LT | EN
   
 
Projekto vykdymo kalendorinio Ganto grafiko sudarymas. Darbininkų, išlaidų medžiagoms ir mechanizmams paskaičiavimas, bei planuojamų pajamų paskaičiavimas pagal savaites ir mėnesius. Projektų darbų atlikimo indikacija Klauskite
 
    

Paprastai statybinėse organizacijose projekto grafikas sudaromas naudojant tokias planavimo programas kaip MS Project, Open Project, Excel arba visai nesudaromas. Paskutiniu atveju subrangovas naudojasi gen. rangovo sudarytu projekto grafiku.

Šie projekto plano grafiko sudarymo metodai turi keletą svarbių trūkumų. Pirmas trūkumas yra tas, kad projekto grafikui sudaryti reikalinga įvesti nemažai duomenų, kurie jau yra projekto sąmatoje. Tai užima nemažai laiko ir didina valdymo išlaidas.

Antra, projekto grafiko duomenis niekam daugiau negali būti panaudoti, kadangi grafiko sudarymo programa nesujungta su kitomis programomis, todėl medžiagų, mechanizmų užsakymams darbų vadovui reikia pačiam rankiniu būdu atrinkti žiūrint į projekto grafiką reikalingas tam tikram projekto etapui (dažniausiai savaitei) reikalingas užsakyti medžiagas.

 

Tuo tarpu sprendimas, kaip projekto grafiko sudarymo programa yra dalis statybinių projektų valdymo sistemos ne tik padeda išvengti minėtų trūkumų, bet ir suteikia naujas galimybes projekto valdyme- kontroliuoti realiame laike grafiko vykdymą, nes  iš likusios programos dalies į grafiką patenka informacija apie darbų atlikimą-iš sankaupinės ataskaitos, medžiagų ir mechanizmų atvežimą į objektą. Be to, projekto grafike programa paskaičiuoja ir finansinius projekto rodiklių planą projekto vykdymo laikotarpiu, kas padeda planuoti finansinius resursus.

 

Projekto grafiko modulyje realizuoti šie uždaviniai:

1)     Pirminio projekto grafiko programinis sudarymas iš projekto sąmatos

2)     Darbų apjungimas ir išskaidymas, naujų skyrių formavimas

3)     Rankinis  (stumdant pele) darbų planavimas ir  Kritinio kelio sudarymas

4)     Darbininkų kiekio pagal valandas paskaičiavimas arba darbų trukmės įvedus darbininkų kiekį

5)     Subrangovų darbams priskyrimas.  Savų mechanizmų priskyrimas

6)     Bendro darbininkų skaičiaus, išlaidų ir pajamų plano paskaičiavimas savaitėmis ir mėnesiais

7)     Atliktų darbų, kurių atlikimas buvo įvestas į sankaupinę ataskaitą parodymas projekto grafike

8)     Projekto grafiko istorijos (kopijų) išsaugojimas. Projekto grafiko spausdinimas

9)     Filtrai pagal darbus, medžiagas, mechanizmus

 

 

Pirminio projekto grafiko programinis sudarymas iš projekto sąmatos

Iš projekto sąmatų programa suformuoja  projekto kalendorinį grafiką Ganto diagramos pavidalu.

Projekto grafike programa parodo projektus, projekto vykdymo etapus pagal konstruktyvus, projekto darbus , mechanizmus bei medžiagas. Pradžioje tik pradėjus formuoti naujo projekto grafiką, programa visų darbų atlikimo pradžia rodo tą pačią.

 

Darbų apjungimas ir išskaidymas, naujų skyrių formavimas

Projekto darbai gali būti apjungiami į sustambintus darbus, arba skaldomi į dalis, kurios atliekamos skirtingais laikas.

Gali būti sukuriami nauji skyriai, darbai perkeliami iš vieno skyriaus į kitą.

 

Rankinis  (stumdant pele) darbų planavimas ir kritinio kelio sudarymas

 

Projekto, projekto etapų, bei darbų trukmes programa paskaičiuoja naudodamasi sąmatos duomenimis, bei įvertindama planuojama kiekvienam darbui darbininkų skaičių.

 Planuotojas gali surišti tarpusavyje darbus, kurie sudaro projekto kritinį kelią.

Galutinai projekto grafikas suformuojamas traukiant pele darbus , mažinant arba ilginant darbų trukmę kalendorinėmis dienomis.

 

Darbininkų kiekio pagal valandas paskaičiavimas arba darbų trukmės įvedus darbininkų kiekį

Pakeitus projekto darbų trukmes, programa perskaičiuoja reikalingų darbams atlikti žmonių skaičių. Jei iš anksto žinoma, kiek žmonių dirbs vieną ar kitą darbą, tada įvedus žmonių kiekį programa paskaičiuoja kiek laiko darbas truks ir parodo grafike.

 

Subrangovų darbams priskyrimas.  Savų mechanizmų priskyrimas

Projekto grafike taip pat nurodoma ir kuriuos darbus vykdys subrangovai. Pradžioje tik nurodoma kad darbus vykdys subrangovas. Po to, kaip subrangovai išrenkami grafike nurodomi subrangovų pavadinimai, kurie imami iš subrangovų žinyno.

Analogiškai galima pasirinkti iš savų mechanizmų katalogo ir priskirti mechanizmus. Jei pasirinktas mechanizmas jau buvo tam pačiam laikotarpiui priskirtas kitam darbui, programa įspėja apie tai ir neleidžia priskirti planuojamam darbui.

 

Bendro darbininkų skaičiaus, išlaidų ir pajamų plano paskaičiavimas savaitėmis ir mėnesiais

Programa, naudodamasi sąmatose esančiomis kainomis ir suformuotų darbų kalendoriniu grafiku paskaičiuoja finansinį kalendorinį planą,- pajamas ir išlaidas mėnesiais ir savaitėmis, tame tarpe išlaidas subrangovams.

 Keičiant grafiką, programa perskaičiuoja ir finansinį planą, todėl planavimo modulis gali būti panaudotas prieš sudaro darbinį planą projekto atlikimo modeliavimui, kad surasti geriausiai sprendimą iš resursų panaudojimo ir finansų pusės.

 

Atliktų darbų, kurių atlikimas buvo įvestas į sankaupinę ataskaitą parodymas projekto grafike

Sankaupinėje ataskaitoje pažymėjus kad darbas atliktas, tai parodoma ir projekto grafike. Programa indukuoja, jei darbai vėluojami.

 

Projekto grafiko istorijos (kopijų) išsaugojimas. Projekto grafiko spausdinimas

Esant poreikiui, projekto grafikas gali būti pakeistas. Programa išsaugo ankstesnes versijas galimai projekto keitimų analizei.

Projekto grafiką taip pat galima atspausdinti.

 

Filtrai pagal darbus, medžiagas, mechanizmus

Kad būtų patogiau naudotis projekto grafiku, jame realizuoti filtrai pagal darbus, medžiagas, mechanizmus.

  

Iš projekto vykdymo grafiko programa automatiškai suformuoja užsakymus kainų apklausai ir  savaitinius planus darbų vadovams 1) medžiagų pirkimui, 2) mechanizmų nuomai, 3)statybos darbų vykdymui, 4) medžiagų pristatymui į objektus.

 

Darbininkų priskyrimas projekto grafike (šiuo metu nerealizuota)

Prie darbų projekto grafike turi atsirasti galimybė-stulpelis, kuriame būtų galima pasirinkti darbininkus . Tam kad būtų lengviau pasirinkti reikiamą darbininką (darbininkus) darbui, reikalingas dar prieš darbininko pasirinkimo stulpelį stulpelis specialybės  pasirinkimui. Pasirinkus specialybę, programa turi parodyti pasirinkimui tik tuos darbininkus, kurie turi šią specialybė (specialybė AIVA programoje šiuo metu galima įrašyti į laukelį Pareigos). Priskyrus prie darbo viena darbininką, turi būti galimybė priskirti antrą ir daugiau darbininkų
Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2020 Aiva sistema
webleader.lt