LT | EN
   
 
Komercinių pasiūlymų, sutarčių, sąskaitų išankstiniam mokėjimui ruošimas užsakomiems gaminiams Klauskite
 
    

AIVA CRM Komercinių pasiūlymų ruošimo modulio pagalba  automatizuojamos šios pagrindinės vadybininkų darbo funkcijos:

1)      Standartinių  pasirinkimo arba nestandartinių gaminių užsakymų šablono pasirinkimo iš katalogo

2)      Nestandartinių gaminių charakteristikų į pasirinktą šabloną įvedimo ar (ir) pasirinkimo

3)      Nestandartinio gaminio savikainos ir kainos paskaičiavimo priklausomai nuo pasirinktų gaminio charakteristikų

4)      Pasiūlymo sąmatos sudarymo ir nuolaidų paskaičiavimo

5)      Komercinio pasiūlymo suformavimo

6)      Komercinio pasiūlymo siuntimo el. paštu arba spausdinimo

7)      Komercinio pasiūlymo duomenų išsaugojimo ir registracijos komercinių pasiūlymų registre

8)      Komercinio pasiūlymo redagavimo, išsaugojimo naujos redakcijos ir pakartotinio išsiuntimo arba spausdinimo

9)      Komercinio pasiūlymo pavertimo sąskaita išankstiniam mokėjimui

10)   Pardavimo-pirkimo sutarties suformavimo iš komercinio pasiūlymo

11)   Komercinio pasiūlymo pavertimas užsakymų sandėliui standartinių gaminių išvežimui, užsakymų nestandartinių ar trūkstamų sandėlyje gamybai ir užsakymų automatinė registracija

Komerciniai pasiūlymų ruošimo procesas prasideda iš užregistruoto kliento Paklausimo,-iš karto jį užregistravus, arba vėliau.

AIVA programos pagalba galima paruošti komercinius pasiūlymus tiek serijiniams, tiek užsakomiems nestandartiniams gaminiams.

Standartiniams gaminiams komercinis pasiūlymas ruošiamas kaip ir paprastų perparduodamų prekių (žr. komercinių pasiūlymų ruošimas prekėms).

Standartiniai gaminiai, pav. serijomis gaminami baldai pardavimui per parduotuves, pasirenkami iš vieningo visai AIVA 9001 programai ir elektroninei parduotuvei gaminių katalogo. Realizuoti įvairūs gaminių paieškos kataloge būdai:

o   pasirenkant gaminių grupę,

o   per pavadinimo, kodo ar brūkšninio kodo paiešką ,

o    per gaminio  charakteristikų paiešką.

Nestandartinių gaminių savikainos ir kainos paskaičiavimas

Užsakomų  nestandartinių gaminių komerciniam pasiūlymui paruošti pradžioje pasirenkamas gaminio užsakymo šablonas iš programos gaminių katalogo.

Priklausomai nuo pasirinkto šablono, programa parodo skirtingas formas gaminio charakteristikų įvedimui arba komplektacijos pasirinkimui.

Gaminiams, kurie gaminami apdirbant medžiagas, paprastai pasirenkamas charakteristikų šablonas, ir jame įvedami gaminio išmatavimai, pasirenkamos medžiagos ir gamybinės operacijos, o programa paskaičiuoja reikalingų gamybai medžiagų kiekį ir gamybinių operacijų trukme, gaminio savikainą, bei kainą.

Komplektuojamiems gaminiams pasirenkamos komplektuojančios dalys ir gamybinės operacijos. Programa paskaičiuoja gaminio savikaina ir kaina.

Programos pagalba galima paskaičiuoti kainą ir paruošti komercinius pasiūlymus sudėtingiems gaminiams, kurie yra komplektuoja tačiau jiems detalės pagaminamos apdorojant medžiagas.

Projektuojamų gaminių duomenų importas iš projektavimo programos ir jų  savikainos bei kainos paskaičiavimas

Jei nestandartiniai gaminiai gaminami pagal specialius projektus, kuriuos realizuoja dizaineris ir kartu paskaičiuoja jiems reikalingas medžiagas,  tada užsakymo priėmimo metu pasirenkama iš katalogo gaminio tipas ir iš projektavimo programos gauto failo importuojamos dizainerio suprojektuotos gaminių detalės ir jiems paskaičiuotos medžiagos.

 

Pasiūlymo sąmatos sudarymas

Programa iš pasirinktų gaminių paskaičiuotos jų kainos , įrašius reikalingus kiekius suformuoja pasiūlymo sąmatą. Programa parodo pasiūlymo savikainą, kainą, antkainį. Vadybininkas gali įvesti nuolaidas, matyti kaip pasikeitė pasiūlymo pelnas.

Iš pasiūlymo sąmatos  , vadybininkas gali pasirinkti kokį dokumentą suformuoti- Komercinį pasiūlymą, sąskaitą išankstiniam mokėjimui, pardavimo-pirkimo sutartį, PVM sąskaitą- faktūrą ar užsakymą gamybai.

Komercinių pasiūlymų formavimas ir siuntimas:

 Programoje realizuoto įvairios komercinio pasiūlymo suformavimo galimybės:

-        galima pasirinkti  ar parašyti pasiūlymo (kreipimosi) į klientą tekstą,

-        pateikti gaminio kainas su PVM ar be PVM,

-        pasirinkti kokia kalba siųsti komercinį pasiūlymą,

-       pasirinkti kokia valiuta siųsti komercinį pasiūlymą

-       pasirinkti siunčiamo dokumento formą-sąmatos tipo arba su aprašymais arbal lentelės, kur parodytos stulpeliuose  gaminių charakteristikos forma. Be to, dar galima suformuoti komercinį pasiūlymą pasirinkus iš anksto suformuotą Word ar Open Office šablono failą.

Programa automatiškai suformuoja komercinio pasiūlymo dokumentą su įmonės siuntėjos ir kliento rekvizitais, bei vadybininko pareigomis, pavarde ir telefonais.

 Komercinio pasiūlymo siuntimas

Galima pasirinkti spausdinti ar siųsti el. paštu programos suformuotą pilnai komercinį pasiūlymą.

Kaip spausdinimo opcija, galima pasirinkti PDF formato failo suformavimą.

Komercinio pasiūlymo siuntimui el. paštu programoje yra integruota el. pašto programa. Yra galimybė pasirinkti kaip opciją siuntimą per MS Outlook programą, jei jį yra instaliuota vadybininko kompiuteryje

Komercinio pasiūlymo išsaugojimas ir parodymas Komercinių pasiūlymų registre

Paruoštus pasiūlymus programa išsaugo duomenų bazėje, kad vėliau būtų galima  koreguoti ar kopijuoti.

Be to, komercinis pasiūlymas parodomas Komercinių pasiūlymų registre.

 

Komercinio pasiūlymo redagavimas, išsaugojimas naujos redakcijos ir pakartotinis išsiuntimas arba spausdinimas

Iš komercinių pasiūlymų registro pasirinkus klientui siųstą komercinį pasiūlymą ji galima redaguoti,-pataisyti ir vėl išsiųsti pataisytą.

Duomenų bazėje išsisaugo visi komercinio pasiūlymo variantai. Iš bet kurio iš jų galima toliau formuoti kitus dokumentus.

Komercinio pasiūlymo pavertimo sąskaita išankstiniam mokėjimui ir apmokėjimo įvedimas

Iš komercinio pasiūlymo programa automatiškai gali suformuoti sąskaitą išankstiniam mokėjimui. Ji taip pat siunčiama ir registruojama kaip ir komercinis pasiūlymas. Sąskaitą išankstiniam apmokėjimui galima suformuoti ir iš karto-be komercinio pasiūlymo.

Sąskaitai išankstiniam apmokėjimui galima įvesti gautą avansą, kuris parodomas tiek vėliau pasirinkus sąskaitą, užsakymų registre.

Pardavimo-pirkimo sutarties suformavimas iš komercinio pasiūlymo

Esant reikalui, iš komercinio pasiūlymo programa suformuoja pardavimo-pirkimo sutartį. Tam iš anksto turi būti paruoštas tokios sutarties šablono failas. Kad suformuoti sutarti tereikia tik pasirinkti šabloną. Programa į sutartį įkelia pardavėjo ir pirkėjo rekvizitus, sumas, sąmatą.

Suformuota sutarties failą galima įkelti į duomenų bazę prie kliento Užsakymo, kuri gauname programai iš Komercinio pasiūlymo suformavus Užsakymą. Vėliau pasirinkus užsakymą, galima atsisiųsti ir peržiūrėti sutartį. Be to, suformuotą sutarties projekto  failą galima kaip nuorodą išsiųsti klientui, kuris galės atsiuntęs failo kopiją ją paredaguoti.

Užsakymo patvirtinimas, avanso įvedimas ir perdavimas gamybai arba sandėliui

Komercinis pasiūlymas gali būti paverstas užsakymu. Klientui išsiųstas užsakymo patvirtinimas el. paštu.

Prie užsakymo gali būti įvestas gautas avansas jei klientas moka grynais, atspausdintas kasos aparato čekis.

Toliau užsakymas patvirtinamas perdavimui gamybai . Po šio patvirtinimo jis atsiranda gamybos užsakymų sąraše..

 

 
Funkcijos
Komercijos modulis Paklausimų registras-ataskaita su atliktų dokumentų, pasiūlymų, sąskaitų, užsakymų tiekimui ir kt įvykdymo datų rodymu, užsakymų apmokėjimo rodymų su galimybe tęsti veiksmus su paklausimu
Užsakymų ir jų turinio registras su redagavimo funkcijomis
Pardavimo prekių kiekių ataskaita pagal klientus ir jų padalinius
Pardavimų apimties pagal prekes, prekių grupes ir apmokėjimus ataskaita
Pardavimų apimties ir kiekių ataskaita pagal mėnesius
Pardavimų apimties ir pelno ataskaita pagal klientus
Pardavimų veiklos statistinė ataskaita pagal darbuotojus
Kliento kortelė su užsakymų ataskaita ir Paklausimų registracija ir redagavimas

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2020 Aiva sistema
webleader.lt