AIVA 9001MAXI- programos versija Komercinių pasiūlymų, sutarčių, sąskaitų ruošimui, Užduočių planavimui, Subrangovų kainų apklausai, Darbų apskaita, Buhahalterinei ir Turto apskaitai reklamos agentūrai iki 20 darbo vietų Klauskite
 
    

Sistemos pagrindinių procesų schema ir aprašymas

Sistemos aprašymas

AIVA programos pagalba automatizuojami pardavimo, darbų vykdymo ir darbo su subrangovais valdymo procesai, bei buhalterinė apskaita

Aktyvus darbas su potencialiais ir esamais klientais kad gauti naujus užsakymus

Aktyviam darbui su potencialiais klientais naudojamas E-marketingo ir CRM moduliai, bei Interneto svetainė su e-komercijos sistema

E-marketingo modulyje suformuojami ir išsiunčiami naujienlaiškiai potencialiems ir esamiems klientams su paslaugos pasiūlymu.

Klientui susidomėjus gautų pasiūlymu, jis gali tiesiogiai iš Naujienlaiškio per Interneto svetainę registruoti arba Paklausimą arba paslaugos Užsakymą.

Gautas per Interneto svetainę kliento paklausimas įsirašo į paklausimų sąrašą ir susikuria užduotis atsakingam vadybininkui CRM modulyje. Šį užduotis patenka į vadybininko darbų planą.

Klientų paklausimus vadybininkai gali registruoti ir patys CRM modulyje ir planuoti tolimesnius veiksmus su klientu, kad gauti jo užsakymą.

 

 Komercinių pasiūlymų, sutarčių, sąskaitų ruošimas ir perdavimas vykdymui

Atsiradus poreikiui ruoši klientams komercinius pasiūlymus, iš paklausimo pereinama į kainos pasiūlymo formavimą.

Pasiūlymų ruošimui naudojamas iš anksto paruoštas komercinių pasiūlymų šablonų katalogas, kuriame galima aprašyti formules, kaip skaičiuoti paslaugos kaina nuo kintamų paslaugos užsakomų charakteristikų.

Komerciniai pasiūlymai suformuoti programos pagalba, kaip ir kiti dokumentai-sąskaitos išankstiniam mokėjimui, pardavimo sutartys, PVM-sąskaitos faktūros, išsiunčiamos tiesiogiai iš programos elektoriniu laišku.

Klientui patvirtinus užsakymą, iš komercinio pasiūlymo suformuojamas užsakymas ir perdatuodamas vykdymui-saviems darbuotojams į darbų planą, arba partneriams į darbų užsakymų subrangovams planą.

Darbų, kurios atlieka įmonės darbuotojai, automatizuojamas AIVA programos pagalba procesas apima šiuos etapus:

1)      Savarankiškai atliekamų dabų plano suformavimas iš klientų užsakymų sąmatų

2)      Vykdytojų priskyrimas, darbų paskyros vykdytojams spausdinimas (kaip alternatyvą-gali būti panaudotas Apsas Android telefonams ir planšetėms)

3)      darbų įvykdymo registracija arba įrašant įvykdymo laiką, arba atžymint tai per aplikaciją

4)      atlyginimų nuo atliktų darbų paskaičiavimas darbų vykdytojams

Paslaugų užsakymo iš subrangovų ir apskaitos modulyje automatizuojami šie procesai:

1)      Užsakomų iš subrangovų darbų plano suformavimas iš klientų užsakymų darbų sąmatos

2)      Subrangovų darbams pasirinkimas, subrangovų kainų apklausa, užsakymų siuntimas subrangovams ir jų apskaita. Gautos geriausios paslaugų kainos, gali būti patvirtinus programiškai perrašomos kaip kliento užsakytų darbų savikainos.

3)      Subrangovų įvykdytų užsakymų registracija ir apskaita

Darbo su skolininkais modulyje automatizuojami procesai ir ataskaitos:

1)      Skolininkų atrinkimas pagal įvairius kriterijus ir el. laiškų su priminimais nurodant nepamokėtas faktūras išsiuntimas

2)      Apmokėjimų įvedimas užsakymams ir sąskaitoms faktūroms

3)      Planuojamų pajamų planas pagal suplanuotus užsakymų įvykdymo terminus

Atlyginimų nuo rezultatų paskaičiavimas

Programa automatiškai užregistruoja, kuris vadybininkas gavo užsakymą, kuris surado naują klientą. Pagal nustatytus prie kiekvienos darbuotojo procentus, programa paskaičiuoja atlyginimą ir suformuoja ataskaitą.

Darbuotojams, kurie vykdo darbus, atlyginimas paskaičiuojamas už atliktus darbus, pagal šių darbų įkainius.

 

Buhalterinės apskaitos modulyje automatizuojami šie procesai ir sudaromos ataskaitos:

1)      Atsiskaitymai

2)      Kasa, bankas

3)      Bendrasis žurnalas

4)      Ataskaitos laikotarpių uždarymas/atidarymas

5)      Atsikaitomųjų sąskaitų ir balansinių surišimas

6)      Balansinių sąskaitų planas

7)      Materialiai atsakingi asmenys

8)      Finansinės ataskaitos :

o   Bendros (Pirkėjų , Tiekėjų periodinės ataskaitos, pradelstos skolos, sandėlio judėjimas)

o   Registrai (Gautos, Išrašytos PVM sąskaitos faktūros, Vidiniai dokumentai, Kaštų centrai, Suminės sąskaitos)

o   Didžioji knyga (Bendrojo žurnalo išrašai, Sintetinis apyvartos žiniaraštis, Didžiosios knygos korektūra, Didžioji knyga, DK metinė apyvarta)

o   Balansas (Pradžios balansas, Balansas, Buhalterinių ataskaitų generatorius)

9)      Apmokėjimų iš bankų importas

10)   Turto apskaita

11)   Atlyginimų mokesčių paskaičiavimas ir perdavimas į balansą ir Sodrai

 
Funkcijos
Katalogo modulis Katalogo įvedimo ir redagavimo modulis
Katalogo redagavimo ir žiūrėjimo teisių nustatymo ir redagavimo modulis
AIVA statybų CRM Projektų valdymo užduočių planavimo ir kontrolės sistema
CRM (Klientai) Klientų ir tiekėjų katalogo vedimo ir pežiūros modulis
Paklausimų registracija iš klientų katalogo
CRM Darbo su klientais sistema E-Marketingo sistema
Komercijos modulis Komercinių pasiūlymų, sutarčių, sąskaitų ruošimas paslaugoms
Paklausimų registras kartu su planuojamais veiksmais
Paklausimų valdymo registras-ataskaita
Planuojamų pajamų ir išlaidų planas pagal komercinius pasiūlymus/ užsakymus
Užsakymų valdymo ir jų turinio registras-ataskaita
Pardavimų apimties ir pelno ataskaita pagal klientus
Pardavimų veiklos statistinė ataskaita pagal darbuotojus
Tiekimo valdymas Tiekėjų ir subrangovų katalogas
Užsakymo tiekėjui (subrangovui) įvykdymo registracija pajamuojant iš jam siųsto užsakymo
Klientų užsakymų performavimas į užsakymus tiekėjams ir subrangovams
Paslaugų valdymas Darbų sąrašas-planas su vykdytojų ir planinių datų priskyrimo, bei įvykdymo registravimo funkcijomis
Projektų valdymas Vykdomų projektų registras su sąmatos tikslinimo, medžiagų nurašymo, atlikimo aktų ir PVM sąskaitų- faktūrų spausdinimo funkcijomis
Personalas ir atlyginimai Atlyginimų bei jų mokesčių skaičiavimo ir apskaitos sistema
Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio (priedų) paskaičiavimo priklausomai nuo darbo rezultatų sistema
Buhalterinė apskaita Buhalterinės finansinės apskaitos modulis
Inventoriaus ir turto valdymas Turto valdymo modulis
Žinynai ir vartotojai Programos vartotojų administravimo ir žinynų modulis
Programos administravimas Programos adaptavimo vartotojų poreikiams ir administravimo modulis
Dokumentų valdymas Dokumentų registracijos, paieškos, vykdymo paskyrimo sistema
Finansai Darbo su skolininkais, parduotuvių kasų apskaitos ir išlaidų už paslaugas registracijos sistema

Atgal
 
LinkedIn -->
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt