Statybos darbų valdymo ir apskaitos sistema Klauskite
 
    

Savaitinio darbų plano-ataskaitos suformavimas iš projekto Ganto grafiko

Projekto Ganto grafike suplanuoti  darbai pasirinkus kalendorinę savaitę parodomi savaitės darbų formoje.

Darbų vadovas savaitės kiekvieno darbo kiekį paskirsto dienomis įrašydamas kiekvienai savaitės dienai darbo kiekius.

Atlikus dienos darbus jie įrašomi  kaip faktas šalia suplanuoto kiekio. Faktiškai atliktą darbo kiekį galimą įrašyti arba tiesiogiai į savaitės darbo plano formą, arba jis paskaičiuojamas iš darbininkų paskyroje įrašytų prie darbininko atliktų darbų kiekių.

 

Paskyros darbininkui suformavimas ir įvykdymo registracija

Iš suformuoto savaitinio darbų plano suformuojama dienos paskyra darbų atlikimui su suplanuotais tai dienai darbų kiekiais.

Darbams priskiriami vienas arba keli darbininkai suplanuotam dienos darbui atlikti.

Darbininkams atlikus darbus įrašomi kiekvienam darbininkui atlikti faktiniai darbo kiekiai.

Programa susumuoja pagal kiekviena darbą šiuos kiekius ir įrašo sumą į savaitinį darbų planą-ataskaitą.

 

Darbininkų darbo laiko objektuose tabelio vedimas ir atlyginimų paskaičiavimas

Darbų vadovas pasirinkęs projektą gali įvesti kiek laiko kiekvieną dieną dirbo darbininkas tame objekte. Programa parodo, jei suminis valandų skaičius per visus objektus darbininkui įrašytas didesnis negu 8 val.

Darbų vadovas pasibaigus mėnesiui gali kiekvienam darbininkui tabelyje įrašyti jam priklausantį apmokėjimą, kuris perduodamas į atlyginimų skaičiavimo programą mokesčių paskaičiavimui.

Duomenis gali būti perduodami arba jau į esamą įmonėje atlyginimų apskaitos programą, arba mes ją galime pateikti komplekse su AIVA programa.

Paskaičiavus atlyginimų programoje mokesčius, patikslintas atlyginimas perduodamas į darbų vadovo darbo laiko apskaitos tabelį darbų vadovo žiniai kad jo paskirti atlyginimai patvirtinti.

 

Subrangovų darbų užsakymas ir apskaita

Atsiradus poreikiui perduoti dalį darbų subrangovams projekto grafike pažymimos tos pozicijos, kurios planuojamos kad atliks subrangovai. Tie darbai perduodami  kainų apklausai. Po apklausos pasirinkus tiekėjus , jiems iš programos siunčiamas užsakymo patvirtinimas, ir projekto grafike romi pasirinkti subrangovai.

Gavus iš subrangovo PVM sąskaitas -faktūras už atliktus subrangos darbus, pasirinkus atitinkamą užsakymą atliktiems darbams, sutikrinama faktūra su siųstu subrangovui užsakymu. Jei yra nesutapymų, koreguojami skaičiai ir po patvirtinimo programa subrangovo atliktus darbus užpajamuoja.

 

Sankaupinės sąmatos ir  darbų akto suformavimas ir medžiagų nurašymas

Darbų atlikimo aktas formuojamas iš sutartyje esančios originalios sąmatos duomenų, pasirenkant įvykdytas pozicijas ir įvedant įvykdytus kiekius, jei pozicija įvykdyta nepilnai.

Atspausdinus aktą, po to kai ji patvirtins užsakovas, programa suformuos PVM sąskaitą- faktūrą įtrauktoms į aktą pozicijoms
Funkcijos
Statybos darbų valdymas Darbų priskyrimas projekto grafike vykdytojams ir darbų įvykdymo registravimas ir atliktų darbų savaitinė ataskaita
DU užmokesčio pagal 2 skirtingas skaičiavimo metodikas ( val. įkainį ir skirtą pagal darbą pinigų sumos išdalinimą) ir darbo atlikimo pagal darbuotojus bendra ataskaita
Mėnesio darbų atlikimo sankaupinės sąmatos-ataskaitos suformavimas , darbų atlikimo aktų spausdinimas
Projektų panas- sąrašas, iš kurio vykdomos valdymo funkcijos
Statybos darbų atlikimo registracijos aplikacija darbui su AIVA STATYBA programa

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2022 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt