Programos vartotojų administravimo ir žinynų modulis
Finansai Automatinio laiškų su priminimais apie pradelstas skolas siuntimo modulis

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt