Konkursų ir sutarčių registracijos, valdymo užduočių planavimo ir kontrolės sistema Klauskite
 
    

AIVA STATYBA programoje automatizuotos pasiruošimo konkursams valdymo funkcijos:

1)     Esamų ir potencialių užsakovų bei tiekėjų duomenų bazės sudarymas

2)     Visų potencialių užsakovų paklausimų, tame tarpe konkursų, naujiems projektams registracija, dokumentų failų kėlimas bei sąmatų failų importas į programos duomenų bazę

3)     Pasiruošimo konkursams užduočių planavimas ir vykdymo kontrolė

4)     Sąmatų  perskaičiavimas pagal gautas geriausias apklausos kainas ir komercinių pasiūlymų suformavimas, spausdinimas, siuntimas

5)   Sutarčių su Užsakovais ir Subrangovais  registracija, darbinės sąmatos importas, projekto dokumentacijos failų įkėlimas

 

Esamų ir potencialių užsakovų duomenų bazės sudarymas

Registruojami pagrindiniai duomenis apie esamus ir potencialius užsakovus, tiekėjus ir subrangovus, kontaktiniai asmenys, veikla ir kita reikalinga informacija. Programa suformuoja klientų ir tiekėjų sąrašus. Juose galima atlikti paieškas pagal pavadinimus, kodus. Tiekėjams galima priskirti  kokias medžiagų grupes, aprašytas AIVA Kataloge, į kurį patenka importų sąmatų duomenis, gali tiekti kiekvienas tiekėjas.

 

Konkursų registracija, pasiruošimo konkursui užduočių planavimas

Potencialūs ir paskelbti konkursai registruojami per konkursų registravimo formą. Registruojant konkursą pasirenkamas arba įvedamas užsakovas, įvedamas konkurso pavadinimas ir kodas.

Užregistravus konkurso pavadinimą prie jo gali būti įkeliami ir atskirai peržiūrimi failai:

·        Konkurso sąlygos

·        Pažymos

·        Tiekėjų pasiūlymai

·        Subrangovų pasiūlymai

·        Pasiūlymo dokumentacija

Iš užregistruotų konkursų programa suformuoja konkursų sąrašą, kuris rodomas pagal metus. Pasirinkus konkursą galima pažiūrėti visą reikalinga apie jį informaciją.

 

Užregistravus konkursą per programa galima suplanuoti  užduotis reikalingas paruošti konkursą. Užduotims paskiriami darbuotojai, kurie skaičiuos sąmatas, surinks reikalingas pažymas. Kiekvienai užduočiai suplanuojami atlikimo  terminai. Iš šių užduočių programa sudaro kiekvienam darbuotojui jo darbų planą, primena apie artėjančius terminus. Darbuotojas atlikęs užduoti atžymi tai plane. Tą mato konkurso projekto vadovas ir taip gali lengvai kontroliuoti kaip vyksta pasiūlymo ruošimas..

 

Sąmatų importas, kainų apklausa ir komercinis pasiūlymas

Sąmatininkas paruošęs sąmatą įkelia ją į programą, kuri importuoja sąmatos duomenis į duomenų bazę. Sąmatos gali būti paruoštos bet kuria iš Lietuvoje naudojamų sąmatų programa arba Excel programa. Iš šių duomenų programa suformuoja sąmatą programoje.

 Iš projekto sąmatos programoje  galima atlikti kainų apklausą Internetu. Iš sąmatos programa atrenka kokių reikia medžiagų projekto vykdymui, bei parodo kokie tiekėjai jas gali tiekti. Darbuotojui davus komandą išsiųsti paklausimus, programa suformuoja ir išsiunčia elektroninius laiškus visiems pasirinktiems medžiagų tiekėjams.

 

Tiekėjai, gavę laiškus, iš laiško atidaro Web forma, kurioje įrašo savo siūlomas medžiagų kainas bei gali patikslinti kokias medžiagas jie siūlo šalia sąmatinio pavadinimo įvesdami savo pavadinimus ir kodus.

Jų įvesto kainos ir pavadinimai įsirašo per Internetą į duomenų bazę. Gavę automatinį atsakymą jie gali sumažinti siūlomas kainas.

 

Projekto vadovas, peržiūrėjęs siūlomas kainas, duoda komandą programai perrašyti mažiausias kainas kaip projektui reikalingų medžiagų savikainas. Matydamas sąmatoje paskaičiuotas kainas ir pasiūlytas tiekėjų savikainas jis gali galutinai nuspręsti kokiomis kainomis teikti komercinį pasiūlymą. 

Iš projekto pakoreguotos po tiekėjų apklausos sąmatos programa suformuoja   nustatytų formų ,-išskleistą ir sutrauktą, komercinį pasiūlymą.

 

Sutarčių registracija

Laimėjus konkursą ar gavus užsakymą iš Užsakovo, sutartis užregistruojama sutarčių registre. Prie sutarties galima perkelti anksčiau įkeltus prie konkurso failus.

Paskaičiavus darbines sutarties sąmatas su naudojama įmonėje sąmatų programa, projekto  sąmatų duomenys pagal kiekvieną konstruktyvą (žemės darbai, bendra statybiniai darbai, vėdinimas ir pan., ) importuojami į AIVA 9001 programą ir gali būti peržiūrimi prie sutarties.

Registruojant sutartį galima įkelti pasirašytos nuskenuotos sutarties ir kitus failus.

 

Iš importuotos sąmatos duomenų toliau programa tiesiogiai suformuoja pradinį projekto Ganto grafiką. Bet tam reikalingas AIVA Projektų modulis su Ganto grafiku.

 
Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2021 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt