Įrankių išdavimo kontrolė panaudojant RFID žymes ir kaupiklį skenerį bei RFID kontrolės vartus sistema Klauskite
 
    

Įrankiai turi būti įvesti į AIVA 9001 katalogą . Jiems turi būti įvesti brūkšniniai kodai , kurie yra ir  ant įrangos užklijuotoje  RFID žymėje.

 

Prireikus įrankio, atsakingas už įrankių išdavimą asmuo įrankį  perkelia programoje iš centrinio įrankių sandėlio į darbuotojo, kuriam reikia įrankio, sandėlį.

 

Tam kiekvienam darbuotojui, kuris naudojasi įrankiais, programoje turi būti sukurtas jo sandėlis. Perduodant įrankį programoje iš centrinio sandėlio į darbuotojo sandėlį bus sukurtas perdavimo dokumentas, kuris atspausdinamas ir kurį darbuotojas pasirašo, kad įrankį gavo. Kartu , perduodant įrankį iš sandėlio į sandėlį iš programos bus suformuotas pranešimas, kuris bus perrašytas vartams. Šiame pranešime bus nurodyta

·       darbuotojo brūkšninis kodas, kuris bus jo asmeninėje darbuotojo kortelėje kaip RFID žymė 

·       Įrankio brūkšninis kodas, kuris randasi RFID žymėje užlipintoje ant įrankio.

 

 

RFID vartai  arba sandėlio darbuotojas su RFID skeneriu tikrina visus išnešamus įrankius, nuskaitydami jo RFID žymę ir iš karto darbuotojo RFID žymę. Jei vartai (skeneris) savo atmintyje ras šių abiejų žymių kombinaciją, darbuotojas galės nekliudomas išnešti įrankį. Iš vartų į programą bus grąžinama įrankio brūkšninis kodas, darbuotojo brūkšninis kodas ir data kada buvo užfiksuota kad darbuotojas išnešė įrankį. AIVA 9001 pagal šią informaciją į duomenų bazę įrašys perdavimo iš sandėlio į sandėlį datą.

 Jei vartai neras savo atmintyje nors vienos RFID žymės, kad jiems buvo perduota- tada turės įsijungti signalizacija, o į AIVA 9001 programa perduotas įrankio brūkšninis kodas ir data.

 

Darbuotojas jei atgal įneša nesankcionuotai išnešą įrankį, vartai perduoda šio įrankio brūkšninį kodą ir datą, o AIVA 9001 programa atžymi prie anksčiau užregistruoto išnešimo atvejo, kad įrankis grąžintas.

 

Kada darbuotojas atneša atgal sankcionuotai išduotą jam įrankį, vartai tai užfiksuoja ir perduoda AIVA 9001 programa darbuotojo ir įrankio nuskaitytus brūkšninius kodus.

AIVA 9001 programa pagal šios kodus automatiškai įvykdo vidinio perkėlimo operacijai-iš darbuotojo sandėlio į įrankių sandėlį.

 
Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt