AIVA STATYBA sistemos Enterprise variantas Klauskite
 
    

AIVA statybos   projektų valdymo sistemos Premium versija automatizuoja šiuos pagrindinius įmonės procesus

1)    Pasiruošimo konkursams procesą, kuris AIVA statybų CRM modulio pagalba

2)    Projektų planų grafikų bei biudžetų sudarymo ir vykdomo kontrolės (Planavimo modulis)

3)    Projekto darbų valdymo ir atlyginimo nuo atliktų darbų apskaičiavimo ( Darbų valdymo modulis)

4)    Medžiagų tiekimo valdymo projektams ir medžiagų projektams apskaitos procesą (Medžiagų valdymo modulis)

5)    Subrangovų darbų valdymo procesą (Subrangovų modulis)

6)    Savų mechanizmų ir įrankių planavimo įskaitant nuomai ir apskaitos procesą (Mechanizmų planavimo modulis)

7)    Mechanizmų aptarnavimo ir remonto valdymo procesą ( Serviso modulis)

Realizuoti  sprendimai išbandyti  įvairioms statybų bendrovėms,-atliekančius bendra statybinius darbus, atliekančioms pastatų remonto darbus, kelininkams, bei specializuotoms bendrovėms atliekančioms vėdinimo, elektros instaliacijos ir kt. darbus.

 

Pagrindiniai automatizuojami procesai ir funkcijos trumpai

       AIVA statybų CRM modulis

Modulis skirtas paruošti  duomenų bazę, registruoti konkursus ir sutartis, planuoti ir kontroliuoti pasiruošimo konkursams darbus, importuoti iš sąmatų programų projektų sąmatas ir vykdyti tiekėjų bei subrangovų kainų apklausas Internetu, paruošti komercinius pasiūlymus, sutartis, sąskaitas, aktus

 

Programos panaudojimas padės Jums geriau  ir laiku pasiruošti konkursams, gauti geresnes kainas iš tiekėjų ir subrangovų ir todėl laimėti daugiau pelningesnių projektų

 

Mūsų sprendimo pagrindiniai privalumai:

1)    Kainų apklausa Internetu aukciono principu, leidžianti gauti maksimaliai geras kainas

2)    Duomenys sukaupti ruošiant pasiūlymus toliau tiesiogiai panaudojami projektų planavimui, todėl nebereikia jų vesti iš naujo

Daugiau apie šį modulį https://www.aiva.lt/Darbas-su-u-sakovais/lt

 


        Projekto planavimo modulis

Modulis skirtas iš projekto sąmatos projekto planas-Ganto grafiko sudarymui.

Kartu programa paskaičiuoja ir parodo ataskaitoje kokios bus kas mėnesį ir savaitę  išlaidos, pajamos, kiek reikės darbininkų.

Įvairios darbo su grafikų galimybės: darbų apjungimo, padalinimo, skyrių formavimo, filtravimo, spausdinimo ir kt.

Projekto Ganto grafike taip pat grafiškai  parodomi ir atlikti darbai.

 

Mūsų sprendimo pagrindiniai privalumai:

1)    Projekto planas suformuojamas pusiau automatiškai tiesiogiai iš projekto sąmatos- projekto vadovui reikia tik išstumdyti pele darbus kalendoriuje, todėl planavimas užima mažai laiko

2)    Tolimesnis projekto valdymas,- darbų, medžiagų tiekimo, subrangos, mechanizmų, atliekamas tiesiogiai iš projekto grafiko, todėl projekto valdymas vyksta su daug mažesnėmis laiko sąnaudomis ir vykdymo eiga atsispindi projekto Ganto grafike

AIVA projektų planavimo sistemos įdiegimas jūsų įmonei duos labai didelę, matuojama tūkstančiais ir dešimtinėmis tūkst. Eur,  ekonominę naudą, nes

 

·       Greičiau ir todėl su mažesnėmis sąnaudomis įvykdysite projektus

 

·       Sumažinsite valdymo išlaidas planavimui ir projektų kontrolei

 

·       Galėsite efektyviau kontroliuoti ir valdyti projektus.

Daugiau apie planavimo modulį https://www.aiva.lt/Projekto-Ganto-grafikas/lt

 

 


          Darbų valdymo ir apskaitos modulis

Modulio pagalba automatizuosite šiuos darbus.

Pasirinktai savaitei programa suformuos sąrašą reikalingų atlikti darbų.

Darbų vadovams tereikės tik priskirti darbininkus darbams ir patvirtinti darbų atlikimą.

Iš šių duomenų programa suformuoja sankaupinę ataskaitą ir darbų atlikimo aktą.

Atliktų darbų sąmatoje numatytą atlyginimų fondą programa paskirsto darbus atlikusiems darbininkams ir paskaičiuoja jiems atlyginimus.

Galimas variantas darbų atlikimą užregistruoti per specialią Aplikaciją telefone, kartu nufotografuojant atliktą darbą, ir, jei reikia, užregistruojant atlikto darbo neatitiktį. Darbų fotografijos taps matomos prie darbų programoje, o neatitiktys bus matomos programos neatitikčių žurnale.

 

Mūsų sprendimo privalumai:

·         Darbų valdymas vysta tiesiogiai iš projekto grafiko

·         Atliktų projektų darbų registracija vykdoma ne įvedant visus duomenis apie atliktus darbus, o tik patvirtinant jų atlikimą, todėl praktiškai atkrenta rankinis duomenų įvedimas

 

Darbų valdymo sistema Jus duos šią naudą:

·         Padės darbų vadovams sudaryti savaitės ir dienos darbų užduotis darbininkams

·         Padės darbų vadovams kontroliuoti darbų vykdymą ir  atlikti jų apskaitą

·         Padės vadovams paruošti  ataskaitas ir darbų atlikimo aktus

·         Padės paskaičiuoti darbininkams atlyginimus už jų atliktus darbus ir labiau suinteresuoti juos darbu

 

 

Daugiau apie darbų valdymo modulį https://www.aiva.lt/Statybos-darb-valdymas/lt

 

 

 


        Medžiagų tiekimo valdymo ir apskaitos modulis

Modulio pagalba automatizuosite šias funkcijas

Programa iš projekto plano duomenų suformuos  paraiškas medžiagų  tiekimui į objektą. Darbų vadovui tereikės tik patikslinti paraišką.

Paraiškas tiekimo vadybininkas matys realiu laiku  ir galės  iš jų galės inicijuoti medžiagų užsakymą arba kainų apklausa, o jei medžiagos yra centriniame sandėlyje-duoti komanda sandėliui jas perkelti į objektą. Kad tai padaryti tiekimo vadybininkui tereikės tik duoti komandas programai-visą kitą darbą atliks programa

 

Be to, tiekėjai ir  subrangovai  patys įves savo siūlomas kainas Internetu.

Programa palygins kainas ir praneš tiems tiekėjams, kurių kainą per didelė, kad jie dar gali ją susimažinti

 

Atvežus medžiagas į objektą, darbų vadovui tereikės sutikrinti važtarašti  su užsakymų    ir patvirtinti  gavimą, o buhalteriui sutikrinti su tiekėjo sąskaitą faktūrą. Niekam nereikės įvedinėti duomenų, todėl sutapysite begale laiko ir išvengsite klaidų.

 

Medžiagas nurašyti bus taip pat parasta, kaip ir jas užpajamuoti- darbams , kuriuos užsakovas patvirtino, programa paskaičiuos kokias gautas tiems darbams medžiagas reikia nurašyti ir, darbuotojui patvirtinus, nurašys

.

Mūsų sprendimo privalumai:

1)    Kad užsakyti medžiagas niekam nereikia ranka įvedinėti duomenų ir pačiam skaičiuoti kada kokių medžiagų suplanuotiems projekto darbams reikia

2)    Medžiagų apskaitai nebereikia įvedinėti daug duomenų, apskaita pagal projektus vyksta realiu laiku, taupomas darbų vadovų ir apskaitininkų laikas. Be to, medžiagų apskaita iš karto pririšama prie sąmatos eilučių todėl galima lengvai paskaičiuoti darbų faktinę savikainą

Automatizacijos finansinė nauda:

 

Kokią finansinę naudą gausite įdiegę AIVA medžiagų tiekimo  valdymo ir apskaitos sistemą?           

1)   Sutaupysite atlyginimus medžiagų apskaitai, nes 90% sumažės darbo medžiagų pajamavimui ir nurašymui

2)   Apie 3-5% pigiau nupirksite medžiagas dėl geresnio planavimo ir kainų apklausos vykdomos aukciono būdu

3)   Mažiau turėsite nuostolių dėl tiekėjų „klaidingų“ kainų bei medžiagų grobstymo dėka geresnės kontrolės.

 

 

Daugiau apie medžiagų valdymo projektams sprendimus: https://www.aiva.lt/Me-iag-tiekimo-valdymas/lt

 

 

 


       Mechanizmų ir įrankių planavimo modulis

Modulio pagalba automatizuosite savų mechanizmų užsakymą  tiesiogiai iš  mechanizmų panaudojimo kalendorinio plano, kuriame kiekvienas darbų vadovas pažymi kuriomis dienomis jam reikalingi turimi įrankiai ir mechanizmai.

Trūkstamiems įrankiams ir mechanizmams dispečeris gali užsakyti nuomą arba nupirkti reikalingą įrankį. Be to, dispečeris  gali prieš užsakant per programą įvykdyti  kainų apklausą

Iš savų mechanizmų užsakymų plano dispečeris gali atspausdinti kelionės lapus vairuotojams, o pagal jų atžymas įvesti kada faktiškai pradėjo ir kada pabaigė suplanuotą darbą ir kiek laiko jis truko.

 

Mūsų sprendimo privalumai:

·         Mechanizmų planavimas tiesiogiai susietas su projektais

·         Mechanizmų ir įrankių grąžinimo kontrolei galima panaudoti RID apskaito sistema (ž jos aprašymą)

·         Vienoje sistemoje planuojama tiek mechanizmų panaudojimas saviems projektams tiek nuomai kitoms įmonėms


Automatizacijos nauda

  • Mažiau darbų vadovų ir dispečerio  laiko gaištama mechanizmų užsakymui
  • Geriau panaudojami savi mechanizmai  ir mažesnės sąnaudos nuomai
  • Geriau kontroliuojamas išnuomotų ir savų mechanizmų panaudojimo laikas objektuose

Savų Mechanizmų nuomos automatizacija padės :

·       Sutaupyti laiko užsakymų priėmimui ir nuomos kainos paskaičiavimui, dokumentų ruošimui

·       Patogiau ir greičiau gauti reikiamą informaciją apie jau išnuomota ir esančia sandėlyje įranga.

 

 

 


        Subrangovų darbų valdymo modulis

Modulio pagalba automatizuosite paraiškų subrangai sudarymą iš projekto grafiko, kainų

apklausai ir darbų užsakymą.

Iš darbų užsakymų subrangovams programa pagal pasirinktus  šablonus suformuos sutartis darbų atlikimui. Subrangovams atlikus darbus, tai atžymėjus projekto darbų įvykdymo grafike matysis kokie darbai atlikti.

 

Subrangovui atsiuntus sąskaitą už užsakytus darbus nebereikės įvedinėti duomenų- tereiks tik  pasirinkti jam siųstą užsakymą ir patvirtinti kad darbai atlikti, o programa  užpajamuos atliktus darbus.

Spausdinant sąskaitą faktūrą užsakovui, užpajamuoti subrangovų darbai nurašomi į   projekto savikainą.

 

AIVA subrangovų valdymo sistemos privalumai

·         AIVA subrangovų valdymo sistema integruota su kitais statybinių projektų valdymo uždaviniais todėl labai mažai reikia duomenų rankinio įvedimo, o subrangovų darbai matosi bendrame projekto grafike

·         Subrangovų pasirinkimui realizuota kainų apklausų Internetų sistema, kuri ne tik sumažina darbo sąnaudas kainų apklausai, bet kadangi apklausa vyksta aukciono principais, tai padeda gauti geriausias kainas

 

 

Įdiegę AIVA subrangovų darbų valdymo sistemą:

·         Sumažinsite subrangovų darbų kainas, geriau įvykdę kainų apklasą ir pasirinkę efektyviausiai dirbančius subrangovus

·         Padėsite subrangovams geriau planuoti ir laiku atlikti darbus suteikiant Internetu prieigą prie projekto plano ir galimybę realiu laiku per mobilias aplikacijas registruoti atliktus darbus

·         Sumažinsite įmonės valdymo išlaidas subrangovų kainų apklausai, sutarčių su subrangovais sudarymui, subrangovų darbų apskaitai

 

 

 

 


           Įrankių ir mechanizmų gedimų registracijos , remonto valdymo ir apskaitos modulis

Įrankius ir mechanizmų gedimus galima užregistruoti arba programoje arba per telefono aplikaciją skenuojant sugedusio įrankio ar mechanizmo RFID kodą bei darbuotojo, kuriam sugedo įrankis darbuotojo kortelę. Registruojant gedimą galima įvesti gedimo aprašymą.

Užregistruoti gedimai parodomi gedimų registracijos ataskaitoje, kurioje galima įrašyti kada įrankį planuojama sutaisyti.

Pasirinkus užregistruota gedima, galima įtraukti remonto darbus, bei reikalingas remontui detales, jas užsakyti pas tiekėjus, arba perduoti užsakymą įrankio remontui pašaliniam servisui, kuris vykdo šių įrankių remontą. Gavus sąskaitas už detales ar už remontą, jos užpajamuojamos patvirtinant užsakymą ir nurašomos tam įrankiu arba mechanizmui. Pasirinkus įrankį matomi visi anksčiau vykdyti jo remontai.
Funkcijos
AIVA staybų CRM AIVA Statybų CRM Enterprise versija
Projektų planavimas Statybos projektų planavimo sistema
Statybos darbų valdymo sistema Statybos darbų valdymo ir apskaitos sistema
Medžiagų tiekimas ir apskaita Medžiagų užsakymo objektams, kainų apklausų ir apskaitos sistema
Subrangovų valdymo sistema Darbo su subrangovais užsakymo ir apskaitos sistema
Mechanizmų panaudojimo valdymas Įrankių ir mechanizmų planavimo projektams, perdavimo-grąžinimo apskaitos sistema
Mechanizmų remonto valdymas Mechanizmų ir įrankių remonto ir aptarnavimo valdymo sistema

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt