Paskirtis

AIVA darbų vykdymo valdymo modulis skirtas paslaugų įmonėms , pav. servisams, projektuotojams, architektams, statinių priežiūros ir pan., bei gamybinėms įmonėms, kurios ne tik gamina, bei ir teikia savo gaminių projektavimo ir montavimo paslaugas klientams, pav. žaliuzių, langų, durų, reklamos gamybos įmonės, kurios atlieka ir matavimo-montavimo darbus.

 

Užsakymai į darbų planą patenka iš kelių programos vietų- Komercijos modulio ir serviso modulio pažymėjus perduoti vykdymui reikalingus sąmatos darbus. Be to, užsakymai į darbų planą patenka ir iš neatitikčių registracijos modulio, jei poreikis neatitikties pašalinimui atlikti tam tikrą darbą.

 

 

 

  

 

Aprašymas

Darbų vadovas peržiūri darbų planą-sąrašą filtruodamas pagal klientus, vykdytojus, užsakymo registracijos data ir įvykdymo terminą

Iš užsakymų darbams sąrašo pasirenka darbą ir jam priskiria vykdytoją –arba tik padalinį, arba darbuotoją arba kelis darbuotojus, ir įveda jam datas ir laiką kada darbas turi būti pradėtas ir kada baigtas.

 Vykdytojus bei darbų vykdymo datas galima priskirti ir iš kalendoriaus formos, jei svarbu kada tiksliai turi būti atliktas darbas, pav. pas klientą.

Darbų plane pasirinkus darbą vadovas gali įvesti datas kada pradėtas ir kada baigtas darbas.

Užregistruoti darbų pradžios ir pabaigos datas, bei nufotografuoti užbaigtą darbą gali ir pats vykdytojas per tam tikslui skirta mobilią aplikacija telefonui arba planšetei su Android OS.

 

Pagrindinės funkcijos

Užsakymų darbams

 planas

Užduočių vykdytojams priskyrimas ir registracija

Užduočių kalendorius

Užsakymų įvykdymo ataskaitos

 

 

Užsakymų darbams plane programa parodo klientą, užsakymo Nr. užsakymo datą, užsakymo įvykdymo terminą, užsakytus darbus, darbų įkainius, planuojama darbų trukmę, paskirtus vykdytojus, darbų terminus, faktines darbų pradžios ir pabaigos datas. Galima filtruoti pagal datas, vykdytojus, projektų vadovus, atlikimą.

 

 

Užduotys vykdytojams priskiriamos pasirenkant plane darbus ir jiems priskiriant darbuotojus iš darbuotojų žinyno, įrašomi terminai ir pastabos.

Darbų atlikimą galima registruoti dviem būdais:

·         tiesiogiai darbų plane (atlieka darbų vadovas)

·         per mobilią aplikaciją (atlieka pats vykdytojas)

 

 

 

Užduočių kalendorius padeda suplanuoti darbų vykdymą tuo atveju, jei darbų atlikimo laikas ir trukmė turi būti suderinama su užsakovų ir vykdytojais.

Kalendoriuje matosi kada konkrečiai užrimtas ar laisvas kiekvienas vykdytojas. Kalendorių vykdytojas gali peržiūrėti Internetu. Galima atspausdinti dienos darbo planą .

 

 

Atliktus užsakymus galima pažiūrėti užsakymų įvykdymo ataskaitoje. Galima filtruoti atlikimą pagal  atlikimo datas, vykdytojus, pagal tai ar yra išrašyta faktūra.

 

Kita ataskaita- atlyginimų (premijų) paskaičiavimo darbuotojams ataskaita už atliktus darbus.

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt