AIVA sumani elektronikos prietaisų užsakymų gamybos valdymo sistema su operacijų valdymu per liečiamą ekraną Klauskite
 
    

Šio varianto sistemos pagalba automatizuosite ne tik pagrindinį užsakymo valdymo porcesą,- klientų duomenų bazės sudarymo, komercinių pasiūlymų, sąskaitų ir sutarčių ruošimo, gamybos plano sudarymo, pagamintos produkcijos apskaitos, sąskaitų faktūrų išrašimo ir produkcijos sandėlio apskaitos, bet gamybos proceso planavimo užduočių paskirstymo vykdytojams bei įvykdymo kontrolės.

 

Automatizavę šį procesą:

?       Daug mažiau laiko sugaišite pasiūlymų, sąskaitų ir sutarčių ruošimui bei užsakymų apskaitai

?       Kontroliuosite užsakymo vykdymą realiu laiku, matysite ar užsakymai nevėluoja, kas įvykdyta, o kas ne

?       Galėsite įdiegti vadybininkams apmokėjimo nuo asmeninių pardavimų sistema ir taip labiau suinteresuoti juos darbu

?       Sukaupsite duomenų bazę apie klientus ir pardavimus, galėsite analizuoti kokie gaminiai geriausia perkami, kurie klientai daugiausiai perka.

?       Galėsite tiksliau pasakyti klientas kada pagaminsite jų užsakymus ir matysite ar nevėluojate juos įvykdyti

?       Matysite kur susidaro gamybos siauros vietos ?butelio kakliukai? ir galėsite laiku imtis priemonių juos pašalinti

?       Programa padės jums paskirstyti gamybos užduotis vykdytojams, todėl darbuotojai ir įrengimai mažiau prastovės

?       Programa užregistruos kas, kada, kokias gamybos operacijas atliko todėl galėsite įdiegti apmokėjimo nuo atliktų darbų sistema ir padidint darbo efektyvumą

Darbo su sistema aprašymas

Klientų ir jų paklausimų registracija

Galėsite užregistruoti klientus ir jų paklausimus Jūsų produkcijai. Kliento kortelėje matysite ankstesnius klientų paklausimus, jiems siūlytus gaminius ir gaminių užsakymus.

 

Nestandartinių gaminių užsakymo kainos apskaičiavimas

Užsakymo metu vadybininkai pasirenka gaminio modelį, įveda kliento pageidaujamas gaminio charakteristikas, pasirenka reikalingas medžiagas ir operacijas. Programa paskaičiuoja reikalingų užsakymui atlikti medžiagų kiekius ir kainas, operacijų trukmes ir darbų kainas, bei gamybos savikainą ir kainą. Programa suformuoja užsakymo sąmatą.

Standartinių gaminių užsakymui tereikia tik pasirinkti gaminius ir įrašyti kiekius.

 

Pasiūlymo, sąskaitos ir užsakymo gamybai paruošimas

Iš apskaičiuotos sąmatos programa suformuoja komercinį pasiūlymą klientui, sąskaitą išankstiniam mokėjimui, pardavimo sutartį. Klientui patvirtinus užsakymą, programa jį įrašo į gamybos užsakymų planą.

 

Gamybos planas

Iš klientų užsakymų ir vidinių užsakymų sandėlių papildymui programa suformuoja gamybos planą.

 

Iš gamybos plano galima atlikti įvairius gamybos valdymo veiksmus:

  • Paskaičiuoti trūkstamas medžiagas ir jas užsisakyti 
  • Sudaryti pusgaminių gamybos planus
  • Surinkti ir perduoti medžiagas gamybai
  • atspausdinti paskyras gamybinių operacijų vykdymui ir užregistruoti ranka arba skenuojant  jų įvykdymą.

Gamybos planas kartu  yra ir ataskaita, kurioje pamatysite  kiek užsakytų gaminių pagaminta, kokia faktinė gamybos savikaina.

Gamybos proceso kalendorinis planavimas

Atidarant planavimo formą programa automatiškai suplanuoja visų užsakymų gamybos proceso kalendorinį planą- grafiką. Planavimo rezultatai atvaizduojami kalendoriniuose Ganto grafikuose:

  • Užsakymų Ganto grafikas, kuriame galima pažiūrėti kada prasidės ir pasibaigs kiekvieno užsakymo vykdymas, kiekvieno užsakymo gaminio, kiekvieno pusgaminio ir kiekvienos gamybos operacijos gamyba.
  • Kiekvieno darbo centro Ganto grafikus, kuriame parodo kada kokius gaminius ir pusgaminius gaminti tuo darbo centru.
  • Visų darbo centrų planuojamo užimtumo procentais kalendorinis Ganto grafikas.

Programa taip pat suformuos ir ataskaitą kalendorinio Ganto grafiko forma, kuriame palyginamas koks buvo  suplanuotas operacijų grafikas su faktinio jų atlikimo grafiku.

 

Gamybos užduočių pateikimas cecho terminale ir registracija

Prisiregistravus prie terminalo, darbuotojui parodomos kokias užduotis sistema suplanavo tai dienai darbo centrui prie kurio darbuotojas paskirtas dirbti.

Darbuotojas pasirenka suplanuotą užduotį, o programa automatiškai užregistruoja kas, kada šią užduotį pradėjo.

Pabaigęs užduotį arba jos dalį, darbuotojas vėl pasirenka pradėtą užduotį ir įrašo pagamintą kiekį. Tada programa automatiškai užpajamuoja pagamintus gaminius.

 

Sąskaitų faktūrų, važtaraščių ir CMR spausdinimas ir pagamintos produkcijos nurašymas iš sandėlio

Darbuotojui pasirinkus kliento užsakymą programa automatiškai surenka užsakytus gaminius iš sandėlio ir juos nurašo bei suformuoja spausdinimui ar siuntimui el.paštu sąskaitą- faktūrą, važtaraštį ar CMR. 

 

Atlyginimo nuo atliktų užduočių apskaičiavimo ataskaita

Programa apskaičiuoja atlyginimus darbininkams pagal atliktų operacijų įkainius, o vadybininkams nuo jų užsakymų apskaičiuoto pelno.  Paskaičiuotus už pasirinktą periodą  darbuotojų atlyginimus galima pamatyti atlyginimų ataskaitoje.

 

Pardavimų ataskaita

Programa parodo pardavimų ataskaitą pagal produktų grupes ir produktus. Ataskaitoje parodoma pardavimų apimtis ir pelnas tiek pagal produktus tiek pagal produktų grupes, geriausiai ir blogiausiai parduodami gaminiai. Ataskaitą galima filtruoti pagal vadybininkus, kurie gavo užsakymus.

 

Gamybos operacijų ataskaitos

Programa suformuoja operacijų kainų ataskaitą

 

Pagamintos produkcijos sandėlio ataskaita

Ataskaitoje parodomi likučiai pagamintų produktų sandėliuose.

Pasiruošimas darbui

 

Duomenų bazės paruošimas darbui.

Nestandartinių  gaminių užsakymui AIVA programos kataloge paruošiamas jų užsakymo modelis kuriame nurodoma kokios medžiagos gali būti panaudojamos, kokios operacijos atliekamos, kokius gaminio parametrus galima bus įvesti užsakymo metu ir medžiagų bei operacijų apskaičiavimo formulės.

Standartiniams gaminiams įvedamos kainos, medžiagų kiekiai ir operacijų trukmės.

Sudėtingiems gaminiams analogiškai aprašomi pusgaminiai ir po to priskiriami gaminiams.

 

Sudaromas darbo centrų katalogas. Aprašomas planavimui darbo centrų darbo laikas Darbo centrai priskiriami operacijoms. Darbo centrams priskiriami darbuotojai, kurie gali dirbti su tais darbo centrais.

 

Kompiuterinės technikos paruošimas

Gamybos cechuose reikalinga pastatytiWindows OS  kompiuterius su liečiamu ekranu ir  RFID kortelių nuskaitytuvu

 

Darbuotojų apmokymai

Reiklainga apmokyti darbuotojus kaip atlikti  jų vykdomas valdymo funkcijas AIVA programos pagalba.

 

 
Funkcijos
Gamybos valdymas Gamybinių operacijų valdymo modulis
Sumanus gamybos operacijų planavimo modulis
Gamybos užsakymų plano pakaičiavimas pardavimo poreikio prognozavimo būdu, įvertinant praeitų metų ir šių metų praėjusio periodo pardavimų rezulltatus
Pusgaminių gamybinių operacijų valdymo ir apskaitos modulis
Matuojamų pusgaminių gamybos operacijų valdymo modulis
Sandėlių valdymas Pagamintos produkcijos sandėlių apskaitos modulis
Personalas ir atlyginimai Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio (priedų) paskaičiavimo priklausomai nuo darbo rezultatų sistema
Žinynai ir vartotojai Programos administravimo ir žinynų modulis
Programos administravimas Programos adaptavimo vartotojų poreikiams ir administravimo modulis
Duomenų bazės sukūrimas Gamybos normatyvinės DB sukūrimo ir administravimo sistema Optimum

Atgal
 
LinkedIn -->
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt