AIVA STATYBA sistema automatizuoja visus pagrindinius statybų valdymo procesus, bei sujungia tarpusavyje, šiuo metu daugelyje statybų įmonių vykdomus atskirai  sąmatų skaičiavimo , projekto planavimo, bei buhalterinės apskaitos procesus. Automatizuojami procesai ir jų ryšiai parodyti paveikslėlyje.

Detalesnis procesų aprašymas pateiktas žemiau:

    Darbo su potencialiais užsakovais (CRM)

Sukuriama potencialių užsakovų DB.

Registruojamos visos klientų užklausos ir konkursai. Planuojami kontaktai su klientais. Ruošiamos arba importuojamos sąmatos. Formuojamos ir registruojamos sutartys. Programa suformuoja komercijos darbo ataskaitas.

 

      Projekto planavimas ir vykdymo kontrolė

Importuojama projekto sąmata. Iš projekto sąmatos formuojamas projekto planas-Ganto grafikas.

Planuojant projekto darbų vykdymo grafiką, programa paskaičiuoja ir parodo ataskaitoje kokios bus kas mėnesį ir savaitę  išlaidos, pajamos, kiek reikės darbininkų.

Įvairios darbo su grafikų galimybės: darbų apjungimo, padalinimo, skyrių formavimo, filtravimo, spausdinimo ir kt.

Projekto Ganto grafike taip pat grafiškai  parodomi ir atlikti darbai.


        Medžiagų tiekimo valdymas ir apskaita

Programa iš projekto plano duomenų suformuoja  paraiškas medžiagų  tiekimui į objektą. Darbų vadovui tereikia tik patikslinti paraišką.

Paraiškas tvirtina tiekimo vadovas ir perduoda jas a) pirkimui, b) perkėlimui iš centrinio sandėlio c) Kainų apklausai.

Tiekėjai (subrangovai) patys įveda kainas Internetu.

Programa palygina kainas ir įspėja kad kaina ne geriausia. Tai padeda nupirkti prekes ir darbus pigiau.

Atvežus medžiagas į objektą, darbų vadovas sutikrina su paraiška ar gautos tos medžiagos  ir patvirtina gavimą.

Pajamavimo dokumentų perdavimas į įmonės buhalterinės apskaitos programą.

 

          Darbų valdymas ir apskaita

Pasirinktai savaitei programa suformuoja sąrašą reikalingų atlikti darbų.

Darbų vadovas priskiria darbininkus darbams ir užregistruoja darbų atlikimą. Darbininkus galima bus priskirti ir iš darbuotojų planavimo projektams kalendorinio grafiko, kuriame matysis kurie darbininkai reikiamomis darbui atlikti datomis neužimti kitose darbuose ir projektuose (š funkcija dar programuojama).

Iš šių duomenų programa suformuoja sankaupinę ataskaitą ir darbų atlikimo aktą.

Atliktų darbų sąmatoje numatytą atlyginimų fondą programa paskirsto darbus atlikusiems darbininkams ir paskaičiuoja jiems atlyginimus.

Galimas variantas darbų atlikimą užregistruoti per specialią Aplikaciją telefone, kartu nufotografuojant atliktą darbą, ir, jei reikia, užregistruojant atlikto darbo neatitiktį. Darbų fotografijos taps matomos prie darbų programoje, o neatitiktys bus matomos programos neatitikčių žurnale.

 

       Mechanizmų ir įrankių planavimas, užsakymas  ir apskaita

Savus mechanizmus galima užsakyti dviem būdais-arba tiesiogiai iš  mechanizmų panaudojimo kalendorinio plano, kuriame kiekvienas darbų vadovas pažymi kuriomis dienomis jam reikalingi turimi įrankiai ir mechanizmai, arba iš projekto darbų grafiko, kur  pasirinkus darbą bus galima nueiti į įrankių ir mechanizmų kalendorinį grafiką ir pasirinkti darbui reikalingu metu neužimtą mechanizmą ar įrankį (š9s režimas dar programuojamas).

Trūkstamiems įrankiams ir mechanizmams dispečeris gali užsakyti nuomą arba nupirkti reikalingą įrankį. Be to, dispečeris  gali prieš užsakant per programą įvykdyti  kainų apklausą

Iš savų mechanizmų užsakymų plano dispečeris gali atspausdinti kelionės lapus vairuotojams, o pagal jų atžymas įvesti kada faktiškai pradėjo ir kada pabaigė suplanuotą darbą ir kiek laiko jis truko.

 

Įrankių perdavimas į objektą vykdomas  skenuojant įrankio ir darbų vadovo arba darbininko, kuriam perduodamas įrankis, kortelės RFID žymes per telefono aplikacija arba stacionarų RFID žymių skaitytuvą. Įrankių perdavimo registras parodys pas ką šiuo metu randasi reikalingas įrankis. Analogiškai kaip įrankių, galima vykdyti ir mechanizmų atvykimo į objektą ir išvykimo kontrolę bei apskaita. Atvykus mechanizmui, darbų vadovas nuskenuoja mechanizmo RFID žyme bei savo kortelę ir kaip ir perima jį sau. O kai mechanizmas baigia darbą objekte, nuskenuoja jau vairuotojo kortelę ir kaip ir grąžina mechanizmą atgal.

 

Ar perduoti į objektą įrankiai  ir mechanizmai nenaudojami ilgiau kaip buvo suplanuota, galima kontroliuoti įrankių  užsakymų  plane, kuriame programa parodys kuriam laikotarpiui jie buvo užsakyti ir faktinius įrankių perdavimo į objektą bei  grąžinimo laikus

 

        Atvykimo į objektus ir išvykimo registracija ir darbo laiko apskaita

Atvykimo/išvykimo registracija skenuojant darbininkų kortelių RFID žymes stacionariais skaitytuvais arba telefono aplikacija. Galimybė automatiškai sudaryti projektų tabelius registruojant darbų atlikimą (programuojama). Atlyginimų pagal išdirbtas valandas ir darbininkų įkainius paskaičiavimas ir failo perdavimas į atlyginimų skaičiavimo programą.

Vėluojančių ir atvykusių, neatvykusių ir anksčiau išvykusių registras pagal objektus.

Realaus darbo laiko pagal projektus ir įmone suformavimas iš registracijos duomenų

 

       Dokumentų valdymas

Įvairūs dokumentai-gauti ir siunčiami laiškai, sutartys, įsakymai dėl atostogų ir kt. registruojami pasirinkus konkretų elektroninį registrą. Jei dokumentas dar turi būti paruoštas, tai užregistravus jį, kaip užduotį, registre programa pagal pasirinktą dokumento šabloną, gali suformuoti dokumento tekstą.

Užregistruoti dokumentai gali per programą būti perduoti vykdymui į darbuotojų užduočių planus.

 

        Subrangovų valdymas

Jei darbų atlikimui reikalingi Subrangovai, jie projekto grafike  priskiriami darbams ir formuojama paraiška kainų apklausai ir užsakymui. Iš darbų užsakymų subrangovams programa pagal pasirinktus  šablonus gali suformuoti  sutartis darbų atlikimui. Subrangovams atlikus darbus, jei atžymimi projekto darbų įvykdymo grafike. Subrangovui atsiuntus sąskaitą už užsakytus darbus, pasirenkamas jam siųstas užsakymas ir po patvirtinimo programa  užpajamuoja atliktus darbus. Spausdinant sąskaitą faktūrą užsakovui, užpajamuoti subrangovų darbai nurašomi į   projekto savikainą.

 

           Įrankių ir mechanizmų gedimų registracija , remonto valdymas ir apskaita

Įrankius ir mechanizmų gedimus galima užregistruoti arba programoje arba per telefono aplikaciją skenuojant sugedusio įrankio ar mechanizmo RFID kodą bei darbuotojo, kuriam sugedo įrankis darbuotojo kortelę. Registruojant gedimą galima įvesti gedimo aprašymą.

Užregistruoti gedimai parodomi gedimų registracijos ataskaitoje, kurioje galima įrašyti kada įrankį planuojama sutaisyti.

Pasirinkus užregistruota gedima, galima įtraukti remonto darbus, bei reikalingas remontui detales, jas užsakyti pas tiekėjus, arba perduoti užsakymą įrankio remontui pašaliniam servisui, kuris vykdo šių įrankių remontą. Gavus sąskaitas už detales ar už remontą, jos užpajamuojamos patvirtinant užsakymą ir nurašomos tam įrankiu arba mechanizmui. Pasirinkus įrankį matomi visi anksčiau vykdyti jo remontai.

Naujienlaiškiais siekiame supažindinti Lietuvos įmones su naujais verslo valdymo automatizavimo sprendimais, kurie padeda įmonėms dirbti efektyviau. Jei norite gauti mūsų naujienlaiškius statybinių projektų valdymo tematika, įveskite per šią nuorodą  http://www.aiva.lt/siusti.php   savo  el. pašto adresą. Per šią nuorodą galite ir atsisakyti naujienlaiškių.

  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  Projektų sutarčių registracijos, darbų planavimo ir darbų apskaitos sistema- 30% nuolaida
  AIVA STATYBA programa sutarčių registracijai, projekto Ganto grafiko sudarymui ir darbų valdymui
  AIVA STATYBA sutarčių registravimo, projektų planavimo, darbų valdymo ir medžiagų tiekimo valdymo bei mechanizmų planavimo ir apskaitos sistemos variantas
  AIVA STATYBA programa sutarčių registracijai, Projekto Ganto grafiko sudarymui, darbų valdymui ir apskaitai, bei tabelių suformavimui
  Projektų darbų planavimo, valdymo ir apskaitos sistema
  AIVA STATYBA -kompleksinė statybų valdymo procesų automatizavimo sistema
 


 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt