AIVA STATYBA programa sutarčių registracijai, projekto Ganto grafiko sudarymui ir darbų valdymui Klauskite
 
    

Paprastai statybų bendrovėse projekto Ganto grafiko sudarymas reikalauja nemažai darbo, kadangi tam reikalinga įvesti daug duomenų. Dėl šios priežasties besikeičiant situacijai projekto vykdymo metu, dažnai grafikas nepakeičiamas ir tampa nebeaktualus, todėl neduoda tokios naudos, kurią galėtų duoti.

Be to, šiuo metu žinomomis priemonėmis sudaryti projekto grafikai naudojami labai siaurai- tik žiūrėjimui, kai tuo tarpu iš grafiko galima tiesiogiai inicijuoti darbų valdymo ir tiekimo procesus

 Žemiau pav. parodytas AIVA STATYBA programos sprendimas, kurio pagalba užregistruosite sutartis, importuosite sąmatas, iš jų sudarysite projekto grafiką, darbų vadovai per mobilų telefoną paprastai užregistruos kas dieną atliktus darbus, kurie bus atvaizduojami Ganto grafike.

AIVA STATYBA programoje projekto vykdymo plano,-Ganto grafiko, pradinį variantą programa suformuoja iš projekto sąmatos.

Tam projekto sąmatą, paruoštą viena iš sąmatų skaičiavimo programų, sąmatininkas  importuoja prie užregistruotos programoje sutarties.

Sutartys registruojamos sutarčių registre, kuriame įvedami užsakovo duomenys, projekto pavadinimas, pradžios ir pabaigos terminai, įkeliami projektinės dokumentacijos failai.

Iš Įkeltų prie sutarties projekto sąmatų duomenų programa automatiškai suformuoja pradinį Ganto grafiką. Grafiko formoje programa parodo kiek darbuotojų reikia turėti,kad grafiką atlikti per vieną dieną.

Tolimesnį planavimą atlieka projekto vadovas kiekvienam darbui įvesdamas darbuotojų skaičių bei nutraukdamas darbą į reikiamą kalendoriaus vietą.

Jei projekto vykdymo metu keičiasi situacija- darbų vykdymo terminai, atsiranda papildomi darbai ir pan., grafikas lengvai gali būti pakeistas.

Sudarytas projekto Ganto grafikas toliau  tarnauja savaitės ir dienos darbų užduočių pateikimui darbininkams.

Tam projekto  darbų vadovas, pasirenką savaite, kuriai reikalinga suformuoti darbų užduotis, o programa atrenka iš grafiko tos savaitės darbus ir suformuoja lentelės forma planą-ataskaitą, kurioje parodomi tai savaitei suplanuoti darbai ir darbų kiekiai.

 

Darbų vadovui belieka kiekvienam darbui priskirti iš sąrašo darbininkus, kurie turi atlikti suplanuotą grafike darbą, o kai darbas bus atliktas- įrašyti koks darbo kiekis atliktas tą dieną.

 

Iš šių duomenų programa:

 • parodo darbų ataskaitoje kurie darbai ir kiek jų kada
 • atlikta
 • parodo atliktus darbus projekto Ganto grafike šalia suplanuotų darbų,
 • paskaičiuoja darbininkams atlyginimus ir parodo projekto atlyginimų
 • ataskaitoje
 • Paskaičiuoja kiek pagal projekta buvo faktiškai atliktų darbų per mėnesį,
 • iš šių duomenų suformuoja taip vadinamą “sankauinę” ataskaita, kurioje dar
 • parodomi anksčiau atliktų darbų kiekiai, bei likę suplanuoti kiekvieną mėnesį
 • darbai. Ši šios ataskaitos programa suformuoja atliktų darbų aktą suderinimui.
 • Nepatvirtinus užsakovui kai kurių jau atliktų darbų, įvedami kiekiai jau
 • patvirtintų darbų, o skirtumas perkeliamas į ateinantį mėnesį ir atspausdinamas
 • darbų atlikimo aktas patvirtinimui.

Nauda įmonei

Aprašytas sprendimas statybų bendrovei gali duoti daug naudos:

 • Sutaupyti projektų ir darbų vadovų laiką grafikų sudarymui, keitimui,
 • darbų paskirstymui ir apskaitai
 • Geriau planuoti ir kontroliuoti projektų vykdymą, kas padės projektus
 • atlikti laiku
 • Padidinti darbininkų kontrolę, jų suinteresuotumą darbų ir taip sumažinti
 • išlaidas bei laiku atlikti projektus.

Mūsų sprendimo privalumai:

1)      Projekto planas suformuojamas pusiau automatiškai tiesiogiai iš projekto sąmatos- projekto vadovui reikia tik išstumdyti pele darbus kalendoriuje, todėl planavimas užima mažai laiko

2)      Darbų užduotys formuojamos tiesiogiai iš projekto grafiko, todėl tai užima daug mažiau darbų vadovo laiko sąnaudos

1)      Vykdytojų ir darbų atlikimo registracijai naudojama aplikacija telefone , todėl užregistruoti kokius darbus ir kas atliko praktiškai neužima laiko

2)      Projekto darbų vykdymo eiga automatiškai atsispindi projekto Ganto grafike, todėl lengva kontroliuoti projekto plano vykdymą

3)      Darbininkų atlyginimų skaičiavimas nuo atliktų darbų vyksta automatiškai, todėl lengva įdiegti darbininkų skatinimo sistemą.

 
Funkcijos
Statybos CRM Sutarčių su Užsakovais registracijos, failų įkėlimo, sutarčių registro valdymo sistema
Sąmatų importo iš sąmatų skaičiavimo programos SISTELA modulis
Projekto Ganto grafiko sudarymas Projekto vykdymo kalendorinio Ganto grafiko sudarymas. Darbininkų, išlaidų medžiagoms ir mechanizmams paskaičiavimas, bei planuojamų pajamų paskaičiavimas pagal savaites ir mėnesius. Projektų darbų atlikimo indikacija
Statybos darbų valdymas Statybos darbų valdymo ir apskaitos sistema
Žinynai ir vartotojai Programos vartotojų administravimo ir žinynų modulis
Programos administravimas Programos adaptavimo vartotojų poreikiams ir administravimo modulis

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2021 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt