LT | EN
   
 
Konkursų ir sutarčių registracijos, valdymo užduočių planavimo ir kontrolės bei projekto sąmatų importo sistema Klauskite
 
    

AIVA STATYBA programoje automatizuotos šios funkcijos, kurios padeda gauti naujus užsakymus:

1)     Esamų ir potencialių užsakovų duomenų bazės sudarymas

2)     Visų potencialių užsakovų paklausimų, tame tarpe konkursų, naujiems projektams ir darbams registracija

3)     Veiksmų su užsakovų paklausimais planavimas ir vykdymo kontrolė

4)     Konkursų dokumentacijos registravimas

5)     Sutarčių dokumentacijos registravimas

6)     Sąmatų paskaičiavimas ir komercinių pasiūlymų paruošimas nedideliems objektams (kur paprastai naudojamas Excel)

 

  Esamų ir potencialių užsakovų duomenų bazės sudarymas

Registruojami pagrindiniai duomenis apie esamus ir potencialius užsakovus, kontaktiniai asmenys, veikla ir kita reikalinga informacija.

Dirbant su  programa Užsakovo kortelėje rodomi automatiškai sukaupti duomenys- buvę kontaktai, užsakymai, atlikti darbai, skolos, pardavimo apimtys.

 

Visų potencialių užsakovų paklausimų, tame tarpe konkursų, naujiems projektams ir darbams registracija

Sistemoje registruojami visi klientų paklausimai darbams ir projektams atlikti, todėl mažesnė tikimybė, kad prarasime potencialų užsakymą. Tolimesnis darbas su Užsakovu vyksta „pririšant“ visus veiksmus ir dokumentus prie užregistruoto Paklausimo.

 

Veiksmų su užsakovų paklausimais planavimas ir vykdymo kontrolė

Dažnai įmonės vienu metu dirba ne su vienu, o su keletu potencialių užsakovų Paklausimų.  Kad gauti  užsakymą paprastai atliekama nemažai veiksmų- kontaktų su potencialias užsakovais-susitikimai, skambučiai, pažymų ruošimas, pasiūlymo ruošimas ir kt. Šių veiksmų planavimui ir įvykdymo kontrolei realizuota planavimo funkcija, kuri padeda labai paprastai administruoti šiuos veiksmus.

 

Konkursų ir sutarčių registracija

Potencialūs ir paskelbti konkursai registruojami per konkursų registravimo formą. Registruojant konkursą pasirenkamas arba įvedamas užsakovas, įvedamas konkurso pavadinimas ir kodas.

Užregistravus konkurso pavadinimą prie jo gali būti įkeliami ir atskirai peržiūrimi failai:

·        Konkurso sąlygos

·        Pažymos

·        Tiekėjų pasiūlymai

·        Subrangovų pasiūlymai

·        Pasiūlymo dokumentacija

Iš užregistruotų konkursų programa suformuoja konkursų sąrašą, kuris rodomas pagal metus. Pasirinkus konkursą galima pažiūrėti visą reikalinga apie jį informaciją.

 

Konkursams, analogiškai kaip klientų paklausimams, per veiksmų planavimo CRM sistemą galima suplanuoti veiksmus su konkursų , paskirti vykdytojus suplanuotoms veiksmams-užduotims, atlikti.

Paskiriami darbuotojai, kurie skaičiuos sąmatas, surinks reikalingas pažymas, suplanuojami užduočių atlikimo  terminai. Iš šių užduočių programa sudaro kiekvienam darbuotojui jo darbų planą, primena apie artėjančius terminus.

 

Sutarčių registracija

Laimėjus konkursą ar gavus užsakymą iš Užsakovo, sutartis užregistruojama sutarčių registre.

Paskaičiavus sąmatas su naudojama įmonėje sąmatų programa , per specialų interfeisą projekto  sąmatų duomenys pagal kiekvieną konstruktyvą (žemės darbai, bendra statybiniai darbai, vėdinimas ir pan., ) importuojami į AIVA 9001 programą ir gali būti peržiūrimi prie sutarties.

Registruojant sutartį galima įkelti pasirašytos nuskenuotos sutarties ir kitus failus.

 

Sąmatų paskaičiavimas ir komercinių pasiūlymų paruošimas

 

Nedideliems objektams, kuriems paprastai naudojama Excel programa, sąmatas galima paskaičiuoti ir su AIVA 9001 programa.

Kataloge suvedamos sąmatoms naudojamos medžiagos bei mechanizmai ir sukomplektuojami dažniausiai vykdomi darbai.

Norint paruoši sąmatą pasirenkami iš programos katalogo reikalingi darbai, įrašomi jų kiekiai.

Pridėjus pridėtines išlaidas programa suformuoja projekto sąmatą, kurią galima tiesiogiai iš programos kaip komercinį pasiūlymą išsiųsti užsakovui.

Užsakovui patvirtinus sąmatą, ji perduodama vykdymui. Kaip ir importuotos sąmatos atveju iš programoje paruoštos sąmatos formuojamas projekto grafikas.

 

 
Funkcijos
CRM (Klientai) Priminimai apie klientų gimimo dienas
Kalendorius įmonės vidaus užduočių registravimui ir valdymui
Atliktų užduočių ataskaita už periodą
Neužbaigtų užduočių ataskaita
Vadybininkų darbo statistinė ataskaita už pasirinktą periodą.
Darbas su konkursais (Statybų CRM) Projektų valdymo užduočių planavimo ir kontrolės sistema
Konkursų registracijos, konkurso failų įkėlimo, konkursų registro, el. laiškų siuntimo sistema
Sutarčių su Subrangovais registracijjos, failų įkėlimo, sutarčių registro valdymo sistema
Sutarčių su Užsakovais registracijos, failų įkėlimo, sutarčių registro valdymo sistema
Sąmatų importo iš sąmatų skaičiavimo programos SISTELA modulis

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2020 Aiva sistema
webleader.lt