AIVA sumani elektronikos prietaisų užsakymų gamybos valdymo sistema su operacijų valdymu per liečiamą ekraną ir medžiagų apskaita gamyboje Klauskite
 

    

Šio varianto sistemos pagalba automatizuosite pilnai gamybos valdymo procesus,- klientų duomenų bazės sudarymo, komercinių pasiūlymų, sąskaitų ir sutarčių ruošimo, gamybos plano sudarymo, pagamintos produkcijos apskaitos, sąskaitų faktūrų išrašymo ir produkcijos sandėlio apskaitos,  gamybos proceso planavimo, užduočių paskirstymo vykdytojams ir jų įvykdymo kontrolės, medžiagų tiekimo ir apskaitos gamyboje valdymo .

 

 

Automatizavę šį procesą:

?       Daug mažiau laiko gaišite pasiūlymų, sąskaitų ir sutarčių ruošimui bei užsakymų apskaitai

?       Kontroliuosite užsakymo vykdymą realiu laiku, matysite ar užsakymai nevėluoja, kas įvykdyta, o kas ne

?       Galėsite įdiegti vadybininkams apmokėjimo nuo asmeninių pardavimų sistema ir taip labiau suinteresuoti juos darbu

?       Sukaupsite duomenų bazę apie klientus ir pardavimus, galėsite analizuoti kokie gaminiai geriausia perkami, kurie klientai daugiausiai perka.

?       Galėsite tiksliau pasakyti klientas kada pagaminsite jų užsakymus ir matysite ar nevėluojate juos įvykdyti

?       Matysite kur susidaro gamybos siauros vietos ?butelio kakliukai? ir galėsite laiku imtis priemonių juos pašalinti

?       Programa padės jums paskirstyti gamybos užduotis vykdytojams, todėl darbuotojai ir įrengimai mažiau prastovės

?       Programa užregistruos kas, kada, kokias gamybos operacijas atliko todėl galėsite įdiegti apmokėjimo nuo atliktų darbų sistema ir padidint darbo efektyvumą

?       Iki 90% sumažinsite laiko sąnaudas medžiagų užsakymui, gavimo iš tiekėjų apskaitai ir apskaitai gamyboje

?       Medžiagų atsargas matysite tiksliai ir realiu laiku

?       Lengvai galėsite apklausti daugiau tiekėjų ir pigiau nupirkti medžiagas

?       Iki 90% sumažinsite  laiko sąnaudas pagamintos produkcijos apskaitai

 

Darbo su sistema aprašymas

Klientų ir jų paklausimų registracija

Galėsite užregistruoti klientus ir jų paklausimus Jūsų produkcijai. Kliento kortelėje matysite ankstesnius klientų paklausimus, jiems siūlytus gaminius ir gaminių užsakymus.

 

Nestandartinių gaminių užsakymo kainos apskaičiavimas

Užsakymo metu vadybininkai pasirenka gaminio modelį, įveda kliento pageidaujamas gaminio charakteristikas, pasirenka reikalingas medžiagas ir operacijas. Programa paskaičiuoja reikalingų užsakymui atlikti medžiagų kiekius ir kainas, operacijų trukmes ir darbų kainas, bei gamybos savikainą ir kainą.

 

Pasiūlymo, sąskaitos ir užsakymo gamybai paruošimas

Iš apskaičiuotos sąmatos programa suformuoja komercinį pasiūlymą klientui, sąskaitą išankstiniam mokėjimui, pardavimo sutartį. Klientui patvirtinus užsakymą, programa jį įrašo į gamybos užsakymų planą.

 

Gamybos planas

Iš klientų užsakymų ir vidinių užsakymų sandėlių papildymui programa suformuoja gamybos planą.

 

Iš gamybos plano galima atlikti įvairius gamybos valdymo veiksmus:

  • Paskaičiuoti trūkstamas medžiagas ir jas užsisakyti 
  • Sudaryti pusgaminių gamybos planus
  • Surinkti ir perduoti medžiagas gamybai
  • atspausdinti paskyras gamybinių operacijų vykdymui ir užregistruoti ranka arba skenuojant  jų įvykdymą.

Gamybos planas kartu  yra ir ataskaita, kurioje pamatysite  kiek užsakytų gaminių pagaminta, kokia faktinė gamybos savikaina.

Gamybos proceso kalendorinis planavimas

Atidarant planavimo formą programa automatiškai suplanuoja visų užsakymų gamybos proceso kalendorinį planą- grafiką. Planavimo rezultatai atvaizduojami kalendoriniuose Ganto grafikuose:

  • Užsakymų Ganto grafikas, kuriame galima pažiūrėti kada prasidės ir pasibaigs kiekvieno užsakymo vykdymas, kiekvieno užsakymo gaminio, kiekvieno pusgaminio ir kiekvienos gamybos operacijos gamyba.
  • Kiekvieno darbo centro Ganto grafikus, kuriame parodo kada kokius gaminius ir pusgaminius gaminti tuo darbo centru.
  • Visų darbo centrų planuojamo užimtumo procentais kalendorinis Ganto grafikas.

Programa taip pat suformuos ir ataskaitą kalendorinio Ganto grafiko forma, kuriame palyginamas koks buvo  suplanuotas operacijų grafikas su faktinio jų atlikimo grafiku.

 

Medžiagų užsakymas iš tiekėjų ir gavimo apskaita

AIVA programa Jums   paskaičiuos kokias medžiagų  jau trūksta ir reikia užsakyti sandėlių papildymui ir kiek, patikrins ar netrūks medžiagų gautų iš klientų užsakymų įvykdymui, suformuos ir išsiųs laikus su užsakymais tiekėjams.

 

Gavus užsakytas medžiagas, nebereikės rankiniu būdu įvesti sąskaitų duomenų į programą, o tik patvirtinti  kad užsakytos medžiagos gautos. Taip sutaupysite daug laiko bei išvengsite rankinio įvedimo  klaidų.

 

Medžiagų surinkimas ir perdavimas į gamybą.

Pasirinkus suplanuotą tai dienai gamybos užsakymą, programa parodys kada sandėlis turi paruošti ir nuvežti gamybos užsakymų vykdymui reikalingas  medžiagas, parodys kiek ir kokių medžiagų reikia ir ar jų netrūksta sandėlyje, kurioje sandėlio vietoje jos randasi.

Tada  vienu mygtuko paspaudimu surinktas medžiagas perkelsite į gamybą ir fiziškai jas surinkę nuvešite į programos suplanuotą darbo centrą

 

Patvirtinus kad užsakymas pagamintas, programa automatiškai nurašys perduotas į gamybą medžiagas ir užpajamuos gaminius. Šiuos veiksmus programa atliks automatiškai, kai darbininkas patvirtins paskutinės gamybos operacijos atlikimą, todėl bus galima atsisakyti nuo apskaitos darbuotojų, kurie iki šiol  vykdė Jūsų įmonėje medžiagų ir pagamintos  produkcijos apskaitą.

 

Gamybos užduočių pateikimas cecho terminale ir atlikimo registracija

Prisiregistravus prie terminalo, programa darbuotojui parodys kokias užduotis sistema suplanavo tai dienai darbo centrui prie kurio darbuotojas paskirtas dirbti.

Kai darbuotojas pasirinks  suplanuotą užduotį, programa automatiškai užregistruos kas, kada šią užduotį pradėjo. Pabaigęs užduotį arba jos dalį, darbuotojas vėl pasirenka pradėtą užduotį ir įrašo pagamintą kiekį. 

 

Medžiagų automatinis nurašymas ir pagamintos produkcijos pajamavimas

Kai darbuotojas atlikęs paskutinę gaminio ar pusgaminio  gamybos operaciją patvirtina jos atlikimą gamybos terminale, programa automatiškai nurašo panaudotas gamybai medžiagas ir užpajamuoja pagamintą produkciją, paskaičiuoja gaminio faktinę gamybos savikainą.

 

Sąskaitų faktūrų, važtaraščių ir CMR spausdinimas ir pagamintos produkcijos nurašymas iš sandėlio

Darbuotojui pasirinkus kliento užsakymą programa automatiškai surenka užsakytus gaminius iš sandėlio ir juos nurašo bei suformuoja spausdinimui ar siuntimui el.paštu sąskaitą- faktūrą, važtaraštį ar CMR. 

 

Atlyginimo nuo atliktų užduočių apskaičiavimo ataskaita

Programa apskaičiuoja atlyginimus darbininkams pagal atliktų operacijų įkainius, o vadybininkams,- nuo jų užsakymų apskaičiuoto pelno.  Paskaičiuotus už pasirinktą periodą  darbuotojų atlyginimus galima pamatyti atlyginimų ataskaitoje.

 

Ataskaitos

Programa parodo pardavimų ataskaitą pagal produktų grupes ir produktus. Ataskaitoje parodoma pardavimų apimtis ir pelnas tiek pagal produktus tiek pagal produktų grupes, geriausiai ir blogiausiai parduodami gaminiai. Ataskaita galima filtruoti pagal vadybininkus, kurie gavo užsakymus.

 

Gamybos operacijų ataskaitoje galite pamatyti atliktų operacijų kainas ir nuostolius dėl sugadintų gamybos operacijų.

 

Darbuotojų ir įrengimų apkrovimo ataskaitoje galite palyginti planuotą apkrovimą su faktinių apkrovimu.

 

Ataskaitoje parodomi likučiai medžiagų ir pagamintų produktų sandėliuose.

 

Pasiruošimas darbui

Duomenų bazės paruošimas darbui.

Nestandartinių  gaminių užsakymui AIVA programos kataloge paruošiamas jų užsakymo modelis kuriame nurodoma kokios medžiagos gali būti panaudojamos, kokios operacijos atliekamos, kokius gaminio parametrus galima bus įvesti užsakymo metu ir medžiagų bei operacijų apskaičiavimo formulės.

Standartiniams gaminiams įvedamos kainos, medžiagų kiekiai ir operacijų trukmės.

Sudėtingiems gaminiams analogiškai aprašomi pusgaminiai ir po to priskiriami gaminiams.

 

Sudaromas darbo centrų katalogas. Aprašomas planavimui darbo centrų darbo laikas Darbo centrai priskiriami operacijoms. Darbo centrams priskiriami darbutojai, kurie gali dirbti su tais darbo centrais.

 

Sudaromas medžiagų katalogas ir medžiagų tiekėjų katalogas.

Medžiagoms priskiriami tiekėjai, kurie gali tiekti medžiagas.

Importuojami iš senos sistemos medžiagų likučiai.

 

Kompiuterinės technikos paruošimas

Gamybos cechuose reikalinga pastatytiWindows OS  kompiuterius su liečiamu ekranu ir  RFID kortelių nuskaitytuvu

 

Darbuotojų apmokymai

Reiklainga apmokyti darbuotojus kaip atlikti  jų vykdomas valdymo funkcijas AIVA programos pagalba.

 

 
Funkcijos
Darbas su klientais (CRM) Komercijos modulis
Gamybos valdymas Gamybinių operacijų valdymo modulis
Gamybos operacijų planavimo modulis
Gamybos planų sudarymo modulis
Gamybos užduočių paskirstymo ir registravimo terminale modulis
Pusgaminių gamybos valdymo modulis
Pusgaminių gamybinių operacijų valdymo ir apskaitos modulis
Matuojamų pusgaminių gamybos operacijų valdymo modulis
Sandėlių valdymas AIVA sandėlio valdymo modulis
Žinynai ir vartotojai Programos vartotojų administravimo ir žinynų modulis
Programos administravimas Programos adaptavimo vartotojų poreikiams ir administravimo modulis

Atgal
 
LinkedIn -->
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt