AIVA 9001 MINI- bazinė programos versija pasiūlymų, sutarčių, sąskaitų ruošimui , bei darbų vykdymo apskaitai iki 5 darbo vietų Klauskite
 
    

Žemiau pavaizduota pagrindinių automatizuojamų procesų schema

Sistemos aprašymas

AIVA programos pagalba automatizuojami pardavimo, darbų vykdymo vykdomo procesai ir jų apskaita

 

 Komercinių pasiūlymų, sutarčių, sąskaitų ruošimas ir perdavimas vykdymui

Atsiradus poreikiui ruoši klientams komercinius pasiūlymus, iš paklausimo pereinama į kainos pasiūlymo formavimą.

Pasiūlymų ruošimui naudojamas iš anksto paruoštas komercinių pasiūlymų šablonų katalogas, kuriame galima aprašyti formules, kaip skaičiuoti paslaugos kaina nuo kintamų paslaugos užsakomų charakteristikų.

Komerciniai pasiūlymai suformuoti programos pagalba, kaip ir kiti dokumentai-sąskaitos išankstiniam mokėjimui, pardavimo sutartys, PVM-sąskaitos faktūros, išsiunčiamos tiesiogiai iš programos elektoriniu laišku.

Klientui patvirtinus užsakymą, iš komercinio pasiūlymo suformuojamas užsakymas ir perdatuodamas vykdymui-saviems darbuotojams į darbų planą, arba partneriams į darbų užsakymų subrangovams planą.

Darbų, kurios atlieka įmonės darbuotojai, automatizuojamas AIVA programos pagalba procesas apima šiuos etapus:

1)      Savarankiškai atliekamų dabų plano suformavimas iš klientų užsakymų sąmatų

2)      Vykdytojų priskyrimas, darbų paskyros vykdytojams spausdinimas (kaip alternatyvą-gali būti panaudotas Apsas Android telefonams ir planšetėms)

3)      darbų įvykdymo registracija arba įrašant įvykdymo laiką, arba atžymint tai per aplikaciją

4)      atlyginimų nuo atliktų darbų paskaičiavimas darbų vykdytojams

Darbo su skolininkais modulyje automatizuojami procesai ir ataskaitos:

1)      Skolininkų atrinkimas pagal įvairius kriterijus ir el. laiškų su priminimais nurodant nepamokėtas faktūras išsiuntimas

2)      Apmokėjimų įvedimas užsakymams ir sąskaitoms faktūroms

3)      Planuojamų pajamų planas pagal suplanuotus užsakymų įvykdymo terminus

Atlyginimų nuo rezultatų paskaičiavimas

Programa automatiškai užregistruoja, kuris vadybininkas gavo užsakymą, kuris surado naują klientą. Pagal nustatytus prie kiekvienos darbuotojo procentus, programa paskaičiuoja atlyginimą ir suformuoja ataskaitą.

Darbuotojams, kurie vykdo darbus, atlyginimas paskaičiuojamas už atliktus darbus, pagal šių darbų įkainius.

 

 
Funkcijos
Katalogo modulis Katalogo įvedimo ir redagavimo modulis
Komercijos modulis Komercinių pasiūlymų, sutarčių, sąskaitų ruošimas paslaugoms
Paklausimų registras-ataskaita su atliktų dokumentų, pasiūlymų, sąskaitų, užsakymų tiekimui ir kt įvykdymo datų rodymu, užsakymų apmokėjimo rodymų su galimybe tęsti veiksmus su paklausimu
Užsakymų ir jų turinio registras su redagavimo funkcijomis
Pardavimų apimties ir pelno ataskaita pagal klientus
Pardavimų veiklos statistinė ataskaita pagal darbuotojus
Kliento kortelė su užsakymų ataskaita ir Paklausimų registracija ir redagavimas
Paslaugų valdymas Darbų sąrašas-planas su vykdytojų ir planinių datų priskyrimo, bei įvykdymo registravimo funkcijomis
Personalas ir atlyginimai Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio (priedų) paskaičiavimo priklausomai nuo darbo rezultatų sistema
Žinynai ir vartotojai Programos vartotojų administravimo ir žinynų modulis
Programos administravimas Programos adaptavimo vartotojų poreikiams ir administravimo modulis
Finansai Darbo su skolininkais, išlaidų registracijos, apmokėjimų plano ir kasų apskaitos sistema
Apmokėjimų pagal klientų užsakymus ir jų planuojamus įvykdymo terminus planas-ataskaita

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt