Statybos projektų kalendorinio planavimo ir projekto Ganto grafiko sudarymo modulis Klauskite
 
    

AIVA Projekto vykdymo kalendorinio Ganto grafiko sistema padeda suplanuoti projektų vykdymo grafiikus, paskaičiuoja darbo jėgos, medžiagų ir mechanizmų poreikį savaitėmis ir mėnesiais, parodo grafike jau atlikus darbus.

Projekto grafiko modulyje realizuoti šie uždaviniai:

1)     Pirminio projekto grafiko programinis sudarymas iš projekto sąmatos

2)     Darbų apjungimas ir išskaidymas, naujų skyrių formavimas

3)     Rankinis  (stumdant pele) darbų planavimas ir  Kritinio kelio sudarymas

4)     Darbininkų kiekio pagal valandas paskaičiavimas arba darbų trukmės įvedus darbininkų kiekį

5)     Subrangovų darbams priskyrimas.  Savų mechanizmų priskyrimas

6)     Bendro darbininkų skaičiaus, išlaidų ir pajamų plano paskaičiavimas savaitėmis ir mėnesiais

7)     Atliktų darbų, kurių atlikimas buvo įvestas paskyroje, parodymas projekto grafike

8)     Projekto grafiko spausdinimas

9)     Filtrai pagal darbus, medžiagas, mechanizmus

10) Projekto  biudžeto automatinis sudarymas vienam projektui ir visiems projektams kartu, savaitėmis ir mėnesiais, su priskaitymai ir be priskaitymų.

Pirminio projekto grafiko programinis sudarymas iš projekto sąmatos

Iš projekto sąmatų programa suformuoja  projekto kalendorinį grafiką Ganto diagramos pavidalu.

Projekto grafike programa parodo projektus, projekto vykdymo etapus pagal konstruktyvus, projekto darbus , mechanizmus bei medžiagas. Pradžioje tik pradėjus formuoti naujo projekto grafiką, programa visų darbų atlikimo pradžia rodo tą pačią.

 

Darbų apjungimas ir išskaidymas, naujų skyrių formavimas

Projekto darbai gali būti apjungiami į sustambintus darbus, arba skaldomi į dalis, kurios atliekamos skirtingais laikas.

Gali būti sukuriami nauji skyriai, darbai perkeliami iš vieno skyriaus į kitą.

 

Rankinis  (stumdant pele) darbų planavimas ir kritinio kelio sudarymas

Projekto, projekto etapų, bei darbų trukmes programa paskaičiuoja naudodamasi sąmatos duomenimis, bei įvertindama planuojama kiekvienam darbui darbininkų skaičių.

 Planuotojas gali surišti tarpusavyje darbus, kurie sudaro projekto kritinį kelią.

Galutinai projekto grafikas suformuojamas traukiant pele darbus , mažinant arba ilginant darbų trukmę kalendorinėmis dienomis.

 

Darbininkų kiekio pagal valandas paskaičiavimas arba darbų trukmės įvedus darbininkų kiekį

Pakeitus projekto darbų trukmes, programa perskaičiuoja reikalingų darbams atlikti žmonių skaičių. Jei iš anksto žinoma, kiek žmonių dirbs vieną ar kitą darbą, tada įvedus žmonių kiekį programa paskaičiuoja kiek laiko darbas truks ir parodo grafike.

 

Subrangovų darbams priskyrimas.  Savų mechanizmų priskyrimas

Projekto grafike taip pat nurodoma ir kuriuos darbus vykdys subrangovai. Pradžioje tik nurodoma kad darbus vykdys subrangovas. Po to, kaip subrangovai išrenkami grafike nurodomi subrangovų pavadinimai, kurie imami iš subrangovų žinyno.

Analogiškai galima pasirinkti iš savų mechanizmų katalogo ir priskirti mechanizmus. Jei pasirinktas mechanizmas jau buvo tam pačiam laikotarpiui priskirtas kitam darbui, programa įspėja apie tai ir neleidžia priskirti planuojamam darbui.

 

Bendro darbininkų skaičiaus, išlaidų ir pajamų plano paskaičiavimas savaitėmis ir mėnesiais

Programa, naudodamasi sąmatose esančiomis kainomis ir suformuotų darbų kalendoriniu grafiku paskaičiuoja finansinį kalendorinį planą,- pajamas ir išlaidas mėnesiais ir savaitėmis, tame tarpe išlaidas subrangovams.

 Keičiant grafiką, programa perskaičiuoja ir finansinį planą, todėl planavimo modulis gali būti panaudotas prieš sudaro darbinį planą projekto atlikimo modeliavimui, kad surasti geriausiai sprendimą iš resursų panaudojimo ir finansų pusės.

 

Atliktų darbų parodymas projekto grafike

Darbų valdymo formoje ar telefono darbų aplikacijoje pažymėjus kad darbas atliktas, tai parodoma ir projekto grafike. Programa indukuoja, jei darbai vėluojami.

 

Projekto grafiko spausdinimas

Projekto grafiką taip pat galima atspausdinti.

 

Filtrai pagal darbus, medžiagas, mechanizmus

Kad būtų patogiau naudotis projekto grafiku, jame realizuoti filtrai pagal darbus, medžiagas, mechanizmus.

 

Kitų procesų inicijavimas

Iš projekto vykdymo grafiko programa automatiškai suformuoja užsakymus kainų apklausai ir  savaitinius planus darbų vadovams 1) medžiagų pirkimui, 2) mechanizmų nuomai, 3)statybos darbų vykdymui, 4) medžiagų pristatymui į objektus.

Automatinis biudžeto plano suformavimas 

Suplanavus projekto grafiką, po jo progrma automatiškai suformuoja projekto biudžeto planą savaitėmis ir mėnesiaia. Šiame plane programa parodo:

  • Planuojamas išlaidas medžiagoms,
  • Planuojamas išlaidas mechanizmams
  • Planuojamas išlaidas darbo užmokesčiui,
  • Planuojamas išlaidas subrangai
  • Reikalingą darbuotojų vidutinį skaičių kas savaitę ir kas mėnesį,
  • Reikalingą vidutinį darbo  valandų skaičių
  • Darbo dienų skaičių.

Šiuos rodiklius programa paskaičiuoja kiekvienam projektui bei visiems projektams kartu.

Juos žinant planuojant naujo projekto grafiką galima darbus planuoti tomis savaitėmis kai darbuotojų užimtumas mažesnis ir taip juos panaudoti efektyviau bei nepavėluoti su projektų terminais.

Įdiegę AIVA projektų planavimo sistemą  galėsite efektyviau valdyti projektus:

Galėsite greičiau galėsite sudaryti ir keisti projektų Ganto grafikus

Kadangi projektų grafikus programa padės sudaryti be rankinio duomenų įvedimo pusiau automatiškai, todėl grafikus sudarysite greitai ir kokybiškai su  minimaliomis darbo sąnaudomis. Be to, atsiradus poreikiui grafikus lengva pakeisti.

 Kad sudaryti ar pakeisti grafiką, projekto vadovui tereikia tik įvesti darbų terminus ir  priskirti darbams žmonių kiekį. Tai irgi lengva padaryti, kadangi programa apskaičiuoja ir parodo kiek reikia žmonių pasirinktam periodui arba atvirkščiai.

Planavimo sistema padės valdyti medžiagų tiekimo, darbų atlikimo ir subrangos valdymo procesus

Visoje statybinių projektų valdymo sistemoje  projekto grafiko modulis tampa kaip „varikliukas“ kitų projekto valdymo funkcijų vykdymui, -medžiagų tiekimo, projekto darbų valdymas, subrangos darbų valdymo.

 Pasirinkus iš kalendoriaus  savaitę programa atrenka tai savaitei reikalingus atlikti darbus ir medžiagas, todėl lengva šia funkcijas automatizuotai vykdyti.

Sistema padės Jums planuoti finansus ir resursus

Be to, projekto grafike programa paskaičiuos ir sudarys  finansinius savaitinius/ mėnesinius  projekto  medžiagų, atlyginimų ir subrangos finansinius planus, parodys pagal kiekvieną projektą ir bendra visiems projektams  darbuotojų poreikį savaitėmis ir mėnesiais. Turėdami šią informacija galėsite planuoti projektų eiga tai, kad Jūsų įmonės resursai būtų naudojami tolygiau

Sistema padės Jums  kontroliuoti realiu laiku projektų vykdymo eigą

Kadangi iš projekto grafiko inicijuojamas darbų vykdymas, tai užregistravus kad darbai įvykdyti tai atsispindi ir projekto grafike. Galima grafiškai matyti kurie darbai jau įvykdyti, o kurie vėluoja ar vėluos ir laiku imtis priemonių. Sistema gali automatiškai įspėti elektroniniu paštu vadovus apie vėluojančius darbus.

AIVA projektų planavimo ir valdymo sprendimo privalumai

Palyginti su kitais žinomais sprendimais projektų valdymui AIVA projektų valdymo sistema turi eilę privalumų, kurių neturi kitos sistemos:

·       Projekto grafikas sudaromas pusiau automatiškai iš importuotos arba pačioje progrmaoje sudarytos projekto sąmatos be rankinio duomenų įvedimo. Galima importuoti sąmatas iš  SISTELA, SES, PROSAMA, ASTERA  programų

·       Importuotas sąmatas grafike galima keisti- apjungti darbus į naujus skyrius, suskaldyti darbus, papildyti naujais darbais

·       Sistema automatiškai sudaro biudžetus ir paskaičiuoja resursus tiek kiekvienam projektui tiek visiems projektams kartu, o tai padeda įmonei geriau paskirstyti resursus projektams

·       Iš projekto grafiko inicijuojami darbų valdymo, medžiagų tiekimo, subrangos darbų užsakymo procesai, o tai labai palengvina šių procesų vykdymą

Kainos ir atsipirkimas

AIVA projektų planavimo sistemos įdiegimas jūsų įmonei duos labai didelę, matuojama tūkstančiais ir dešimtinėmis tūkst. Eur,  ekonominę naudą, nes

·       Greičiau ir todėl su mažesnėmis sąnaudomis įvykdysite projektus

·       Sumažinsite valdymo išlaidas planavimui ir projektų kontrolei

·       Galėsite efektyviau kontroliuoti ir valdyti projektus.

Tuo tarpu sistemos kaina santykinai labai nedidelė. Jei nenorite ar neturite galimybbių dabar investuoti į programinę įrangą, galite ją nuomoti už nedidelį mėnesinį mokestį.
Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt