Projekto planavimo modulis Ganto grafikas Klauskite
 
    
AIVA Projekto vykdymo kalendorinio Ganto grafiko sistema padeda suplanuoti projektų vykdymo grafiikus, paskaičiuoja darbo jėgos, medžiagų ir mechanizmų poreikį savaitėmis ir mėnesiais, parodo grafike jau atlikus darbus.

Projekto grafiko modulyje realizuoti šie uždaviniai:

1)     Pirminio projekto grafiko programinis sudarymas iš projekto sąmatos

2)     Darbų apjungimas ir išskaidymas, naujų skyrių formavimas

3)     Rankinis  (stumdant pele) darbų planavimas ir  Kritinio kelio sudarymas

4)     Darbininkų kiekio pagal valandas paskaičiavimas arba darbų trukmės įvedus darbininkų kiekį

5)     Subrangovų darbams priskyrimas.  Savų mechanizmų priskyrimas

6)     Bendro darbininkų skaičiaus, išlaidų ir pajamų plano paskaičiavimas savaitėmis ir mėnesiais

7)     Atliktų darbų, kurių atlikimas buvo įvestas paskyroje, parodymas projekto grafike

8)     Projekto grafiko spausdinimas

9)     Filtrai pagal darbus, medžiagas, mechanizmus

10) Projekto  biudžeto automatinis sudarymas vienam projektui ir visiems projektams kartu, savaitėmis ir mėnesiais, su priskaitymai ir be priskaitymų.

Pirminio projekto grafiko programinis sudarymas iš projekto sąmatos

Iš projekto sąmatų programa suformuoja  projekto kalendorinį grafiką Ganto diagramos pavidalu.

Projekto grafike programa parodo projektus, projekto vykdymo etapus pagal konstruktyvus, projekto darbus , mechanizmus bei medžiagas. Pradžioje tik pradėjus formuoti naujo projekto grafiką, programa visų darbų atlikimo pradžia rodo tą pačią.

 

Darbų apjungimas ir išskaidymas, naujų skyrių formavimas

Projekto darbai gali būti apjungiami į sustambintus darbus, arba skaldomi į dalis, kurios atliekamos skirtingais laikas.

Gali būti sukuriami nauji skyriai, darbai perkeliami iš vieno skyriaus į kitą.

 

Rankinis  (stumdant pele) darbų planavimas ir kritinio kelio sudarymas

Projekto, projekto etapų, bei darbų trukmes programa paskaičiuoja naudodamasi sąmatos duomenimis, bei įvertindama planuojama kiekvienam darbui darbininkų skaičių.

 Planuotojas gali surišti tarpusavyje darbus, kurie sudaro projekto kritinį kelią.

Galutinai projekto grafikas suformuojamas traukiant pele darbus , mažinant arba ilginant darbų trukmę kalendorinėmis dienomis.

 

Darbininkų kiekio pagal valandas paskaičiavimas arba darbų trukmės įvedus darbininkų kiekį

Pakeitus projekto darbų trukmes, programa perskaičiuoja reikalingų darbams atlikti žmonių skaičių. Jei iš anksto žinoma, kiek žmonių dirbs vieną ar kitą darbą, tada įvedus žmonių kiekį programa paskaičiuoja kiek laiko darbas truks ir parodo grafike.

 

Subrangovų darbams priskyrimas.  Savų mechanizmų priskyrimas

Projekto grafike taip pat nurodoma ir kuriuos darbus vykdys subrangovai. Pradžioje tik nurodoma kad darbus vykdys subrangovas. Po to, kaip subrangovai išrenkami grafike nurodomi subrangovų pavadinimai, kurie imami iš subrangovų žinyno.

Analogiškai galima pasirinkti iš savų mechanizmų katalogo ir priskirti mechanizmus. Jei pasirinktas mechanizmas jau buvo tam pačiam laikotarpiui priskirtas kitam darbui, programa įspėja apie tai ir neleidžia priskirti planuojamam darbui.

 

Bendro darbininkų skaičiaus, išlaidų ir pajamų plano paskaičiavimas savaitėmis ir mėnesiais

Programa, naudodamasi sąmatose esančiomis kainomis ir suformuotų darbų kalendoriniu grafiku paskaičiuoja finansinį kalendorinį planą,- pajamas ir išlaidas mėnesiais ir savaitėmis, tame tarpe išlaidas subrangovams.

 Keičiant grafiką, programa perskaičiuoja ir finansinį planą, todėl planavimo modulis gali būti panaudotas prieš sudaro darbinį planą projekto atlikimo modeliavimui, kad surasti geriausiai sprendimą iš resursų panaudojimo ir finansų pusės.

 

Atliktų darbų parodymas projekto grafike

Darbų valdymo formoje ar telefono darbų aplikacijoje pažymėjus kad darbas atliktas, tai parodoma ir projekto grafike. Programa indukuoja, jei darbai vėluojami.

 

Projekto grafiko spausdinimas

Projekto grafiką taip pat galima atspausdinti.

 

Filtrai pagal darbus, medžiagas, mechanizmus

Kad būtų patogiau naudotis projekto grafiku, jame realizuoti filtrai pagal darbus, medžiagas, mechanizmus.

 

Kitų procesų inicijavimas

Iš projekto vykdymo grafiko programa automatiškai suformuoja užsakymus kainų apklausai ir  savaitinius planus darbų vadovams 1) medžiagų pirkimui, 2) mechanizmų nuomai, 3)statybos darbų vykdymui, 4) medžiagų pristatymui į objektus.

Automatinis biudžeto plano suformavimas 

Suplanavus projekto grafiką, po jo progrma automatiškai suformuoja projekto biudžeto planą savaitėmis ir mėnesiaia. Šiame plane programa parodo:

  • Planuojamas išlaidas medžiagoms,
  • Planuojamas išlaidas mechanizmams
  • Planuojamas išlaidas darbo užmokesčiui,
  • Planuojamas išlaidas subrangai
  • Reikalingą darbuotojų vidutinį skaičių kas savaitę ir kas mėnesį,
  • Reikalingą vidutinį darbo  valandų skaičių
  • Darbo dienų skaičių.

Šiuos rodiklius programa paskaičiuoja kiekvienam projektui bei visiems projektams kartu.

Juos žinant planuojant naujo projekto grafiką galima darbus planuoti tomis savaitėmis kai darbuotojų užimtumas mažesnis ir taip juos panaudoti efektyviau bei nepavėluoti su projektų terminais.

 

 
Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt