AIVA 9001 programa statinių priežiūrai (versija su buhalterija) Klauskite
 
    

AIVA programos pagalba kompleksišakai automatizuojami klientų paieškos, paslaugų pardavimo, darbų vykdymo, atsarginių detalių ir eksploatacinių medžiagų tiekimo valdymo ir apskaitos procesai.

 Šiems procesams automatizuoti AIVA programoje realizuoti moduliai ir jų ryšiai parodyti pav. dešinėje.

 

Naujų klientų paieška.

Tam per programos marketingo modulį galima išisųsti asmenius naujienlaiškius, apskambinti potencialius klientus. Per CRM modulį registruoti klientų paklausimus, planuoti susitikimus ir kitus veiksmus.

 

Paslaugų pardavimas.

Per komercijos modulį galima suformuoti komercinius pasiūlymus, sudaryti periodinius aptarnavimo grafikus, suformuoti aptarnavimo sutartis

 

Objektų aptarnavimo valdymas

Atėjus suplanuotam objekto aptarnavimo laikui, programa paruodo užduoti darbų plamne, suformuoja periodines PVM sąskaitas faktrūras.

 

Gedimų aptarnavimo valdymas

Sistemoje užregistruojami gedimai, paskiriami vykdytojai, kurie gauna užduotis per paskyrą arba mobiliam telefone.

Reikalingų detalių ir medžiagų gedimo pašalinimui užsakymai perduodami į tiekimo planą

 

Tiekimo valdymas

Iš tiekimo plano suformuojami ir išsiunčiami užsakymai tiekėjams.

 

Sandėlio apskaita

Gavus užsakytas detales, programa atranda kam jos užsakytos . Pašalinus gedimą, suformuojamas aktas ir panaudotos  detalės automatiškai nurašomos.

 

 

 

 

 

 

Atlyginimų skaičiavimas

Pardavėjams ir darbų vykdytojams programa paskaičiuoja atlyginimus nuo jų atlikto darbo.

 

Buhalterinė apskaita

Du variantai-arba duomenys perduodami į esamą įmonėje programą arba vykdoma per Buhalterijos, darbo užmokesčio ir Turto modulius

 

 

 

 

 http://ivs.katalogai.lt/updates/demoprieziura/update.exe http://ivs.katalogai.lt/updates/setup/setup.exe

Funkcijos
Katalogo modulis Katalogo įvedimo ir redagavimo modulis
Katalogo redagavimo ir žiūrėjimo teisių nustatymo ir redagavimo modulis
Prekių, medžiagų, gaminių, įrankių, įrangos kainininkų bei jų sandėlio likučių importo iš EXEL failų modulis
Sprendimai Komercijos padaliniui Naujienlaiškių, prekių kainininkų ir aprašymų iš programos prekių katalogo suformavimo ir siuntimo elektroniniu paštu, siuntimo ataskaitų, atrinktų iš DB klientų adresų spausdinimo ant vokų , kainininkų spausdinimo ir eksportavimo į Excel failus modulis
CRM (Klientai) Darbo su klientų paklausimais ir užsakymais užduočių planavimo ir kontrolės sistema
Klientų katalogo vedimo ir paklausimų registravimo modulis
Komercijos modulis Komercinių pasiūlymų, sutarčių, sąskaitų ruošimas paslaugoms
Paklausimų registras-ataskaita su atliktų dokumentų, pasiūlymų, sąskaitų, užsakymų tiekimui ir kt įvykdymo datų rodymu, užsakymų apmokėjimo rodymų su galimybe tęsti veiksmus su paklausimu
Užsakymų ir jų turinio registras su redagavimo funkcijomis
Pardavimų apimties ir pelno ataskaita pagal klientus
Pardavimų ataskaita pagal įmonės padalinius
Pardavimų veiklos statistinė ataskaita pagal darbuotojus
Kliento kortelė su užsakymų ataskaita ir Paklausimų registracija ir redagavimas
Paklausimų registras kartu su planuojamais veiksmais
Medžiagų tiekimo ir apskaitos sistema projektams Medžiagų automatinis surinkimas ir nurašymas pasirinktiems projekto darbams bei nurašymo akto suformavimas
E-komercija Interneto svetainė su paslaugų užsakymo galimybe, dokumentų įkėlimo ir peržiūros, užsakymų vykdymo peržiūros, bei atliktų darbų neatitikčių registracijos funkcijomis
Sandėlių apskaita Pajamavimas iš užsakymų tiekėjams ir subrangovams
Prekių ir medžiagų vidinio perkėlimo tarp sandėlių bei nurašymo modulis
Sandėlio išlaidavimo, pajamavimo likučių ir bendra ataskaitos
Minimalių ir maksimalių prekių ir medžiagų likučių normų įvedimas pagal sandėlius
Tiekimo valdymas Užsakymų išsiųstų tiekėjams redagavimas
Tiekėjų ir subrangovų katalogas
Klientų užsakymų performavimas į užsakymus tiekėjams ir subrangovams
Užsakymų tiekėjams paskaičiavimas ir formavimas pagal sandėlio prekių min ir max normas
Paslaugų valdymas Klientų užsakymų remonto darbams registracija ir perdavimas vykdymui
Darbų sąrašas-planas su vykdytojų ir planinių datų priskyrimo, bei įvykdymo registravimo funkcijomis
Periodiškai teikiamų paslaugų valdymas
Personalas ir atlyginimai Atlyginimų su mokesčiais paskaičiavimas ir perdavimas į balansą bei SODRĄ
Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio (priedų) paskaičiavimo priklausomai nuo darbo rezultatų sistema
Buhalterinė apskaita Buhalterinės finansinės apskaitos modulis
Inventoriaus ir turto valdymas Inventoriaus ir turto valdymo sistema
Žinynai ir vartotojai Programos vartotojų administravimo ir žinynų modulis
Programos administravimas Programos adaptavimo vartotojų poreikiams ir administravimo modulis
Finansai Darbo su skolininkais, išlaidų registracijos, apmokėjimų plano ir kasų apskaitos sistema
Aplikacijos telefonui ir kaupikliams Aplikacija suplanuotų darbų pas klientą pradžios ir pabaigos registravimui kartu su atlikto darbo fotografavimo funkcija

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2021 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt