Komplektuojamas pusgaminis arba mazgas , tai gaminys, kuris susideda iš sudedamųjų dalių. Tos sudedamos dalys apjungiamos į gaminį atliekant numatytas pagal gamybos technologiją operacijas. 

Pusgaminis yra pats sudedamoji dalis užsakyto gaminio. Pusgaminius programa išskiria iš gaminių užsakymų ir suformuoja atskirus pusgaminių gamybos planus:

 1) pusgaminių komplektavimo plano, per kurį vyksta pusgaminių komplektacijos valdymas, ir

 2) pusgaminių gamybinių operacijų valdymo plano, iš kurio vyksta pusgaminių  gamybinių operacijų valdymas.

Pusgaminių sudedamosios dalys gali būti tiek pirktinės detalės ir medžiagos, tiek pačios įmonės gaminamos detalės,- iš medžiagų (toliau vadinamos  "Detalėmis" ). Kol kas nerealizuotas variantas, kad pusgaminio komplektuojamos dalys gali būti taip pat komplektuojami pusgaminiai (mazgai).

Po kiekvienos pusgaminio gamybinės operacijos įvykdymo programa suformuoja   pusgaminio ruošinius. Pusgaminio ruošinys- tai dalinai pagamintas gaminys, kuriam buvo atliktos ne visos numatytos pagal gamybos technologiją operacijos.

Pusgaminio komplektacijos valdymo metu, programa suformuoja paskyras pusgaminio  komplektuojančių dalių paėmimui iš sandėlio ir vykdo jų panaudojimo apskaitą,-nurašymą iš sandėlio ir iš jų sukomplektuoto gaminio pajamavimą.

 

 

Gamybinių operacijų valdymui programa suformuoja gamybinių operacijų vykdymo planą, suformuoja paskyras vykdytojams, kuriuose yra nurodytos kokios gamybinės operacijos turi būti įvykdytos ir, gali būti nurodyta, kas jas turi įvykdyti, bei registruoja operacijų įvykdymą.

 

Kas vykdys gamybines operacijas gali nurodyti per programa meistras arba registruotis patys darbininkai skenuodami savo barkodą arba RFID kortele.

 

Įvykdymą darbininkai registruoja patys- skenuodami paskyrą arba per liečiamą ekraną. Nuskenavus paskyrą, programa paskaičiuoja darbo faktinę trukmę, atlyginimą darbininkui, nurašo medžiagas arba ruošinį, užpajamuoja ruošinį, o po paskutinės operacijos-gaminį, kartu vykdydama ir nebaigtos gamybos apskaitą.

 

Žemiau pav. parodyti modulio ryšiai su kitais AIVA programos moduliais.

 

AIVA Komplektuojamų mazgų valdymo modulis:

        Pilnai automatizuoja  medžiagų surinkimo, perdavimo į gamybą ir apskaitos funkcijas, todėl sutaupo daug laiko valdymui ir apskaitai

        Pilnai automatizuoja paskyrų darbams formavimą, darbų registraciją, bei apskaitą ir atlyginimų nuo išdirbio skaičiavimą, todėl galima įdiegti darbininkų skatinimo sistemą

 

AIVA programos privalumai:

·        Reikalingi duomenis  gamybos valdymui atkeliauja iš užsakymų, todėl nebereikia  jų įvesti

·        Visas gamybos procesas kontroliuojamas ir apskaitomas realiame laike

·        Galimybė valdyti gamybą bet kokio sudėtingumo gaminių , susidedančių iš mazgų, kurie savo ruožtų susideda iš pomazgių ir t.t.

 

 

Užsakymų komplektavimui plano- sąrašo sudarymas.

Trūkstamų Komplektuojančių dalių perdavimas gamybai ir (arba) tiekimui.

Komplektuojančių dalių surinkimas iš sandėlių, paskyros spausdinimas arba perdavimas į kaupiklį ir perdavimas į gamybą (sandėlį).

Komplektuojančių dalių automatinis surinkimas nurašymui ir nurašymas pajamuojant gaminius.

 

 

 

Užsakymų gamybinių operacijų vykdymo plano-sąrašo sudarymas.

Komplektuojančių dalių perdavimas į Nebaigtą gamybą

Paskyrų gamybinėms operacijoms spausdinimas vienam arba keliems užsakymams

Gaminių ruošinių apskaita po kiekvienos gamybinės operacijos

Gamybinių operacijų pradžios ir pabaigos registracija, faktinės trukmės  paskaičiavimas, medžiagų nurašymas atlikus paskutinę operacija ir gaminio pajamavimas

Nebaigtos gamybos apskaita

Atlyginimų darbininkams paskaičiavimas

 

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt