Modulis skirtas gaminių, kurie gaminami iš medžiagų,- metalo, medžio, audeklo, stiklo ir pan., tiek galutinių, tiek  detalių, įeinančių į komplektuojamų gaminių sudėtį, gamybos valdymui.

Gaminius iš medžiagų programa išskiria iš užsakymų ir iš jų suformuoja du   planus:

 1) Medžiagų perdavimo gamybai plano, per kurį vyksta medžiagų perdavimas iš sandėlių į gamybą

 2) gamybinių operacijų valdymo plano, iš kurio vyksta šių gaminių  gamybinių operacijų valdymas.

Po kiekvienos atliktos su gaminių  gamybinės operacijos įvykdymo programa suformuoja   ruošinius ir veda jų sandėlio apskaitą. Ruošinys čia suprantamas tai dalinai pagamintas gaminys, kuriam buvo atliktos ne visos numatytos pagal gamybos technologiją operacijos.

Programa suformuoja paskyras reikalingų užsakymo įvykdymui medžiagų paėmimui iš sandėlio ir vykdo jų panaudojimo apskaitą,-nurašymą iš sandėlio ir iš jų pagaminto gaminio pajamavimą.

 

Gamybinių operacijų valdymui programa suformuoja gamybinių operacijų vykdymo planą, suformuoja paskyras vykdytojams, kuriuose yra nurodytos kokios gamybinės operacijos turi būti įvykdytos ir, gali būti nurodyta, kas jas turi įvykdyti, bei registruoja operacijų įvykdymą.

 

Kas vykdys gamybines operacijas gali nurodyti per programa meistras arba registruotis patys darbininkai skenuodami savo barkodą arba RFID kortele.

 

Įvykdymą darbininkai registruoja patys- skenuodami paskyrą arba per liečiamą ekraną. Nuskenavus paskyrą, programa paskaičiuoja darbo faktinę trukmę, atlyginimą darbininkui, nurašo medžiagas arba ruošinį, užpajamuoja ruošinį, o po paskutinės operacijos-gaminį, kartu vykdydama ir nebaigtos gamybos apskaitą.

  

 

AIVA apdirbamosios gamybos valdymo modulis:

        Pilnai automatizuoja  medžiagų surinkimo, perdavimo į gamybą ir apskaitos funkcijas, todėl sutaupo daug laiko valdymui ir apskaitai

        Pilnai automatizuoja paskyrų darbams formavimą, darbų registraciją, bei apskaitą ir atlyginimų nuo išdirbio skaičiavimą, todėl galima įdiegti darbininkų skatinimo sistemą

 

AIVA programos privalumai:

·        Reikalingi duomenis  gamybos valdymui atkeliauja iš užsakymų, todėl nebereikia  jų įvesti

·        Visas gamybos procesas kontroliuojamas ir apskaitomas realiame laike

·        Yra ne  tik gaminių, bet ir ruošinių apskaita, todėl tai labai patogu toms įmonėms, kurios gamina serijinius gaminius.

Medžiagų valdymas

Gamybinių operacijų valdymas

 

 

Medžiagų valdymo užsakymų  plano- sąrašo sudarymas.

Medžiagų surinkimas iš sandėlių, paskyros spausdinimas arba perdavimas į kaupiklį ir perdavimas į gamybą (sandėlį).

Medžiagų automatinis surinkimas nurašymui ir nurašymas pajamuojant gaminius.

 

 

 

Užsakymų gamybinių operacijų vykdymo plano-sąrašo sudarymas.

Medžiagų perdavimas į Nebaigtą gamybą

Paskyrų gamybinėms operacijoms spausdinimas vienam arba keliems užsakymams

Gaminių ruošinių apskaita po kiekvienos gamybinės operacijos

Gamybinių operacijų pradžios ir pabaigos registracija, faktinės trukmės  paskaičiavimas, medžiagų nurašymas atlikus paskutinę operacija ir gaminio pajamavimas

Nebaigtos gamybos apskaita

Atlyginimų darbininkams paskaičiavimas

 

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt