AIVA programoje realizuoti šie prekių poreikio paskaičiavimo būdai:

·        Prekių poreikio paskaičiavimas iš klientų užsakymų

·        Prekių ir medžiagų poreikio paskaičiavimas pagal iš anksto numatytas prekių minimumo ir maksimumo normas sandėliuose

·        Medžiagų poreikio paskaičiavimas klientų užsakytų gaminių gamybai

·        Medžiagų poreikio paskaičiavimas statybinių projektų vykdymui

Taip pat yra realizuotas ir kompleksinis prekių ir medžiagų poreikio paskaičiavimo režimas.

 

Prekių poreikio paskaičiavimas iš klientų užsakymų.

 

Programoje galima naudoti pilnai automatinį arba pusiau automatinį trūkstamų prekių paskaičiavimą pagal klientų užsakymus.

Automatiniame režime programa paskaičiuoja visiems neįvykdytiems užsakymams kiek kokių prekių trūksta jiems įvykdyti.

Pusiau automatiniame režime pirma vadybininkas pasirenka iš po eilės tam tikrus užsakymus, kuriems programa parodo kokių prekių trūksta.

 

Prekių ir medžiagų paskaičiavimas pagal minimum ir maksimum sandėlio normas

 

Pradžioje tam tikroms prekėms ir medžiagos suvedamos sandėlio normos.

Davus komanda paskaičiuoti trūkstamas iki maksimum normos atsargas, programa visoms arba pasirinktoms prekių (medžiagų) grupėms suranda tas prekes, kurių likę sandėliuose mažiau kaip minimum norma, paskaičiuoja kiek trūksta iki maksimalios normos ir suformuoja užsakymus tiekėjams.

 

Medžiagų poreikio paskaičiavimas gamybai klientų užsakymų vykdymui

 

Programa paskaičiuoja pasirinktiems arba visiems neįvykdytiems ir vykdomiems gaminiams užsakymams kiek kokių reikia medžiagų gaminiams, jų detalėms ir pusgaminiams pagaminti. Įvertina kiek šių medžiagų yra pasirinktose sandėliuose, bei kiek jų yra užsakyta bei neatvyko ir suformuoja užsakymus tiekėjams.

 

Medžiagų poreikio paskaičiavimas statybinių projektų vykdymui

Kiek kokių medžiagų reikia programa paskaičiuoja iš projekto sąmatos (medžiagų žiniaraščių).

 

Medžiagos statybinių projektų vykdymui perkamos ne iš karto, o dalimis,-paprastai ateinančiai savaitei suplanuotiems darbams. Programa tai įvertina ir skaičiuoja medžiagas reikalingas tik suplanuotam periodui.

 

 Kadangi sąmatose medžiagos yra priskirtos darbams ir skirtingoms darbams gali būti naudojamos tos pačios medžiagos, programa sumuoja vienodas medžiagas.

Kadangi medžiagos sąmatoje būna aprašytos ne konkrečiai, formuojant jų užsakymą įvedami patikslinti medžiagų aprašymai.

Iš šių duomenų programa suformuoja paraiškas tvirtinimui. Iš patvirtintų paraiškų programa suformuoja užsakymus tiekėjams.

  

 Prekių  užsakymas naudojantis prekių katalogu

 

Programoje realizuotas taip pat ir rankinis prekių užsakymo iš tiekėjų metodas, kai vadybininkas pats pasiskaičiuoja kokių prekių ar medžiagų jam  ir kiek reikia. Šiuo atvejų užsakymai tiekėjams formuojami pasirenkant prekes iš katalogo

 

Pasirenkant prekes iš katalogo, programa parodo esama sandėlyje prekių kiekį (jei AIVA 9001 programos pagalba vedama prekių apskaita). Kad suformuoti užsakymą tiekėjams tereikia tik įrašyti reikiamus prekių kiekius.

 

Programa pasirinktoms prekėms parodo iš kokių tiekėjų jos gali būti užsakytos, bei esamą prekių kiekį sandėlyje ir , jei prieš tai buvo padarytas užsakymas, koks kiekis ateina.

Kad apiforminti prekių užsakymą, reikalinga tik įrašyti norimą prekių kiekį pasirinktam tiekėjui.

 

Tiekėjų pasirinkimas užsakymo galutiniam suformavimui ir išsiuntimui elektroniniu paštu

 

Kiekviena prekė, medžiaga ar paslauga gali turėti kelis tiekėjus (subrangovus). Vienas iš jų bus prioritetinis tai prekei.

Galima nustatyti prioritetinius tiekėjus skirtingus kiekvienam įmonės padaliniui, kuris užsakinėja prekes (medžiagas).

Kiekvienam padaliniui prioritetinis tiekėjas nustatomas pagal sekančius kriterijus: turi būti priskirtas prekei ir būti aukščiausio prioriteto, turi būti priskirtas tiekėjas padaliniui, priskirto aukščiausio prioriteto prekei turi būti aukščiausio ir padaliniui, t.y. jei prie prekės priskirti du aukščiausio prioriteto tiekėjai, tai užsakant prekes padaliniui, programa turi paimti tą tiekėją, kurio prioritetas prie padalinio aukštesnis

 

Todėl prieš išsiunčiant programos paskaičiuotą užsakymą tiekėjams reikalinga kiekvienai prekei pasirinkti tiekėjus, kuriuos programa parodo prie kiekvienos prekės.

 

Pasirinkti tiekėjus galima arba automatiškai,-tada programa pati pasirenka prioritetinius tiekėjus arba tiekėjus, kurių kainos mažiausios, arba rankiniu būdų, įrašant užsakomus kiekius prie tų tiekėjų, kuris pasirenkami.

 

Programa leidžia operatyviai papildyti kiekvienos prekės tiekėjų sąrašą ir pakeisti prekę analogiška iš prekių katalogo.

 

Įvedus norimus kiekius, programa paskaičiuoja kiekvienos užsakytos prekės bendrą savikainą ir viso užsakymo visų prekių visiems Tiekėjams savikainą. Programa leidžia įvesti turimą pinigų kiekį ir kontroliuoti kad užsakymo tiekėjams savikaina neviršytų turimų lėšų.

Programa suskaičiuoja, kiek viso, kokių prekių ir už kokią sumą užsakyta kiekvienam tiekėjui ir suformuoja tiek užsakymų tiekėjams, tiek kiek užsakant buvo pasirinkta tiekėjų.

 

 

   

 

  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  Tiekėjų ir subrangovų katalogas
 


 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt