AIVA STATYBA -kompleksinė statybų valdymo procesų automatizavimo sistema Klauskite
 
    

AIVA STATYBA programa automatizuoja  darbo su užsakovais, medžiagų tiekėjų ir subrangovų kainų apklausos, projekto plano sudarymo ir kontrolės, medžiagų ir mechanizmų tiekimo į objektus valdymo, darbo jėgos apskaitos pagal projektus valdymo procesus.

AIVA STATYBA programa turi interfeisus su žinomomis sąmatų skaičiavimo programomis ir buhalterinės apskaitos programomis.

 

AIVA STATYBA-tai kompleksinis, pritaikoma įmonės individualiems poreikiams, verslo procesų valdymo sprendimas AIVA 9001 platformos bazėje, kuris apima šiuos procesus:

1)     darbas su konkursais ir  užsakovais, tame tarpe konkursų ir sutarčių registraciją, sąmatų importas iš sąmatų skaičiavimo programos Astera, nedidelių sąmatų sudarymas tiesiogiai programoje, kontaktų su klientais planavimas ir atlikimo registracija, darbo su klientais ataskaitos

2)     projekto grafiko ir resursų planavimas ir plano vykdymo kontrolė panaudojant importuotos  projekto sąmatos duomenis,

3)     medžiagų kainų apklausos, užsakymo iš projekto grafiko,  logistikos  iš centrinio  į objektus valdymas, medžiagų projektui nurašymas ir PVM sąskaitų-faktūros suformavimas pagal darbų atlikimo aktus

4)     projekto subrangovų kainų apklausa ir darbų apskaita;

5)     statybos darbų valdymas- savaitinių planų sudarymas, darbininkų priskyrimas darbams ir jų darbų atlikimo registracija, sankaupinės sąmatos sudarymas, darbų atlikimo aktų formavimas;

6)     mechanizmų kainų apklausa, užsakymas iš tiekėjų bei savų mechanizmų užsakymas ir panaudojimo objektuose apskaita

7)     Personalo valdymas,-tabelio vedimas pagal projektus , tame tarpe automatiškai pagal praėjimo kontrolės duomenis, atlyginimo paskaičiavimas už atliktus darbus

8)     Buhalterinių dokumentų,- medžiagų pajamavimo, medžiagų nurašymo projektams, PVM sąskaitų faktūrų, bei atlyginimų perdavimas į buhalterinės apskaitos programą Pragma 3.2.

9)     Įrankių ir kito inventoriaus išdavimo ir priėmimo panaudojant brūkšninių kodų RFID technologiją, bei turto apskaitos procesus,

10)  Praėjimo kontrolės sistema panaudojant RFID asmenines darbuotojų korteles, RFID praėjimo kontrolerius, bei išmaniuosius telefonus su RFID nuskaitytuvais

 

 

AIVA 9001 leidžia panaudoti naujas technines priemones: brūkšninių kodų RFID skenerius ir kaupiklius,- įrankių ir inventoriaus išdavimo apskaitai,  nešiojamus kompiuterius ir išmaniuosius telefonus darbų vadovams planų vykdymo kontrolei, medžiagų ir mechanizmų užsakymams  bei gavimo registracijai, darbuotojų realaus darbo objektuose tabelio vedimui.

 

 

 

 

 

Siūlomo sprendimo privalumai ir nauda

 

Dirbant  su konkursais ir užsakymais:

 • Sukursite vieningą konkursų registrą, kuris padės greičiau surasti reikiam informaciją
 • Įdiegsite vieningą sutarčių registrą
 • Visi konkursų ir sutarčių dokumentų failai,-konkursų sąlygos, subrangovų pasiūlymai, komerciniai pasiūlymai, bus vienoje duomenų bazėje, kas palengvins reikalingos informacijos paiešką
 • Įdiegsite užduočių darbui su konkursais ir sutartimis planavimo ir registracijos sistemą, kuri padės geriau planuoti darbą su konkursais

Projektu valdymas

 • Sąmatos paruoštos sąmatų programos pagalba  bus tiesiogiai importuojamos į duomenų bazę ir iš jų suformuojamas projekto grafikas-sutaupysite kelias dienas projekto grafiko sudarymui bei keitimams
 • Datos iš projekto grafiko automatiškai pateks į medžiagų ir mechanizmų  tiekimui iš kurio darbų vadovas daug greičiau galės suformuoti užsakymus tiekimui
 • Iš sankaupinės ataskaitos formuosi darbų įvykdymo aktai ir kartų įvykdyti darbai atsispindės projekto grafike, todėl operatyviai galėsite kontroliuoti projekto grafiko vykdymą
 • Užbaigus visus projekto procesus iš karto turėsite  paskaičiuotas faktines projekto išlaidas ir sutaupysite daug laiko apskaitai

Darbų apskaita valdymas

 • Realiame darbo tabelyje galėsite atžymėti kiek kiekvienas darbininkas valandų dirbo prie kiekvieno projekto-tai padės lengviau paskirstyti atlyginimus darbininkams
 • Darbų įvykdymą bus paprasta atžymėti sankaupinėje ataskaitoje, kuri formuojasi tiesiogiai iš importuotos sąmatos

 Tiekimo valdyme:

 • Informacija medžiagų užsakymui pateks į užsakymo formas tiesiogiai iš projekto sąmatos su nurodytomis datomis iš projekto grafiko-darbų vadovui tereikės tik patikslinti užsakymą, todėl jis sutapys daug laiko užsakymams , išvengs klaidų
 • Galėsite su mažiausiomis darbo sąnaudomis internetų vykdyti tiekėjų ir subrangovų kainų apklausas, ir  taip sumažinti faktines išlaidas medžiagoms ir darbams
 • Lengvai suformuosite ir išsiųsite laiškus tiekėjams medžiagų užsakymams, kuriuos suformuos programa
 • Gavus medžiagas reikės tik sutikrinti jas su užsakymu,- taip sutaupysite  laiko ir išvengsite klaidų
 • Darbų vadovai, naudodamiesi darbine projekto sąmata ir projekto grafikų galės lengvai internetu užsakyti medžiagas iš centrinio sandėlio. Jų paraiškas operatyviai galės patvirtinti direktoriai. Paraiškų duomenys bus panaudoti vidinio perkėlimo dokumentų operatyviam formavimui ir logistikos valdymui

 Dokumentų valdymas

 • Sistema leis suformuoti naujus dokumentus, juos registruoti, paskirti vykdytojus bei patalpinti elektronines dokumentų versijas į duomenų bazę
 • Dokumentus bus greičiau surasti -tiek pagal projektus, tiek vykdytojus, datas, užsakovus ir kt. kriterijus
 • Dirbdami su AIVA 9001 programa faktiškai įdiegsite ISO 9001 reikalavimus atitinkančia  kokybės valdymo sistemą (liks tik ją sertifikuoti)

  Apskaita ir Finansų valdymas

 • Žymiai mažiau laiko ir darbo sąnaudų reikės medžiagų, projektų, mechanizmų panaudojimo ir darbo apskaitai, kadangi reikalingus duomenis reikės ne įvesti į sistemą, kaip tai daroma dabar apskaitos programose, o atvirkščiai- iš sistemos bus formuojamos komandos vykdytojams, formuojami reikalingi dokumentai ir registruojami šie veiksmai automatiškai
 • Iš darbo su klientais duomenų bus formuojami finansiniai planai, kurie po to lyginami su finansinės apskaitos faktiniais duomenimis

  Visi šie sprendimai įmonei gali duoti tiesioginę naudą, kuri bus tuo didesnė, kuo didesnė yra įmonė.

Pav., jei įmonėje yra vyr. buhalterė ir viena medžiagų apskaitininkė, tai įdiegus  šią sistema medžiagų apskaitininkės darbas taptų nebereikalingas, kadangi gautas medžiagas sutikrintų darbų vadovas, ir užregistruotų gavimą tik atžymėdamas sąraše, kurios medžiagos gautos. Programa automatiškai jas užpajamuotų, todėl atkristų didelis darbas duomenų suvedimo. Analogiškai būtų ir su medžiagų nurašymų. Tai patys du didžiausi apskaitininkų darbai, kurių praktiškai 90% nebereiktų daryti. Vien tik vieno apskaitininko sutapymas, pav., jei išlaidos jam išlaikyti sudaro 1 t. Eur. mėn. mažiau nei per metus atpirktų investiciją programai (sutaupytas atlyginimas  1*12=12 t. , ).

 

Be to, kaip rodo praktika statybos įmonių įsidiegusių AIVA kainų apklausų programa, jos pagalba pavyksta sumažinti medžiagų pirkimo kainas apie 5% . Pav. Jei įmonė per metus perka medžiagų už 2 mln. Eur, tai vien tik sutaupytos lėšos pigiau nupirkus medžiagas sudarys 2 000 000. * 0.05=100 000 t. Eur.

 

Kitas tiesioginės ekonomijos šaltinis yra darbininkų darbo užmokesčio panaudojimas dėl projekto grafiko operatyvaus perplanavimo ir jo vykdymo kontrolės- bus mažesnės darbininkų prastovos dėl pagerėjusio darbų planavimo, t.y. reikės mažiau darbininkų tiems patiems darbams atlikti. Tik 5% sutaupę darbininkų laiką esant metiniam darbo užmokesčio fondui pav.,  1 mln.. Sutaupysime apie 50 t. Eur.

 

 Sprendimo realizacijos privalumai:

        Sistema realizuota internetinių technologijų pagrindu, todėl labai patogi statybų bendrovėms, kur darbuotojai išsidėstę plačioje teritorijoje

        Sistemoje panaudota nemokama labai greita ir patikima MySQL duomenų bazių valdymo sistema, todėl sistema žymiai gaunasi pigesnė

 
Funkcijos
Statybos CRM Konkursų ir sutarčių registracijos, valdymo užduočių planavimo ir kontrolės bei projekto sąmatų importo sistema
Projekto Ganto grafiko sudarymas Projekto vykdymo kalendorinio Ganto grafiko sudarymas. Darbininkų, išlaidų medžiagoms ir mechanizmams paskaičiavimas, bei planuojamų pajamų paskaičiavimas pagal savaites ir mėnesius. Projektų darbų atlikimo indikacija
Statybos darbų valdymas Statybos darbų valdymo ir apskaitos sistema
Medžiagų tiekimo ir apskaitos sistema projektams Medžiagų užsakymo objektams, kainų apklausų ir apskaitos sistema
Darbas su subrangovais Darbo su subrangovais užsakymo ir apskaitos sistema
Sandėlių apskaita Atsarginių dalių ir medžiagų apskaitos sistema
Tiekimo valdymas Medžiagų, mechanizmų ir subrangovų kainų apklausų sistema iš projekto sąmatos ir grafiko
Mechanizmų ir Įrankių planavimas ir apskaita Įrankių išdavimo-grąžinimo apskaitos sistema panaudojant RFID žymes
Darbo laiko apskaita objektuose Darbininkų atvykimo ir išvykimo iš objekto kontrolės sistema ir elektroninis tabelis pagal projektus ir įmonę
Paslaugų valdymas Serviso užsakymų registracijos, darbų ir periodinių paslaugų vykdymo valdymo sistema
Projektų valdymas Projektų planas - sąrašas su sąmatos tikslinimo funkcija
Personalas ir atlyginimai Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio (priedų) paskaičiavimo priklausomai nuo darbo rezultatų sistema
Žinynai ir vartotojai Programos vartotojų administravimo ir žinynų modulis
Mechanizmų remonto valdymas Mechanizmų ir įrankių remonto ir aptarnavimo valdymo sistema
Programos administravimas Programos adaptavimo vartotojų poreikiams ir administravimo modulis
Normatyvinė duomenų bazė AIVA Katalogo sprendimas statybai
Dokumentų valdymas Dokumentų registracijos, paieškos, vykdymo paskyrimo sistema
Ryšiai su kitomis programomis Duomenų apskeitimo su Vikarina programa įdiegimas
Gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų eksporto į buhalterinės apskaitos programą modulis

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2021 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt