LT | EN
   
 
Komercinių pasiūlymų, sutarčių, sąskaitų ruošimas įrangos nuomai ir užsakymų perdavimas vykdymui Klauskite
 
    

AIVA CRM Komercinių pasiūlymų ruošimo modulio pagalba  automatizuojamos šios pagrindinės vadybininkų darbo funkcijos:

1)      Nuomojamos įrangos pasirinkimo

2)      Nuomos terminų nuo kada iki kada  įvedimo, patikrinimo ar tam laikotarpui įranga nepažadėta kitiems klientams, pasiūlymo sąmatos sudarymo ir nuolaidų paskaičiavimo

3)      Komercinio pasiūlymo suformavimo

4)      Komercinio pasiūlymo siuntimo

5)      Komercinio pasiūlymo išsaugojimo ir registracijos

6)      Komercinio pasiūlymo redagavimo, išsaugojimo naujos redakcijos ir pakartotinio išsiuntimo arba spausdinimo

7)      Komercinio pasiūlymo pavertimo sąskaita išankstiniam mokėjimui

8)      Pardavimo-pirkimo sutarties suformavimo iš komercinio pasiūlymo

9)      Komercinio pasiūlymo pavertimas užsakymų vykdymui, iš kurios sudaromas užsakymų nuomai planas.

Komerciniai pasiūlymų ruošimo procesas prasideda iš užregistruoto kliento Paklausimo,-iš karto jį užregistravus, arba vėliau.

Nuomuojamos įrangos pasirinkimas

Įranga pasirenkama iš vieningo visai AIVA 9001 programai ir elektroninei parduotuvei paslaugų katalogo. Realizuoti įvairūs paslaugų paieškos kataloge būdai:

o   pasirenkant įrangos grupę,

o   per pavadinimo, kodo paiešką ,

o    per įrangoscharakteristikų , aprašymo paiešką.

Nuomuojamos įrangos charakteristikų įvedimas ir paslaugos kainos paskaičiavimas

Priimant klientų užsakymus nuomai, kartais reikalinga įvesti pageidaujamas nuomuojamos įrangos charakteristikas, pav. kokio ilgio turi būti nuomojamo krano strėlė.. Kiekvienaiįrangos grupei galima susikurti skirtingas  charakteristikas, kurių reikšmės įvedamos užsakymo metų.

Pasiūlymo sąmatos sudarymas

Programa iš pasirinktos nuomai įrangos , suformuoja pasiūlymo sąmatą. Vadybininkas gali įvesti nuolaidas.

Iš pasiūlymo sąmatos, vadybininkas gali pasirinkti kokį dokumentą suformuoti- Komercinį pasiūlymą, sąskaitą išankstiniam mokėjimui, pardavimo-pirkimo sutartį, PVM sąskaitą- faktūrą.

Komercinių pasiūlymų formavimas ir siuntimas:

 Progrmaoje realizuoto įvairios komercinio pasiūlymo suformavimo galimybės:

·        galima pasirinkti  ar parašyti pasiūlymo (kreipimosi) į klientą tekstą,

·        pateikti nuomos kainas su PVM ar be PVM,

·        pasirinkti kokia kalba siųsti komercinį pasiūlymą,

·        pasirinkti kokia valiuta siųsti komercinį pasiūlymą

·        pasirinkti siunčiamo dokumento formą-sąmatos tipo arba su aprašymais arbal lentelės, kur parodytos stulpeliuose  prekių charakteristikos forma. Be to, dar galima suformuoti komercinį pasiūlymą pasirinkus iš anskto suformuotą Word ar Open Office šablono failą.

Programa automatiškai suformuoja komercinio pasiūlymo dokumentą su įmonės siuntėjos ir kliento rekvizitais, bei vadybininko pareigomis, pavarde ir telefonais.

 

Komercinio pasiūlymo siuntimas

 

Galima pasirinkti spausdinti ar siųsti ele. paštu programos suformuotą pilnai komercinį pasiūlymą.

Kaip spausdinimo opcija galima pasirinkti PDF formato failo suformavimą.

Komercinio pasiūlymo siuntimui el. paštu programoje yra integruota el. pašto programa. Yra galimybė pasirinkti kaip opciją siuntimą per MS Outlook programą, jei jį yra instaliuota vadybininko kompiuteryje

 

Komercinio pasiūlymo išsaugojimas ir parodymas Komercinių pasiūlymų registre

Paruoštus pasiūlymus programa išsaugo duomenų bazėje, kad vėliau būtų galima  koreguoti ar kopijuoti.

Be to, komercinis pasiūlymas parodomas Komercinių pasiūlymų registre.

 

Komercinio pasiūlymo redagavimas, išsaugojimas naujos redakcijos ir pakartotinis išsiuntimas arba spausdinimas

Iš komercinių pasiūlymų registro pasirinkus klientui siųstą komercinį pasiūlymą ji galima redaguoti,-pataisyti ir vėl išsiųsti pataisytą.

Duomenų bazėje išsisaugo visi komercinio pasiūlymo variantai. Iš bet kurio iš jų galima toliau formuoti kitus dokumentus.

Komercinio pasiūlymo pavertimo sąskaita išankstiniam mokėjimui ir apmokėjimo įvedimas

Iš komercinio pasiūlymo programa automatiškai gali suformuoti sąskaitą išankstiniam mokėjimui. Ji taip pat siunčiama ir registruojama kaip ir komercinis pasiūlymas. Sąskaitą išankstiniam apmokėjimui galima suformuoti ir iš karto-be komercinio pasiūlymo.

Sąskaitai išankstiniam apmokėjimui galima įvesti gautą avansą, kuris parodomas tiek vėliau pasirinkus sąskaitą, tie užsakymų registre.

Pardavimo-pirkimo sutarties suformavimas iš komercinio pasiūlymo

Esant reikalui, iš komercinio pasiūlymo programa suformuoja pardavimo-pirkimo sutartį. Tam iš anksto turi būti paruoštas tokios sutarties šablono failas. Kad suformuoti sutarti tereikia tik pasirinkti šabloną. Programa į sutartį įkelia pardavėjo ir pirkėjo rekvizitus, sumas, sąmatą.

Suformuota sutarties failą galima įkelti į duomenų bazę prie kliento Užsakymo, kuri gauname programai iš Komercinio pasiūlymo suformavus Užsakymą. Vėliau pasirinkus užsakymą, galima atsisiųsti ir peržiūrėti sutartį. Be to, suformuotą sutarties projekto  failą galima kaip nuorodą išsiųsti klientui, kuris galės atsiuntęs failo kopiją ją paredaguoti.

Komercinio pasiūlymo pavertimas užsakymų paslaugų  pirkimui iš subrangovų ir perdavimas darbų vykdymui, avanso įvedimas ir  užsakymų automatinė registracija

Pasirašius sutartį ar nusiuntus sąskaitą išankstiniam apmokėjimui  gavus avansą, arba kada klientas turi kreditą, komercinis pasiūlymas paverčiamas Užsakymu . Užsakymui galima įvesti avansą arba pilną apmokėjimą, jei yra kasos aparatas-atspausdinti kasos čekį. Iš užsakymo programa gali suformuoti PVM-sąskaitą faktūrą .

Programos pagalba galima suformuoti užsakymus paslaugoms, kurios atliekamos periodiškai, pav. kiekvieną mėnesį (periodinių paslaugų pavyzdžiai-aptarnavimas, hostingas ir pan.). Suformavusi užsakymą periodinėms paslaugoms, Paslaugų modulyje kiekviena mėnesi formuojami užsakymai darbų vykdymui ir sąskaitos išrašymui.

 
Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2020 Aiva sistema
webleader.lt