AIVA 9001 Įrangos ir įrankių nuomos verslo valdymo sistema Klauskite
 
    
AIVA 9001 programos pagalba galima automatizuoti tiek trumpalaikės,- kelių dienų, tiek ilgalaikės, -kelių mėnesių, prekių nuomos valdymą.

AIVA prekių nuomos automatizuota valdymo sistema automatizuoja visus pagrindinius nuomos įmonės procesus.

Katalogas

Kataloge įvedamos prekės, jų aprašymai, nuotraukos, pardavimo ir nuomos kainos.

Nuomojamų prekių sandėlio apskaita

Pasirinkus iš katalogo prekių pavadinimus, jos užpajamuojamos į sandėlį. Prekes galima perkelti iš vieno sandėlio  kitą, pav. esant ilgalaikei nuomai, į sukurtus klientų virtualius sandėlius. Nusidėvėjus ar sugadintas prekes galima nurašyti.

Sandėlio ataskaitose programa rodo prekių likučius sandėliuose, bei kokios prekės nurašytos, kada prekės buvo gautos.

Klientų paklausimų ir užsakymų registravimas

Registruojant klientų paklausimus, pasirenkamas ar įvedimas  klientas, įrašomi jo pageidavimai, programa suteikia paklausimui Nr. Užregistruotus paklausimus parodo paklausimų registre

Nuomos kainos paskaičiavimas ir sąmatos sudarymas

Iš katalogo pasirinkus nuomojamą prekę, kalendoriuje pasirenkamos nuomos datos nuo iki . Programa parodo ar tuo periodu prekė neišnuomota (neužsakyta) kitiems klientams ir, jei užsakyta, tada parodo kokiems, kiek vienetų, nuo kada iki kada ir kiek prekių liko neišnuomota.

Nuomai reikalingų dokumentų formavimas

Iš nuomos sąmatos programa suformuoja visus reikalingus dokumentus-komercinius pasiūlymus, išankstines sąskaitas, sutartis, perdavimo-priėmimo aktus, PVM sąskaitas-faktūras ir kt., . Programos suformuotus dokumentus galima atspausdinti, arba išsiųsti tiesiai iš programos el. paštu

Ilgalaikės nuomos PVM sąskaitų- faktūrų spausdinimas

Ilgalaikei nuomai galima nurodyti kas kiek laiko nuo kurios datos iki kurios datos turi būti spausdinamos sąskaitos. Programa automatiškai suformuoja užsakymus sąskaitų spausdinimui ir iš jų suformuojamos PVM sąskaitos faktūros, kurios gali būti atspausdinamos arba išsiunčiamos elektroniniu paštu. Išsiųsto sąskaitos automatiškai užregistruojamos išsiųstų sąskaitų registre.

Ilgalaikės nuomos prekių perkėlimas tarp sandėlių.

Sandėlio prekių kontrolei esant ilgalaikei nuomai, prekės gali būti perkeltos iš centrinio sandėlio į sukurta virtualų kliento sandėlį. Pasibaigus nuomai gali būti perkeltos atgal. Išnuomotų prekių perkėlimas vykta pasirinkus kliento užsakymą. Pagal jį programa pati automatiškai surenka prekes iš sandėlio ir jas perkelia į kita sandėlį. Kartu atspausdinamas prekių perkėlimo važtaraštis.

Nuomos apmokėjimų įvedimas ir apmokėjimo kontrolė

Pasirinkus užsakymą lengvai įvedamas apmokėjimas. Apmokėjimo balansas rodomas ataskaitoje. Joje galima atfiltruoti vėluojančius apmokėti klientus ir išsiųsti visiems vienu metu priminimus su nurodytoms nepamokėtoms sąskaitomis.

Nuomos paslaugų pardavimo statistinės ataskaitos

Programa suformuoja pardavimo ir pelno ataskaitas pagal prekes, klientus, prekių grupes, užsakymus.

Išnuomotų prekių išdavimo-grąžinimo valdymas

Priėmus užsakymus prekėms per AIVA Komercijos modulį, jis perduodamas į sandėlio užsakymų sąrašą. Sandėlininkas pasirinkęs užsakymą perkelia prekes į kliento virtualų sandėlį ir atspausdina prekių perdavimo važtaraštį bei perdavimo nuomotojui aktą.

Nuomotojui sugrąžinus prekes, sandėlininkas pasirinkęs kliento užsakymą perkelia prekes atgal iš kliento sandėlio į savo sandėlį, gali išrašyti PVM sąskaitą- faktūrą už nuomos paslaugą.

Jei nuomotojas pralaikė daugiau dienų ,kaip buvo užsakęs, galima padidinti spausdinamos PVM sąskaitos faktūros sumą. Tam pasirinkus užsakymą jo redagavimo režime atidarome nuomojamos prekės kalendorių ir pakeičiame atidavimo datą. Programa perskaičiuoja nuomos kaina ir šį nauja kaina spausdinama PVM sąskaitoje faktūroje.

Išnuomotos įrangos ataskaita

Programa parodo pasirinkus kliento sandėlį, kokia įranga šiuo metu yra išnuomota klientams.
Funkcijos
Katalogo modulis Katalogo įvedimo ir redagavimo modulis
Nuomos įrangos Atisiskaitymų modulis
Darbo su klientais, komercinių pasiūlymų ruošimo ir užsakymų registracijos modulis
Logistikos modulis
Sandėlių apskaita PVM sąskaitos faktūros suformavimas įrankių nuomai paskaičiuojant įrankių nuomos dienų skaičių pagal įrankių perkėlimų datas
Materialinių vertybių sandėlio ataskaita
Personalas ir atlyginimai Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio (priedų) paskaičiavimo priklausomai nuo darbo rezultatų sistema
Žinynai ir vartotojai Programos vartotojų administravimo ir žinynų modulis
Ryšiai su kitomis programomis Gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų eksporto į buhalterinės apskaitos programą modulis
Finansai Klientų skolininkų ataskaita, apmokėjimų įvedimas ir priminimų apmokėti siuntimas

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt